VAPAA AJATTELIJAN KULTTUURILEHTITUKI POLKEE PAIKALLAAN (16.3.2011)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n julkaisema aikakauslehti Vapaa Ajattelija sai 3.3.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa valtionavustusta kuluvalle vuodelle 7.500 euroa. 

6.9.2010 jätetyllä hakemuksella liitto haki avustusta 10.000 euroa. Liitto arvioi, että lehden keskimääräinen kokonaislevikki olisi vuonna 2011 2200 kpl ja maksullinen levikki 90 kpl. 

Levikkiluvut ovat optimistisia. Liittomaksu oli tilitetty vuodelta 2010 1982 jäseneltä, eivätkä kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet halua Vapaa Ajattelijaa. Vuonna 2010 maksaneiden jäsenten määrä kasvoi 231 jäsenellä. Jos jäsenmäärän kasvu jatkuu kuluvana vuonna, arvio kokonaislevikistä voi osua oikeaan. Monet seikat tosin puhuvat sen puolesta, että jäsenmäärän kasvu katkeaa. 

Vuonna 2008 Vapaa Ajattelija sai kulttuurilehtitukea 7.000 euroa ja vuonna 2009 7.500 euroa, jonka jälkeen tuki on polkenut paikallaan. Aikaisemmat tuet vuodesta 1979 alkaen selviävät tästä

Lehden vuoden 2011 numeroita ei vielä ole ilmestynyt. Lehti kärsii avustajakadosta ja toimitussihteerikin lopetti työnsä 17.2.2011. 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava ministeriölle 30.4.2012 mennessä.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?