VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO SAI MILJOONAN EURON TESTAMENTIN (6.1.2012)

Päivitetty 30.1.2012
Päivitetty 1.2.2012

Vapaa-ajattelijain liitto ry on saanut miljoonan euron testamentin. Testamentin oli laatinut helsinkiläinen Arto Tiukkanen, joka ei nykyisin ole liiton hallinnon jäsen. Testamenttaaja oli helsinkiläinen nainen, jolla oli välirikko omaistensa kanssa. Testamentattuun omaisuuteen kuuluu asunto-osake Helsingissä ja todennäköisesti muitakin omaisuuseriä.

Liittohallitus (LH) ei kertonut asiasta liittovaltuustolle (LV) lähetetyssä esityslistaehdotuksessaan vaan asiasta kerrottiin suullisesti LV:n kokouksessa Helsingissä 26.11.2011. Liittovaltuutetut ovat kertoneet asiasta vaihtelevasti eteenpäin. Jäsenyhdistyksiltä LH salasi asian. Testamenttaaja oli LV:n kokousta pidettäessä jo kuollut.

Kokoukseen osallistuivat kaikki valtuutetut paitsi Ilkka Vuorikuru. Hän on nykyisin Helsingin Vapaa-ajattelijain puheenjohtaja, johon toimeen hänet valittiin 11.12.2011. Vuorikurun henkilökohtainen varajäsen Jaakko Wallenius ei hänkään ollut läsnä kokouksessa.

Liiton omaisuus kaksinkertaistuu

Liiton omaisuus koostuu pääosin kymmenestä asunto-osakkeesta, joista kolme (yksi kaksio ja kaksi yksiötä) on Helsingissä ja seitsemän (kaksi kaksiota ja viisi yksiötä) Vantaalla. Lisäksi liitolla on myymälähuoneisto Helsingissä (Neljäs linja 1), jossa aiemmin toimi liiton toimisto. Näiden omaisuuserien yhteenlaskettu käypä arvo on arviolta jonkin verran yli miljoona euroa. Kun liiton saama testamentti realisoituu, liiton omaisuus likimain kaksinkertaistuu.

Koska liiton maine on mennyt, liitto ei ole saanut vuonna 2001 realisoituneen Erik Helinin testamentin jälkeen kuin yhden testamentin. Siinä on kyse neljäsosasta varallisuudesta, joka Jori Mäntysalon asiasta tiedottaessa oli lesken hallinnassa. Liitto saanee aikanaan murto-osan haltuunsa, jos omaisuutta lesken kuoltua on jäljellä.

Miljoonan euron testamentti on arvoltaan tietääkseni ylivoimaisesti suurin mitä liitto on koskaan saanut. Liitolla olisi nyt ennen näkemättömät mahdollisuudet ajaa uskonnottomien asioita. Valitettavasti liitto on luopunut tärkeiltä osin uskonnottomien etujärjestötyöstä. 

Kimmo Sundström


JK. Liitto on tiettävästi saanut vuonna 2001 realisoituneen Erik Helinin testamentin jälkeen kolme testamenttia. Näistä yksi tuli testamenttaajan peruuttamaksi aika pian sen tekemisen jälkeen. Liitto ei tiedottanut asiasta mitään. Toinen on testamentti, joka mainitaan yllä ja josta Jori Mäntysalo (silloin LH:n jäsen) tiedotti. Kolmas testamentti on Elli Maria Koskisen nyt realisoituva testamentti.

Nämä kolme eivät tässä ole välttämättä aikajärjestyksessä. Yleensä LH on salannut nämä asiat jäsenyhdistyksiltään, mutta liittovaltuusto (LV) on siis saanut jotakin tietoa testamenteista, ainakin osasta niistä. Tiedon kulku LV:lta eteenpäin on vaihtelevaa. "Kukkoslovakit" ja heidän seuraajansa ifat (imagofasistit) ovat vakuutelleet aika ajoin, yleensä vaalien alla, avoimuuttaan tai että sellaista olisi luvassa. Vuoden 2005 liittokokouksen jälkeen avoimuutta ei ole kuitenkaan havaittu. Vakuuttelut ovat olleet vilpillistä imagopuhetta.

Koska liitto on salaileva järjestö, eikä tämän kirjoittaja ole liiton hallinnon jäsen eikä muukaan sisäpiiriläinen, lukija voi suhtautua tietoihin varauksin. Niissä voi olla epätarkkuuksia ja virheitäkin. Tämän uutisen julkaisemisen jälkeen esitettiin myös se käsitys, että liiton perimän omaisuuden määrä ei ole miljoona euroa, vaan puolen miljoonan ja miljoonan välissä.

Perintöön kuuluvat:

1. asunto-osake Koroistentie 9 B 31 (Ruskeasuo, 00280 Helsinki), 1h+k, 38,5 m², arvio 150.000-160.000 euroa;
2. henkivakuutus, arvio 40.000-50.000 euroa;
3. pörssiosakkeet;
4. talletukset; kohtien 3-4 osalta arvio yhteensä yli 500.000 euroa, joten kaikki yhteensä arviolta yli 700.000 euroa. Kuitenkin pörssiyhtiöiden osakasluetteloiden mukaan liiton omistuksessa oli tammikuussa 2012 vain 100 kpl Nokian osakkeita (sekin uusi tieto), arvo yhteensä n. 400 euroa.

Elli Koskinen tuli tekemään testamenttiaan liiton toimistoon kesäkuussa 2007. Tällöin hän asui Tammisalon palvelutalossa, Tammisalontie 7 A 31, joka osoite oli ollut voimassa 1.3.2007 lukien. Vielä tällöin liiton pääsihteerinä ja taloudenhoitajana toiminut Paula Vasama-Everest-Phillips otti yhteyttä Arto Tiukkaseen testamentin laatimiseksi. Testamentin todistajina olivat Tiukkasen avovaimo Ritva Haapanen ja toimistossa silloin työskennellyt tukityöllistetty nainen, nähtävästi Tuija Laiho. Tiukkanen ei kelpuuttanut (aivan oikein) Vasamaa testamentin todistajaksi, koska tämä oli liiton pääsihteeri ja nimenkirjoittaja. Kun Tiukkanen ja Timo I. Vasama kauan sitten vastaanottivat Orivedellä asuneen Hilja Mäkelän testamentin liitolle, he panivat itsensä testamentin todistajiksi, vaikka Tiukkanen oli silloin LH:n jäsen ja Vasama LH:n puheenjohtaja. Onneksi tästä ei myöhemmin tullut mistään moitetta tai asiaa ei edes huomattu tai tutkittu, ja liitto peri Mäkelän. Tapaus on yksi niistä perusteista, joiden nojalla Tiukkasta ei ole kutsuttu lakimieheksi, siis henkilöksi, joka tuntee lailliset menettelytavat näissä asioissa.

Koskinen kuoli sairaalassa 17.9.2011, jossa oli ollut toistuvasti hoidossa ainakin viimeisenä elinvuotenaan 2011. Helsingin oikeusaputoimisto ilmoitti liitolle Koskisen kuolemasta ja että jäämistön omaisuuseriin kuuluivat omistusasunto ja henkivakuutus. Oikeusaputoimiston edunvalvontayksikön 3. yleinen edunvalvoja Anne Nahi toimi Koskisen edunvalvojana. Asuntoa kävivät katsomassa Koskisen kuoleman jälkeen ensin pääsihteeri Esa Ylikosken henkilökohtainen varajäsen Henrik Sawela, sitten Ylikoski itse. Perunkirjoituksen toimitti HOK-Elannon hautauspalvelu. Liiton taloudenhoitaja, LH:n jäsen Heljä Pekkalin, osallistui perunkirjoitustilaisuuteen joulukuussa 2011.

Useissa tämäntyyppisissä kirjoituksissani ei voida mainita henkilölähteitä, koska heitä on suojeltava. Kun LH:n salaamia tietoja julkaistaan, liitossa alkaa spekulointi ja kuulustelu tiedon "vuotajista" ja "vakoilijoista". Jos tällaisia saadaan selville, heitä rangaistaan. Joskus lähteet haluavat, että heidät nimenomaan mainittaisiin kirjoituksissa tiedon välittäjinä ja paljastajina. Vaikka olen kiitollinen kaikille oikeista tiedoista, tätä pyyntöä ei aina voida täyttää. Se kaventaisi nimettömien lähteiden määrää ja asettaisi jäljelle jääneet entistä suurempaan vaaraan. Ehkä kiitosta ja kunniaa voidaan jakaa myöhemmin, kun Vapaa-ajattelijain liitto tervehtyy, mitä toivomme.

Lue myös

Liitto rikkoi sidottua rahastoa koskevia testamenttimääräyksiä (2.5.2006) 
Testamenteista ja muita muistoja (22.5.2006)
Vapaa-ajattelijain liitto ja testamenttaajat
(21.10.2006)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?