VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENMÄÄRÄ KÄÄNTYI LASKUUN VUONNA 2011 (29.5.2012) 


Vuonna 2011 liitto kiirehti tiedottamaan vuoden 2010 jäsentilastosta heti tammikuun alkupäivinä. Tänä vuonna vuoden 2011 jäsentilastosta ei ole vielä tiedotettu mitään. Tilastoa ei ole myöskään julkaistu liiton kotisivulla kuten ei koko liiton toimintakertomustakaan. Liittovaltuusto käsitteli tilinpäätöksen kokouksessaan 17.5.2012.

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistysten määrä pysyi ennallaan (27) vuonna 2011, kun yhtään yhdistystä ei eronnut, ei erotettu eikä katsottu eronneeksi liitosta. Uusia yhdistyksiä ei hyväksytty liiton jäseniksi.

Ei uusia jäsenyhdistyksiä vuoden 2009 jälkeen

Tällä hetkellä tuorein liiton jäsenyhdistys on 16.11.2006 perustettu Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA, 201232), joka rekisteröitiin 25.6.2009. Yhdistys hyväksyttiin rekisteröimättömänä liiton jäseneksi liittohallituksen kokouksessa 4.4.2009, vaikka liiton sääntöjen 4 §:n 1. momentin mukaan jäseneksi voidaan ottaa vain rekisteröity yhdistys.

Jäsenmäärä supistui yhdeksän prosenttia

Jäsenyhdistysten henkilöjäsenten määrä oli vuonna 2010 1983. Jäsenmäärä laski 181 jäsenellä (9,1 %) ollen 1802. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla (2006-2010) jäsenmäärä kasvoi vuosittain. Vuonna 2006 jäsenmäärä oli 1397, josta huippuun (2010) jäsenmäärä kasvoi 586 jäsenellä.

Tämän kirjoittaja arvioi aiemmin uusien jäsenten pitämisen haasteelliseksi tilanteessa, jossa puheenjohtaja Jussi K. Niemelä erosi 15.11.2010 ja liiton toiminta hiipui. Arvio osui oikeaan. Asiaan vaikuttanee myös se, että vuosi 2010 oli liittokokousta edeltänyt vuosi, jolloin jäsenyhdistykset säännönmukaisesti tilittävät liittomaksut tarkemmin kuin muina vuosina. Tämä havainto on tehtävissä vanhojen jäsenmäärätilastojen perusteella, ja uusikin havainto on samansuuntainen.

Liiton julkaisema jäsentilasto yhdistyksittäin perustuu liitolle 31.12. mennessä tilitettyihin liittomaksuihin. Jäsenyhdistysten kokonaisjäsenmäärät ovat yleensä hieman korkeampia, sillä joissakin jäsenyhdistyksissä on jäsenluokka, johon kuuluvien jäsenten osalta liittomaksuja ei tilitetä. (Vrt. liiton sääntöjen 6 §, 1. mom.: "Yhdistykset tilittävät jokaiselta maksaneelta jäseneltään saman liittomaksun.".)

Edelleen joillekin jäsenille on voitu myöntää maksuvapautuksia tai aivan uusilta jäseniltä ei vielä ole ennätetty periä jäsenmaksua. Toisaalta jäsenmaksunsa jo maksanut jäsen on voinut kuolla tilivuoden aikana, jolloin jäsenyys on lakannut. Jos jäsenyhdistys kuitenkin tilittää liittomaksun, jäsen kirjautuu liiton tilastossa yhdistyksen jäseneksi.

Helsingin Vapaa-ajattelijat edelleen suurin jäsenyhdistys

Vaikka Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (HVA) menetti 52 jäsentään (498->446; 10,4 %), se on edelleen selvästi liiton suurin jäsenyhdistys. 

Vielä vuonna 2010 Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA) oli 266 jäsenellään selvästi toiseksi suurin yhdistys, mutta vuonna 2011 sen jäsenmäärä putosi 205:een (laskua 22,9 %). Tästä seurasi putoaminen liiton kolmanneksi suurimmaksi jäsenyhdistykseksi. KAVA on aikoja sitten ollut liiton suurinkin jäsenyhdistys.

KAVA:n ohi kiilasi nyt niukasti Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA) 211 jäsenellään. Myös KOVA menetti jäseniään (217->211) hieman.

Neljänneksi suurin jäsenyhdistys on Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA), 191 jäsentä. Sen jäsenkato oli vuoden aikana 13 jäsentä (6,4 %).

Seitsemän yhdistystä kasvatti jäsenmääräänsä

Jäsenmääräänsä kasvatti seitsemän yhdistystä. Ne on lueteltu alla suhteellisen kasvun suuruusjärjestyksessä:

  • Porvoon seudun vapaa-ajattelijat - Borgånejdens fritänkare ry (7->13; 85,7 %)
  • Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry (10->14; 40,0 %)
  • Varkauden Vapaa-ajattelijat ry (5->6; 20,0 %)
  • Lahden Vapaa-ajattelijat ry (67->73; 9,0 %)
  • Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (57->60; 5,3 %)
  • Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (56->58; 3,6 %)
  • Turun Vapaa-ajattelijat ry (103->104; 1,0 %)
Yhdistys 2006 2007 2008 2009 2010 LKED 2011
Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA) 42 49 45 51 46 143
Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (HVA) 292 312 340 439 498 7446
HY:n vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM) 2 5 5 6 8 15
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry (JSVA) 5 9 6 10 11 18
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA) 48 48 47 57 57 260
Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA) 283 301 290 260 266 6205
Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA) 99 92 87 97 103 394
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry (KSVA) 37 44 44 46 53 249
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA) 24 25 23 40 41 135
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA) 50 38 114 104 217 5211
Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA) 46 47 44 51 46 132
Lahden Vapaa-ajattelijat ry (LAVA) 54 49 58 65 67 273
Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry (LYVA) 5 5 3 7 10 114
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry (LLVA) 39 36 35 33 34 133
Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT) 8 10 4 9 16 15
Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA) 23 27 26 24 24 124
Oulun seudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA) 35 40 26 53 42 137
Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry (PSVA) 0 0 0 - - --
Porvoon seudun vapaa-ajattelijat ry (POSVA) 10 14 16 14 7 113
Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) 35 - - - - --
Raision Vapaa-ajattelijat ry (RVA) 23 18 22 23 24 124
Rovaniemen Vapaa-ajattelijat (ROVA) - - - 0 2 12
Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (SAVA) 20 30 35 51 56 258
Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry (SEVA) 8 10 14 17 31 120
Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA) 162 165 173 189 204 5191
Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA) 32 54 70 91 103 3104
Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (VVA) 4 3 0 0 2 10
Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry (VLVY) 5 5 9 9 10 110
Varkauden Vapaa-ajattelijat ry (VARVA) 6 3 3 5 5 16
Yhteensä
1397
1439
1539
1751
1983

54

1802


(PAT erotettiin 2007 ja PSVA katsottiin 2009 eronneksi liitosta.  LKED-sarake kertoo yhdistysten oikeuden lähettää liittokokousedustajia vuoden 2011 liittokokoukseen.)

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?