VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO HAKEE KULTTUURILEHTITUKEA (31.12.2014)


Vapaa Ajattelija -lehti ilmestyy paperisena vielä vuonna 2015. Kustantajan mukaan ilmestyy neljä numeroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa kulttuurilehtitukea haettiin 28.10.2014 saapuneella hakemuksella 5.000 euroa. Vuosina 2013-2014 lehti sai tukea 4.000 euroa molempina vuosina. 

Lehti vaikuttaa pidemmällä aikavälillä kuolevalta lehdeltä ainakin paperilehtenä. Liiton toiminta on suuntautunut muualle, kohti tiedotusvälineitä ja Internetiä, propagandatoimintaan, pois jäsenistöstä. 

Kustantaja, Vapaa-ajattelijain liitto ry, kertoo lehden kokonaislevikin olleen vuonna 2013 noin 2600 kappaletta ja laskevan vuonna 2015 noin 2300 kappaleeseen. Näkymä on silti optimistinen, koska lehden painoskin on tätä nykyä vain 2200 kappaletta. Maksullista levikkiä arvioidaan olevan noin 110 kappaletta. Valtaosa lehdistä menee jäsenmaksun vastikkeena liiton jäsenyhdistysten jäsenille. Vuositilaushinnaksi ilmoitetaan edelleen 25 euroa. Myös tilausmaksutuotot ovat alamäessä. 2013 niitä saatiin 3.380 euroa, arvio vuodelle 2015 on 2.750 euroa. Lehden kokonaistuotoiksi 2013 kerrotaan 8.380 euroa ja kokonaiskuluiksi 23.000 euroa. Tappiota tuli siis 14.620 euroa. 

Viime mainitut luvut poikkeavat liittokokouksessa hyväksytystä tilinpäätöksestä ja tuloslaskelmasta eikä syytä siihen kerrota. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan lehden tuotot olivat 7.210,35 euroa, kulut 19.849,53 euroa ja tappio 12.639,18 euroa. 

Vuoden 2015 kokonaiskulujen arvioidaan pienenevän 19.500 euroon. Syytä ei kerrota. 

Liiton talousarviot ovat olleet epäuskottavia 

Liiton talousarviot ovat olleet useissa kohdin epäuskottavia. Niitä ei ole synkronoitu kunnolla toimintasuunnitelmien kanssa, kummatkaan eivät toteudu riittävässä määrin. Lopputulos on enemmän sen laatuinen kuin mitä liittohallitus on sattunut haluamaan. Lukijan ei pidä luottaa talousarvioihin ja toimintasuunnitelmiin. Niitä ei liitossa arvosteta. 

Liiton talousarvio vuodelle 2015 kertoo myös vuoden 2014 talouskehityksestä. Tilausmaksuja lehti sai tammi-lokakuussa vain 521 euroa, kun talousarvio arvioi niiden määräksi koko vuonna 3.500 euroa. Muita tuottoja kuin tilausmaksut ja kulttuurilehtituki Vapaa Ajattelijalla ei olekaan. Lehti ei ole onnistunut hankkimaan esimerkiksi ilmoitustuottoja. 

Lehden matkakuluihin oli budjetoitu 1.000 euroa, mutta 31.10.2014 mennessä rahaa oli käytetty vain 69 euroa. Tästä näkyy epäsuorasti se, ettei lehden toimittajia tai avustajia useinkaan näy siellä missä tapahtuu. Esimerkiksi Kolarin kesäpäivillä 1.8.-3.8.2014 heitä ei näkynyt. Henkilöstökuluja (palkat ja palkkiot 4.400 euroa ja työkorvaukset 770 euroa) oli kertynyt 31.10.2014 mennessä 5.170 euroa. Arviolta lehti kuitenkin pysyy lähellä talousarvion sille osoittamia varoja (12.000 euroa). Tätäkin lukua tosin on muutettu. Aikaisemmin talousarviossa esitetty lehden tappio oli -14.400 euroa. 

Kokonaisuutena liiton talouden kehitys on kuitenkin huolestuttava. Alijäämä oli 31.10.2014 -41.458,26 euroa. Vaikka pääosin vuoden lopulla saatavia liittomaksuja kertyisi arvioitu 18.000 euroa, alijäämä uhkaa silti kohota noin -23.000 euroon. Liittokokouskuluja ei ole jaksotettu, joten ne kohdistuvat kokonaisuudessaan liittokokousvuodelle. Tampereella 14.6.-15.6.2014 pidetyn liittokokouksen kulut olivat taas mahtavat, 20.441,09 euroa. Liittokokoukseen oli budjetoitu 15.000 euroa. Tämäkin arvio todettiin jo aikaisemmin epäuskottavaksi. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?