OULUN LIITTOKOKOUS ANTOI TUKENSA IMAGOFASISTEILLE VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOSSA (16.6.2017)


Vapaa-ajattelijain liiton XXVII liittokokous (LK) Oulussa 10.-11.6.2017 valitsi imagofasistit (ifat) jatkamaan liiton johdossa. Ifojen valtaryhmä murtautui liiton johtoon vuonna 2011 ja vakiinnutti asemansa. Asiasta ja sen substanssista riippumatta valtaryhmä voi aikaansaada mitä tahtoo. Pientä hapertumista voi havaita ryhmän vaikutuskentän laidoilla ja sen eräissä toimissa. Tämä kehitys alkoi jo edellisen puheenjohtaja Petri Karisman toisella puheenjohtajakaudella (15.6.2014-27.10.2016). Karisma ei enää saapunut tähän LK:een. Liiton 80 vuoden historiassa LK järjestettiin nyt ensi kertaa Oulussa.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittu Kaj Torrkulla on Tampereelta kuten Karisma. Kannatus oli vankkaa. Ifoja edeltäneen valtaryhmän, ”kukkoslovakkien”, muutamia jäseniä on edelleen liiton hallinnossa, mutta heidän valtansa on kutistunut vähiin.

LK oli lattea. Liiton johto uusittiin, mikä oli pakkokin tehdä. Edellinen puheenjohtaja oli itse eronnut 27.10.2016. Vanhan LH:n kahdeksasta muusta, varsinaisesta jäsenestä junttamiehet säästivät vain kaksi. Edellisen LK:n listavaali oli tuottanut LH:een monta työkyvytöntä jäsentä. Työt kasaantuivat muutamalle hallitusjäsenelle ja tulos jäi heikommaksi.

Äänivaltaisia kokousedustajia oli nyt 33 (2014: 40). Vähennys edelliseen LK:een verrattuna johtuu siitä, että Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare ry ja Varkauden Vapaa-ajattelijat ry oli 21.1.2017 katsottu eronneiksi liitosta. Lisäksi Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry:n (ROVA) sekä Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry:n (VLVY) edustajien valtakirjat eivät olleet kunnossa ja heiltä evättiin äänioikeus. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n (KUVA) edustajanvaltakirja oli yhdistyksen hallituksen antama, vaikka liiton sääntöjen (7 §) mukaan edustajat on valittava yhdistyksen kokouksessa. KUVA:n edustaja kuitenkin äänesti kokouksessa.

Forssan, Kouvolan, Nokian ja Raision Vapaa-ajattelijat eivät lainkaan lähettäneet edustajaansa kokoukseen, vaikka kullakin oli oikeus lähettää yksi edustaja. Kotkan Vapaa-ajattelijoilla oli oikeus lähettää neljä edustajaa. Se lähetti vain kaksi, innostusta on liian harvoilla.

Seuraajia oli 16. Lisäksi oli muutamia liittovaltuuston (LV) sekä LH:n jäseniä, joten osanottajamäärä nousi yli 50:n. Jostain syystä liitto maksoi näidenkin hallinnon jäsenten kokouskulut, vaikka he eivät olleet edustajia. Jostain syystä ainakin pari heistä istui salin vasemmalla puolella, vaikka se puoli oli varattu edustajille.

Oppositio oli samantapainen kuin edellisessä LK:ssa. Se sai äänestyksissä parhaimmillaan vain muutamia ääniä. Vaalissa opposition ehdokkaan äänimäärä nousi enimmillään kuuteen ääneen. Kokous oli hyvin juntattu. Päätöksenteko sujui valmiiden nuottien mukaisesti, vaikka joskus se sai arveluttavia piirteitä. Kokousjärjestelyt sujuivat taas ihan hyvin.

Kokouksen latteuden johdosta tämä kirjoitus ei ole niin seikkaperäinen kuin kirjoitus Tampereen LK:sta (2014). Valokuviakin on vähemmin. Piikkiön (2008), Lahden (2011) ja Tampereen liittokokouksista on uutiset, linkit ovat Lue myös -osastossa. Lukija tekee hyvin, jos lukee ne kaikki. Hänelle avautuu ajallisesti laajempi näkymä.

Kokouspaikka

Kokouspaikka POHTO (Pohjois-Suomen Teollisuusopisto) Oulun Hietasaaressa tarjosi suuren kokoussalin. Puheenjohtajasta vasemmalle oli aseteltu 44 paikkaa edustajille. Vastaavasti oikealle oli varattu 24 paikkaa seuraajille ja muille ei-edustajille.

    Opaste Vellamontiellä.

Ilmoittautumispöydällä oli 56 nimilappua osallistujille, mutten ole varma, saapuiko kokoukseen näin montaa henkilöä. Ensimmäisenä kokouspäivänä äänivaltaisten edustajien lukumääräksi ilmoitettiin 33. Salin vasemmalla puolella oli valmiina pöydällä 35 kokouskansiota edustajille. Ne sisälsivät määräajassa aikaisemmin lähetettyjen asiakirjojen viimeisteltyjä versioita sekä ne, 30 päivää myöhässä olevat LH:n esitykset, joiden lähettäminen etukäteen laiminlyötiin.

Tilastotietoja jäsenhakemuksista

Ennen kokouksen avaamista kerrottiin, että liiton jäsenhakemuslomakkeen kautta jäsenhakemuksia oli aikavälillä 6/2016-5/2017 saatu muutamia satoja. Jäsenhakijain keski-ikä oli 43 vuotta. Runsaimmin hakemuksia saatiin ikäryhmästä 30-39-vuotiaat, vähiten yli 80-vuotiailta. Jäsenhakemuksista esitettiin myös tilasto sen mukaan, mitkä jäsenyhdistykset olivat saaneet eniten hakemuksia:

1. HSVA (Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry)
124
2. TAVA (Tampereen vapaa-ajattelijat ry)
62
3. OSVA (Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry)
35
4. KSVA (Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry)
29
5. TUVA (Turun Vapaa-ajattelijat ry)
27
6. LAVA (Lahden Vapaa-ajattelijat ry)
23
7. KUVA (Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry)
20

Tervehdykset

Kokous avattiin kello 14.03. Oulun kaupungin tervehdyksen lausui kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jenni Pitko. Hän kertoi, että oululaisten ikärakenne on nuorehko, keski-ikä on 37,9 vuotta. Kaupungilla on yhdenvertaisuussuunnitelma, johon myös OSVA:n puolesta oli vaikutettu. Vaikuttajana oli OSVA:n varapuheenjohtaja Marko Lakkala.

Suomen Humanistiliiton (SHL) tervehdyksen toi SHL:n hallituksen jäsen, oululainen Jari Papunen. Hän kertoi, että SHL ja Vapaa-ajattelijain liitto olivat tehneet yhteistyötä.

Prometheus-leirin tuki ry:n (Protu) tervehdyksen toi Kimmo Vääriskoski. Hän kertoi, että 17 000 nuorta on käynyt Prometheus-leirin. Lähtökohtana Protussa ei ole uskonto tai uskonnottomuus, vaan uskonto ymmärretään yksilön asiaksi.

Nuorten kesäleirit, joita aluksi kutsuttiin ”varjorippikouluiksi”, aloitti Suomessa Vapaa-ajattelijain liitto. Ensimmäinen tällainen leiri järjestettiin Forssan Valijärvellä kesällä 1984.

Pro-Kuppaus Oy:n tervehdyksen lausui Henrik Sawela. Yhtiö on toiminut 18 vuotta, päätuote on hautajaispuheet. Juhlapuhujista on pulaa, mutta Sawela uskoi, että kymmenen vuoden päästä toimeksiantoja saadaan kaksi kertaa enemmän kuin nyt.

Kokousemäntinä toimivat Laura Mäntysalo (TAVA) ja Sirpa Pöyhönen (OSVA). Tiedotettiin, että kokoustilassa pidetään kahvitauko kello 15.30-16.00, illallinen alkaa kello 19.00 ja hotellihuoneiden avaimet on luovutettava sunnuntaina kello 15.30 mennessä.

    Majoituspaikkamme oli Merikortteerissa.

Valtakirjojen tarkastus

Valtakirjantarkastus ilmoitti, että liiton 23 yhdistyksestä 17 oli edustettuna. Tämän kirjoituksen lopussa on luettelo jäsenyhdistyksistä ja edustajista.

Kokouksen asiakohtaan 2. Valtakirjantarkastajien lausunto ed. Vainio (LUAT, HYPROM) jätti eriävän mielipiteensä.

Kokouksen laillisuus kiistettiin

Laillisuuden osalta todettiin, että kokouskutsu oli lähetettävä viimeistään 60 päivää ennen kokousta. Kutsu oli lähetetty 3.4.2017. Kun vuoden 2016 tilinpäätös saatiin vasta ensimmäisenä kokouspäivänä, ed. Vainio (LUAT, HYPROM) kiisti kokouksen laillisuuden ja jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Häntä kannatti ed. T. Andersson (HYPROM).

Ed. Räisänen (KAIVA) sanoi, ettei nyt käsitellä kokousasiakirjoja, vaan koollekutsumista ja laillisuutta. Ed. Vaattovaaran (LLVA) ehdotuksesta järjestettiin lippuäänestys, jossa kokouksen laillisuutta vastusti kolme edustajaa. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ed. T. Andersson (HYPROM) jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Sen mukaan valtakirjantarkastus on hyväksynyt edustajan äänivaltaiseksi, vaikka valtakirja on yhdistyksen hallituksen antama. Lisäksi eräitä kokoasiakirjoja ei ole annettu ennen kokousta eräille yhdistyksille ja edustajille pyynnöistä huolimatta. Hän kiisti kokouksen laillisuuden ja yhtyi ed. Vainion (LUAT, HYPROM) kantaan.

Ed. Vainion (LUAT, HYPROM) eriävässä mielipiteessä kohtiin 2 ja 3 kiistettiin kokouksen laillisuus. Joitakin asiakirjoja ei annettu ajoissa eräille yhdistyksille tai eräille edustajille pyynnöstä huolimatta. Valtakirjantarkastus oli hyväksynyt edustajan äänivaltaiseksi ”perättömän lauseen perusteella”. Vainion mukaan on olemassa klikki, joka on alkanut hallita liittoa itseään suosien ja toisia sortaen. Klikki pimittää jäsenyhdistyksille kuuluvaa tietoa ja loukkaa jäsenyhdistysten välistä yhdenvertaisuutta.

Myös ed. Sjöström (LUAT) jätti eriävän mielipiteensä kokouksen laillisuudesta.

    Sisäänkäynti.

Järjestäytyminen

Puheenjohtajiksi esitettiin ed. Lovén (HSVA), Yki Räikkälä (SAVA) ja ed. Räisänen (KAIVA). Ed. T. Andersson (HYPROM) esitti vielä ehdokkaaksi ed. Sjöströmiä (LUAT). Ed. Arstio (KEVA) kannatti valittavaksi kolme puheenjohtajaa. Ed. Sjöström (LUAT) sanoi, ettei vaalia saa toimittaa listavaalina. Ed. Pasanen (KSVA) esitti enemmistövaalin järjestämistä ed. Vainion (LUAT, HYPROM) kannattamana.

Päätettiin yksimielisesti valita kolme puheenjohtajaa ja valita toimihenkilöistä ensin ääntenlaskijat. Ääntenlaskijoiksi ed. Sjöström (LUAT) esitti ed. Ahosta (TUVA) ja ed. Peltosta (LAVA), mutta nämä kieltäytyivät. Ed. Värri esitti ed. Pinomäkeä (LYVA), joka samoin kieltäytyi. Ed. Vaattovaara (LLVA) esitti ääntenlaskijoiksi ed. Arstiota (KEVA) ja ed. Pistokoski-Tikkalaa (KEVA), jotka valittiin.

Puheenjohtajaehdokkaista äänestettiin. Vaalissa Räisänen sai 32 ääntä, Lovén ja Räikkälä molemmat 30 ääntä sekä Sjöström kolme ääntä. Kolme ensin mainittua valittiin.

Sihteereiksi esitettiin Jori Mäntysaloa (TAVA) ja ed. Karjalaista (OSVA). Muita esityksiä ei tullut, heidät valittiin.

Pöytäkirjantarkastajia esitettiin ja päätettiin valita kolme: Pertti Periniva (KEVA), ed. Taipalus (TAVA) ja ed. Vaattovaara (LLVA).

Esityslistaehdotuksessa oli kokouksen järjestäytymisen (4.) alakohta 4.5 Julkilausumavaliokunta. Ed. Lovénin (HSVA) mielestä kohta oli menneen talven lumia ja ajan haaskausta. Häntä kannattivat ed. Värri (TAVA) ja muitakin edustajia. Päätettiin olla valitsematta julkilausumavaliokuntaa.

Kun puheenjohtajat oli valittu, kokouksen avaajana toiminut Marko Lakkala (OSVA) luovutti puheenjohtajuuden Yki Räikkälälle (SAVA) kello 15.18.

Ed. Andersson (HYPROM) jätti eriävän mielipiteensä puheenjohtajan vaalista. Sen mukaan kokouksen avaajan valtuuttama sihteeri julkisti ehdokkaiden yhteenvedon propagoimalla omia suosikkejaan ja sotki tietoja vastustamansa ehdokkaan vahingoksi ja mustamaalaamiseksi. Ehdokasyhteenveto tehtiin puolueellisesti. Vaalin tuloksestakin esitettiin eriävä mielipide.

Myös ed. Vainio (LUAT, HYPROM) esitti eriävän mielipiteensä. Puheenjohtajan vaali ei sujunut asiallisesti. Ehdokasyhteenvedon teko oli kokousjohdon puolueellisuutta. Vaalin tuloksesta esitettiin eriävä mielipide.

Myös ed. Sjöström (LUAT) jätti eriävän mielipiteensä vaalin tuloksesta.

    Kokoustilana oli Ulea, ruokailut tapahtuivat Ravintola Ruffissa.

Esityslista

Esityslistan hyväksymiskohdassa ed. Pasanen (KSVA) esitti, että esityslistaehdotuksen kohdat 11.1. (Kari Pasasen (Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry) sääntömuutosesitys (SME) ja 11.2. (Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry:n SME) yhdistettäisiin. LH ei voi rajoittaa esitysten tuloa käsiteltäviksi. Esitys ei saanut kannatusta ja raukesi. Esityslistaehdotus hyväksyttiin.

Menettelytapaohjeet oli listan kohta 5.2. Siihen ed. Vaattovaara (LLVA) huomautti, että kokous (eikä LH) päättää, laaditaanko selostus- vai päätöspöytäkirja. Vielä hän esitti, että ehdokkaita tulee saada nimetä vaalin alkamiseen saakka. Ed. Sjöström (LUAT) kannatti Vaattovaaran esityksiä ja esitti, että puheenvuoropyyntöjä voi puheenjohtaja antaa ilman kirjallista pyyntöä toisin kuin menettelytapaohjeisto sanoo.

Ed. Lovén (HSVA) vastusti Vaattovaaran esitystä, mihin ed. Räisänen (KAIVA) yhtyi.

Koeäänestyksessä suurin osa edustajista nosti vihreän äänestyslipun. Menettelytapaohjeisto hyväksyttiin äänin 26-2, 5 tyhjää. Kokouksen kuluessa puheenjohtajat kuitenkin antoivat puheenvuoroja sekä kirjallisten että suullisten pyyntöjen johdosta.

Ed. Andersson (HYPROM) jätti esityslistan hyväksymistä koskevaan menettelyyn eriävän mielipiteensä. Tehdyistä esityksistä olisi pitänyt äänestää, mutta niin ei tehty. Ed. Vainion (LUAT, HYPROM) eriävä mielipide oli samanlainen: puheenjohtaja ei toimittanut äänestystä tehdyistä esityksistä.

Myös ed. Sjöström (LUAT) jätti eriävän mielipiteensä päätöksestä.

    Kokoussalin vasen puoli edustajia varten ja aineistokansiot pöydillä.

Eroakirkosta.fi-palvelu

Kahvitauon jälkeen kokous jatkui kello 16.17. Ed. Torrkullalle (TAVA) annettiin tilaisuus esitellä eroakirkosta.fi-palvelua, jonka ylläpidossa hän oli ollut mukana noin 12 vuotta. Uuden uskonnonvapauslain tultua voimaan (1.8.2003), ei enää vaadittu henkilökohtaista eroamista kirkosta. Ensin palvelu oli TAVA:n nimissä. TAVA:lle oli kuitenkin vaikea saada rahankeräyslupia. Palvelu siirrettiin toiseen yhdistykseen, Vakaumusten tasa-arvo VATA ry. Palvelun ylläpitäjät päivittävät vuosittain kuntaluettelot ja kirkollisveroprosentit palvelussa.

Liittokokouskauden 2014-2017 toiminta

Pääsihteeri Esa Ylikoski esitteli asian ja kuultiin tilastolukuja maallistumisen etenemisestä. Elämänkatsomustieto-oppiaineen (ET) valintamahdollisuuden ulottamista myös evankelis-luterilaisiin oppilaisiin Ylikoski kutsuu ET:n ”vahvistamiseksi ja kehittämiseksi”. Se lisäisi oppilasmäärää.

Liitto on hakannut asiassa päätään seinään kohta seitsemän vuotta – turhaan. Kirjoittajan käsityksen mukaan ei kannata ajaa asiaa nyt, jos se voisi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi 30 vuoden kuluttua. Istuvassa LH:ssa oli yksi jäsen, Kimmo Laine (HSVA), joka oli oivaltanut tämän.

    Oulun kaupungin tervehdyksen toi Jenni Pitko.

Yhteiskuntavaikuttaminen (lausunnot, mediatiedotteet ym.) oli Ylikosken mielestä parantunut LK-kauden aikana. SHL:n kanssa oli tehty yhteistyötä, Vapaa Ajattelija -lehti on ollut vähemmän järjestölehti kuin aikaisemmin, mutta liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä laskee. Liiton taloudessa on ollut suuria alijäämiä, eniten vuonna 2014. Talous ei kestänyt kokoaikaisen työntekijän palkkaamista, ja Pro-Kuppaus Oy:n palveluista aiheutuneiden korvausten ruuhkautuminen tuli kalliiksi. Kun liitto oli saanut testamentin, joka realisoitui (ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liitto sai miljoonan euron testamentin (6.1.2012) liiton hallinnossa vasiten katsottiin, että alijäämää voitiin tehdä. Vuonna 2015 LV asetti taloustyöryhmän, mutta sijoitustuotot laskivat. Liiton järjestämät toimintaseminaarit maksavat paljon.

Ylikosken puheenvuoro vahvisti sen käsityksen, että liitto elää tarkoituksella yli varojensa ja että hallinnolliset vippaskonstit eivät tepsi todellisiin ongelmiin.

Ed. Sjöström (LUAT) sanoi, että yhteiskunnan maallistuminen harppoo eteenpäin, mutta liitto on jäänyt peesaajaksi. Liiton toiminnan tulisi olla räväkämpää ja liiton pitäisi olla eturintamassa. Esimerkiksi uskonnon kouluopetus tulisi lopettaa kokonaan. Myös feodaalisina jäänteinä olisi joitakin kirkon omaisuuseriä tullut konfiskoida maalliselle vallalle.

Jälkimmäinen kommentti saattoi liittyä Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien omistamiin Lehtisaaren maihin Helsingissä. Nämä katolisen kirkon aikana saadut alueet olivat jostakin syystä jääneet konfiskoimatta kruunun toimesta maalliselle vallalle (ks. Sjöströmin kirjoitus asiasta Lehtisaari palautettava maalliselle yhteiskunnalle (12.5.2017)).

    Suomen Humanistiliiton tervehdyksen lausui Jari Papunen.

Ed. Andersson (HYPROM) jätti kohtaan eriävän mielipiteensä menettelyyn. Jäsenyhdistysten välistä yhdenvertaisuutta loukattiin, kun asiakirjoja ei annettu ajoissa yhdistyksille eikä edustajille. Hän jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Ed. Vainio (LUAT, HYPROM) jätti eriävän mielipiteensä LH:n menettelyyn. Sen mukaan klikki hallitsee liittoa suosien itseään ja sortaen toisia. Klikki pimittää jäsenyhdistyksille kuuluvaa tietoa eräiltä yhdistyksiltä, ja yhdistysten välistä yhdenvertaisuutta loukataan olennaisesti. Hän jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Myös ed. Sjöström (LUAT) jätti eriävän mielipiteensä päätökseen.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

Toimintakertomusesityksen vuodelta 2016 edustajat olivat saaneet 25.5.2017. Se on tilinpäätöksen liite. Itse tilinpäätöstä eli tuloslaskelmaa, tasetta ja tilinpäätöksen liitetietoja edustajille ei annettu hyvissä ajoin etukäteen. Sama koskee tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomuksia. LH esittää LK:lle tilinpäätöksen hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Sama laiminlyönti tapahtui Tampereen LK:ssa 2014. Silloin puheenjohtaja Petri Karisma esitti selityksiä ja verukkaita sekä lupauksen toimia vastaisuudessa paremmin. Lupaus petettiin. LH:n uskottavuus on mennyt.

Hallituksen enemmistö (kuusi jäsentä) oli allekirjoittanut tilinpäätösen 29.4.2017. Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätösmerkintä oli annettu ja tehty 8.5.2017, samoin toiminnantarkastuskertomus. Tilinpäätös osoittaa -14.523,19 euroa alijäämää, joka on paljon. LH tahtoi, etteivät edustajat pääse tutustumaan tilinpäätökseen hyvissä ajoin ennen kokousta, siksi tilinpäätös salattiin. Liitolla on mennyt taloudellisesti heikosti myös koko LK-kauden. Vuoden 2014 alijäämä oli -42.285,33 euroa, vuoden 2015 -3.653,83 euroa ja vuoden 2016 -14.523,19 euroa, kaikki yhteensä -60.462,35 euroa. Se on paljon, yhdeksän prosenttia taseen loppusummasta, joka 31.12.2016 oli 669.971,87 euroa. Liittoa köyhdytettiin taas kolme vuotta.

Ylikoski kehui LH:n työskentelyä, joskin kehut koskivat lausuntojen ja tiedotteiden antamista, ei holtitonta taloudenpitoa.

    Protun tervehdyksen toi Kimmo Vääriskoski.

Ed. Sjöström (LUAT) piti vuoden 2016 alijäämää isona. Hallitsevan klikin kuristusote näkyy haitallisesti liiton toiminnassa, hän sanoi.

Ed. Värri (TAVA) esitti, että tilinpäätös hyväksytään. Hän viittasi tilintarkastuskertomukseen, jonka mukaan olennaisista virheellisyyksistä tilinpäätöksessä ei ole raportoitavaa.

Värrin esitystapa ärsytti jotakuta edustajaa, kuului välihuuto ”papukaija”. Kun huonoja esityksiä pitää runnoa läpi, tarvitaan ryhmän papukaija. Papukaija saa ohjeet rääkäistä ennen kokousta tai isännältä kokouksen kuluessa. ”Kukkoslovakian” papukaijana toimi vuosia Robert Brotherus (HSVA). Hän ei ollut nyt läsnä. Värristä tuli ifapapukaija.

Ylikoski kertoi, että varoja oli kulunut sijoitustoiminnassa taloyhtiöiden toimesta toimeenpantujen remonttien maksamiseen ja vuonna 2016 omatoimisen remontin kulujen maksamiseen. Tuottoja kertyi odotettua vähemmin. Linjaa sijoitusasunnoista sijoituskohteena puolustetaan, mutta todellinen tuotto pitää ottaa huomioon, hän sanoi.

Ed. Sjöström (LUAT) moitti sitä, että tilinpäätös vuodelta 2016 oli ollut nähtävissä vasta ensimmäisenä kokouspäivänä, 30 päivää liian myöhään. Hän esitti, ettei tilinpäätöstä vahvisteta nyt vaan seuraavassa LK:ssa. Ed. T. Andersson (HYPROM) kannatti Sjöströmin lykkäysesitystä.

Ed. Lovén (HSVA) sanoi, ettei alimääjä aiheuta tilinpäätöksen hylkäämistä, mutta on kyllä syy vaihtaa hallitusta. Ed. Värri (TAVA) sanoi, että vuoden 2016 alijäämä on vain kaksi prosenttia taseen loppusummasta esittäen tilinpäätöksen hyväksymistä. Ed. Arstio (KEVA) kannatti Värrin esitystä. Ed. Kovanen (KSVA) esitti ed. Vainion (LUAT) kannattamana, että tilinpäätöksen hyväksyminen siirretään seuraavaan kokouspäivään. Ed. Peltonen (LAVA) esitti tilinpäätöksen hyväksymistä.

Järjestettiin äänestys lykkäysesityksistä ”huomenna” / ”myöhemmin”, esitys ”huomenna” voitti. Sitten äänestettiin siitä, hyväksytäänkö tilinpäätös heti vai käsitelläänkö asia seuraavana kokouspäivänä. Tilinpäätös hyväksyttiin heti äänin 29-2, 2 tyhjää. Äänestykseen osallistui ed. Ylikoski (HSVA), joka oli LH:n jäsen.

Äänestys saa tätä kirjoittavan liiton entisen toimiston- ja taloudenhoitajan hämilleen. LK-kauden kumulatiivinen alijäämä on -60.462,35 euroa. Edustajat hyväksyivät sen ilman tilaisuutta perehtyä vuoden 2016 tilinpäätökseen etukäteen ja ilman, että LH:n holtitonta rahankäyttöä edes moititaan. Seurauksena on liiton köyhtyminen.

Päätökseen jätettiin ed. Anderssonin (HYPROM) eriävä mielipide. Hän kannatti sitä, mitä ed. Sjöström (LUAT) oli edellä sanonut.

Myös ed. Vainio (LUAT, HYPROM) jätti eriävän mielipiteensä. Sen mukaan liittoa hallitseva klikki suosii itseään muita sortaen. Jäsenyhdistyksille kuuluvaa tietoa pimitetään eräiltä yhdistyksiltä yhdenvertaisuutta loukaten. Toimintakertomusesitystä vuodelta 2016 ei annettu ajoissa yhdistyksille eikä edustajille, vaikka se valmistui jo kuukausi aikaisemmin. Asiakirjaa ei saatu pyynnöistä huolimatta. Eriävä mielipide jätettiin päätökseen.

Myös ed. Sjöström (LUAT) jätti eriävän mielipiteensä päätökseen.

    Kokoussalin vasen puoli, jossa lähes kaikki edustajia. Rivi1 vasemmalta: Marko Lakkala, Yki Räikkälä, Esa Ylikoski ja Pertti Periniva. Rivi2 vasemmalta: Kim Sjöström, Janne Vainio, Antti Värri, Tero Taipalus (musta paita), Kaj Torrkulla, Kari Hännikäinen ja Riku Salminen. Rivi3 vasemmalta: Timo Andersson, Mila Rantanen, Jari Peltonen, Kimmo Arstio ja Martti Vaattovaara. Rivi4 vasemmalta: Kari Pasanen, Liisa Taskinen, Raimo Heikkinen, Tanja Laine (Arstion takana), Kalevi Höttä ja Tomi Pinomäki. Rivi5 vasemmalta: Kerttu Loukola, Henrik Sawela, Ritva Ahonen, Katariina Lappi ja Kaarina Pistokoski-Tikkala. Rivi6 (takarivi) vasemmalta: Mikko Muilu, Jape Lovén (seisoo), Binar Mustafa, Emma Andersson, Soile Isoluoma ja Päivi Kovanen.

Vastuuvapaus

Ed. Sjöström (LUAT) esitti ed. T. Anderssonin (HYPROM) kannattamana vastuuvapauden epäämistä, ja ed. Värri (TAVA) sen myöntämistä ed. Salmisen (TAVA) kannattamana.

LH:n jäsenet poistuivat kokoussalista. Vastuuvapaus annettiin äänestyksen jälkeen luvuin 23-2, 2 tyhjää.

Ed. Andersson (HYPROM) jätti päätökseen eriävän mielipiteensä, samoin ed. Vainio (LUAT, HYPROM). Vainion perusteet olivat samat kuin yllä eli jäsenyhdistykset tai edustajat eivät olleet saaneet tilinpäätöstä ajoissa, vaikka se oli ollut valmis ”kuukausia aiemmin”. Sitä ei saatu pyynnön jälkeenkään.

Myös ed. Sjöström (LUAT) jätti eriävän mielipiteensä päätökseen.

Liiton tavoitteet ja strategia liittokokouskaudeksi 2017-2020

Esityslistan kohta 9. (otsikko yllä) oli päivän viimeinen käsitelty asiakohta. Tästä asiakirjasta oli saatu hyvissä ajoin 25.3.2017 päivätty versio, jota kutsuttiin keskusteluasiakirjaksi. Ylikoski osoitti sen jäsenyhdistyksille ja vapaa-ajattelijoille. Näiltä pyydettiin kommentteja ennen LH:n seuraavaa kokousta 29.4.2017.

Keskusteluasiakirjasta oli LK:ssa sitten viimeistelty versio, LH:n 29.4.2017 hyväksymä esitys. Kirjoitin asiasta jo keskusteluasiakirjan pohjalta Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteet ja strategia vuosiksi 2017-2020 (20.4.2017).

Kulttuuriohjelma jäi tekemättä

LH ei koskaan saanut aikaan uutta esitystä Kulttuuriohjelmasta. Itse asia ja esityksiäkin sellaiseksi oli esillä takavuosien liittokokouksissa. Voimassa ollut Kulttuuriohjelma, jonka laativat Kari Saari ja Kimmo Sundström, hyväksyttiin Lahden LK:ssa 1993. Erja Sallinen laati siihen muutosesityksiä Piikkiön LK:lle 2008, mutta asia palautettiin valmisteluun. Uudesta ohjelmasta piti päättää LV:n kevätkokouksessa 2009. Hanke jäi kuitenkin liiton sisäisten riitojen, potkujuhlien ja oikeudenkäyntien jalkoihin. Lahden LK:ssa 2011 KEVA esitti Kulttuuriohjelman uudistamista, mihin LH suhtautui nuivasti. Tampereen LK:ssa 2014 Kulttuuriohjelma-asia oli liudentunut ”tavoiteohjelmaluonnokseksi”. Petri Karisma kysyi kokouksessa, onko joku lukenut liiton Kulttuuriohjelman. Vastauksena oli hiljaisuus. Esa Ylikoski sanoi, että koko ajatuksen Kulttuuriohjelmasta voi unohtaa. Näin tapahtui.

Kulttuuriohjelma on yksi niistä asioista, joka on osoittautunut vajaa-ajattelijoille liian vaativaksi hankkeeksi. Toinen tällainen asia on laadukas sääntöuudistus. On muitakin. Ei ole ketään, jonka osaaminen, kokemus ja kärsivällisyys riittäisi niiden valmistelemiseksi.

Tavoitteet ja strategia -asiakirjan kohdasta 2. Visio käytettiin useita puheenvuoroja. Ed. Vaattovaara (LLVA) ehdotti siihen useita tyylillisiä ja sisällöllisiäkin muokkauksia. Ed. Taskinen (KOVA) esitti muutosta aloituslauseeseen. Ed. Sjöström (LUAT) esitti, että nimenomaan edunvalvonta esitetään asiakirjassa selvästi. Ed. Ahonen (TUVA) oli aivan samaa mieltä kuin ed. Sjöström (LUAT).

Isompaa vastarintaa asiakirja ei herättänyt. Joitakin vähäisiä muutoksia hyväksyttiin tekstiin yksimielisesti.

Kokouksen edettyä arvioitua hieman nopeammin, kokouspuheenjohtaja Lovén keskeytti kokouksen kello 17.44. Loput asiat käsiteltäisiin seuraavana päivänä alkaen kello 9.00.

    Edustajia salin vasemman puolen takaosassa. Rivi1 vasemmalta: Kari Pasanen, Liisa Taskinen, Raimo Heikkinen, Mila Rantanen, Kalevi Hölttä ja Tomi Pinomäki. Rivi2 vasemmalta: Kerttu Loukola, Henrik Sawela, Ritva Ahonen, Katariina Lappi ja Kaarina Pistokoski-Tikkala. Rivi3 (takarivi) vasemmalta: Jape Lovén, Binar Mustafa, Emma Andersson, Soile Isoluoma ja Päivi Kovanen.

Illan Menu

Aina kaikki edustajat eivät jaksa perehtyä hyvin kokousasiakirjoihin ennen kokousta. Tässä kirjoituksesta havaitaan, että aina niihin ei haluta perehtyä kokouksen aikanakaan. Kokoukset eivät ole yhdystoiminnan loistavimpia hetkiä. Olen usein kysellyt kokousten jälkeen, mitä osanottajat muistavat kokousten kulusta. On vapaa-ajattelijoita, jotka muistavat kaksi päivää kokouksen jälkeen vain sen, että ruoka oli hyvää. Onhan sekin jotakin.

Toinen kokouspäivä

Sunnuntaiaamuna pääsihteeri Ylikoski kehotti kokousväkeä ottamaan pöydältä Vapaa Ajattelija -lehtiä, jottei hänen tarvitsisi viedä niitä niin paljon takaisin liittoon.

Kokous jatkui vähän kello yhdeksän jälkeen Räisäsen johdolla.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkiot

Ylikoski esitteli asian. LH:n jäsenille ei ole maksettu palkkioita, tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan.

Onko tilintarkastus kilpailutettu?, kysyi ed. Vaattovaara (LLVA). Vastausta ei saatu, mutta Ylikoski kertoi, että tilintarkastuspalkkio on ollut 700 euroa. Ed. Värri (TAVA) esitti, että noudatetaan vanhaa käytäntöä. Näin päätettiin tehdä.

Liittokokousesitykset

Esityksiä LK:lle voi tehdä LH, jäsenyhdistys ja jäsenyhdistyksen yksityinen jäsen. Innokkuus tehdä esityksiä on eräs yhdistystoiminnan helposti ymmärrettävä aktiivisuuden mittari. Kauan sitten useat jäsenyhdistykset tekivät esityksiä niin, että niitä saattoi olla ratkaistavina muutama kymmenen. Nämä ajat ovat takanapäin. Tällekin LK:lle oli tehty  vain kaksi jäsenyhdistysten tai näiden jäsenten laatimaa esitystä, molemmat sääntömuutosesityksiä (SME).

Kari Pasasen / Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry:n SME:sestä kirjoitin jo aikaisemmin, samoin Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry:n SME:sestä.

LH ei ollut itse tehnyt sääntövalmistelua LK-kauden aikana, mutta antoi esityksistä lausuntonsa. LH ei ollut sisällyttänyt LK:ssa käsiteltävien asiain luetteloon sääntömuutoksia, koska oli penseä tällaisille esityksille. Ylikoski kertoi LH:n aktiivisesti päättäneen olla valmistelematta sääntöuudistusta. (LH:n oma SME oli kaadettu edellisessä LK:ssa.) Myös LV oli tietoinen asiasta. Sitten Ylikoski esitti, että LH valmistelee uuden SME:n vasta tulevalla LK-kaudella ja nyt LK vain evästää LH:sta.


Tämän kirjoittaja on moittinut vuodesta 2005 alkanutta sääntömuutosrallia, jossa soudetaan ja huovataan eikä valmista tule. Laadukas SME on liian vaikea laatia liiton sisällä; sääntöosaaminen on karannut muualle. Se, että LH ja/tai LV on asiassa passiivinen, ei kuitenkaan rajoita muita tekemästä niin hyviä sääntömuutosesityksiä kuin vain osaavat.

Ed. Värri (TAVA) esitti, että sääntömuutos vaatii lisää valmistelua. LH tulee velvoittaa tekemään sääntömuutosvalmistelu. Jori Mäntysalo (TAVA) halusi äänestettävän siitä, halutaanko LH:n jäsenmäärää pienentää, mutta kokous ei suostunut tähän. Ed. Sjöström (LUAT) moitti liittoa liittokokouksissa 2008, 2011 ja 2014 jatkuneesta sääntömuutosrallista. Säännöt eivät olleet rallista huolimatta juuri parantuneet vaan toiminta oli ollut nysväämistä. Hän ei nähnyt tarvetta sääntömuutokselle nyt.

Ed. Pasanen (KSVA) kertoi olevansa valmis luopumaan SME:sestään ehdolla, ettei sääntömuutostyötä lopeteta. Hän kannatti Jori Mäntysalon (TAVA) hengessä jonkinlaista koeäänestystä siitä, mihin suuntaan sääntömuutostyötä pitäisi tehdä.

Ed. Lovén (HSVA) esitti, että kokous antaisi eväitä asiassa LH:lle, jonka tulee esittää SME jo vuonna 2018. Jos sääntömuutokselle on tarvetta, jäsenyhdistykset tulee ottaa mukaan valmistelutyöhön alusta pitäen. Palautteen jälkeen seuraa korjauskierros ja sen jälkeen ennakkotarkastus Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Ed. Vaattovaara (LLVA) vastusti kaikenlaisia koeäänestyksiä asiassa. LK:n tulee vain hyväksyä tai hylätä tehdyt SME:t. Ed. Lovén (HSVA) kysyi, halutaanko hallinnon keventämistä?

Ylikoski sanoi, että kaikki eivät nyt ole paneutuneet yksityiskohtiin. Sääntöasiasta on keskusteltava tulevalla LK-kaudella.

Arvid Saarinen (SAVA) olisi halunnut jonkinlaisen äänestyksen ja kysyi, onko se niin vaikeaa järjestää. Laura Mäntysalo (TAVA) sanoi, että valmistelijoiden olisi saatava eväikseen vinkkejä.

    Katariina Lappi laulaa ja soittaa ukulelea illallisen yhteydessä.

Ed. Räisänen (KAIVA) esitti, että järjestetään äänestys, jossa LH:n lausuntoon yhtyvät äänestävät vihreällä lipulla JAA ja sääntömuutosten käsittelyä sekä asiassa etenemistä heti äänestävät punaisella lipulla EI. Äänestyksessä melkein kaikki vihreät liput nousivat ja tyhjää sanottiin äänestäneen kuusi edustajaa. Näin LH:n kanta voitti. Sääntömuutosesityksiä ei käsitelty sen enempää.

Keskustelu asiassa jatkui vielä. Ed. Räisänen (KAIVA) kysyi, voitaisiinko LV:n kokousrytmi määrätä toisin kuin nykyisin?

Liiton hallinto onkin rikkonut useamman LK:n alla sääntöjä ja kevään LV:n kokous LK-vuonna on jätetty pitämättä. Näin tapahtui tänäkin vuonna.

Ed. Värri (TAVA) sanoi, että Pasasen SME oli hyvin tehty. Luottamuselinten kokoa pienentämällä myös kulut pienenisivät. Hänen mielestään myös tositetarkastuksesta voidaan luopua, se on ”mennyttä aikaa”.

Ed. Ahonen (TUVA) oli eri mieltä luottamuselinten koosta; kokoa tulisi mieluummin kasvattaa. Pienet jäsenyhdistykset kutistuvat, se on vaaranpaikka. Liiton pitäisi säilyä koko maan kattavana, demokratia on tärkeää eikä päätösvaltaa saa päästää keskittymään. Jo LV:ssa hyväksytyille tilinpäätöksille hän vaati LK:ssa ainakin esittelyä.

Ed. Pasanen (KSVA) sanoi pyrkivänsä hallintoelinten pienentämiseen, koska paikkoja on vaikea saada täytetyksi. Tositetarkastuksesta tulee luopua. Ed. Lovén (HSVA) oli sitä mieltä, että LH:n pienentäminen kaventaa demokratiaa ja tappaa aktiivisuutta. On olemassa paljon muita säästökohteita. Liiton omaisuuden likvidoiminen on huolestuttavaa eikä väärinkäytöksien tekemistä tule helpottaa.

Jori Mäntysalo (TAVA) valitti sitä, etteivät valmistelijat saa juuri mitään kommentteja, ei hyvää eikä huonoa palautetta. Ed. Sulopuisto (JSVA) sanoi vastustavansa alueellisuuden kaventamista. Sähköiset kokoukset ovat hyviä, mutta yhteydenpito liittoon vähäistä.

Ed. Värri (TAVA) sanoi, että pienemmällä hallinnolla on parempi päätöksentekokyky kuin suurella porukalla. Hallinto ei ole tärkein asia. Ed. Ahosen (TUVA) mielestä hallinto ja toiminta eivät ole toisistaan erillisiä asioita. Yhdistystoiminta on lamassa eikä mikään Facebook-ryhmä paranna asiaa.

Ed. Vaattovaara (LLVA) moitti junttalistoja, joita Jori Mäntysalo (TAVA) ja Kaj Torrkulla (TAVA) olivat lähetelleet. Tällainen toiminta vie pohjan pois LK:lta.

LH:n kanta sääntömuutosesityksiin hyväksyttiin äänin 27-0, 6 tyhjää. Mitään muutosesityksiä ei siis hyväksytty.

Ed. Andersson (HYPROM) jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Hän ei kannattanut edes sääntömuutosvalmistelun aloittamista ja yhtyi siihen, mitä ed. Sjöström (LUAT) oli sanonut.

Myös ed. Sjöström (LUAT) ja ed. Vainio (LUAT, HYPROM) molemmat jättivät eriävän mielipiteensä päätökseen.

    Salin oikea puoli, jossa seuraajia. Rivi1: Mäntysalojen Olli-poika. Rivi2 vasemmalta: Paula Vaattovaara ja Eino Huotari. Rivi3 oikealla: Martti Härkönen (musta paita). Rivi4 oikealla: Arvid Saarinen (musta paita).

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Ed. Värri (TAVA) esitti HTM Timo Vilénin valitsemista tilintarkastajaksi ja HTM-yhteisö Suomen Tilintarkastajaverkko Oy:n valitsemista varatilintarkastajaksi sekä Eeva Hartikaisen valitsemista toiminnantarkastajaksi ja Kalevi Höltän valitsemista varatoiminnantarkastajaksi. Päätettiin esityksen mukaan.

Liittohallituksen puheenjohtajan vaali

Puheenjohtajaehdokkaista oli tehty kolme esitystä, ehdokkaat olivat Kim Sjöström (LUAT, HYPROM) ja Kaj Torrkulla (TAVA). Nämä esittäytyivät lyhyesti.

Sjöström sanoi olevansa myös diplomi-insinööri kuten Petri Karisma ja Kaj Torrkulla sekä työskennelleensä mm. opetusalan virkamiehenä. Hiljan hän on suorittanut myös humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Hän on ollut mukana vapaa-ajattelijain toiminnassa toistakymmentä vuotta.

Torrkulla oli ehdokkaista tuntemattomampi. Hän on diplomi-insinööri ja opiskelee nyt tietojenkäsittelyä. TAVA:ssa hän toimii taloudenhoitajana. Liiton edellisen puheenjohtajan tavoin hän tahtoo kannattaa yhdenvertaisuutta ja pitää tärkeimpinä asioina koulutusasioita.

Järjestettiin henkilövaali. Äntenlaskun aikana Kari Hännikäinen (TAVA) esitteli Kantelupukki-palvelua. Palvelu on alunperin TAVA:n, HSVA:n sekä Uskonnottomat Suomessa ry:n perustama ja toiminut muutaman vuoden. Kantelupukki neuvoo oppilaita ja huoltajia tekemään kanteluita. Palvelu on tehnyt 42 kantelua ja niihin on saatu 25 päätöstä.

Moitittujen tahojen saamat päätökset eivät ole langettavia, vaan ohjaavia. Kantelupukki ei pyri jumalanpalveluksien poistamiseen kouluista, sillä lain mukaan koulu saa järjestää jumalanpalveluksia. Kantelupukki vain neuvoo ja ohjaa. Kantelujen tuloksena koulumaailman käytäntöjä on kuitenkin joskus muutettu parempaan suuntaan jo, kun on kuultu kantelusta tai sen jälkeen, kun valituksen kohde on saanut ohjaavan päätöksen.

Puheenjohtajavaalissa jätettiin 34 äänestyslippua. Torrkulla sai 29 ääntä, Sjöström kolme ääntä. Tyhjiä ääniä oli kaksi. Torrkulla tuli valituksi. Myöhemmällä kokouspäätöksellä lukuja korjattiin siten, että ääniä oli annettu 33, joista tyhjiä ääniä oli vain yksi.

Hörhöilyn lisääntyessä myös puheenjohtajien kulutus liitossa on kasvanut. Timo I. Vasama (KAVA) oli puheenjohtajana 21 vuotta, 10.6.1990 asti. Tämän jälkeen Erkki Hartikainen (Lohjan seudun vapaa-ajattelijat ry, josta myöhemmin tuli LUAT) on ainoa puheenjohtaja, joka on palvellut kaksi LK-kautta eli kuusi vuotta tai kauemmin.

Liittohallituksen jäsenten vaali

Vaalissa valittiin LH:n kahdeksan muuta, varsinaista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäseneet. Ehdokaspareja oli 11. Puheenjohtaja esitti vaalitavaksi, että kirjoitetaan äänestyslippuun vähintään yhden ja enintään kahdeksan ehdokasparin numerot 11:stä ehdokasparista. (Epäselväksi jäi, miksi vaadittiin äänestettäväksi vähintään yhtä ehdokasparia.) Kukin pari muodostui varsinaisesta jäsenestä ja hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään. Ehdokasparit numeroitiin. Oikealla parin saama äänimäärä:

2.
Toini Hartikainen (LUAT) / Jari Hakkarainen (LUAT) 6
3.
Janne Vainio (LUAT, HYPROM) / Johannes Verwijnen (LUAT) 3
4.
Kim Sjöström (LUAT) / Timo Andersson (HYPROM) 3
5.
Marko Lakkala (OSVA) / Timo Karjalainen (OSVA) 28
6.
Mikko Muilu (SEVA) / Ritva Ahonen (TUVA) 27
7.
Binar Mustafa (HSVA) / Thomas Mangs (HSVA)  28
8.
Terttu Rautiainen (KEVA) / Pertti Periniva (KEVA) 29
9.
Yrjö Räikkälä (SAVA) / Tomi Pinomäki (LYVA) 29
10.
Reetta Tuomainen (KOUVA) / Nina Kejonen (HSVA) 27
11.
Antti Värri (TAVA) / Kari Hännikäinen (TAVA) 27
12.
Esa Ylikoski (HSVA) / Riku Salminen (TAVA) 29

Ehdokasparit 2-4 olivat opposition ehdokkaita. Valituiksi tulivat parit 5-12. Vaalissa jätettiin 34 äänestyslippua, joista yksi tyhjä lippu. Tässä kohtaa kysyttiin onko äänivaltaisten edustajien määrä muuttunut lauantaista (33). Siitä ei ollut ilmoitettu mitään. Puheenjohtaja Aki Räisänen kertoi, että Marianne Ikävalkon (ROVA) edustajanvaltakirja puuttuu ja Timo Mykrän (VLVY) edustajanvaltakirja on puutteellinen. Lauantaina Mykrä ei ollut äänestänyt, kun äänioikeutettuja oli 33, eikä nytkään, kun ääniä annettiin 34.

    Kari Hännikäinen esittelee Kantelupukki-palvelua.

Oulunseudun Vapaa-ajattelijat

Tässä välissä OSVA:n puheenjohtaja Timo Karjalainen kertoi yhdistyksestään. Sen jäsenmäärä on noin 40, varallisuutta ei ole paljon, toiminta on melko vähäistä. Kerran vuodessa järjestetään seminaari yleisölle. Seminaarissa ovat käyneet esitelmöimässä mm. filosofian tohtori Inkeri Koskinen ja kosmologi sekä kansalaisaktivisti Syksy Räsänen.

Kokous jatkui Räisäsen johdolla kello 12.04. Kun puheenjohtajanvaalissa oli annettu 34 ääntä ja äänioikeutettuja edustajia oli vain 33, kysyttiin, voidaanko kokouksen puolesta korjata annettujen äänien lukumäärä 33:ksi? Jos kokous ei tähän suostu, vaali toimitettaisiin uudestaan. Uutta vaalia ei tarvittu, korjaus tehtiin.

Liittovaltuuston puheenjohtajan vaali

Ehdokkaina olivat Jape Lovén (HSVA) ja Janne Vainio (LUAT, HYPROM). Vainio oli opposition ehdokas.

Vaalissa Lovén sai 30 ääntä ja Vainio kolme ääntä. Lovén tuli valituksi. Nyt vaalissa annettiin yhteensä 33 ääntä.

Liittovaltuuston jäsenten vaali

Kokousta jatkettiin Lovénin puheenjohdolla. Ehdokkaat oli taas järjestetty pareittain niin, että ensimmäisenä oli ehdokas varsinaiseksi jäseneksi ja toinen ehdokas tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi.
 

2.
Timo Andersson (HYPROM) / Johannes Verwijnen (LUAT)
4
3.
Kim Sjöström (LUAT) / Toini Hartikainen (LUAT)
4
4.
Janne Vainio (LUAT, HYPROM) / Esko Vuorinen (LUAT)
4
5.
Robert Brotherus (HSVA) / Anneli Aurejärvi-Karjalainen (HSVA)
26
6.
Jani Hinkka (TAVA) / Otto Chrons (TAVA)
26
7.
Marianne Ikävalko (ROVA) / Soile Itäluoma (KUVA)
29
8.
Timo Mykrä (VLVY) / Juha Toivonen (FVA)
28
9.
Kari Pasanen (KSVA) / Mikko Merikivi (KSVA)
25
10.
Tauno Perkiö (SAVA) / Tanja Laine (SAVA)
27
11.
Tapio Pilli (LAVA) / Jari Peltonen (LAVA)
26
12.
Reijo Raappana (LLVA) / Tuula Raappana (LLVA)
29
13.
Aki Räisänen (KAIVA) / Ari Sulopuisto (JSVA)   
29
14.
Liisa Taskinen (KOVA) / Raimo Heikkinen (KOVA)
28

Ehdokasparit 2-4 olivat opposition asettamia. Vaalissa jätettiin 33 äänestyslippua, äänimäärät ovat oikealla.

Ääntenlaskun aikana Laura Mäntysalo (TAVA) esitteli Pro-Kuppaus Oy:n toimintaa. Verkkokaupan kautta yhtiö myy todistuksia perhejuhlista. Yhtiö jakaa tietoa, vinkkejä ja rohkaisua perhejuhlista. Se myy juhlakirjaa Perheen omat juhlat. Kokouksessa kirjoja ei kuitenkaan ollut myytävänä.

Kokous oli aikaisemmin päättänyt, ettei kannanottoja ja julkailausumia nyt anneta.

Lopuksi väistyvä, LK-kaudet 2002-2005, 2005-2008, 2008-2011 ja 2014-2017 palvellut LV:n puheenjohtaja Olavi Korhonen (LYVA) piti jäähyväispuheen. Hänelle oli lauantai-iltana luovutettu liiton historian toinen elämänkaaripalkinto vapaa-ajattelijain järjestötyöstä. Ensimmäisen tällaisen palkinnon oli aikaisemmin saanut lahtelainen Reijo Taipale (LAVA), joka nyt ei ollut mukana LK:ssa.

Korhonen kertoi tehneensä elämäntyönsä myyntitehtävissä. Tämä oli hänen 12. liittokokouksensa, ensimmäinen oli Vaasan LK (1978). Kahdesta LK:sta Korhonen oli joutunut jäämään pois. Hän kiitti onnistuneista kokousjärjestelyistä. Hän kertoi myös, että kaikki hänen johtamansa LV:n kokoukset olivat olleet päätösvaltaisia.

Tämä on hieman hupaisa juttu, koska LV:ssa ei ole lainkaan päätösvaltaisuusrajaa eli kokous on päätösvaltainen kunhan yksikin jäsen on läsnä.

    Äänestysliput pudotettiin Kimmo Arstion pitelemään pahvilaatikkoon.

Kun LV:n puheenjohtajalla nykyisin on LH:n kokouksissa sääntömääräinen puhe- ja esitysoikeuskin (säännöt 11 §), puheenjohtajan rooli voi siellä olla tarvittaessa aktiivisempi.

Ei ansiomerkkejä

Yleensä LK on paikka, jossa ansioituneille vapaa-ajattelijoille luovutetaan liiton ansiomerkkejä. Nyt LH ei ollut myöntänyt ainoatakaan ansiomerkkiä.

Olen aikaisemmin kirjoittanut ansioista ja ansiomerkeistä. Olen tietysti edelleen sitä mieltä, että ansiomerkkejä tulisi myöntää vain ansioista. Jos ansioituneita henkilöitä ei ole, ansiomerkkejä ei tule myöntää. Jos ansioituneita henkilöitä on olemassa, mutta he kieltäytyvät vastaanottamasta ansiomerkkiä, ansiomerkkiä ei myöskään tule myöntää. Jos sellainen on jo ehditty myöntää, sitä ei tule luovuttaa. Sellaisille henkilöille, jotka eivät ole liiton minkään jäsenyhdistyksen jäseniä, ei pidä myöntää ansiomerkkejä, vaikka näillä henkilöillä olisi paljonkin ansioita. Tällaistakin on valitettavasti tapahtunut. Kielteisistä ansioista, kuten liiton hajottamisesta yms., ei tulisi myöntää ansiomerkkejä.

Kokousasiain tultua käsitellyiksi, kokous päätettiin kello 12.55.

Yleensä kokouksen päätyttyä on tapana ottaa ryhmäkuvat uudesta LH:sta ja uudesta LV:sta. Nyt osa uusista luottamushenkilöistä ehti poistua salista eikä kunnollisia valokuvia saatu.

Liittokokousväki

Äänivaltaisten LK-edustajien määrä ja seuraajien määrä mainittiin jo. Reporttereita en havainnut paikalla itseni lisäksi. Vapaa Ajattelija -lehden jättänyt toimitussihteeri ei ollut paikalla. Ulkomaisia kokousvieraita ei ollut läsnä.

Liiton hajottajista paikalla oli muutamia:

1. Kukkosviisikosta (Juha Kukkonen (HVA, myöhemmin JSVA), Marko Koivuniemi (KSVA, myöhemmin SEVA), Tauno Lehtonen (TUVA) ja Jorma Snellman (KAVA)) paikalle oli KAVA:n seuraajana tullut Eino Huotari (1).

Liitto on houkutellut KAVA:aa takaisin liiton jäsenyhdistykseksi, mutta asiassa ei taida olla järkeä KAVA:n kannalta.

2. LH:ssa liiton hajottamisen puolesta toimineista 11:stä henkilöstä kokoukseen eivät osallistuneet Robert Brotherus (HVA->HSVA), Petri Karisma (TAVA), Anneli Laakkonen (KOVA), Jorma Snellman (KAVA), Heljä Pekkalin (KOUVA) ja Erja Sallinen (TUVA) (6).

Sen sijaan Eino Huotari (KAVA), Marko Lakkala (OSVA), Jori Mäntysalo (TAVA), Kari Pasanen (KSVA) ja Esa Ylikoski (HVA->HSVA) olivat läsnä (5).

3. LV:ssa liiton hajottamista kannattaneiden henkilöiden (6) joukossa kato oli suurin. Teuvo Kantolaa (TAVA, myöhemmin HVA; kuollut 2011), Anssi Kontkasta (Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry, POSVA), Tauno Lehtosta (TUVA), Reijo Taipaletta (LAVA) ja Arto Tiukkasta (HVA) ei kokouksessa näkynyt. Ainoa tämän toimielimen hajottajajäsen oli Martti Härkönen (KAVA), jonka oma yhdistys myöhemmin omalla tavallaan, itse liitosta eroamalla, myötävaikutti liiton hajoamiseen (1).

4. Muista tärkeistä liiton hajottajista Paula Vasama-Everest-Phillips (KAVA, sittemmin myös HVA, nyt vain KAVA) on pysytellyt poissa. Hän ei ole osallistunut liiton toimintaan saamiensa potkujen (2009) jälkeen (0).

Näin mainituista liiton hajottajista (23) läsnä oli 1+(5-1)+1+0=6 eli noin 1/4, kun Huotari lasketaan mukaan vain kerran.

Joistakin muutoksista Tampereen LK:n (2014) jälkeen on tietoja. Liiton hajottamisen jälkeen Kukkonen (HVA, myöhemmin JSVA) kulutti Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n varat loppuun ja tuhosi yhtiön. Yhtiö purettiin 22.12.2015. Nyt hajotettavaa ei enää oikeastaan ole; Kukkonen voidaan siirtää kypsäosastolle.

Karisma (TAVA) kypsyi toimintaan 27.10.2016. Siirrän hänet kypsäosastolle.

Laakkonen (KOVA) ei enää toimi KOVA:ssakaan. Siirretään kypsäosastolle.

Pasanen valittiin LH:n jäseneksi vuonna 2008 enemmistövaalilla ja vuonna 2011 Karisman junttalistalta. Jo Tampereen LK:ssa (2014) hän kertoi alkavansa kypsyä. Kuitenkin hänet valittiin samassa LK:ssa Olavi Korhosen (LYVA) junttalistalta Aki Räisäsen (KAIVA) varajäseneksi LV:oon. Pasanen askarteli sääntömuutosesityksen kanssa päättyneellä LK-kaudella. Vielä hän suostui Torrkullan junttalistalle ja tuli 11.6.2017 valituksi LV:n varsinaiseksi jäseneksi LK-kaudeksi 2017-2020. Ihan vielä häntä ei voi siirtää kypsäosastolle. Esikypsytystä on kuitenkin tapahtunut merkittävästi.

Kantola (TAVA, sittemmin HVA) ei ole herännyt kuolleista. Kypsäosasto on tarkoitettu vain eläville henkilöille.

Kontkasesta (POSVA) ei ole mitään merkkejä hajotustoimien jälkeen. Siirrän hänet kypsäosastolle.

Liiton entinen puheenjohtaja (15.6.2008-15.11.2010) Jussi K. Niemelä (HVA) erosi kypsyttyään hörhölahkon toimintaan. Hän kuuluu kypsäosastolle.

Arvid Saarinen (SAVA) oli LK-kauden 2011-2014 LH:n varsinainen jäsen ja LK-kauden 2014-2017 LV:n varsinainen jäsen. Tämä riitti. Nyt hän ei enää ollut ehdolla. Siirretään Arvid Saarinen kypsäosastolle.

Niko Saarista (RVA, LLVA) ei enää näkynyt LK:ssa. Hän on ollut vain LH:n varajäsenenä LK-kaudet 2011-2014 ja 2014-2017, joten merkitys liiton osalta on vähäinen. Hän kuitenkin kertoi yhdistystovereilleen 11.2.2017 paljon kypsymisensä syistä. Niko Saarinen oli ollut 15 vuotta mukana vapaa-ajattelijatoiminnassa. Hän menetti kiinnostuksensa liiton luottamustoimiin, kun junttamies otti yhteyttä. Hän katsoo, että liitto on ”uskonnollinen järjestö”. ”Ateismi on oikeastaan kristinuskon eräs lahko, … .” Liitto on äärijärjestö ja sellaisiin liittyy aina ”suunnaton riitaisuus”. Niko Saarinen ei halunnut enää kannattaa ”ääritahoja”.

Niko Saarinen oli RVA:n puheenjohtaja, yhdistyksen suuri toivo ja tietääkseni yhdistyksen nuorimpia jäseniä. Siirrän Niko Saarisen kypsäosastolle.

    Uudeksi liiton puheenjohtaksi valittiin tamperelainen Kaj Torrkulla.

Kypsäosasto

Koska kypsäosasto kasvaa uusilla henkilöillä, jotka eivät osallistuneet liiton hajottamiseen, jaetaan osasto kahtia.

Liiton hajottamiseen osallistuneet kypsyneet

Petri Karisma
Anssi Kontkanen
Juha Kukkonen
Anneli Laakkonen
Paula Vasama-Everest-Phillips

Liiton hajottamiseen osallistumattomat kypsyneet

Ulla-Maija Eerola
Kimmo Laine
Jussi K. Niemelä

Arvid Saarinen
Niko Saarinen

Ulla-Maija Eerola (KOVA) valittiin LH:n varsinaiseksi jäseneksi Karisman junttalistalta 2014. Hän hoiti talousasioita LK-kaudella 2014-2017 ja kypsyi viimeistään vuonna 2017. Eerola saattaa vielä viime töinään hoitaa näinä päivinä joitakin lasku- ym. asioita Oulun LK:n jälkeen. Kypsymisen syy oli liiton toiminnan pysyvä sekasotkuisuus. Eerola ei suostunut Torrkullan junttalistalle eikä tullut valituksi enää mihinkään liiton luottamustoimeen. Hän ei osallistunut Oulun LK:een.

Kimmo Laine (HSVA) valittiin ensin Robert Brotheruksen junttalistalta Lahden LK:ssa (2011) Juha Kukkosen (JSVA) henkilökohtaiseksi varajäseneksi LV:oon. Tampereen LK:ssa (2014) Laine valittiin Petri Karisman junttalistalta LH:n varsinaiseksi jäseneksi. Laine kypsyi vuonna 2017. Hän ei osallistunut Oulun LK:een.

Arviointia

POHTO oli asiallinen kokouspaikka, ei huippuhintainen hotelli. Ihan sen vieressä on iso Sokos Hotel Eden, joka olisi tullut paljon kalliimmaksi. Liiton tuotoista aivan liian suuri osa menee heikosti hoidettuun hallintoon. Säästötarve on päällä. Elli Maria Koskisen liitolle tekemän testamentin realisoiduttua puheenjohtaja Petri Karisman ensimmäisellä puheenjohtajakaudella (2011-2014; ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liitto sai miljoonan euron testamentin (6.1.2012)), LH ryhtyi tuhlaamaan liiton varoja entistä hölläkätisemmin. Tämä on huono signaali testamenttaajille. Ilmauksena tästä seurasi mm. Tampereen LK vuonna 2014 ja sen suuret kulut, jotka näkyvät valtavana -42.285,33 euron alijäämänä.

Ifat ovat hankkineet kokemusta kokousten järjestämisestä. Emännöinti sekä sihteeristö saa aikaan mitä pitää. Olen aikaisemmin huomautellut tyyliseikoista, kuten Suomen lipusta, liiton lipusta, kukkasista, vaaliuurnasta jne. ilman tulosta. Minustakin olisi toki hienompaa liputtaa sitten, kun Suomesta tulee sekulaari valtio ja ristilippu poistuu käytöstä.

Miehiä ja naisia

33:sta äänivaltaiseksi katsotusta edustajasta 23 oli miehiä, 10 naisia. Vapaa-ajattelijatoiminnassa on aina ollut selvä miesenemmistö. Luottamuselimissä naisten määrä on joskus ollut vain noin 1/10. Se on aiheuttanut moitteita äijämenosta. Tällä kertaa LH:n yhdeksästä varsinaisesta jäsenestä kaksi on naisia, samoin LV:n 11 varsinaisesta jäsenestä. Naisten osuus on siis 1/5. Omat kokemukseni naisista liiton johdossa ovat vain myönteisiä. Mainitsen tässä erikseen Taina Hollon (TAVA; puheenjohtajana 10.6.1990-13.6.1993) ja varapuheenjohtaja Leila Närhisen (RVA).

Ikäkysymys

Alle 30-vuotiaita on vaikea saada mukaan vapaa-ajattelijatoimintaan. Sen sijaan joskus yli 70-vuotiaitakin on valittu luottamuselimiin. Nyt LH:n vanhin jäsen on Esa Ylikoski (HSVA; s. 1951). LV:n vanhin jäsen on Reijo Raappana (LLVA; s. 1947), joka täyttää 70 vuotta elokuussa.

Uudesta puheenjohtaja Kaj Torrkullasta tiedämme kovin vähän. Hän ei ole esiintynyt innokkaana kirjoittajana Vapaa Ajattelijassa tai tulisieluisena puhujana, joka karismallaan, kehonkielellään ja voitontahtoisilla puheillaan olisi valanut uskoa kuulijoihin. Hän on ruotsinkielinen ja on aina etu, jos voi esiintyä muillakin kielillä kuin suomeksi. Edellinen liiton puheenjohtaja, joka puhui ja kirjoitti myös ruotsiksi oli Väinö Voipio (24.8.1958-3.6.1963).

Luottamuspaikkojen jakautuminen

Luottamuselinten vaalissa nähtiin vain yksi junttalista. Oppositio on kieltäytynyt kokoamasta omaa junttalistaansa. Jokaiselle ehdokasparille saatiin nyt sentään äänimäärä. Verrattaessa vanhaa LH:sta ja junttalistaa, havaitaan, että junttamiehet kohtelivat kaltoin vanhan LH:n jäseniä. LH:ssa istuneista Heidi Friman (KSVA), Ulla-Maija Eerola (KOVA), Kimmo Laine (HSVA), Timo Mykrä (VLVY), Pertti Periniva (KEVA) ja Johanna Sauna-aho (TAVA) saivat mennä. Junttamiehet kosivat tosin Lainetta junttalistalle, mutta tämä vastasi liiton keskustelupalsta Kinatorilla 18.4.2017 ”pitäkää tunkkinne”. Myös Eerola lähti LH:sta vapaaehtoisesti.

TAVA ja HSVA kahmivat LH:n 17 luottamuspaikasta yhteensä kahdeksan. Jos pääsihteeriksi valitaan jatkamaan Ylikoski (HSVA), HSVA:n asema vahvistuu lisää. LV:n puheenjohtajuus siirtyi Lovénille (HSVA). HVA:n (myöhemmin HSVA) sotkettua aikoinaan erittäin pahasti sekä omat että liiton asiat, sen asema heikentyi radikaalisti. Liiton puheenjohtajuus siirtyi Tampereeelle, LV:n puheenjohtajuus Lappeenrantaan, Helsingissä oleva liiton toimisto autioitui jne. 21:stä LV:n paikasta yhteensä viisi meni TAVA:lle ja HSVA:lle. Nämä paikat eivät ole niin haluttuja kuin LH:n paikat. LV:a on pilkattu vilttiketjuksi, vaikka sen pitäisi olla isäntä talossa.

Olavi Korhonen (LYVA) otti enemmän LH:n palvelijan roolin. Kerrataan, kuinka Korhonen ja LV nöyryyttivät jäsenyhdistyksiä järjestötoiminnassa ja tiedonvälityksessä. LV päätti, että jäsenyhdistykset eivät saa kopioita LK:n tai LV:n kokousten pöytäkirjoista. Jos halutaan tietää, mitä on päätetty, jäsenyhdistyksen nimenkirjoittajien on valtuutettava joku tulemaan lukemaan pöytäkirjoja liiton entiseen toimistoon Helsinkiin, jos toiminnanjohtaja ei satu olemaan sairauslomalla (kuten nytkin) tai jos toimisto muuten sattuu olemaan auki. Edustaja saa lukea pöytäkirjan ja tehdä muistiinpanoja. Sen jälkeen hän palaa jäsenyhdistykseensä ja kertoo yhdistystovereilleen, mitä liitossa on päätetty. Yhdistys maksaa itse kaikki kulut vaikka Kolarista Helsinkiin.

Jape Lovénin (HSVA) johtotapaa ei vielä tunneta. Uudella LV:lla on mahdollisuus muuttaa yllä kerrottu käytäntö, jos tahtoa on.

Vaille mitään luottamuspaikkaa jätettiin neljä yhdistystä: HYPROM, LUAT, NOVA ja RVA.

Odotuksia

Suuria tunteita tehdyt valinnat tai muut päätökset eivät herättäneet. Uudet ihmiset ovat aluksi innostuneita. Ensi vuonna innostus hiipuu. Jäsenyhdistysten toiminta on keskimäärin laskusuunnassa, siihen ei odoteta muutosta. Liitto jatkanee jokseenkin entisillä raiteillaan. Vaurastumista ei ole luvassa, päinvastoin. Syvä alijäämä ja köyhtyminen ovat tämänkin vuoden lopputulema.

Valtionavut ovat painuneet jo niin vähäisiksi, etten usko niiden enää juuri pienenevän. Suomessa kansalaisyhteiskunta on lattiasta kattoon ostettu. Erään arvion mukaan hintalappu on 1,6 miljardia euroa/vuosi. Julkista rahaa jaellaan paljon kurjemmillekin puulaakeille kuin Vapaa-ajattelijain liitto. Liitto on aina ollut valmis ottamaan kaiken mikä on mahdollista saada. Omavastuisuus ei ole sen tärkeimpiä arvoja.

Kimmo Sundström


Kirjoittaja on ateisti ja oli Vapaa Ajattelija -lehden tilaaja jo kouluaikoinaan, 1970-luvun puolivälin tietämillä. Vapaa-ajattelija- ja ateistijärjestöissä hän on toiminut yli 40 vuotta ja on ollut perustamassa useita alan yhdistyksiä ja yrityksiä. Vapaa-ajattelijain liiton LH:n jäsen tai varajäsen sekä myös LH:n työvaliokunnan jäsen hän oli 18.6.1978-9.6.2002.

Liiton kesätyöntekijänä kirjoittaja oli jo 1970-luvulla sekä liiton toimiston ja taloudenhoitajana 1.1.1988-23.11.2003. Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittajana hän toimi 1981-1983. Kirjoitusten määrä Vapaa Ajattelijassa vuosina 1979-2003 on 610. Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n toimitusjohtajana hän oli 13.5.1984-20.9.1984 ja 7.1.1988-18.4.1998. Toimitettuja tai suomennettuja teoksia tämän yhtiön julkaisemina kertyi 14.

Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n perustajajäsen. Hän on kirjoittanut yhdistyksen kotisivulle 27.3.2000-31.3.2017 yhteensä 834 kirjoitusta. Saatuaan potkut Vapaa-ajattelijain liitosta 23.11.2003, kirjoittaja siirtyi tutkijaksi ja sijoittajaksi.

Valtionpalkinnon kynänkäytöstä hän sai vuonna 2003 (25 päiväsakkoa).

Oulun LK oli kirjoittajan 13. liittokokous vuodesta 1978 lukien (liittokokouksista ks. tarkemmin Luetteloita (1.7.2007)). Järvenpään liittokokouksessa (2005) tapahtui liiton romahdus, kun ”kukkoslovakit” saivat muodollisestikin kaiken vallan. Kirjoittaja jätti sen liittokokouksen väliin. Liitto ei koskaan toipunut ”kukkoslovakian” tuhotoimista.


Lyhenteitä


ifa imagofasisti
LH liittohallitus
LK  liittokokous
LV liittovaltuusto
SHL Suomen Humanistiliitto ry
SME sääntömuutosesitys

Lue myös

Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous pidetty (12.7.2008)
Lahden liittokokous siirsi Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajuuden Tampereelle (25.7.2011)
Tampereen liittokokous valitsi imagofasistit jatkoon Vapaa-ajattelijain liitossa (16.7.2014)

Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset (23) ja niiden äänivaltaiset edustajat (33) Oulun liittokokouksessa 10.-11.6.2017

Äänivaltaisia edustajia oli 33, seuraajia oli lauantaina 16. Lisäksi läsnä oli joitakin LH:n ja LV:n jäseniä eli hieman yli 50 henkilöä osallistui kokoukseen. 23:sta jäsenyhdistyksestä äänivaltainen edustaja oli 17:llä.


1. Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA)
Ei edustajaa paikalla (0).
2. Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA)
Emma Andersson, Kalevi Hölttä, Kerttu Loukola, Jape Lovén, Binar Mustafa, Henrik Sawela ja Esa Ylikoski (7).
3. Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus r.y. (HYPROM)
Timo Andersson (1).
4. Joensuun seudun vapaa-ajattelijat r.y. (JSVA)
Ari Sulopuisto (1).
5. Kainuun Vapaa-ajattelijat r.y. (KAIVA)
Aki Räisänen (1).
6. Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA)
Kimmo Arstio ja Kaarina Pistokoski-Tikkala (2).
7. Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry (KSVA)
Päivi Kovanen ja Kari Pasanen (2).
8. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat (KUVA)
Edustajan (Soile Itäluoma) valtakirja ei kunnossa, mutta sai äänioikeuden (1).
9. Kotkan Vapaa-ajattelijat r.y. (KOVA)
Raimo Heikkinen ja Liisa Taskinen (2).
10. Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA)
Ei edustajaa paikalla (0).
11. Lahden Vapaa-ajattelijat r.y. (LAVA)
Jari Peltonen ja Mila Rantanen (2).
12. Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat r.y. (LYVA)
Tomi Pinomäki (1).
13. Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry (LLVA)
Martti Vaattovaara (1).
14. Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT)
Kim Sjöström ja Janne Vainio (2).
15. Nokian Vapaa-ajattelijat r.y. (NOVA)
Ei edustajaa paikalla (0).

16. Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA)
Timo Karjalainen (1).
17. Raision Vapaa-ajattelijat r.y. (RVA)
Ei edustajaa paikalla (0).
18. Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA)
Edustajan (Marianne Ikävalko) valtakirja ei kunnossa (0).
19. Satakunnan vapaa-ajattelijat ry (SAVA)
Tanja Laine (1).
20. Seinäjoen Vapaa-ajattelijat r.y. (SEVA)
Mikko Muilu (1).
21. Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA)
Kari Hännikäinen, Riku Salminen, Tero Taipalus, Kaj Torrkulla ja Antti Värri (5).
22. Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA)
Ritva Ahonen ja Katariina Lappi (2).
23. Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys r.y. (VLVY)
Edustajan (Timo Mykrä) valtakirja ei kunnossa (0).

Miehiä 23, naisia 10, yhteensä 33. KUVA:n Soile Itäluoman valtakirja oli liiton sääntöjen vastainen, mutta hänen sallittiin silti äänestää. Oppositioedustajat huomauttivat tästä eriävissä mielipiteissään. LK:n pöytäkirja kertoo myös äänioikeutettujen edustajien määräksi 33.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?