VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENYHDISTYKSET 1.1.2019 (2.1.2019)


Tällä sivustolla 1.7.2007 julkaistua artikkelia Luetteloita (1.7.2007) päivitettiin 1.1.2019 kohdan 7. osalta lisäämällä siihen liiton jäseninä 1.1.2019 olevat jäsenyhdistykset. Vertailun vuoksi tilanteet 1.1.2012 ja 1.1.2018 jätettiin lukijoiden tarkasteltaviksi. 

Jäsenyhdistysten määrä on seitsemän viime vuoden aikana laskenut 27:stä 20:een. Liitosta poistuneiden Karkkilan Vapaa-ajattelijat r.y.:n, Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare r.y.:n, Vaasan Vapaa-ajattelijat r.y.:n ja Varkauden Vapaa-ajattelijat r.y.:n tapauksia selostettiin uutisessa Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset 1.1.2018 (30.12.2017).

Vuoden 2018 kato kolme jäsenyhdistystä 

Vuonna 2018 liitto menetti kolme jäsenyhdistystä. Liittohallituksen jäsenyhdistyksiään vastaan käymä järjestösota johti Länsi-Uudenmaan ateistit ry:n (LUAT; 125867, perustettu 14.12.1976, rekisteröity 4.8.1978) ja Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n (HYPROM; 145882, perustettu 16.1.1986, rekisteröity 21.10.1986) erottamiseen liitosta. Molemmat yhdistykset erotettiin liiton sääntöjen vastaisesti jopa väärässä toimielimessä, jolla ei ollut toimivaltaa asiassa. Yhdistykset pitävät erottamisia mitättöminä. Tapaukset selostettiin uutisessa Vapaa-ajattelijain liitto jatkaa järjestösotaa omia jäsenyhdistyksiään vastaan – kaksi jäsenyhdistystä erotettiin vastoin sääntöjä (15.5.2018). 

Pääsihteeri Esa Ylikoski moitti tapahtuneesta HYRPOM:n puheenjohtaja Kim Sjöströmiä sanoen tämän olevan kaunainen sekä jättäneen huolehtimatta verenpaineestaan. Yhdistyksen jäsenet Sjöström, Timo Andersson ja Janne Vainio nimettiin antisankareiksi ja kolmikko ”kolmen koplaksi”. Yhdistystä syytettiin ”suojautumisesta normaaleilta jäseniltä”. Kolmen koplan toiminta perustui Ylikosken mielestä ”kieroutuneeseen valta-ajatteluun”. 

LUAT:n Ylikoski sanoi kepulikonstein keplotelleen itselleen toisen edustajapaikan Oulun liittokokoukseen, mikä oli hänestä todistettavasti käynyt ilmi. 

Mitään todisteita ei kuitenkaan ole mainittu. Kun syytöksiä ei nimetä, ei yksilöidä eikä esitetä, erotetun yhdistyksen on vaikea ottaa niihin kantaa. Mainitut liittokokouspaikat perustuivat aiempiin, yhdistyksien liitolle tekemiin jäsenselvityksiin vuodelta 2016, jotka sekä liittohallitus että liittokokous olivat hyväksyneet. 

Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys r.y. (VLVY; 48847, perustettu 22.12.1946 (perustava kokous; perustamiskirja allekirjoitettu 23.12.1946, rekisteröity 3.3.1948) lopetti toimintansa vapaaehtoisesti 9.5.2018. Purkautumispäivä on 9.5.2018. Tapauksesta tiedotti uutinen Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys lopetti toimintansa (5.6.2018). Tarkemmin asiaa käsitellään artikkelin Vapaa-ajattelijain liittoon liittyneet ja siitä poistuneet jäsenyhdistykset vuodesta 2000 lukien (18.5.2014) toisessa jälkikirjoituksessa

Uusia yhdistyksiä ei perusteta 

Jäljellä olevat yhdistykset (20) ovat keskenään hyvin eri-ikäisiä. Vanhin ja ainoa 1920-luvulla perustettu yhdistys on Kotkan Vapaa-ajattelijat. 1930-luvulla perustettuja yhdistyksiä on neljä. Ne kaikki perustettiin ennen Suomen Siviilirekisteriyhdistysten Keskusliitto ry:n perustamista (21.11.1937). 

1940- ja 1950-luvuilla yhdistyksiä perustettiin vilkkaasti. Niistä on edelleen liiton jäseninä yhdeksän.

Perustamisvuosikymmen
Lukumäärä
1920-luku
1
1930-luku
4
1940-luku
3
1950-luku
6
1960-luku
1
1970-luku
0
1980-luku
2
1990-luku
1
2000-luku
2
2010-2018
0
1920-2018
20

Vaikka maallistuminen eteni nopeasti 1960- ja 1970-luvuilla, niillä vuosikymmenillä perustettuja yhdistyksiä on jäseninä enää yksi. 1980- ja 1990-luvut olivat menestyksellisen toiminnan aikaa liitossa. Edelleen toimivia, silloin perustettuja liiton yhdistyksiä on kolme.

Satakunnan Vapaa-ajattelijat perustettiin Porissa 12.1.2003. Se on viimeinen vanhan vallan toimin ja avustuksella perustettu liiton jäsenyhdistys. Liiton puolelta yhdistystä perustamassa olivat liiton toimiston- ja taloudenhoitaja Kimmo Sundström, joka toimi kokouksen puheenjohtajana, järjestösihteeri Janne Vainio ja Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijain jäsen Jari Hakkarainen. Vuonna 2003 liittohallituksessa oli kukkosmielisten enemmistö. Hallituksen jäsen Tauno Lehtonen petti puoli vuotta aikaisemmin hänet paikalleen valinneet äänestäjänsä ja oli loikannut ”kukkoslovakian” puolelle. ”Kukkoslovakit” pelkäsivät, että uudet yhdistykset sekoittavat heidän myyräntyötään, liiton saamista heidän haltuunsa ja sen hajottamista. Satakunnan Vapaa-ajattelijain perustamisesta ei löydy uutista Vapaa Ajattelija -lehdestä pian perustamisen jälkeen. ”Kukkoslovakkien” saatua myöhemmin tietää asiasta, he raivostuivat yhdistyksen perustamisesta. 

”Kukkoslovakian” valtakaudella liiton jäseneksi liittyi vain 16.11.2006 perustettu Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry. Sen perustamistoimissa eniten auttoi kemiläinen Pertti Periniva (joka ei ollut ”kukkoslovakki”). Sen jälkeen uusia yhdistyksiä ei ole liittynyt liittoon. Suurin menetys keskusvallalle koitui, kun vapaa-ajattelijoiden sisäisten riitojen takia Karkkilan yhdistys erosi liitosta ja liitto menetti noin 14 prosenttia jäsenistöstään. 

Tämän vuosisadan aikana liittoon on liittynyt kolme yhdistystä, kun poistuneita yhdistyksiä on 19. Jäljellä on 20 jäsenyhdistystä. 

Liittoa on johdettu huonosti.

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistykset 1.1.2019

 1. FORSSAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (60315), perustettu 10.2.1952
 2. HELSINGIN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY (45349), 2.3.1936
 3. JOENSUUN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (143759), 18.11.1984
 4. KAINUUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (77446), 10.11.1959
 5. KEMIN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (40388), 18.7.1937
 6. KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (88168), 14.2.1964
 7. KESKI-UUDENMAAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (110706), 5.10.1945
 8. KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (49901), 9.10.1929
 9. KOUVOLAN VAPAA-AJATTELIJAT RY (46295), 7.4.1946
 10. LAHDEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (50596), 25.10.1936
 11. LAPPEENRANNAN JA YMPÄRISTÖN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (69146), 11.2.1956
 12. LUOTEIS-LAPIN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (170062), 30.10.1996
 13. NOKIAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (64859), 15.11.1953
 14. OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (63862), 25.6.1952
 15. RAISION VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (138853), 5.9.1982
 16. ROVANIEMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY (201232), 16.11.2006
 17. SATAKUNNAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (187558), 12.1.2003
 18. SEINÄJOEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (64211), 12.11.1953
 19. TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (42806), 28.10.1945
 20. TURUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. (116750), 16.11.1936

Lappeenrannan ja ympäristön yhdistys muutti nimensä vuonna 2018. Viranomainen ei rekisteröinyt nimeä vuoden 2018 aikana. 

Hannu Eklundin kirjoituksessa Kotka lensi ensin (VAJ 2017:4, 12) Kotkan yhdistyksen (tuolloin ensin nimellä Kotkan Kirkostaeronneiden Yhdistys r.y.) syntymäpäiväksi mainitaan 4.10.1929. Tällöin pidettiinkin suuri kokous ja valittiin viisihenkinen toimikunta laatimaan sääntöehdotus yhdistystä varten ja kutsumaan koolle perustava kokous. Kun yhdistyksen perustamiseen ei tarvita kokousta ja yhdistys syntyy perustamiskirjan allekirjoituksin, on tässä katsottu perustamispäiväksi 9.10.1929, jolloin perustamiskirja allekirjoitettiin. 4.10.1929 koolle kutsuttavaksi vaadittu kokous pidettiin 16.10.1929.

Kimmo Sundström


Lue myös

Eklund, Hannu Kotka lensi ensin. - Vapaa Ajattelija 2017:4, 12.
Heikkilä, Pertti Uskonnollisen tuputuksen vastaisku. Vapaa-ajattelijayhdistys herätettiin kolmen vuosikymmenen koomasta. -.Satakunnan Kansa 13.1.2003.
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset 1.1.2018 (30.12.2017)
Vapaa-ajattelijain liittoon liittyneet ja siitä poistuneet jäsenyhdistykset vuodesta 2000 lukien (18.5.2014).

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?