VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO JATKAA JÄRJESTÖSOTAA OMIA JÄSENYHDISTYKSIÄÄN VASTAAN – KAKSI JÄSENYHDISTYSTÄ EROTETTIIN VASTOIN SÄÄNTÖJÄ (15.5.2018)


Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen (LH) hampaissa pitkään olleet liiton jäsenyhdistykset Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT; 125867, perustettu 14.12.1976, rekisteröity 4.8.1978) ja Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM; 145882, perustettu 16.1.1986, rekisteröity 21.10.1986) saivat liitolta 20.1.2018 päivätyn ”SELVITYSVAATIMUKSEN”. Sen allekirjoittivat liiton puheenjohtaja Kaj Torrkulla ja pääsihteeri Esa Ylikoski. Muut jäsenyhdistykset eivät saaneet selvitysvaatimuksia. 

Selvitysvaatimuksen mukaan Kim Sjöström (LUAT:n hallituksen jäsen ja HYPROM:n puheenjohtaja) ”on siirtänyt” HYPROM:n jäsenyyttä hakeneita henkilöitä ”lupaa kysymättä Länsi-Uudenmaan ateistit ry:n jäsenlistoille ja lähettänyt heille jäsenmaksulaskuja ja maksukehotuksia. Tällainen menettely rikkoo kyseisten henkilöiden perustuslaissa olevia oikeuksia.” 

Liitto kehotti antamaan sille pikaisen selvityksen menettelystä. Edelleen se kysyi, onko kyseessä yhdistyksen hallituksen päättämä ja hyväksymä menettely sekä kauanko yhdistys ”on harjoittanut tällaista toiseen yhdistykseen suuntautuneiden jäsenhakemusten anastamista ja hyväksikäyttöä”. 

Liitto ei nimennyt tai muutoin yksilöinyt yhtään tapausta. 

LUAT:n liittomaksutilitykset ja jäsenselvitykset vuosilta 2015-2017 

Vaatimuksen taustalla on se, että LUAT:n liittomaksutilitykset liitolle ja jäsenselvitys vuodelta 2017 käsitti vain 11 jäsentä, kaikki ne, jotka olivat maksaneet jäsenmaksunsa. On mahdollista, että vuoden 2017 jäsenmaksuja maksetaan edelleen LUAT:lle, varsinkin, jos niitä karhutaan jäseniltä. Vuodelta 2015 LUAT oli samoin tilittänyt ja selvittänyt 11 liittomaksua. Vuodelta 2016 maksuja oli saatu ja tilitetty 58 jäseneltä. Vuosi 2016 oli LUAT:n 40-vuotisjuhlavuosi. Oli monta syytä, miksi sinä vuonna tarkoituksella määrältään alhaiseksi (14 euroa) päätettyjä jäsenmaksuja saatiin kerättyä moninkertainen määrä tavanomaiseen verrattuna. 

Vuoden 2016 osalta LH pyysi LUAT:lta lisäselvityksiä keväällä 2017. Niitä liitolle toimitti tilityksiä ja selvityksiä muutenkin tehnyt Kim Sjöström. Tällöin annettiin selvitystä siitäkin osasta jäsenistöä, joka oli laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen vuodelta 2016. Kaiken kaikkiaan kokonaisjäsenmäärä oli yli 80. 

LH:ssa muristiin tuonkin selvityksen johdosta. Kun liiton jäsenmäärä ylisummaan on ollut laskussa vuodesta 2012 lähtien, LH:sta harmitti, että yhden oppositioyhdistyksen (LUAT) maksavien jäsenten määrä kasvoi voimakkaasti. Kasvu ei silti riittänyt kääntämään liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenten (muita jäseniä ei olekaan) kokonaismäärää nousuun. 

Yhdistyslaki hyväksyy yhdistyksen sisäisen opposition. Jäsenyhdistyksillä saa olla LH:n kannasta poikkeavia omia mielipiteitä, ne voivat asettaa liittokokouksessa junttalistojen ulkopuolisia ehdokkaita, ne voivat tehdä liittokokoukselle omia esityksiään, joita LH ei kannata, jne. 

LH on suhtautunut oppositioon nuivasti. Pääsihteeri Esa Ylikoski on toiminut tässä osoittelevasti kirjoittaen opposition lainausmerkeissä. Yhdistyslain taustalla on kansanvaltaisuuden ideaali. Demokratiaan kuuluu oppositio. Ajatuksena on, että yhdistyksen jäsenet tai näiden valitsemat edustajat viime kädessä päättävät asioista. Muissa järjestelmissä oppositiota ei välttämättä ole tai se toimii maan alla. 

Liittohallitus ja liittokokous hyväksyivät LUAT:n liittokokousedustuksen 

LH hyväksyi LUAT:n antaman selvityksen ja vahvisti LUAT:n oikeudeksi lähettää Oulun liittokokoukseen (10.-11.6.2017) kaksi edustajaa. Sääntöjen mukaan 51 maksavaa jäsentä oikeutti tähän. Aiemmissa liittokokouksissa LUAT oli saanut lähettää vain yhden liittokokousedustajan. Myös liittokokous hyväksyi 10.6.2017 kaksi LUAT:n edustajaa äänivaltaisiksi edustajiksi (ks. tarkemmin Oulun liittokokous antoi tukensa imagofasisteille Vapaa-ajattelijain liitossa (16.6.2017))

LH:lla oli mahdollisuus moittia tätä päätöstä Helsingin käräjäoikeudessa kolmen kuukauden ajan sen tekemisestä, muttei enää sen jälkeen. Oulun liittokokouksen päätöksiä ei kuitenkaan kukaan halunnut moittia. LH:n pitäisi hyväksyä voimaan jääneet päätökset. 

Liittohallituksen järjestösota Vapaa-ajattelijain liittoa vastaan 

Joskus sattuu, että eri järjestöt joutuvat riitoihin keskenään. Vapaa-ajattelijain liiton kohdalla on omintakeista LH:n käymä järjestösota omia jäsenyhdistyksiä, omia työntekijöitä ja omia luottamushenkilöitä vastaan. 

Järjestösodan aloitti Juha Kukkonen samana päivänä (25.10.1997), kun liittovaltuusto (LV) valitsi hänet liiton puheenjohtajaksi. Tätä jatkui 20.6.1999 saakka, jolloin Hämeenlinnan liittokokous antoi Kukkoselle lähtöpassit puheenjohtajan paikalta. Vaikka ”kukkoslovakit” hävisivät vuosien 1999 ja 2002 liittokokoukset, LH:ssa he pääsivät enemmistöksi viimeistään vuoden 2003 alussa. Tämä tapahtui, kun Tauno Lehtonen petti valitsijansa ja hallitustoverinsa, loikkasi kukkosmielisten ryhmään ja ryhtyi ajamaan näiden kannattamia liiton hajotustoimia. Riidat jatkuivat siitä alkaen kiihtyen oikein pahoiksi sen jälkeen, kun liiton puheenjohtaja Erkki Hartikaisen kausi päättyi Järvenpään liittokokouksessa 12.6.2005. ”Kukkoslovakian” kultakausi 13.6.2005-15.6.2008 meni riitelyn merkeissä. Se päättyi heidän syrjäyttämiseensä Piikkiön liittokokouksessa 15.6.2008. 

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 15.6.2008 Jussi K. Niemelä. Järjestösodassa seurasi puolen vuoden tauko. 

Niemelän kaudella ongelmana ei ollut LH:n aggression suuntautuminen jäsenyhdistyksiä vastaan. Vain yksi jäsenyhdistys (Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry, POSVA; 182092) katsottiin 9.12.2009 eronneeksi liitosta liittomaksujen laiminlyönnin takia vuosilta 2006-2008. 

Riidat koskivat toiminnanjohtaja Paula Vasama-Everest-Phillipsin irtisanomista, mikä tapahtuikin 12.5.2009. Niemelä itse erosi puheenjohtajan tehtävästä 15.11.2010, samana päivänä kuin käräjäoikeus hylkäsi entisen toiminnanjohtajan liittoa vastaan nostaman kanteen. 

Niemelän erottua järjestösodan kärki kohdistui milloin henkilöihin (työntekijät ja luottamushenkilöt), milloin jäsenyhdistyksiin. Jäsenyhdistysten osalta yhdistyskatoa on käsitelty tarkemmin artikkelissa Vapaa-ajattelijain liittoon liittyneet ja siitä poistuneet jäsenyhdistykset vuodesta 2000 lukien (18.5.2014). Järjestösota on vaikuttanut myös siihen, ettei uusia yhdistyksiä enää liity liiton jäseniksi. 

Toiminnanjohtaja Maarit Fredlund kohteli tylysti LUAT:ia 

LH:n lisäksi LUAT:ia tylytti liiton toiminnanjohtaja Maarit Fredlund. Fredlund (jonka oma äidinkieli on ruotsi) ei sallinut sitä, että henkilöjäsen ilmoittaa osoitteekseen ruotsinkielisen osoitteen ja käyttää sitä. LUAT halusi käyttää sitä osoitetta, jonka jäsen oli sille ilmoittanut. Suomessa ruotsinkielisten osoitteiden käyttö on yleistä monilla paikkakunnilla. Ruotsissa jäsenten postiosoitteet ovat ruotsinkielisiä. LUAT:lla on myös Ruotsissa asuvia jäseniä. 

Fredlund moitti myös muun kuin suomenkielisten nimien ja osoitteiden kirjoitustapaa. LUAT halusi noudattaa sitä kirjoitustapaa, jonka jäsen oli yhdistykselle antanut. Muissa maissa oikeinkirjoitus voi hieman poiketa siitä, mitä se on Suomessa. Mitään sekaannuksia tästä ei syntynyt. 

Fredlund esitti LUAT:lle myös yhdistyslain vastaisia vaatimuksia. Hän mm. vaati poistamaan LUAT:n jäsenistöstä henkilön, joka oli myöhemmin liittynyt Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n (HSVA; 45349) jäseneksi. LUAT ei voinut suostua vaatimukseen. Yhdistyslain (13 §) mukaan kukaan toinen henkilö ei voi ilmoittaa jäsentä eronneeksi yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota, hänen tulee ilmoittaa siitä itse kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Myös ilmoitus yhdistyksen kokouksessa kokouksen pöytäkirjaan on tapa erota yhdistyksestä. 

Mahdollisesti Fredlund ei tunne yhdistyslain perusasioita. Silloin hänen ei olisi pitänyt olla Vapaa-ajattelijain liiton toiminnanjohtajana. Myöhemmin Fredlundin työsuhde irtisanottiin päättymään 31.3.2018. Tämä tapahtui Fredlundin ja liiton edustajien yhteisellä päätöksellä. 

Paula Vasama-Everest-Phillips oli liiton toimiston- ja taloudenhoitajana ja toiminnanjohtajana (24.11.2003-12.5.2009). Hänkin toimi tylysti oppositioyhdistyksiä vastaan. Eräs pulmakysymys oli jäsenten ”siirtäminen”. Vasama katsoi, että jos liiton jonkin jäsenyhdistyksen jäsen muutti asumaan pääkaupunkiseudulle, tällä oli oikeus päästä Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n (PAT; 178166) jäseneksi. Liiton toiminnanjohtaja ”siirsi” henkilön liiton postitus- ja maksuvalvontarekisterissä PAT:n jäseneksi yhdistyksen tietämättä. Tässä henkilörekisterissä on tieto siitä, kuuluuko liiton julkaiseman Vapaa Ajattelija -lehden saaja johonkin liiton jäsenyhdistykseen ja mihin yhdistykseen hän tällöin kuuluu. Tällaisia ”siirtoja” ei voi tehdä. Kuten ehkä kaikissa liiton jäsenyhdistyksissä, PAT:kin uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Muuttavan henkilön pitää halutessaan itse ilmoittaa yhdistykselle haluavansa sen jäseneksi, jonka jälkeen yhdistyksen hallitus käsittelee asian. Yleensä estettä jäseneksi pääsylle ei ole. 

On muitakin samankaltaisia seikkoja, jotka rasittavat liiton hallintoa sekä jäsen- ja asiakaspalvelua. Jos liitto palkkaisi työntekijöikseen yhdistystoiminnan perusasiat osaavia henkilöitä, jotka eivät jatkuvasti tee virheitä ja käy järjestösotaa liiton jäsenyhdistyksiä vastaan, säästyttäisiin monelta murheelta. 

Yhdistysten erottamisprosessin käynnistäminen 

Erottamistoimien kohteeksi joutuneiden jäsenyhdistysten ensin saama ”SELVITYSVAATIMUS” oli päivätty 20.1.2018, samana päivänä kuin LH piti kokouksensa. Ajallisesti tämä liittyy siihen, että poliisi oli edellisenä päivänä 19.1.2018 tehnyt Linnea Kiukan laatimasta rikosilmoituksesta ”ei rikosta” -päätöksen. Rikosilmoitus kuivui kasaan, esitutkintaa ei toimitettu. 

Liiton ei olisi tullut 19.1.2018 jälkeen levittää tietoa rikosilmoituksesta vihjaten, että jotakin rikollista olisi tapahtunut, kun asia pysähtyi yhdessä viikossa poliisissa (ks. Kiukan rikosilmoitukesta tarkemmin Linnea Kiukan rikosilmoitukseen poliisin päätös: ei rikosta (2.5.2018)).  Rikosilmoitusta koskevassa liiton viestinnässä salattiin poliisin ”ei rikosta” -päätös. Viestintä halusi mustamaalata Kim Sjöströmiä. Pyrkimyksenä oli hänen ja kahden liiton jäsenyhdistyksen vahingoittaminen. 

Selvitysvaatimukseen ei vastattu 

Myös HYPROM sai selvitysvaatimuksen liitolta, sillä liitolle epäselvät asiat koskivat sitäkin. Selvitysvaatimukseen piti vastata 28.2.2018 mennessä. LUAT ja HYPROM eivät vastanneet mitään. 

Liittohallitus tekee sääntöjen vastaisen esityksen 

20.3.2018 liiton puheenjohtaja Torrkulla ja pääsihteeri Ylikoski lähettivät erottamistoimien kohteeksi joutuneille yhdistyksille ilmoituksen, että 17.3.2018 kokoontunut LH oli tehnyt esityksen 21.4.2018 kokoontuvalle LV:lle yhdistysten erottamisesta liitosta. 

Esitys oli liiton sääntöjen vastainen, LV:lla ei ole toimivaltaa asiassa. Tämä ei häirinnyt LH:sta. Joku merkitys esityksen tekemisellä tietenkin oli. Ei voida olettaa, että koko LH olisi lukutaidoton. 

Kun toiminta on omituista ja sääntöjen vastaista, on ennenkin tapahtunut, että vaatimuksia ja uhkia osakseen saava osapuoli joutuu aprikoimaan, mistä oikeastaan on kysymys. Tällainen ei ole avointa ja normaalia järjestötoimintaa. Osaltaan sekin osoittaa klikkiytymistä, mistä LH:sta on myös vuosia moitittu. Klikkiytyminen ei ala hallintoelinten valinnasta liittokokouksessa. Se alkaa jo paljon ennen vaaleja, silloin, kun junttahenkilöt alkavat koota junttalistoja liittokokousta varten. Oulun liittokokousta varten junttamiehet alkoivat toimia viimeistään 1.1.2017. Junttamiehinä toimivat Kaj Torrkulla ja Jori Mäntysalo, jotka molemmat kuuluvat valtaryhmän tamperelaiseen fraktioon. 

Liittokokouksessa junttaamista moitittiin. Jotkut edustajat haluaisivat vaikuttaa liittokokouksessa hallintoelinten kokoonpanoon. Heitä harmittaa se, että junttamiehet pyytävät heitäkin etukäteen ehdokkaiksi junttalistoille. Mieluisampaa olisi, jos henkilön oman jäsenyhdistyksen jäsenet katsoisivat hänet niin eteväksi, että hänet kannattaa asettaa ehdolle liitonkin hallintoelinten vaaliin. Mieluista olisi myös se, että liittokokouksessa eteviä ihmisiä ehdotettaisiin valittaviksi liiton hallintoelimiin, ei vain kokonaisia junttalistoja. Etevyys ei ole este tulla valituksi liiton hallintoelimiin. 

Kirjeessään liitto väitti oppikirjamaisesti, että ”yhdistyksenne on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut liittoa ja vaikeuttanut liiton toimintaa sekä on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on liittoon liittymällä hyväksynyt” (sic). Liitto esitti myös epäilyn, että LUAT olisi rikkonut henkilötietolakia. Edelleen väitettiin, että niiden henkilöiden ”perustuslaissa olevia oikeuksia” oli rikottu, jotka olivat pyrkineet jäseniksi HYPROM:een ja saaneet LUAT:lta ”jäsenmaksulaskuja ja maksukehotuksia”. 

Taaskaan yhtään henkilöä ei nimetty tai muutoin yksilöity. 

Kun selvitysvaatimukseen ei vastattu, liitto teki tästä sen johtopäätöksen, että se ”osoittaa piittaamattomuutta liiton jäsenyyttä kohtaan”. 

Johtopäätös lienee väärä. Molemmat yhdistykset olisivat voineet jo aiemmin erota liitosta, jos eivät olisi halunneet olla sen jäseniä. Nyt erottamisprosessin pani alulle LH. Tietysti LH:n ylläpitämä järjestösota pieniä yhdistyksiä vastaan masentaa ja saa ajattelemaan, onko sittenkään viisasta enää kuulua Vapaa-ajattelijain liittoon. Tällaisia ajatuksia esitetään jatkuvasti myös opposition ulkopuolelta. 

Edelleen haluttiin selitystä asiasta LV:lle, vaikkei sillä ole toimivaltaa jäsenyhdistyksiä erotettaessa. Selitys piti lähettää 11.4.2018 mennessä. Sen piti olla jäsenyhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittama. 

LUAT ja HYPROM eivät lähettäneet mitään selitystä LV:lle. 

Liittovaltuuston kokous 21.4.2018 

LH ei ole lähettänyt LUAT:lle tai HYPROM:lle LV:n kokouksen pöytäkirjaa tai sen otetta, josta kävisi ilmi, oliko kokous kutsuttu laillisesti koolle, katsottiinko kokous päätösvaltaiseksi ja keitä liittovaltuutettuja ja muita henkilöitä kokouksessa oli läsnä. 

Muusta aineistosta käy ilmi, että LV erotti mainitut jäsenyhdistykset. Sitä, että päätös syntyi vastoin sääntöjä ja on mitätön, ei mainita. Viesti jäsenyhdistysten erottamisesta lähetettiin liitosta myös jäsenyhdistysten sähköpostilistalle ja liiton sähköpostitiedotuslistalle. Näin viesti levisi laajalle. LH käynnisti välittömästi erottamispäätöksen toimeenpanon. 

Kun erottamispäätös tehtiin LV:ssa, sivuutettiin se sääntömääräys, että erotetulla jäsenyhdistyksellä on oikeus vedota LV:oon muutoksen aikaansaamiseksi (5 §). Muutospyyntö on toimitettava 60 päivän kuluessa siitä, kun jäsenyhdistys on saanut tiedon erottamisesta, ja LV:n on käsiteltävä asia 30 päivän kuluessa. 

Joitakin jäsenoikeuksia erotetuilta yhdistyksiltä riistettiin jo ennen päätöksentekoa: 

(a) liiton ylläpitämällä Internet-sivulla (vapaa-ajattelijat.fi) olevassa lomakkeessa oli yleisöltä ja jäsenhakijoilta riistetty mahdollisuus lähettää jäsenhakemus LUAT:lle ja HYPROM:lle; 

(b) LUAT:lta ja HYPROM:lta riistettiin oikeus saada liiton jäsenyhdistyksilleen lähettämät Vapaa Ajattelija -lehden kappaleet (esimerkiksi neljä kappaletta/numero). Näitä lehden kappaleita käytetään esimerkiksi tiedotustoiminnassa ja lähetetään jäsenhakijoille jäsenyhdistysten kustannuksella. Noin 19.3.2018 lukijoille saapuneen numeron 1/2018 kappaleita yhdistykset eivät enää saaneet; 

(c) LUAT ja HYPROM poistettiin liiton jäsenyhdistysten luettelosta liiton Internet-sivulla viimeistään 22.4.2018. 

Kaikkien näiden LH:n toimeenpanemien tekojen tarkoituksena on vahingoittaa asianomaisia jäsenyhdistyksiä. Samalla ne supistavat Vapaa Ajattelija -lehden leviämistä. 

Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry 

Erottamiset tapahtuivat yksimielisesti (vaikka ei ole mahdollista tarkistaa tätä pöytäkirjanotteesta). HYPROM:n osalta kerrotaan, että yhdistys olisi ”loukannut jäseneksi pyrkivän perustuslain 13 § 2 momentissa säädettyä perusoikeutta kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen siirtämällä hänet vastoin tahtoaan liitettäväksi toiseen yhdistykseen, Länsi-Uudenmaan ateistit ry:hyn. … teko on törkeä ja aiheuttaa vakavaa vahinkoa liiton maineelle. Tässä on samalla mahdollisesti loukattu poliittisia toimintaoikeuksia ja henkilötietolakia. Tietojemme mukaan ainakin yksi henkilö on tehnyt häneen kohdistuneesta menettelystä rikosilmoituksen. Tietojen luovuttaminen yksityisyyttä vaarantamalla on henkilötietolain 48 §:ssä säädetty rangaistavaksi. Jäseneksi pyrkineen henkilötiedot on luovutettu ilman lupaa toisen yhdistyksen käyttöön, joka on yrittänyt saada hänet maksamaan jäsenmaksua väärin perustein. Tällainen toiminta on aiheuttanut vahinkoa liitolle sekä vakavasti vaikeuttanut liiton toimintaa.” 

Lukijan huomio kiinnittyy heti pariin seikkaan. Henkilötietolaki ei koske henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Tällainen tarkoitus pyrkimisellä yhdistyksen jäseneksi tietysti on. 

Jäsenhakija ei myöskään ole henkilötietorekisterissä eikä häntä sinne merkitä, jos hänestä ei tule yhdistyksen jäsentä. 

Jäsenhakemus on esimerkiksi kirje tai sähköpostiviesti. Se ei ole osa mitään rekisteriä, kortistoa tai luetteloa. 

LV:n päätös on heikosti perusteltu, oikeastaan propagandaa. Sen tarkoitus on mustamaalata ja vahingoittaa asianomaisia jäsenyhdistyksiä. 

Länsi-Uudenmaan ateistit ry 

LUAT:n osalta liitto väittää, että jäsenhakijan perustuslain 13 § 2 momentissa säädettyä perusoikeutta kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen olisi loukattu. Kuitenkin väitetään, että henkilö olisi siirretty ”toisesta yhdistyksestä liitettäväksi omaan yhdistykseen, Länsi-Uudenmaan ateistit ry:hyn”. 

Tämä on ristiriitaista. Jäsenhakija ei voi samanaikaisesti olla jäsen. Jäsenhakija ei ole asianomaisen yhdistyksen jäsen. Kuten sanottu, jäseniä ei voi ”siirtää” yhdistyksestä toiseen kuten liitto itse on aiemmin tehnyt. Tällaiset siirrot jäsenyhdistys on torjunut kuten edellä kerrottiin. 

Mitään siirtoja yhdistyksestä toiseen ei ole tehty. Liitto on toista mieltä ja katsoo taas, että teko ”on törkeä ja aiheuttaa vakavaa vahinkoa liiton maineelle”. Edelleen on ”mahdollisesti loukattu poliittisia toimintaoikeuksia ja henkilötietolakia”. 

Liiton pitäisi perehtyä asianomaisiin lakeihin eikä esittää kuvitelmia. Kuka hyvänsä jäsen voi olla samanaikaisesti kahden (tai useamman) liiton jäsenyhdistyksen jäsen. Liiton pitäisi myös varmistua, ettei ole kyse mistään väärinkäsityksistä eikä siitä, että liitto itse olisi ”siirtänyt” jäseniä jäsenyhdistyksestä toiseen. Tällä tavalla on mahdollista aikaansaada sekaannusta, jos jäsenyhdistys uskoo, että liiton rekisterissä on oikeat tiedot ja jäsenyhdistyksen omassa rekisterissä väärät tiedot. Joskus osoitetietojen kanssa onkin niin, että liitolla on oikeat tiedot ja jäsenyhdistyksellä vanhentuneet tiedot, koska liitto on laiminlyönyt ilmoittaa osoitteenmuutoksen jäsenyhdistykselle. Itse jäsenyyden osalta vain jäsenyhdistys itse voi vaikuttaa asiaan. Sen oma jäsenrekisteri on aina ensisijainen ja tietojen oikea lähde. 

Liiton ”tietojen” mukaan ”ainakin yksi henkilö on tehnyt häneen kohdistuneesta menettelystä rikosilmoituksen”. 

Tällaisesta rikosilmoituksesta ei ollut saatu oikeita tietoja sen tehneeltä henkilöltä, poliisilta, liitolta tai muualtakaan. Rikosilmoituksia ei ole viisasta tehdä, jos ne ohjautuvat pikavauhtia poliisin pöydältä mappi Ö:hön eikä niistä koskaan kuulla mitään. Väite rikosilmoituksesta, samoin kuin vihjaus henkilötietolain 48 §:n rikkomisesta, ovat mustamaalausta. Tarkoituksena on vahingoittaa asianomaista jäsenyhdistystä. 

Jos jäsenhakija tai muu henkilö maksaa tavalla tai toisella LUAT:n jäsenmaksun, maksu voidaan tulkita pyrkimykseksi päästä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksujen suuruudet ja pankkiyhteystiedot ovat olleet Internetissä yleisön nähtävillä. Aika ajoin sattuu, että jäseneksi pyrkijät ilmoittavat halustaan päästä yhdistyksen jäseniksi maksamalla jäsenmaksua vastaavan summan tai tekemällä lahjoituksen tai molemmin tavoin. Yleensä näin onnistuu myöhemmin pääsemään yhdistyksen jäseneksi, vaikka minkään maksun maksaminen tai lahjoituksen tekeminen yhdistykselle ei luo oikeutta päästä yhdistyksen jäseneksi. 

Vielä liitto väittää, että LUAT:n jäsenluettelossa olisi ei-jäseniä ja näitäkin koskevia tietoja olisi ilmoitettu liitolle. Taaskaan yhtään tapausta ei nimetä tai muutoin yksilöidä; väitteen kate puuttuu. 

Lopuksi väitetään, että liitolle olisi aiheutunut vahinkoa ja että toiminta olisi vaikeuttanut liiton toimintaa. Väitettä ei koetetakaan perustella. 

Tällaisiin väitteisiin on vaikea vastata, kun niitä ei yksilöidä. Ei ole mitään estettä nimetä tai yksilöidä niitä henkilöitä, jotka eivät ole jonkin yhdistyksen jäseniä. Jos sanon, että Pekka Virtanen Lieksasta ei ole LUAT:n jäsen, tässä ei ole mitään väärää, jos näin todella on. 

Vuoden 2018 liittomaksutilitykset 

LUAT:lla on ollut tapana tehdä heti alkuvuonna joitakin liittomaksutilityksiä ja jäsenselvityksiä sen varmistamiseksi, että Vapaa Ajattelija -lehti menisi niille jäsenille, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksunsa ja haluavat lehden. Joskus minullekin on tullut tiedoksi Sjöströmin liitolle ja LH:lle lähettämiä viestejä, joissa kerrotaan tehdyistä liittomaksutilityksistä ja niitä koskevista selvityksistä. Ei ole pahitteeksi, että viesti menee useammallekin henkilölle. Silloin sen vaara hukkua on pienempi. 

Tänä vuonna tällaisten tilitysten teko liitolle pysäytettiin, kun saatiin tietää, että LH oli käynnistänyt LUAT:n erottamisprosessin. 

Kuinka kävisi niiden lehdensaajien, joiden osalta maksut olisi tilitetty ja selvitetty, mutta jotka joutuisivat pois liiton yhteydestä jäsenyhdistyksensä tultua erotetuksi liitosta? 

Jos vuoden 2017 jäsenmaksuja karhutaan ja saadaan, voidaan myös kysyä, kannattaako niitä erottamisen jälkeen tilittää ja selvittää liitolle, jolle rahat olisivat kuuluneet, ellei erottamisia olisi tehty. 

Varapuheenjohtaja Eino Huotarin kirje 19.12.2006 PAT:n jäsenille 

Liiton käymän järjestösodan varhaisempi uhri PAT erotettiin liitosta LH:n kokouksessa 9.12.2006. Tällöin liitto noudatti sääntöjen erotetulle jäsenyhdistykselle suomaa oikeutta tehdä 60 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista muutospyyntö LV:lle. LV:n on käsiteltävä muutospyyntö 30 päivän kuluessa. Enimmillään LV:oon vetoamisen ratkaiseminen kestää siis 90 päivää. 

Silloinen liiton varapuheenjohtaja Eino Huotari ei kuitenkaan malttanut odottaa. Jo kymmenen päivän kuluttua eli 19.12.2006 hän lähetti liitosta kirjeen PAT:n jäsenille. Jo tätä aikaisemmin kriittinen tieto liiton toiminnasta, joka levisi PAT:n oman kotisivun välityksellä, oli haluttu liiton toimesta estää. 

PAT:n jäsenmäärä oli syksyllä 2006 ylittänyt sadan jäsenen rajan. Se oli paljon verrattuna liiton jäsenyhdistysten keskimääräiseen kokoon. Tuolloinkin liiton sitä henkilörekisteriä, jota käytetään Vapaa Ajattelija -lehden postitukseen ja maksutietojen valvontaan, oli liitossa hoidettu huonosti. Rekisteriä hoiti liiton toiminnanjohtaja Paula Vasama-Everest-Phillips. Kun liitto lähetti PAT:lle 22.9.2006 päivätyn tulosteen liitolla olevista PAT:n jäsenten osoitetiedoista, kolmannes tiedoista poikkesi siitä, mitä vastaavat tiedot olivat PAT:n jäsenrekisterissä. Tämä johtui siitä, että liitto laiminlöi ilmoittaa osoitteenmuutokset PAT:lle silloin, kun muutosilmoitus oli tehty vain liittoon, kun PAT puolestaan ilmoitti saamansa osoitteenmuutokset aina heti liittoon. PAT teki tulosteesta yhteensä 34 huomautusta. Liiton rekisterissä oli muitakin virheitä kuin osoitevirheitä. Osa jäsenistä puuttui. Osa oli eronneita jäseniä. Ihmeellisintä oli, että liitto oli merkinnyt PAT:n jäseniksi kaksi henkilöä, jotka eivät koskaan olleet edes hakeneet PAT:n jäsenyyttä. 

Koska liiton ja PAT:n rekisterien tietosisältö poikkesi näin paljon toisistaan, PAT joutui paikkaamaan liiton toimintaa jäsenilleen osoitetulla tiedustelulla. Se lähetettiin siihen osoitteeseen, joka oli liiton postitus- ja maksuvalvontarekisterissä. 

Huotarin kirje oli päivätty 19.12.2006. Kirje suositteli PAT:n jäsenille ”siirtymistä” muihin liiton jäsenyhdistyksiin. Huomatkaa taas ajatus ”siirtymisestä” ja vaikeneminen siitä, että mihinkään liiton jäsenyhdistykseen ei pääse ilman jäsenhakemusta tai muuta ilmoitusta siitä, että hakija haluaa tuon yhdistyksen jäseneksi. Kirjeestä ei kuitenkaan käy ilmi, että jäseniä olisi liitossa ”siirretty” yhdistyksestä toiseen asianomaisten jäsenyhdistysten tietämättä. Tämä on silti mahdollista, koska Paula Vasama oli koettanut ”siirtää” pääkaupunkiseudulle muuttaneita, muiden liiton jäsenyhdisten jäseniä, PAT:n jäseniksi PAT:n tietämättä ja mahdollisesti myös asianomaisten henkilöiden tietämättä. 

Huotarin kirjeen tarkoituksena oli heti vahingoittaa PAT:ia. PAT:n jäsenille luvattiin kuitenkin vielä vuoden 2006 viimeinen Vapaa Ajattelijan numero. Vielä PAT:n jäseniä muistutettiin ilmoittamaan erostaan PAT:lle. Huotari ei taaskaan ottanut huomioon, että ero PAT:sta ei ole välttämätöntä, jos henkilö haluaa hakea jäseneksi johonkin toiseen liiton jäsenyhdistykseen. (Kirjeen lähetyshetkenä PAT siis vielä oli liiton jäsenyhdistys.) 

Lisätietoja asiasta antoi Huotarin ohella Jori Mäntysalo. Paula Vasama kutsui Mäntysaloa ”salaa haisevaksi”. Mäntysalo ei pyri ihan eturintamaan sotkemaan liiton asioita. Tarkemmin haistaen hänet kuitenkin löytää jostakin kulisseista tai alaviitteestä. 

Huotarin ennenaikaisesti lähettämä kirje lähetettiin kysymättä lupaa PAT:n jäseniltä tai PAT:lta ja poimimalla tiedot liiton henkilörekisteristä. Kirje oli yksi syy lisää siihen, miksi Huotaria kohtaan tunnettiin niin paljon antipatiaa. Lopulta Huotari häipyi liiton johdosta, kun hänen oma yhdistyksensä, Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA; 53097), itse erosi liitosta. 

Pääsihteeri Esa Ylikosken kirje 25.4.2018 LUAT:n jäsenille 

Eino Huotari ja Esa Ylikoski ovat saman hengen miehiä. Ylikoski toistaa Huotarin menettelyn. Liiton henkilörekisterissä oli vuodelta 2016 tehdyn jäsenselvityksen perusteella vähintään 58 LUAT:n jäsenen tiedot. Kun LV oli tehnyt LUAT:n erottamispäätöksen väärässä järjestyksessä ja vastoin sääntöjä, Ylikoskelta kesti kirjeen lähettämiseen vain neljä päivää. Jälleen liitto poimi henkilötiedot rekisteröidyistä ihmisistä liiton henkilörekisteristä ilman näiden suostumusta, vahingoittaakseen erotettua jäsenyhdistystä ja käyttääkseen tietoja liiton jäsenyhdistysten hyväksi, erityisesti HSVA:n – yhdistys, johon Ylikoski itse kuuluu – ja Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n (KUVA; 110706) hyväksi. 

Kun LUAT:n erottamispäätös tehtiin vastoin sääntöjä eikä sille suotu mahdollisuutta muutospyyntöön, oikea menettely olisi ollut poistaa LUAT:n henkilöjäsenten tiedot liiton henkilörekisteristä. 

Toisin kuin Huotari, Ylikoski ei lupaa loppuvuoden Vapaa Ajattelija -lehtiä LUAT:n jäsenille. Jos erottamista ei olisi tapahtunut, lehden postitus jäsenmaksunsa vuodelta 2017 maksaneille jäsenille olisi jatkunut. 

Ylikoski ei ole sitä mieltä, että erottamispäätös on mitätön. Hänen mielestään LUAT erotettiin jopa ”perustellusta syystä”. Näitä syitä Ylikosken mukaan ovat LUAT:n ”johdon harjoittamat yksityisten ihmisten järjestäytymisvapautta ja yksityisyyden suojaa rikkovat sekä Vapaa-ajattelijain liittoa vahingoittavat menettelytavat”. 

LUAT:n jäsenille tarjotaan ostettavaksi Vapaa Ajattelijan koko vuosikertaa hintaan 30 euroa, vaikka numero 1/2018 ilmestyi jo maaliskuussa. Toinen vaihtoehto on liittyä johonkin liiton jäsenyhdistykseen. Ylikoski ei mainitse mitään henkilön ”siirtymisestä” tai hänen ”siirtämisestään” liiton toimesta yhdistyksestä toiseen. 

Erikseen mainitaan Uudellamaalla toimivat HSVA ja KUVA. ”Rohkenemme lehden puolesta suositella liittymistä normaalisti ja aktiivisesti toimivan yhdistyksen jäseneksi”, Ylikoski kirjoittaa. 

Tällä kertaa Jori Mäntysalo ei esiinny kirjeessä lisätietojen antajana. 

Tähän mennessä LUAT on saanut tiedon kahden jäsenensä eroamisesta LUAT:sta. Erot osoittavat, että liitto tosiaan on onnistunut vahingoittamaan LUAT:ia.

Kimmo Sundström


Lue myös

Linnea Kiukan rikosilmoitukseen poliisin päätös: ei rikosta (2.5.2018)
Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittaja Esa Ylikosken kirje LUAT:n jäsenille (14.5.2018)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?