VAPAA AJATTELIJA – JA HUMANISTI-LEHTI SAIVAT KULTTUURILEHTITUKEA (11.3.2015)


Vapaa-ajattelijain liitto ry:n julkaisema Vapaa Ajattelija -lehti menetti taas kulttuurilehtitukeaan. Viime vuonna tukea tuli 4.000 euroa, nyt vain 3.000 euroa. Tukea haettiin 5.000 euroa. 

Korkeimmillaan tuki oli vuosina 2009-2011, 7.500 euroa kunakin vuonna. 

Vapaa Ajattelija on taantuva lehti. Kustantajan hallitus päätti 1.11.2014, että lehden painatus- ja postituskuluja pyritään alentamaan mainostamalla lehden sähköistä versiota jäsenille ja mahdollisesti vaihtamalla paperilaatua kevyempään. 

Näillä toimilla voi onnistuessaankin olla vain paperilehden kuolemaa hidastava vaikutus. Pyydän lehden tilaajia ja lukijoita varautumaan siihen, että paperilehti tulevaisuudessa lakkaa. 

Kustantajalla ei ole rahallisia vaikeuksia julkaista paperilehteä, mutta liitto on keskittynyt yleisölle ja medialle suunnattuun propagandaan eikä Vapaa Ajattelijaa voi sanoa puhtaaksi propagandalehdeksi. Yleisempää kiinnostusta lehti ei herätä jäsenistön ulkopuolella, liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä ei kasva ja liittohallitus on muutoinkin laiminlyönyt jäsenistöä ja jäsenhankintatyötä. Koska monien jäsenyhdistysten jäsenet ovat ikääntyneitä, heille siirtyminen lukemaan pelkästään verkkolehteä on vaikeaa. Jos paperilehti lakkaa ilmestymästä, se aiheuttaa suuria vaikeuksia jäsenyhdistyksille ylläpitää jäsenmääriään ja saada jäsenmaksuja. Muita vapaa-ajatuksellisia tai ateistisia, kirjapainossa valmistettuja aikakauslehtiä ei Suomessa ilmesty. 

Suomen Humanistiliitto ry:n julkaisema Humanisti-lehti sai tukea 2.000 euroa kuten vuosina 2013 ja 2014. Tukea haettiin 5.000 euroa. 

Humanistiliitto on vaikeuksissa ja nimenomaan pahoissa talousvaikeuksissa. Humanistin ilmestyminen useampana numerona tänä vuonna on epävarmaa lehtituesta huolimatta. Liiton hallitus ei ole tahtonut toimia siihen suuntaan, että jäsenmaksuja korottamalla lehden julkaiseminen turvataan. Arvioin, että Humanisti paperilehtenä kuolee aikaisemmin kuin Vapaa Ajattelija. 

Molempien lehtien osalta selvitys tuen käytöstä on annettava opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.4.2016 mennessä. 

Tukipäätökset tehtiin 26.2.2015. Päätökset allekirjoittivat ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä. 

Vaikka kulttuuriministeri itse ei ole allekirjoittanut apupäätöksiä, ne on kuitenkin esitelty ministerille eikä avustusta voi saada vastoin ministerin kantaa. Kulttuuri- ja asuntoministerinä toimii nyt Pia Viitanen (SDP). 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?