VAPAA AJATTELIJAN KULTTUURILEHTITUKI PYSYI ENNALLAAN (2.3.2010)

Opetusministeriö jakoi vuoden 2010 kulttuurilehtituen tänä vuonna varhain, jo helmikuussa. Hakemusten jättöaika oli aiemmin helmikuun loppu. Tämän vuoden hakemukset tuli jättää jo viime vuoden lokakuun loppuun mennessä. Varhennus tehtiin lehtien toivomuksesta, jotta avustukset saataisiin varhemmin käyttöön. 

Jaettu tuki oli vähän yli miljoona euroa. Hakijoita oli kaikkiaan 157. 

    Opetusministeriön sisäänkäynti, Meritullinkatu 10, Helsinki.

Vapaa Ajattelija –lehdelle avustusta 7.500 euroa 

Vapaa-ajattelijain liitto ry haki 28.10.2009 saapuneella hakemuksella tukea 8.500 euroa. Keskimääräiseksi lehden kokonaislevikiksi hakija ilmoittaa 2700 kpl ja maksulliseksi levikiksi n. 1900 kpl. Lehden kokonaistuotoiksi ilmoitetaan 10.550 euroa (2009: 9.706,30) ja kokonaiskuluiksi 28.000 euroa (20.158,80). 

Lehti sai kulttuurilehtitukea 7.500 euroa (2009: 7.500; 2008: 7.000). Päätös on tehty 17.2.2010. Aiemmin saaduista avustuksissa on taulukko tässä

Suomen Humanistiliitto ry:n julkaisema Humanisti-lehti sai tukea 3.000 euroa (2009: 3.000). 

Tiliselvitykset on tehtävä ministeriölle 30.4.2011 mennessä. 

Uskonnollisten lehtien tuki 

Vuonna 2009 kulttuurilehtien laarissa oli ainakin 15 tukea saanutta uskonnollista lehteä. Tänä vuonna näistä on tippunut viisi pois: Hakehila (juutalainen; tuki 2009 3.500 euroa), Missionsstandaret (baptistinen; tuki 2009 1.000 euroa), Ortodoksinen kulttuuri (tuki 2009 1.000 euroa), Rengas (katulähetys; tuki 2009 600 euroa) ja Sana ja Työ (tuki 2009 500 euroa). 

Nähtävästi syy jäämiseen ilman tukea on omat töppäilyt; hakemusta ei jätetty määräajassa. Hakehilan kohdalla tämä oli syynä ja lehti on lähettänyt hakemuksen ministeriölle myöhässä. Hakehila sai v. 2009 avustusta 3.500 euroa. Toinen tukea vaille jäänyt lehti on ateistien paremmin tuntema Skeptikko. Skeptikon saama tuki v. 2009 oli 4.000 euroa. Myös Skeptikko on lähettänyt hakemuksensa määräajan jälkeen ja elää toivossa. Ministeriö tutkii asiaa, muttei vielä lupaa mitään. 

Uskonnollisten lehtien joukko on kuitenkin edelleen sankka. Nyt tukea saivat 

 1. Aamun Koitto (ortodoksinen), 3.500 euroa (2009: 3.000) 
 2. Ad Lucem, 4.500 euroa (3.500) 
 3. Diakonia, 2.000 euroa (2.000) 
 4. Etsijä, 6.000 euroa (4.500) 
 5. Fides (katolinen), 1.500 euroa (-)
 6. Logos (ortodoksinen), 500 euroa (500) 
 7. Lähde (radiolähetys), 500 euroa (500) 
 8. Romano Boodos (lähetyslehti), 4.000 euroa (4.000) 
 9. Salam (islamilainen), 2.000 euroa (1.200) 
 10. Uusi Toivo (kristillinen päihdetyö), 2.500 euroa (3.000) 
 11. Valkonauha, 2.000 (2.000) 
 12. Viesti terveydenhuollon henkilökunnalle, 500 euroa (500) 

Näistä ”uusi” hakija on Fides. Lehti on kyllä joskus kauemmin aikaa sitten hakenut tukea, mutta luopui sitä hakemasta, kun ei saanut tukea. Tänä vuonna tärppäsi. 

Fides on katolinen hiippakuntalehti, jonka katolilaiset saavat jäsenyytensä perusteella automaattisesti ja ei-katolilaiset tilaamalla maksua vastaan. Ei-katolisten tilausten määrä on ”muutama sata”. 

Suurimman korotuksen tukeensa (66,67 prosenttia) sai islamilainen Salam. Sitä julkaisee Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit. Yhdyskunnan jäsenmääräksi ilmoitettiin vuoden 2009 valtion yleisavustuksia jaettaessa 486 jäsentä ja valtion yleisavustusta se sai 2.260 euroa. 

Tukea saavien lehtien on ilmestyttävä Suomessa ja lehdet ovat suomen- tai ruotsinkielisiä (poikkeuksena SixDegrees, joka on englanninkielinen). Ainakin aiemmin tukea on hakenut ja saanutkin myös Esperanto-lehti (valtaosa aineistosta esperantonkielistä). Viime aikoina tukea ei ole myönnetty, koska lehti on Suomen Esperantoliiton jäsenlehti eikä siinä käydä sellaista yhteiskunnallista keskustelua kuin kulttuurilehdiltä vaaditaan. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?