VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENMÄÄRÄ POLKI PAIKALLAAN VUONNA 2014 (3.2.2015)


Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistysten määrä väheni 26:sta 25:een liittohallituksen katsottua 25.1.2014 Vaasan Vapaa-ajattelijat ry:n (VVA) eronneeksi liitosta. VVA ei ollut tilittänyt vuosina 2011-2013 yhtään liittomaksua liitolle. Jäsenyhdistysten lukumäärä on ollut laskusuunnassa pitkään. Uusia jäsenyhdistyksiä ei ole liittynyt liittoon. Tuorein tulokas on Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA). Se rekisteröitiin 25.6.2009, mutta hyväksyttiin jäseneksi liittoon jo 4.4.2009. 

Kotimaa-lehden toimittajan kyseltyä tammikuussa jäsenyhdistysten jäsenmääriä, liittoon tuli liikettä. Liitto julkaisi uuden jäsentilaston paljon tavallista aikaisemmin, osana liiton 31.1.2015 lähettämää jäsenkirjettä. Liitto haluaa palvella kirkollisia toimittajia suopeasti ja joutuin. 

Jäsenmäärä polki paikallaan 

Jäsenmäärän laskusuuntaus katkesi vuonna 2014, jäsenmäärä säilyi lähes ennallaan. Vuoden 2013 lopussa maksaneita jäsenyhdistysten jäseniä oli kaikkiaan 1577 ja 31.12.2014 1576. Kun vuosi 2013 oli liittokokousta edeltävä vuosi, jolloin liittomaksuja tilitetään huolellisemmin kuin muina vuosina, jäsenmäärän laskua vain yhdellä voidaan pitää jopa lievästi myönteisenä asiana. 

Jäsenhankintakampanja jäi toteuttamatta 

Liiton piti järjestää jäsenhankintakampanja syksyllä 2014. Joulukuun alussa puheenjohtaja Petri Karisma kuitenkin kertoi, ettei kampanja toteutunut. Hänen aikansa oli kulunut eroakirkosta.fi-sivuston tiedotteiden kirjoittamiseen, puhelinhaastatteluiden antamiseen ja muuhun mediaesiintymiseen. Karisman mukaan jäsenhakemuksia oli saatu noin 200 henkilöltä. Jäsenhankintakampanjan piti siirtyä tammikuulle 2015. Minä en havainnut mitään kampanjaa joulukuussa 2014 tai tammikuussa 2015. 

Kaikki jäsenhakemukset eivät johda jäsenyyteen. Olisi kiva tietää kuinka moni johtaa. Nyt näyttää siltä, että kuolleiden, eronneiden, eronneeksi katsottujen ja erotettujen jäsenten yhteismäärä on suurempi kuin jäsenhakemusten määrä. Kasvuun tarvittaisiin yli 200 jäsenhakemusta vuodessa. 

Eroakirkosta.fi:n erotilasto yksin kertoo vuoden 2014 kirkosta eronneiden määräksi 79393. Pieni lisä erovirtaan tulee muista kanavista. Vaikka aivan kaikki erot eivät toteudu, määrä on silti huomattava. Vapaa-ajattelijat eivät kykene saamaan tästä muutosvirrasta jäsenikseen kuin ehkä promillen, jos sitäkään. He eivät tarjoa vankilasta lähteville ruokaa ja vaatteita vaan esittelevät nälkäisille ainoastaan ruokalistan ja paasaavat resupekoille muotihullutuksistaan. Tämä ei tyydytä kirkosta eronneita. He suuntaavat muualle. 

Jäsentilasto 

Jäsentilastosta puuttuvat Porvoon seudun vapaa-ajattelijat ry (PSVA) ja Varkauden Vapaa-ajattelijat ry (VARVA). Syy on ehkä se, etteivät ne tilittäneet yhtään liittomaksua vuodelta 2014. Kuitenkin yhdistykset olisi voitu sisällyttää luetteloon, koska liittomaksuja voidaan tilittää 31.3.2015 asti ilman sanktioita. Sen jälkeenkin vanhoja liittomaksuja voi ja pitää tilittää, jos jäsenyhdistys saa niitä perittyä jäseniltään. Liitto tahtoo jokaiselta jäsenmaksunsa maksavalta jäseneltä itselleen 10 euroa. 

Liiton pitäisi kohdella jäseniään yhdenvertaisesti. Kuitenkin monilla yhdistyksillä on useampia jäsenluokkia. Jotkut tilittävät kaikista jäsenistään 10 euron liittomaksun liitolle, useat tilittävät vain tavanomaisista, täyden jäsenmaksun maksavista jäsenistään liittomaksun liitolle. Muita kuin tällaisia jäseniä voi olla esimerkiksi neljäsosa koko jäsenyhdistyksen jäsenistöstä. Arvioin, että kokonaisjäsenmäärä olisi tosin pienempi kuin 1576+0,25x1576=1970. Jäsenmaksunsa maksavien määriä on helpompi vertailla. 

Kasvajat ja kuihtujat 

Jäsentilaston mukaan 25 jäsenyhdistyksestä yhdeksän jäsenmäärä kasvoi, kahdentoista väheni ja neljän säilyi ennallaan. Suurinta absoluuttista kasvua näyttivät Turun (+21), Tampereen (+14) ja Seinäjoen (+11) yhdistykset. Eniten tilitykset romahtivat Porvoon seudun (-20), Kotkan (-11) ja Länsi-Uudenmaan (-10) yhdistyksissä. 

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry suurin jäsenyhdistys 

Yli sadan jäsenen yhdistyksiä on vain neljä, suurimpana HVA (430 jäsentä). 

Varkauden Vapaa-ajattelijat ry:n toiminta on hiipunut. Liittomaksuja ei tilitetty vuosilta 2013-2014. 

Uusi romahtaja on nyt Porvoon seudun yhdistys (PSVA), joka vielä vuonna 2013 tilitti 20 liittomaksua. Liittokokouskaudella 2011-2014 PSVA:lla oli vielä kokoonsa nähden hyvin vahva asema liiton hallinnossa (yksi liittohallituksen varsinaisen jäsenen ja yksi varajäsenen paikka). Tampereen liittokokoukseen 2014 yhdistys ei lähettänyt edes edustajaansa. Yhdistyksen jäseniä ei ollut imagofasistien junttalistoilla eikä heitä muutoinkaan ehdotettu liiton hallintoon: PSVA jäi vaille edustusta liiton hallinnossa. On myös puhuttu koko Porvoon yhdistyksen toiminnan lopettamisesta. Jos Varkauden ja Porvoon seudun yhdistykset seuraavat Vaasan yhdistyksen tietä, liiton jäsenyhdistysten määrä vähenee 23:een. Jäljelle jäävissä on vielä tämän jälkeenkin toiminnallisesti ja taloudellisesti heikkoja yhdistyksiä. 

Pienimpiä jäsenyhdistyksiä ovat nyt HYPROM (4) ja VLVY (9). Yliopistoympäristössä voisi kuvitella vapaa-ajattelun viihtyvän paremmin. Helsingin yliopisto ei tarjoa juuri mitään niille, jotka haluavat tutkia ateismia, sen filosofiaa, sosiologiaa jne. Tällaiset opiskelijat joutuvat lähtemään ulkomaille. Sen sijaan erilaisten islamilaisten yhdyskuntien ja yhdistysten palvelukseen aikovien imaamien koulutusta hingutaan tiedeyliopistoon. Onko tämä sitä Vapaa-ajattelijain liiton ajamaa tasa-arvoista kohtelua? Eivät imaamit tarvitse mitään tieteellistä koulutusta, he ovat islamin uskonnon palvelijoita. 

Jäsenyhdistysten jäsenmäärän mediaani on 31. 

Kerron vielä, että vuonna 1994 maksaneiden jäsenten määrä oli 1556 (1323 ns. A-jäsentä ja 233 ns. B-jäsentä) ja vuonna 2002 1479 (1070 ns. A-jäsentä ja 409 ns. B-jäsentä). Luotettavaa jäsentilastoa vuodelta 2004 ei ole olemassa.

Yhdistys 2009 2010 LKED 2011 2012 2013 LKED2014
Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA) 51 46 1 43 40 42
139
Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (HVA) 439 498 7 446 419 437
7430
HY:n vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM) 6 8 1 5 4 3
14
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry (JSVA) 10 11 1 8 13 14
117
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA) 57 57 2 60 59 57
252
Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA) 260 266 6 205 252 -
--
Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA) 97 103 3 94 97 91
285
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry (KSVA) 46 53 2 49 56 52
256
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA) 40 41 1 35 35 41
141
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA) 104 217 5 211 197 192
4181
Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA) 51 46 1 32 37 33
131
Lahden Vapaa-ajattelijat ry (LAVA) 65 67 2 73 67 73
273
Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry (LYVA) 7 10 1 14 14 14
118
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry (LLVA) 33 34 1 33 16 15
117
Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT) 9 16 1 5 12 23
113
Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA) 24 24 1 24 22 22
120
Oulun seudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA) 53 42 1 37 32 36
145
Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry (POSVA) - - - - - -
--
Porvoon seudun vapaa-ajattelijat ry (PSVA) 14 7 1 13 20 20
10
Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) - - - - - -
--
Raision Vapaa-ajattelijat ry (RVA)23241242423122
Rovaniemen Vapaa-ajattelijat (ROVA) 0 2 1 2 18 19
118
Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (SAVA) 51 56 2 58 58 51
249
Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry (SEVA) 17 31 1 20 21 19
130
Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA) 189 204 5 191 194 204
5218
Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA) 91 103 3 104 102 87
2108
Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (VVA) 0 2 1 0 0 -
--
Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry (VLVY) 9 10 1 10 10 9
19
Varkauden Vapaa-ajattelijat ry (VARVA) 5 5 1 6 6 0
00
Yhteensä 1751 1983 54 1802 1815 1577 431576

(PAT erotettiin 2007, POSVA katsottiin 2009 eronneeksi liitosta ja KAVA erosi 2013.  LKED-sarake kertoo yhdistysten oikeuden lähettää liittokokousedustajia vuosien 2011 ja 2014 liittokokouksiin.)

Kimmo Sundström


Lue myös

Ennakkotietoja: Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärät laskussa (31.12.2002)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto 2007 julkistettiin (30.3.2008)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto 2008 (5.7.2009)
Ennakkotieto: Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset kasvattivat jäsenmääriään (20.1.2010)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto 2009 (21.4.2010)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä kääntyi laskuun vuonna 2011 (29.5.2012)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä kasvoi hitusen vuonna 2012 (26.4.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä kääntyi laskuun vuonna 2013 (28.4.2014)
Vapaa-ajattelijain liitto liittyneet ja siitä poistuneet jäsenyhdistykset vuodesta 2000 lukien (18.5.2014)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?