VAPAA AJATTELIJA -LEHDEN SAAMAA KULTTUURILEHTITUKEA LEIKATTIIN LISÄÄ (11.3.2013)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n julkaiseman Vapaa Ajattelija -lehden saama kulttuurilehtituki jatkaa laskuaan. Tukea jakaa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuosina 2009-2011 lehti sai tukea 7.500 euroa, vuonna 2012 enää 5.000 euroa.

Vuodelle 2013 julkaisija anoi tukea 10.000 euroa. 30.10.2012 saapuneessa hakemuksessaan lehden julkaisija esitti talousarvion vuodelle 2013. Siinä lehden tilausmaksuja arvioitiin saatavan 3.000 euroa ja ilmoitustuottoja 500 euroa. Arvio oli utopistinen. Vuonna 2011 lehden tilausmaksutuotot olivat 568,50 euroa ja ilmoitustuotot 0,00 euroa. Lehteä on ollut tarkoitus kehittää enemmän ulospäin suuntautuvaksi ja järjestöasioita on supistettu. Kuitenkin lehti on menettänyt melkein kaiken maksullisen levikkinsä. Levikki koostuu lähes kokonaan Vapaa-ajattelijain liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten henkilöjäsenten jäsenetuna saamista lehden kappaleista.

Ministeriö leikkasi vuoden 2013 avustusta viidenneksen. Avustusta myönnettiin 4.000 euroa.

Vuonna 2008 Vapaa Ajattelija sai kulttuurilehtitukea 7.000 euroa. Aikaisemmat tuet vuodesta 1979 alkaen selviävät tästä.

Yhteensä kulttuurilehtitukea jaettiin 1.145.000 euroa. Tästä 906.750 euroa meni yhteensä 148 lehdelle toimitus- ja painatuskuluihin, 14.000 euroa lehtien kehittämiseen, 82.000 yhteensä 13 verkkolehden toimittamiseen ja 92.000 euroa levikin edistämiseen.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?