VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENMÄÄRÄ LASKI KAHDEKSAN PROSENTTIA (26.1.2016)

Päivitetty 13.4.2016
Päivitetty 19.4.2016

Vapaa-ajattelijain liitto ry ilmoitti ensimmäiset jäsentietonsa vuodelta 2015. Liiton jäsenyhdistysten yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä (muita jäseniä ei olekaan) oli 31.12.2015 1.446. Jäsentilastoa jäsenyhdistyksittäin ei vielä saatu. 

Vuoden 2014 lopussa jäsenmäärä oli 1.576, joten vähennystä tuli 130 jäsentä (8,25 %). 

”Kukkoslovakit” saivat muodollisestikin kaiken vallan liitossa vuonna 2005. Heitä seurasivat imagofasistit. Korkein jäsenmäärä (1.983) vuodesta 2005 lukien oli vuonna 2010. Vuodelta 2005 ei ole julkaistu luotettavaa jäsentilastoa eikä ole tietoa, että sellaista olisi laadittukaan. Aikavälillä 2006-2015 alhaisin jäsenmäärä (1.397) oli vuonna 2006. 

Jäsenmäärä on yksi toiminnan menestyksellisyyden mittari. Imagofasistit ovat ottaneet kunniaa itselleen asiassa silloin, kun jäsenmäärä on kasvanut. Vuonna 2015 taannuttiin jotakuinkin vuoden 2007 lukuihin (1.439). 

Kimmo Sundström


JK. Uutisesta poiketen liitto ilmoitti 13.4.2016, että jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 1.540. Vuosittain julkaistu jäsenyhdistyksittäinen jäsentilasto on toistaiseksi salattu vuodelta 2015.

JJK. Liiton jäsentilasto vuodelta 2015 listaa 23 jäsenyhdistystä. Luettelosta puuttuvat Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare r.y. ja Varkauden Vapaa-ajattelijat ry. Näiden toiminta on lakannut. 

Yhteinen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1.540 ja aleni vuoden takaisesta 36 jäsentä eli 2,3 prosenttia. Jäsenmäärä laski kolmatta vuotta perättäin. 

Listatuista jäsenyhdistyksistä 14 jäsenmäärä laski, kuuden nousi ja kolmen pysyi ennallaan. Tilasto perustuu jäsenyhdistysten liitolle tilittämiin liittomaksuihin. Suurin yhdistys oli Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (415 jäsentä), toiseksi suurin Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (211) ja kolmanneksi suurin Tampereen vapaa-ajattelijat ry (204). Loppujen 20 yhdistyksen jäsenmäärät jäävät alle sadan. Mediaanijäsenmäärä oli 38.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?