VAPAA AJATTELIJA -LEHTI SAI KULTTUURILEHTITUKEA VUODELLE 2019 (2.3.2019)


Taiteen edistämiskeskus (Taike) myönsi Vapaa-ajattelijain liitto ry:n julkaisemalle Vapaa Ajattelija -lehdelle kulttuurilehtitukea 2.000 euroa (2018: 2.000 euroa) vuodelle 2019. Tukea oli haettu 30.10.2018 saapuneella hakemuksella 5.000 euroa. Vuotta aiemmin tukea haettiin 4.500 euroa. 

Vuoteen 2017 saakka nämä tuet jakoi opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen jälkeen Taike. Tänä vuonna Taiken jakama tukisumma oli 798.000 euroa. Avustusta sai 75 printtilehteä tai verkkojulkaisua. Lisäksi levikin edistämiseen jaettiin 90.000 euroa. 

Avustukset vaihtelivat välillä 2.000-61.000 euroa. Suurimman avustuksen sai Voima-lehti. Hakemuksia tuli 99. Avustukset maksetaan Veikkauksen tuotosta. 

Pienimpiä, 2.000 euron suuruisia tukia sai myös kymmenen muuta lehteä, näiden joukossa Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry:n julkaisema Ad Lucem, saman julkaisijan Etsijä, Hiljaisuuden Ystävät ry:n julkaisema Hiljaisuuden Ystävät ja Sukupuolentutkimus. 

Vapaa Ajattelijan saamat mielipide- ja kulttuurilehtituet 1979-2019 (vuosina 1979-2001 markkaa, vuodesta 2002 euroa) 

1979 25.000 1988     - 1997 15.000 2006 6.500 2015 3.000
1980 30.000 1989     - 1998 25.000 2007 7.000 2016 2.000
1981 10.000 1990     - 1999 40.000 2008 7.000 2017     -
1982 10.000 1991     - 2000 30.000 2009 7.500 2018 2.000
1983 10.000 1992     - 2001 30.000 2010 7.500 2019 2.000
1984 06.000 1993     - 2002 04.000 2011 7.500
1985 05.000 1994 20.000 2003 05.000 2012 5.000
1986 06.000 1995 20.000 2004 05.000 2013 4.000
1980 06.000 1996 10.000 2005 06.000 2014 4.000

Aikojen saatossa tuki on pienentynyt paljon. Tämän vuosisadan suurimmat tuet (7.500 euroa) saatiin vuosina 2009-2011. Tällöin lehden päätoimittajana oli numeroon 3/2010 saakka Jussi K. Niemelä. Hän kyllästyi liiton ”hörhölaumaan”. Pian tuet lähtivät laskuun. Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö hyvästeli lehden laaduttomana, tukea ei myönnetty lainkaan. 

Taiken jakopolitiikassa Vapaa Ajattelija on onnistunut ylittämään tukikynnyksen. Taiken tiedote tuen jaosta julkaistiin 1.3.2019. 

Pieni on kaunista.

Kimmo Sundström


Lue myös

Vapaa Ajattelija sai kulttuurilehtitukea (11.7.2002)
Vapaa Ajattelijan saama kulttuurilehtituki ei kasvanut (22.10.2008)
Vapaa Ajattelijan saama kulttuurilehtituki kasvoi (2.7.2009)
Vapaa Ajattelijan kulttuurilehtituki pysyi ennallaan (2.3.2010)
Vapaa Ajattelijan kulttuurilehtituki polkee paikallaan (16.3.2011)
Vapaa Ajattelija -lehti menetti kolmanneksen kulttuurilehtituestaan (3.4.2012)
Vapaa Ajattelija -lehden saamaa kulttuurilehtitukea leikattiin lisää (11.3.2013)
Vapaa Ajattelija – ja Humanisti-lehden kulttuurilehtituet ennallaan (24.3.2014)
Vapaa-ajattelijain liitto hakee kulttuurilehtitukea (31.12.2014)
Vapaa Ajattelija – ja Humanisti-lehti saivat kulttuurilehtitukea (11.3.2015)
Vapaa Ajattelija -lehti menetti kolmanneksen kulttuurilehtituestaan (21.3.2016)
Vapaa Ajattelija -lehti menetti loputkin kulttuurilehtituestaan (27.3.2017)
Vapaa-ajattelijain liitto hakee kulttuurilehtitukea Vapaa Ajattelija
-lehdelle vuodelle 2018 (17.11.2017)

Vapaa Ajattelija -lehti sai kulttuurilehtitukea vuodelle 2018 (29.1.2018)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?