VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTOON LIITTYNEET JA SIITÄ POISTUNEET
JÄSENYHDISTYKSET VUODESTA 2000 LUKIEN (18.5.2014)

Päivitetty 3.7.2014
Päivitetty 24.2.2017
Päivitetty 25.4.2018
Päivitetty 5.6.2018
Päivitetty 6.6.2018
Päivitetty 14.6.2018
Päivitetty 1.2.2019

Vuosina 2005, 2008 ja 2011 pidettyjen liittokokousten hyväksymät liiton sääntömuutokset tehtiin vallankeskityksen, vähemmistösuojan purkamisen ja autoritaarisuuden lisäämisen merkeissä. Liittohallituksen (LH) uusi sääntömuutosesitys tulevalle Tampereen liittokokoukselle jatkaa samalla uralla. Lisäksi siinä ehdotetaan vapaa-ajattelun kulttuuriperinteestä luopumista, vaikka liiton nimeä ei ehdoteta muutettavaksi. 

Vapaa-ajattelijain liiton toistakymmentä vuotta jatkunut alamäki ja liiton hajottaminen alkavat näkyä selvemmin myös jäsenyhdistysten muutoksissa. 

Alla on lueteltu liittoon liittyneet ja siitä poistuneet jäsenyhdistykset vuodesta 2000 alkaen. Liittyneitä yhdistyksiä on vain kolme, poistuneita on 16. 

Suursiivous tehtiin syksyllä 2005, kun liitosta katsottiin eronneiksi yhdeksän jäsenyhdistystä. Selvitystyön yhdistysten tilasta teki vanhaa valtaa edustanut järjestösihteeri Janne Vainio. Uutta valtaa edustanut Jori Mäntysalo katsoi päältä. Tämä työ tehtiin vanhaan malliin huolellisesti ja pyrkien eri tavoin tavoittamaan yhdistysten vanhoja toimihenkilöitä. Useampi näistä yhdistyksistä oli lopettanut toimintansa jo hyvin kauan sitten. Vainio teki työnsä niin hyvin, että ”kukkoslovakit” kiittivät häntä potkuilla jo seuraavan vuoden alussa. Kukaan muukaan ei ole moittinut työn laatua sen jälkeen. Suursiivous oli tarpeellinen. Vasta sen jälkeen varmuudella tiedettiin mitkä jäsenyhdistykset olivat liiton jäseniä ja mitkä yhdistykset eivät olleet. 

Liiton uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta LH. Liitosta poistuminen voi tapahtua eri tavoin. Jäsenyhdistys voi itse erota liitosta. Jos se purkautuu, se samalla poistuu liitosta. LH voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi, jos liittomaksujen maksaminen liitolle on laiminlyöty riittävän pitkältä ajalta. LH voi myös erottaa jäsenyhdistyksen. Jäsenyhdistys voidaan myös lakkauttaa tuomioistuimessa, jolloin se poistuu liitosta. Kun kristillinen terrori on toisen maailmansodan jälkeen laimentunut maassamme, tältä ajalta ei enää tunneta tuomioistuimessa lakkautettuja jäsenyhdistyksiä. 

Vapaa-ajattelijain liittoon liittyneet yhdistykset 

2003 

Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry 
Perustettu 12.1.2003, rekisteröity 20.8.2003. Hyväksytty liiton jäseneksi 23.11.2003. 

2006 

Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry 
Perustettu 30.10.1996, rekisteröity 28.5.1997. Hyväksytty liiton jäseneksi 6.11.2005 siten, että jäsenyys alkaa 1.1.2006. 

2009 

Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry 
Perustettu 16.11.2006, rekisteröity 25.6.2009. Hyväksytty rekisteröimättömänä liiton jäseneksi 4.4.2009. 

Vapaa-ajattelijain liitosta poistuneet jäsenyhdistykset 

2003 

Salon Seudun Vapaa-ajattelijat ry. 
Perustettu 21.11.1993, rekisteröity 1.8.1995. Purettu, jälkimmäinen purkamiskokous pidetty 2.2.2003, purkautuminen rekisteröity 30.7.2003. 

2005 

Espoon Vapaa-ajattelijat r.y. 
Perustettu 12.9.1984, rekisteröity 7.4.1986. LH katsoi eronneeksi 6.11.2005 liittomaksujen laiminlyönnin takia. 

2005 

Heinolan Vapaa-ajattelijat r.y. 
Perustettu 18.3.1951, rekisteröity 12.5.1951. LH katsoi eronneeksi 6.11.2005 liittomaksujen laiminlyönnin takia. 

2005 

Hyvinkään seudun vapaa-ajattelijat r.y. 
Perustettu 23.5.1948, rekisteröity 21.10.1953. LH katsoi eronneeksi 6.11.2005 liittomaksujen laiminlyönnin takia. 

2005 

Jakobstads Fritänkare – Pietarsaaren Vapaa-ajattelijat r.y. 
Perustettu 6.9.1982, rekisteröity 10.5.1983. LH katsoi eronneeksi 6.11.2005 liittomaksujen laiminlyönnin takia. 

2005 

Karihaaran Vapaa-ajattelijat r.y. 
Perustettu 26.5.1949, rekisteröity 3.12.1949. LH katsoi eronneeksi 6.11.2005 liittomaksujen laiminlyönnin takia. 

2005 

Kymin Vapaa-ajattelijain Yhdistys r.y. 
Perustettu 3.3.1946, rekisteröity 18.9.1946. Yhdistys oli aikaisemmin toiminut rekisteröimättömänä nimellä Kotkan ja ympäristön Siviilirekisteriyhdistyksen alaosasto perustamisestaan 7.7.1936 lähtien. LH katsoi eronneeksi 6.11.2005 liittomaksujen laiminlyönnin takia. Purettu myöhemmin, purkautumispäivä 31.5.2012. 

2005 

Veitsiluodon Vapaa-ajattelijat r.y. 
Perustettu 1.9.1953, rekisteröity 16.9.1953. LH katsoi eronneeksi 6.11.2005 liittomaksujen laiminlyönnin takia. 

2005 

Ykspihlajan Vapaa-ajattelijain Yhdistys r.y.
Perustettu 19.3.1950, rekisteröity 21.8.1950, kotipaikka Kokkola. LH katsoi eronneeksi 6.11.2005 liittomaksujen laiminlyönnin takia. 

2005 

Äänekosken-Suolahden vapaa-ajattelijat r.y. 
Perustettu 7.6.1981, rekisteröity 7.2.1983, kotipaikka Äänekoski. LH katsoi eronneeksi 6.11.2005 liittomaksujen laiminlyönnin takia. 

2006 

Pääkaupunkiseudun ateistit ry 
Perustettu 23.9.1999 nimellä Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat, rekisteröity 22.12.1999, kotipaikka Helsinki. LH erotti 9.12.2006, liittovaltuuston ylimääräinen kokous 9.2.2007 ei kumonnut LH:n erottamispäätöstä. 

2009 

Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry 
Perustettu 21.2.2001, rekisteröity 3.7.2003, kotipaikka Kuopio. LH katsoi eronneeksi 9.12.2009 liittomaksujen laiminlyönnin takia vuosilta 2006-2008. 

2013 

Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry 
Perustettu 1.12.1946 nimellä Karkkilan siviilirekisteriyhdistys, rekisteröity 2.3.1948. Päätti erota liitosta 6.4.2013. Poistettu liiton verkkosivulla olevasta jäsenyhdistysten luettelosta 17.4.2013. 

2014 

Vaasan Vapaa-ajattelijat ry 
Perustettu 16.5.1949, rekisteröity 30.10.1950. LH katsoi eronneeksi 25.1.2014 liittomaksujen laiminlyönnin takia vuosilta 2011-2013. 

Vapaa-ajattelijain nykyinen linja ja johtamistapa askarruttaa monia jäsenyhdistyksiä. Tämän kirjoittaja pitää mahdollisena, että lisää jäsenyhdistyksiä poistuu liitosta. 

2017

Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare r.y. 
Perustettu 21.10.1979, rekisteröity 18.5.1981. 

LH katsoi eronneeksi 21.1.2017 liittomaksujen laiminlyönnin takia vuosilta 2014-2016.

2017

Varkauden Vapaa-ajattelijat ry
Perustettu 25.10.1953, rekisteröity 3.12.1953.

LH katsoi eronneeksi 21.1.2017 liittomaksujen laiminlyönnin takia vuosilta 2013-2016.

Vapaa-ajattelijain nykyinen linja ja johtamistapa askarruttaa monia jäsenyhdistyksiä. Tämän kirjoittaja pitää mahdollisena, että lisää jäsenyhdistyksiä poistuu liitosta. 

2018 

Länsi-Uudenmaan ateistit ry 
Perustettu 14.12.1976, rekisteröity 4.8.1978. 

Erotettu liitosta vastoin sääntöjä liittovaltuuston sääntömääräisessä kokouksessa 21.4.2018. Erotettu jäsenyhdistys pitää erottamispäätöstä mitättömänä. Päätöstä ei moitittu käräjäoikeudessa. 

2018 

Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus r.y. 
Perustettu 16.1.1986, rekisteröity 21.10.1986. 

Erotettu liitosta vastoin sääntöjä liittovaltuuston sääntömääräisessä kokouksessa 21.4.2018. Erotettu jäsenyhdistys pitää erottamispäätöstä mitättömänä. Päätöstä ei moitittu käräjäoikeudessa. 

2018 

Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys r.y.
Perustettu 22.12.1946, rekisteröity 3.3.1948. 

Purettu 27.3.2018, vain yksi purkava kokous vastoin sääntöjä, purkaminen rekisteröity 9.5.2018.

Kimmo Sundström


JK. Vuonna 2018 Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen jäsenyhdistyksiään vastaan käymä järjestösota jatkuu. Liittohallituksen 17.3.2018 liittovaltuustolle tekemän kahden jäsenyhdistyksen erottamisesitys käsiteltiin liittovaltuuston sääntömääräisessä kokouksessa 21.4.2018. Erottamisvuorossa olivat nyt Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT; 125867, perustettu 14.12.1976, rekisteröity 4.8.1978) ja Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM; 145882, perustettu 16.1.1986, rekisteröity 21.10.1986). Koskaan aikaisemmin kahta jäsenyhdistystä ei ole erotettu liitosta samanaikaisesti.

Erottamispäätös tehtiin väärässä järjestyksessä, vastoin liiton sääntöjä. Toimivalta jäsenyhdistyksen erottamisessa on liittohallituksella. Liiton sääntöjen 12 § kertoo liittohallituksen tehtävät. Hallinnon osalta sen kohta 6. sanoo ”hyväksyä uudet jäsenet, päättää jäsenten erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa”. Erottamisen kohteiksi joutuneet jäsenyhdistykset pitävät erottamispäätöstä mitättömänä. Liittohallitus on jo ryhtynyt päätöksen toimeenpanoon.

Erottamispäätökset nostavat vuodesta 2000 lukien liitosta poistuneiden jäsenyhdistysten määrän 18:aan. Jäljellä on 21 jäsenyhdistystä. 4.4.2009 jälkeen liittoon ei ole liittynyt yhtään uutta yhdistystä.


JJK. Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistysten lukumäärä pieneni taas, kun Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys r.y. (VLVY; 48847, perustettu 22.12.1946 (perustava kokous; perustamiskirja allekirjoitettu 23.12.1946, alkupäivämäärä 8.2.1947, rekisteröity 3.3.1948)) lopetti toimintansa. 

Yhdistyksen kokous 27.2.2018 oli ehdottanut yhdistyksen purkamista. Purkava kokous pidettiin 27.3.2018 ravintola Rossossa Imatralla. Paikalla oli neljä yhdistyksen jäsentä ja lisäksi vieraana Lappeenrannan ja ympäristön vapaa-ajattelijoista (LYVA) Olavi Korhonen. 

Jostakin syystä Rossot ovat valikoituneet vapaa-ajattelijoiden ruokintapaikoiksi. Kun Oulun liittokokouksessa valittu uusi liittovaltuusto pääsi ensimmäisen kerran 18.11.2017 syömään liiton laskuun juhlavuosipäivällisen, se tapahtui Rosso Ympyrätalossa Helsingissä. Vuoksenlaakson kulmakunnan vapaa-ajattelijat ruokittiin Rosso Imatrassa. Ravintola mainostaa itseään sanomalla, että olet tervetullut sinne ”porukalla kuin porukalla”. Ehkä tämä vetää vapaa-ajattelijoita puoleensa? Vai olisiko syynä se, että rosso tarkoittaa italiaksi punaista? Vaikka kokous kesti vain 28 minuuttia, päätökset olivat raskaita; ruokaa ja juomaa tarvittiin. 

1.1.2018 yhdistyksen varat olivat 384,90 euroa. Tämän vuoden puolella ilmoituskuluja oli kertynyt 7,50 euroa. Tämän hintainen on pieni ilmoitus Uutisvuoksi-lehden Seurat ja yhd. Tiedottavat -palstalla. Ilman Vapaa-ajattelijain liiton vaakunaa 18.3.2018 julkaistu ilmoitus kuului näin: 

Vapaa-ajattelijain Liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry 27.2.18 pidetyn yleisen kokouksen ehdotuksen mukainen yhdistyksen purkamisesta ja toiminnan lopettamisesta päättävä kokous pidetään tiistaina 27.3.2018 klo 13.00 Imatrankoskella ravintola Rossossa (Koskenparras 1). Tiedustelut pj. Timo Mykrä, puh. 040 5549882.” 

Ilmoituksen alla oli Vasemmistoliiton Imatran yhdistys ry:n kevätkokousilmoitus. Tästä kokouksesta saattoi tiedustella niin ikään puheenjohtaja Timo Mykrältä. 

Liitolle maksettiin 84,00 euroa, seitsemän liittomaksua. Lopuksi nälkä ja jano sammutettiin yhdistyksen laskuun 87,20 eurolla. Kuluiksi muodostui yhteensä 179,90 euroa (kun tehtiin pieni laskuvirhe). Jäljelle jääneiksi yhdistyksen varoiksi kirjattiin 205,00 euroa, oikeasti varoja jäi 206,20 euroa. 

Kokous päätti luovuttaa 205,00 euroa LYVA:lle. Olavi Korhonen toivotti VLVY:n entiset jäsenet tervetulleiksi LYVA:aan. LYVA:n jäseneksi pääsi, vaikkei edes tehnyt jäsenhakemusta LYVA:aan tai muutoin ilmaissut haluaan tulla tämän yhdistyksen jäseneksi. VLVY poistettiin yhdistysrekisteristä 9.5.2018. 

Tämän kirjoittaja on aika ajoin huomautellut Vapaa-ajattelijain liiton lainvastaisista, sääntöjenvastaisista tai muuten moitittavista menettelytavoista liitossa. Liiton toiminta ei tietenkään oikeuta jäsenyhdistyksiä samanlaiseen toimintaan. 

VLVY:n sääntöjä rikottiin silti. Sääntöjen 14 §:n mukaan esitys yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on ”käsiteltävä kahdessa seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.” Nyt pidettiin vain yksi purkava kokous, vaikka sääntöjen mukaiset kaksi kokousta olisivat ehkä merkinneet myös kahta maksutonta lounasta kokouksiin osallistuneille. Toiseksi sääntöjen mukaan (sama 14 §) purkautuvan yhdistyksen omaisuus joutuu ”Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle tai, ellei sellaista ole, yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle vastaavalle järjestölle, taikka, ellei sellaista ole olemassa, omaisuus luovutetaan Suomen Krematorio yhdistys – Krematorieföreningen i Finland r.y:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen.” Kun Vapaa-ajattelijain liitto ry on edelleen olemassa, jäljelle jääneet varat olisivat kuuluneet sille eikä LYVA:lle. Näin rikottiin yhdistyslain 40 §:ää. 

VLVY:n sääntöjen mukaan yhdistyksellä oli oltava tilintarkastajat. Jos tilintarkastajia ei ollut, oli oltava toiminnantarkastajat. Purkavassa kokouksessa toiminnantarkastuskertomuksesta ei puhuta mitään sen enempää vuodelta 2017 kuin ajanjaksolta 1.1.-27.3.2018. Johtokunnalle ja taloudenhoitajalle myönnettiin silti vastuuvapaus ”vuoden 2017 toiminnasta ja tileistä”. Vuoden 2018 osalta vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä ei mainita mitään. 

Selvitysmiehenä toiminut Aimo Ruusunen vakuutti Patentti- ja rekisterihallitukselle, että ”selvitystoimet on saatettu loppuun ja että ilmoitetut tiedot ovat oikeat.” 

Jäsentilaston 2017 mukaan VLVY tilitti liitolle seitsemän liittomaksua vuodelta 2017. Yhdistyksen toiminta on ollut vähäistä viime vuosina. Puheenjohtajana toimi viimeistään vuoden 2006 alkupuolelta lähtien Timo Mykrä, joka rekisteröitiin puheenjohtajaksi 10.5.2006. Mykrä on myös liiton liittovaltuuston jäsen ja varapuheenjohtaja. Vuodesta 2000 lukien liitosta on poistunut nyt 19 jäsenyhdistystä, jäljellä on 20 jäsenyhdistystä. Liittohallitus ei välitä jäsenyhdistysten heikosta tilasta. Jäsenyhdistysten purkautumiset, niiden eroamiset liitosta ja erottamiset ovat mahdollisia. LYVA:ssa (69146, perustettu 11.2.1956, rekisteröity 14.4.1956) oli 14 maksavaa jäsentä vuonna 2017. Se on tällä hetkellä liiton toiseksi pienin jäsenyhdistys.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?