VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENKATO HIDASTUI 1,7 PROSENTTIIN VUONNA 2018 (18.2.2019)

Päivitetty 21.2.2019
Päivitetty 2.3.2019
Päivitetty 3.6.2019

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistysten määrä laski kolmella (23->20) vuonna 2018. Vuonna 2017 jäsenyhdistysten kato oli kahdeksan prosenttia ja kiihtyi nyt kolmeentoista prosenttiin. 

Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT; 125867) sekä Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM; 145882) erotettiin liitosta vastoin yhdistyslakia ja vastoin liiton sääntöjä esittämättä näyttöä sanotun erottamissyyn tueksi ja Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry (VLVY; 69146) poistui rivistä purkautumalla vapaaehtoisesti

Vuosisadan alussa jäsenyhdistyksiä oli 39, nyt jäljellä on 20 (ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset 1.1.2019 (2.1.2019))

Alustava jäsentilasto vuodelta 2018 julkaistiin 15.2.2019 

Liitto on saanut paljon arvostelua siitä, että jäsentilastoa pantataan aina huhtikuun lopulle saakka, vaikka tilasto ei oleellisesti muutu 31.1. jälkeen. Liittoa on neuvottu julkaisemaan alustava jäsentilasto 31.1. Tänä vuonna tilasto julkistettiin jäsenyhdistyksille liiton tiedotuslistalla 15.2.2019. 

Jäsenkato jatkui kuudetta vuotta 

Puheenjohtaja Jussi K. Niemelän kausi (15.6.2008-15.11.2010) oli jäsenmäärien osaltakin menestys ja vuonna 2010 yhteinen jäsenmäärä oli 1 983. Sen jälkeen korkein jäsenmäärä (1.815) kirjattiin vuonna 2012, jonka jälkeen jäsenmäärä on jokaisena vuotena laskenut. Vuonna 2017 jäsenkato oli 8,5 prosenttia, nyt se hidastui 1,7 prosenttiin. Vuodesta 2012 lukien on menetetty 474 jäsentä eli 26,1 prosenttia jäsenistöstä.

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistysten yhteiset henkilöjäsenmäärät vuosina 2006-2018 (muita kuin henkilöjäseniä ei ole olemassa)


Lukujen tulkinnasta kannattaa katsoa vuoden 2018 vastaavaa kirjoitusta Vapaa-ajattelijain liiton jäsenkato kiihtyi (3.5.2018). 

Jäsenyhdistyksen kirjanpito sulkeutuu jonakin hetkenä kirjanpitovuotta seuraavana talvena tai viimeistään keväänä. Hyvä tapa edellyttää, että myös kohdevuoden jälkeen saaduista jäsenmaksuista yhdistys tilittää liitolle sille kuuluvan osan, liittomaksun. Tilitysten tekoajan takarajaa on liiton säännöissä vatkattu välillä varhaisemmaksi, välillä myöhemmäksi. Varhaisin ajankohta on ollut 30.11. ja myöhäisin seuraavan vuoden 31.3., joka nyt on voimassa. Vatkaaminen kertoo hörhöilystä ja sääntöosaamisen puutteesta. 

Nyt liittomaksutilityksiä voi tehdä kohdevuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun saakka. Tämän jälkeen tehtyjä tilityksiä voidaan kutsua jälkitilityksiksi. 

Imagofasisti peukaloi kirjanpitoa kirjaamalla jäsenmaksuja lahjoituksiksi 

Liiton toiseksi suurimman jäsenyhdistyksen, Tampereen Vapaa-ajattelijat r.y.:n (TAVA; 42806), puheenjohtaja Jori Mäntysalo kertoo, että tilien sulkeuduttua sen jälkeiset, edellisen vuoden saadut jäsenmaksut kirjataan alkaneen vuoden lahjoituksiksi. Yhdistys muuttaa omavaltaisesti maksulajin toiseksi kuin jäsen tarkoitti. Merkitäänkö jäsen kuitenkin jäsenmaksunsa maksaneeksi jäsenrekisteriin jäi arvoitukseksi. Johdonmukaista olisi merkitä maksu alkaneen vuoden jäsenmaksutuloksi, merkitä jäsen jäsenmaksunsa maksaneeksi ja pyytää häntä jatkossa maksamaan jäsenmaksunsa eräpäivänä tai aikaisemmin. Imagofasistit eivät ajattele jäseniä vaan keksivät omituisia kirjanpidon peukaloimistapoja. Myöhemmin se mahdollistaa sadun, että yhdistys olisi saanut lahjoituksia. Tosiasiassa yhdistys vain kirjasi jäsenmaksuja lahjoitustuloiksi.


Jäsenyhdistys 2015 2016 2017 2018*
Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA) 38 38 35 36
Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA) 415 410 375 407
Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys
Prometheus ry (HYPROM)
3 3 3 -
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry (JSVA) 10 19 17 17
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA) 49 49 51 45
Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA) 87 87 83 85
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry (KSVA) 56 55 55 56
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA) 41 37 41 35
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA) 211 153 134 126
Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA) 22 24 24
19
Lahden Vapaa-ajattelijat ry (LAVA) 81 81 76 68
Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry (LYVA)** 21 15 14 19
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry (LLVA) 18 20 24 23
Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT) 11 58 11 -
Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA) 19 16 16 20
Oulun seudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA) 44 40 34 36
Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare ry (POSVA) 0 0 - -
Raision Vapaa-ajattelijat ry (RVA) 24 18 17 15
Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA) 17 10 3 3
Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (SAVA) 45 46 45 42
Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry (SEVA) 21 21 19 15
Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA) 204 204 200 203
Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA) 94 79 80 71
Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry (VLVY) 9 8 7 -
Varkauden Vapaa-ajattelijat ry (VARVA) 0 0 - -
Yhteensä 1.540 1.491 1.364 1 341
* Alustavat tiedot 15.2.2019.  Näihin on lisätty 21.2.2019 viisi Lahden Vapaa-ajattelijat ry:n tekemää liittomaksutilitystä 15.2.2019 jälkeen.
** Tässä käytetty yhdistyksen yhdistysrekisterissä olevaa nimeä.

Kun jäsenyhdistysten jäsenmäärät asetetaan suuruusjärjestykseen ja poimitaan näistä keskimmäinen, saadaan eräs keskiluku, mediaani, joka kuvaa hyvin jäsenyhdistysten kokoa. Vuosina 2015-2016 mediaani oli 38, vuonna 2017 enää 34 ja vuonna 2018 36. Suurimmat yhdistykset olivat Helsingin, Tampereen ja Kotkan yhdistykset. Vain näiden jäsenmäärä oli vähintään sata. Pienimpiä yhdistyksiä olivat Rovaniemen yhdistys, Raision yhdistys ja Seinäjoen yhdistys, joiden jäsenmäärät jäivät enintään viiteentoista. 

Jäsenkatoa kymmenessä jäsenyhdistyksessä 

Jäsenmäärien vaihtelut vuosittain ovat pieniä. Kasvua osoitti kahdeksan yhdistystä, kahden jäsenmäärä säilyi ennallaan ja kymmenen jäsenmäärä laski. Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA; 45349) kasvoi eniten, 32 jäsentä. Sekään ei päässyt takaisin vuosien 2009-2017 jäsenmääriin, jolloin jokaisena vuonna jäsenmäärä oli korkeampi kuin 407. 

Liiton puolelta on kuulunut murinaa pienimpien yhdistysten suuntaan. Kannattaa muistaa, että takavuosina liittohallitus tahtoi sääntömuutoksella riistää näiltä viimeisenkin äänen liittokokouksessa. Liittohallituksen kokouksen 22.9.2007 tekemän sääntömuutosesityksen mukaan niiltä jäsenyhdistyksiltä, jotka olivat tilittäneet liitolle liittokokousvuotta edeltävänä vuonna vain 1-9 liittomaksua, riistettäisiin niille kuulunut oikeus lähettää yksi edustajansa liittokokoukseen. Tuona aikana liitossa oli tällaisia pieniä yhdistyksiä yhdeksän. Tätä yhdistysrekisterissä pidettiin lainvastaisena. On mahdollista, että järjestösota vaatii uusia uhreja, mutta uhrit eivät välttämättä ole pienimpiä yhdistyksiä. 

Jäsenmäärän jatkuva lasku on myös peruste vaihtaa liiton johto taloudellisten ja muiden vahinkojen lisäksi. Johto ei kuitenkaan ole ilmoittanut eroavansa, ei ole ilmoittanut korvaavansa liitolle aiheuttamaansa vahinkoa valtionavun (2018: 20.000 euroa) täydellisestä menettämisestä eikä ole kutsunut ylimääräistä liittokokousta koolle valitsemaan uusia johtoelimiä. Se ainoastaan jatkaa selittelyjään. Demokratia toimii Vapaa-ajattelijain liitossa huonosti. Se on tietysti hallitsevan juntan tarkoituskin.

Kimmo Sundström


JK. 15.2.2019 julkaistu alustava jäsentilasto ei muuttunut vaan sama tilasto esitetään liiton vuoden 2018 toimintakertomuksessa.


Lue myös

Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä kääntyi laskuun vuonna 2011 (29.5.2012)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä kasvoi hitusen vuonna 2012 (26.4.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä kääntyi laskuun vuonna 2013 (28.4.2014)
Vapaa-ajattelijain liittoon liittyneet ja siitä poistuneet jäsenyhdistykset vuodesta 2000 lukien (18.5.2014)

Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä polki paikallaan vuonna 2014 (3.2.2015)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä laski kahdeksan prosenttia (26.1.2016)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä edelleen laskussa (28.3.2017)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenkato kiihtyi (3.5.2018)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?