LAHDEN LIITTOKOKOUS SIIRSI VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON PUHEENJOHTAJUUDEN TAMPEREELLE (25.7.2011)

Vapaa-ajattelijain liiton XXV liittokokous Lahdessa 9.-10.7.2011 oli edustajamäärältään liiton historian suurin liittokokous. Liiton puheenjohtajuus siirtyi 18 vuoden jälkeen uudelleen Tampereelle. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin diplomi-insinööri Petri Karisma Tampereen vapaa-ajattelijoista 2/3:n enemmistöllä. Karisman kannattajajoukossa on kukkospahkura. Täpärästi läpi menneen sääntömuutoksen takia pääsihteerin valinta jäi uudelle hallitukselle. Sääntömääräinen alueellisen edustavuuden periaate hylättiin tietoisesti, ja 10 jäsenyhdistystä 27:stä jäi kokonaan ilman edustusta liiton hallinnossa. Laitavasemmisto kärsi kovia tappioita.

Liiton historian suurin liittokokous 

Vapaa-ajattelijain liiton hallinto on pyrkinyt ja onnistunut kasvattamaan liiton hallintoa: edellisessä Piikkiön liittokokouksessa (LK) 2008 hyväksytyn sääntömuutoksen takia jäsenyhdistyksillä (27) oli oikeus lähettää LK:een yhteensä 54 äänivaltaista edustajaa. Tähän mennessä suurin tietämäni edustajamäärä on ollut 35. Kun Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA) ja Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (VVA) eivät lähettäneet edustajaansa, äänivaltaisten edustajien määräksi tuli 52. Edustettuna oli 25 jäsenyhdistystä. 

    Valtakirjojen tarkastajat Anneli Laakkonen (vas.), Ritva Karjalainen ja Jani Hinkka tarkastavat Turun Vapaa-ajattelijain edustajien valtakirjoja. 

Sääntömuutokset ovat suosineet suuria jäsenyhdistyksiä. Pienten jäsenyhdistysten on pitänyt valita sen välillä, jäävätkö ne kokonaan vaille vaikutusvaltaa vai ryhtyvätkö isojen yhdistysten satelliiteiksi. Kun liittoa on hallinnut ainakin kolme klikkiä, nyt nähtiin sekin, etteivät edes kaikki nämä mahdu samaan aikaan liiton hallintoon: liiton toiseksi suurin jäsenyhdistys, Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA), suljettiin pois liiton hallinnosta. 

LK pidettiin Scandic Lahti –hotellissa. Alakerran kaikki kolme kokoustilaa oli yhdistetty yhdeksi tilaksi. Näin edustajat, varaedustajat, istuvat liiton luottamushenkilöt, LK:n seuraajat, lehtimiehet ym. saatiin juuri ja juuri sopimaan kokoushuoneeseen. Yhteensä väkeä oli enimmillään noin 75 henkeä. Näin suurta kokousta varten auditoriotyyppinen tila olisi ollut parempi. 

Lahti viidennen kerran liittokokouspaikkakuntana 

Lahti on ollut erittäin suosittu LK-paikkakunta, sillä III LK (1945), VII LK (1957), XIII LK (1975) ja IXX LK (1993) on aiemmin pidetty Lahdessa. Liiton perustava kokous pidettiin Helsingissä 21.11.1937 ja silloin liiton kotipaikaksi valittiin Tampere. Sen jälkeen yhtä monta LK:sta (4) kuin on pidetty Lahdessa, on pidetty vain Helsingissä (vuosina 1948, 1951, 1954 ja 1987). 

Liittokokous jouduttiin siirtämään heinäkuulle 

Vuodesta 1954 lukien LK on aina pidetty kesäkuussa, paitsi vuonna 1966, jolloin se pidettiin toukokuun lopussa Turussa. Tämänvuotinenkin LK piti ensin pitää kesäkuussa Seinäjoella, jossa LK:sta ei koskaan aiemmin ole pidetty. Seinäjoen Vapaa-ajattelijain (SEVA) puheenjohtaja Nora Luoto kuitenkin kyllästyi vapaa-ajattelijoihin eroten yhdistyksestä 17.2.2011. Muita järjestelyvoimia LK:n järjestämiseksi Seinäjoella ei löytynyt. Kokous siirrettiin pidettäväksi Lahdessa. LK-kutsu on päivätty 26.3.2011. 

Ensimmäinen kokouspäivä 

LK alkoi kello 13.05 liittohallituksen (LH) varapuhenjohtaja Robert Brotheruksen (HVA) avatessa kokouksen. Lahden kaupungin edustaja Pekka Komu esitti tervehdyspuheen tervehtien liittoa ja 75-vuotisjuhliaan viettävää Lahden Vapaa-ajattelijat ry:tä (LAVA). Komu sanoi, etteivät vapaa-ajattelijat ole ”arvottomia” ja että kriittistä kouluopetusta tarvitaan. Pekka Komu

Sitten LAVA:n puheenjohtaja Heikki Karjalainen esitti tervehdyksen kokoukselle toivottaen rakentavaa henkeä ja päätöksiä, jotka pyrkivät yhtenäisyyteen. 

Väliaikaiseksi sihteeriksi kutsuttiin Jori Mäntysalo (TAVA; äänivallaton). 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus kohdassa edustaja Kim Sjöström (LUAT) kiisti kokouksen laillisuuden. Edustaja Martti Vaattovaara (LLVA) sanoi, ettei valtakirjantarkastajien raporttia ole vielä esitetty kokoukselle, joten on liian aikaista päättää laillisuudesta. Edelleen hän sanoi, ettei Vaasan Vapaa-ajattelijat ry saanut kutsua sääntöjen vaatimassa määräajassa. Myös edustaja Timo Andersson (HYPROM) kiisti kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Edustaja Janne Vainio (VARVA) esitti hänkin epäilyjä kokouksen laillisuuden osalta. 

Mäntysalo selitti, että Pentti Suksi (VVA; ei läsnä) oli liiton ainoa yhteys VVA:han ja ettei kutsukirjettä lähetetty, koska Suksi oli aiemmin ilmoittanut VVA:n eroavan liitosta. 

(Liittohallitus ei ollut kuitenkaan pitänyt Suksen omaa ilmoitusta riittävänä ja laillisena eron toteamiseksi vaan oli vaatinut asiasta yhdistyksen päätöstä.) VVA poistettiin liiton kotisivulla olevasta jäsenyhdistysten luettelosta. Mäntysalon mukaan Suksi on lopettanut keskustelun liiton kanssa. 

Tauno Lehtonen (TUVA; äänivallaton) sanoi, ettei liiton säännöissä mainita mitään siitä, kuinka LK-edustajat on valittava. LH oli käsitellyt liitolle ilmoitetut edustajat, eikä sillä ollut mitään huomauttamista näiden kelpoisuutta vastaan. 

Jani Hinkka (TAVA; äänivallaton) esitti valtakirjantarkastajien (Jani Hinkka (TAVA), Anneli Laakkonen (KOVA) ja Ritva Karjalainen (LAVA; äänivallaton) lausunnon. Sen mukaan kokoukseen oli saapunut 52 edustajaa 25 jäsenyhdistyksestä 46:n valtakirjat (19 yhdistyksestä) olivat asianmukaisia, mutta kuudessa (myös kuuden yhdistyksen) oli puutteita. Tarkastajat esittivät, että 46:n valtakirjat vahvistetaan, ei muiden. 

Brotherus (HVA) esitti, että kaikkien 52 edustajan valtakirjat hyväksytään eli he ovat äänivaltaisia edustajia. Tätä kannatettiin ja näin päätettiin. Pöytäkirjaan kirjattiin Vaattovaaran (LLVA) eriävä mielipide kokouksen laillisuudesta, eritoten koskien Vaasan yhdistystä. 

Järjestäytyminen 

Petri Karisma (TAVA) esitti puheenjohtajiksi Olavi Korhosta (LYVA), Kari Pasasta (KSVA) ja Eino Huotaria (KAVA). Sjöström (LUAT) esitti vielä Tauno Lehtosta (TUVA; äänivallaton seuraaja) ja Aki Räisänen (KAIVA) esitti Heikki Karjalaista (LAVA), joka ei kuitenkaan halunnut puheenjohtajaksi. Lehtonen kieltäytyi puheenjohtajuudesta ja esitti vielä puheenjohtajaksi Räisästä, jota Korhonen kannatti kieltäytyen itse ryhtymästä puheenjohtajaksi. Esa Honkanen (KOVA) esitti Brotherusta puheenjohtajaksi, mutta tämä ei halunnut sellaiseksi ryhtyä. Valittiin yksimielisesti puheenjohtajiksi Pasanen, Huotari ja Räisänen. 

Karisma esitti sihteereiksi Mäntysaloa, Timo Karjalaista (OSVA) ja Juha Kukkosta (JSVA). Sjöström esitti sihteeriksi Janne Vainiota (VARVA), joka kieltäytyi. Valittiin sihteereiksi Mäntysalo, Karjalainen ja Kukkonen. Mäntysalo toimii kokoavana sihteerinä. 

Pöytäkirjantarkastajaksi Paula Vasama (KAVA) esitti valittavaksi Martti Vaattovaara (LLVA). Karisma esitti Esa Ylikoskea (HVA), Heljä Pekkalinia (KOUVA) ja Vesa Niemeä (TUVA), Ulla Kindstedt (KAVA) esitti Jorma Snellmannia (KAVA). Sjöström esitti, että tarkastajia valitaan viisi. Valittiin Vaattovaara, Ylikoski, Pekkalin, Niemi ja Snellman pöytäkirjatarkastajiksi. 

Ääntenlaskijaksi Sjöström esitti valittavaksi Timo Andersson (HYPROM). Vaattovaara esitti Pertti Perinivaa (KEVA), Korhonen esitti Marko Lakkalaa (OSVA) ja Räisänen esitti Anneli Laakkosta (KOVA). Antti Ellonen (TUVA) esitti Karismaa. Valittiin ääntenlaskijoiksi Andersson, Periniva, Lakkala, Laakkonen ja Karisma. 

Sjöström esitti, että ääntenlaskijat ottavat vastaan pitkät listat. Tällä haluttiin turvata sitä, että asetettuun määräaikaan (kello 19) mennessä jätettäviä listoja olisi ollut joku vastaanottamassa. Vastaanottajien olisi tullut kirjata listojen jättäjät, valvoa, että vain määräaikaan mennessä jätetyt listat hyväksytään vaaliin ja valvoa, ettei kukaan esimerkiksi anasta listoja. (Sittemmin valvontaa ei ollut: kukaan ei ollut valvomassa laatikkoa, johon listoja jätettiin.) Päätettiin, että asia ratkaistaan myöhemmin. (Näin ei kuitenkaan tapahtunut.)

Julkilausumavaliokuntaan valittavaksi Andersson esitti Sjöströmiä. Esa Honkanen (KOVA) esitti Brotherusta ja Kari Pasanen esitti Ylikoskea. Kari Hanka (RVA; äänivallaton) esitti Niko Saarista. Honkanen esitti vielä Hannu Eklundia (KOVA). Vaattovaara esitti, että viisi henkilöä riittää valiokuntaan, mutta kannatuspuheenvuoroja ei käytetty. Honkanen esitti vielä Vasamaa. Valittiin valiokuntaan Sjöström, Brotherus, Ylikoski, Niko Saarinen, Eklund ja Vasama. 

Kokouksen järjestäytymisen tapahduttua Brotherus lopetti kokouksen johtamisen ja puheenjohtajaksi siirtyi Kari Pasanen (KSVA). 

Esityslista ja menettelytapasääntö 

Esityslistaehdotukseen ei ollut huomautettavaa ja se hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi. 

Liiton sääntöjen (15 §, 2. momentti) mukaan liitolla on liittokokousohjesääntö. Kahden hallituskauden liittohallitukset ovat kuitenkin molemmat laiminlyöneet tällaisen ohjesäännön laatimisen ja sen tuomisen hyväksyttäväksi LK:ssa. Sitä ei ole olemassa. Tämän takia LH oli laatinut tätäkin LK:sta varten yli kolmesivuisen menettelytapasäännön, joka oli edustajan asiakirjakansiossa (liite nro 2). 

Vaattovaaralla oli jotakin huomauttamista menettelytapasäännöstä. 

Huotarilla oli oma, sivun laajuinen vastaehdotuksensa menettelytapasäännölle, joka jaettiin edustajille. Periniva kannatti tätä hyväksyttäväksi kokouksen menettelytapasäännöksi. Sjöström sanoi Huotarin esityksestä, ettei kannata perinteistä vaalitapaa, joskin esityksessä on hyvääkin. Sjöström esitti, että lyhyitä puheenvuoroja saa pyytää myös kättä nostamalla. Andersson kannatti Sjöströmin esitystä. 

Karisma kannatti LH:n esitystä. 

Kun ryhdyttiin järjestämään äänestystä, Vaattovaara kertoi, että häneltä puuttuu äänestyskuoria ja –lippuja. 

Ensin äänestettiin Sjöströmin ja Huotarin esitysten välillä. Sjöströmin esitys sai 23 ääntä ja Huotarin esitys 28 ääntä, joten Huotarin esitys voitti. 

Seuraavaksi äänestettiin Huotarin esityksen ja LH:n esityksen välillä. Huotarin esitys sai 19 ääntä ja LH:n esitys 29 ääntä. LH:n esitys voitti. Näin puheenvuorot tuli pyytää kirjallisesti. 

Liiton sääntöjen muuttaminen 

Puheenjohtaja kertoi, että LK-edustajille on jaettu LH:n sääntömuutosesityksestä väärä versio edustajan asiakirjakansiossa (liite nro 3). 

Nyt tuli ilmi, että Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry, Turun Vapaa-ajattelijat ry, Kemin Vapaa-ajattelijat ry ja Tauno Lehtonen olivat kaikki tehneet omat sääntömuutosesityksensä. Karkkilan yhdistyksen esityksen pituus oli neljä sivua, Turun yhdistyksen vähän yli kolme sivua, Kemin yhdistyksen neljä sivua ja Lehtosen kolme sivua. Nämä kaikki oli otettu edustajan asiakirjakansioon. Myös Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry oli tehnyt oman sääntömuutosesityksensä, mutta se oli jätetty pois asiakirjakansiosta. Kansiossa oli vain LLVA:n hallituksen järjestäytymiskokouksen kokouskutsu 3.1.2011 esityslistaehdotuksineen. Kohdassa 7 § asiana oli kirjelmät, joiden alla esitettiin käsiteltäväksi niitä LH:n sääntötyöryhmän esityksiä, jotka oli tammikuussa julkistettu. 

Vaattovaara kertoi, että LLVA:n sääntömuutosesitys oli myöhemmin lähetetty liitolle kirjattuna kirjeenä. 

Korhonen vastasi, että on sääntötyöryhmän asiana selittää miksi poisjättäminen tapahtui. Työryhmän puheenjohtaja Lasse Pylkki (KUVA; ei läsnä) ei kuitenkaan ollut läsnä. Sääntöjen ennakkotarkastus Patentti- ja rekisterihallituksessa maksaa enintään viittä pykälää muutettaessa 110 euroa, useampaa pykälää muutettaessa 400 euroa. Vedottiin tähän muutoksen hintaan perusteena sille, että LH nyt esitti muutettaviksi vain viittä pykälää. Lisäksi Korhonen valitteli yhdeksän vuotta kestänyttä kauttaan LV:n puheenjohtajana rankaksi, kun hän oli aina osallistunut kokouksiin, vieläpä LH:n kokouksiinkin, kolmea, neljää kokousta lukuunottamatta. 

Sjöström sanoi, että asiassa on kannettava vastuuta. Kaikki tehdyt esitykset olisi pitänyt jakaa edustajille ennen kokousta. Sjöström kiisti sen, että asian käsittely olisi laillista. Muutoinkin Sjöström moitti sitä, että kuluneen 10 vuoden aikana sääntöjä on muuteltu liikaa ja sotkuisempaan suuntaan. Lopputulos on ”sutta ja sekundaa”. 

Erkki Hohenthal (KAVA) kertoi KAVA:n tehneen yhteistyötä LLVA:n kanssa sääntömuutosasiassa. KAVA ei kannata sitä, että sama henkilö saa olla samanaikaisesti kahden eri jäsenyhdistyksen jäsen. Lisäksi KAVA haluaa kaventaa LK-edustajien lähettämisoikeuden nykyisestä seitsemästä viiteen edustajaan. Vielä LK-edustajat eivät saisi kuulua uskonnollisiin yhdistyksiin ja liiton toimielimiin olisi valittava 40 prosenttia naisia. 

Vesa Niemi sanoi, ettei TUVA:n esitys ollut enää ajankohtainen ja että TUVA:n edustajat vetävät sen pois. (Edustajilla ei ole tällaista oikeutta, ellei sitä ole valtakirjalla heille erikseen annettu.) 

Vasama sanoi, että LLVA:n esitys ei eroa KEVA:n esityksestä, mutta LH:n esitys on ”aivan kauhea”. LV:a ei saa poistaa säännöistä. 

Vaattovaara sanoi, että LH:n puheenjohtajalle ja pääsihteerille tulee valita varahenkilö jo LK:ssa. Hänkin esitti, että enimmäisoikeus lähettää LK-edustajia leikattaisiin seitsemästä viiteen edustajaan. Pääsihteeriin kohdistetuista moitteista on tullut ikävä kuva. Kun vapautuneita paikkoja täytetään, varajäsen siirtyy paikalle ensin. Vasta sen jälkeen tapahtuu vapaiden paikkojen täyttö, oli Vaattovaaran näkemys. 

Janne Vainio (VARVA) esitti, että kaikki sääntömuutokset hylätään, koska oli toheloitu. Andersson esitti, että LH:n sääntömuutosesitys hylätään. 

Vesa Koivisto (KAIVA) sanoi, että muutokset pitää valmistella etukäteen. Nyt on tullut paljon esityksiä. Valitaan 3-5 henkilön työryhmä, joka valmistelee seuraavaksi päiväksi hyvän sääntömuutosesityksen ja päätetään asiasta sitten. Nyt uhkaa tulla sutta ja sekundaa. 

Sjöström sanoi kannattavansa LH:n varapuheenjohtajan ja myös pääsihteerin valitsemista LK:ssa. 

Periniva sanoi, ettei LLVA:n ja KEVA:n esitysten välillä ole suuria eroja. 

Lehtonen huomautti, että myös hänen esityksensä on käsittelemättä kokouksessa! 

Kukkonen sanoi kannattavansa sitä, että pääsihteerin valinta siirretään LH:lle. 

Kari Hanka (RVA; äänivallaton) sanoi, ettei sääntöjen muuttaminen, eivät säännöt itsekään, ole itsetarkoitus. Hän esitti, että kokous perustaa sääntövaliokunnan, joka kokoontuu tämän LK:n aikana ja tuo sääntömuutosesityksensä kokouksen ratkaistavaksi. 

Korhonen sanoi, että LK:ssa on tarkoitus lisätä ”joustavuutta”. 

Siirryttiin äänestyksiin. Ensiksi äänestettiin sääntömuutosasian lykkäämisestä. Lykkäysesitys sai 20 ääntä ja se kanta, että sääntömuutosesitykset käsitellään heti, 28 ääntä. Päätettiin jatkaa sääntömuutosesitysten käsittelyä. 

Toiseksi päätettiin siitä, valitseeko LK sääntötyöryhmän tekemään oman esityksensä LK:lle vai ei. Työryhmän perustaminen sai neljä ääntä ja se kanta, ettei työryhmää perusteta, 44 ääntä Työryhmää ei perustettu. 

Tässä välissä Lehtonen muistutti uudelleen, ettei hänen sääntömuutosesitystään ole vedetty pois. 

Kolmanneksi äänestettiin KAVA:n ja LH:n esitysten välillä. KAVA:n esitys sai 13 ääntä ja LH:n esitys 36 ääntä; KAVA:n esitys putosi pois jatkokäsittelystä. 

Neljänneksi äänestettiin siitä jäävätkö voimassa olevat säännöt voimaan vai hyväksytäänkö LH:n muutosesitys. Tässä äänestyksessä LH:n muutosesitys tarvitsee 2/3:n määräenemmistön tullakseen hyväksytyksi. Tulos: äänestyksessä annettiin 51 ääntä (Heikki Karjalainen oli poistunut kokoussalista), joista 17 sen puolesta, ettei sääntöjä muuteta ja 34 LH:n muutosesityksen puolesta. Koska 34 ääntä 51:stä on täsmälleen 2/3, LH:n esitys tuli hyväksytyksi. 

    Äänestys, vihreät liput nousevat.

Päätökseen toimittivat yhteisen eriävän mielipiteen Timo Andersson, Pauli Hömppi, Vesa Koivisto, Kim Sjöström, Martti Vaattovaara, Janne Vainio ja Paula Vasama. 

Sitten kokous piti kahvitauon. 

Toimintakertomus vuodelta 2010 

Kokous jatkui kello 16.15, puheenjohtajaksi siirtyi Aki Räisänen (KAIVA). 

Edustajan asiakirjakansion liite nro 5 oli Toimintakertomus 2010. Esa Ylikoski käytti puheenvuoron mainiten muutamia liiton antamia lausuntoja (mm. koululaisten aamu- ja iltapäivähoito), joita ei ollut sisällytetty toimintakertomusesitykseen. Lisäksi hän mainitsi muita, vuonna 2011 annettuja kannanottoja, kuten kannanotto valtion palkkapapeista. Tulevalla maan hallituskaudella päivähoitolaki tulee käsittelyyn ja tuntijakouudistuksen valmistelu jatkuu. 

Periniva moitti kertomusta siitä, ettei ollut mainittu nimeltä niitä jäsenyhdistyksiä, jotka ylläpitivät hautausmaata. 

Vesa Koiviston mielestä liiton kannanotoista tulee laatia luettelo. Kannanotot voivat toimia myös toimintaohjeena jäsenyhdistyksille. 

Korhonen sanoi, että vuonna 2010 järjestettiin jäsenhankintakampanja ja liiton jäsenyhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on nyt melkein 2 000. 

Huotari sanoi, että liitto on liittynyt kuluneella LK-kaudella myös EHF:n (European Humanist Federation) ja Prafé osuuskunnan jäseneksi, mikä tulee mainita toimintakertomuksessa. 

Vaattovaara huomautti, että HVA:n eräs tilaisuus on kertomuksessa erikseen mainittu, mutta Lapissa järjestettyä Peeran tilaisuutta ei. Liiton toimisto ei Vaattovaaran mukaan ollut ”pääsääntöisesti”, vaan ”vaihtelevasti”, avoinna. 

Prometheus-leireistä kerrottiin, että niitä järjestetään vuosittain noin 60. Noin 90 prosentista leireistä ei enää järjestetä maailmankatsomuspaneelia. Vapaa-ajattelijoiden edustajia oli vaikea saada paneeleihin. Leiriläisiä on noin 950 vuosittain. 

Vainio sanoi, että panelistit joutuvat matkustamaan leireille omalla kustannuksellaan. 

Hallituksen toimintakertomusesitykseen tehtiin keskustelun johdosta joitakin lisäyksiä. Tehtiinkö muutoksia jäi epäselväksi. 

Kertomukseen liittokokouskaudelta 2008-2011 (liite nro 6) ei tullut puheenvuoropyyntöjä. Kertomus hyväksyttiin. 

Tuloslaskelma vuodelta 2010 ja tase 31.12.2010 

Liiton vuoden 2010 tilinpäätöksestä kirjoitin jo aiemmin

Nämä asiakirjat (liite nro 7) esitteli Pekkalin (KOUVA). Vahvistettiin, että Nordean pankkilainasta 31.12.2010 jäljellä ollut 7.500 euron erä on maksettu pois kuluvana vuonna. 314,40 euron lyhytaikainen velka on velkaa Kokkolan Vapaa-ajattelijoille (yhdistys ei enää toimi). 

Erkki Hohenthal (KAVA) sanoi, että tilinpäätöksessä on ”outoja kohtia”. Mitä ovat maksetut työkorvaukset? Tähän vastattiin, että joidenkin juhlapuhujien osalta, kun kulutositteita ei ollut, maksu oli maksettu verollisena palkkiona tilintarkastajan ehdotuksesta. 

Hohenthal ihmetteli myös tuloslaskelmassa olevia ”hyppäyksiä” joissakin menoissa. Esimerkiksi juhlapuhujille maksettiin kulukorvauksia 6.280,22 euroa, kun edellisenä vuonna (2009) niitä ei maksettu lainkaan. 

Brotherus selitti, että puhujakohtainen, kymmenestä puheesta saatava korvausrajoitus, poistettiin. Juhlapuhujat hyödynsivät tätä, hakemuksia tuli paljon ja budjetti ylittyi. Kun tuloslaskelmassa nämä kulut ovat vuonna 2009 0,00 euroa, se varmaankin on virhe, Brotherus sanoi. 

Minkälaisia toiminta-avustukset jäsenyhdistyksille olivat?, kysyttiin. 

Lehtonen selitti TUVA:n osalta, että yhdistys maksoi palkkoja enemmän kuin mihin sillä oli varaa ja velkaantui. Velkaa liitolle oli viimein jäljellä 1.800 euroa. Vuosina 2009-2011 LH antoi TUVA:lle ”toiminta-avustuksina” niin paljon rahaa, että velat katosivat. (Lehtonen ei maininnut, oliko TUVA:lla ollut jotakin avustettavaa toimintaa. Vanhojen velkojen kuittaaminen ei ole toiminnan avustamista.) 

Pekkalin luetteli annettuja avustuksia: RVA 200 euroa, LAVA 1.000 euroa, SAVA 160 euroa, TUVA 1.800 euroa, KOUVA 500 euroa ja KUVA 150 euroa. 

Vellamonkadun asunnon vuokratappioiden osalta selitettiin, että vuokralainen kuoli syöpään ja lopetti vuokranmaksun. Kuitenkin liitolla on toiveita saada perityksi saataviaan vainajan kuolinpesältä ja saatava on vahvistettu oikeudessa. Henrik Sawelan (HVA) mukaan vainajan veli oli hieman hankala asiassa, mutta hän odottaa, että velkoja saadaan perityksiä. Saatavia on yli 3.000 euroa. 

Vasama kysyi, miksi toimistotarvikemenot ovat nousseet. Lisäksi hän kysyi mihin on kirjattu eronneen puheenjohtaja Jussi K. Niemelän aiheuttamat menot, kun tämä osti itselleen ruokaa ja ajeli taksilla liiton kustannuksella? 

Brotherus vastasi, että Niemelän ostot on listattu ja ”yliostot” pantu Niemelän maksettaviksi. Maksettavaa kertyi noin 7.000-8.000 euroa. 

Vasama moitti sitä, että Niemelän kulut on kaikki niputettu kirjaostojen alle. Mihin on merkitty muut kuin kirjakulut? Tämä ei ole oikein, kun ”joku heilantapainen Raevaara” oli kulut maksanut, Vasama puhisi. Ja miksi vuokria ei nostettu vuonna 2010? 

Brotherus vastasi, että LH päätti olla nostamatta vuokria 2010. Kuluja kertyi juhlapuhujakorvauksista, myönnetyistä hautausmaatoiminta-avustuksista, kirjaostoista. Lisäksi vuokratuloja jäi saamatta. Matkakuluja maksettiin myös paljon Pekkalinille ja Niemelälle. Vuonna 2011 tiliöintiä ja tililuetteloa on muutettu selkeämmäksi.

Vielä huomautettiin, että taseen lyhytaikaiset muut siirtovelat ovat kasvaneet huimasti, noin 3.700 eurosta yli 16.000 euroon! 

Vaattovaara viittasi tuloslaskelman pääluokkaan opintotoiminta, jossa tuotot olivat 0,00 euroa. Kuitenkin puheenjohtaja Niemelän Lapissa vetämän kolmiosaisen ja koulutuspainotteisen tilaisuuden järjestämiseen saatiin myös julkista avustusta. Tilaisuus onnistui muutenkin hyvin. 

Puheenjohtaja Räisänen kannusti edustajia kysymään epäselvyyksistä. 

Tilikertomukset ja tilintarkastajain lausunnot vuodelta 2010 

Puheenvuoroja ei pyydetty. Tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi. Sen olivat 27.3.2011 Helsingissä allekirjoittaneet Timo Vilén ja Eeva Hartikainen. 

Tili- ja vastuuvapaus toimintavuodelta 2010 myönnettiin äänestyksen jälkeen 

Kun kaikki kolme valittua kokouspuheenjohtaa olivat tili- ja vastuuvelvollisia, valittiin Kim Sjöström johtamaan puhetta tämän kohdan ajaksi. 

Sjöström katsoi, että liiton taloutta oli hoidettu niin huonosti, ettei tili- ja vastuuvapautta voida myöntää. Hän ehdotti, että tili- ja vastuuvapaus evätään. Andersson kannatti puheenjohtajan esitystä. 

Ylikoski esitti Korhosen kannattamana tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. 

Järjestettiin suljettu lippuäänestys, jossa vain ei-vastuuvelvolliset LK-edustajat saivat äänestää. Kysyttiin Räisäsen, Vasaman ja Hohenthalin oikeudesta äänestää. Vaikkei Räisänen ollut osallistunut LH:n istuntokokouksiin vuonna 2010, hän oli osallistunut hallituksen toimintaan ainakin muutamassa etäkokouksessa ja myös sähköpostilistoilla. Hän oli vastuuvelvollinen eikä saanut äänestää. Vasaman osalta, joka oli LH:n varajäsen vuonna 2010, puheenjohtaja ratkaisi asian siten, että Vasama saa äänestää. Vasama ei tosiasiallisesti ollut osallistunut LH:n toimintaan ja varsinainen jäsen (Brotherus) oli osallistunut toimintaan koko ajan ollen vastuussa laiminlyönneistä. Myöskään Hohenthal ei ollut osallistunut varajäsenenä LH:n toimintaan vuonna 2010. Puheenjohtaja ratkaisi asian siten, että Hohenthal saa äänestää samoin perustein kuin Vasama. 

Ääntenlaskija Lakkala (LH:n jäsen) ilmoittautui jääviksi, puheenjohtaja hyväksyi ilmoituksen. Katsottiin, että muut ääntenlaskijat ovat riittävä joukko laskemaan äänet. 

Äänestyksen tulos: 38 ääntä tili- ja vastuuvapauden myöntämisen puolesta, 3 ääntä tili- ja vastuuvapauden eväämisen puolesta ja 2 tyhjää ääntä. Tili- ja vastuuvapaus vastuuvelvollisille vuodelta 2010 myönnettiin. Päätökseen jättivät eriävän mielipiteensä puheenjohtaja Sjöström ja Andersson. 

Äänestyksen jälkeen Aki Räisänen siirtyi johtamaan puhetta. 

Hyväksytyn esityslistan ulkopuolelta tulleena kysymyksenä Räisänen otti esille sen asian, sovelletaanko muutettuja sääntöjä liiton sisäisessä toiminnassa jo tässä kokouksessa vai ei. Järjestettiin koeäänestys, jonka perusteella päätettiin toimia tässä kokouksessa jo muutettujen sääntöjen mukaisesti. 

Tähän päättyi ensimmäinen kokouspäivä kello 17.40. Samalla kerrottiin, että Lahden Vapaa-ajattelijat ry täyttää kuluvana vuonna 75 vuotta ja vastaanottaa onnitteluja hotellin toisessa kerroksessa kello 19. 

Toinen kokouspäivä 

Kokous jatkui 10.7.2011 kello 9.05. Puhetta johti Eino Huotari, jolla oli ensin ilmoitusasioita kokousväelle. 

Kun liiton ja jäsenyhdistysten omistama kustannusyhtiö Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n on tuhottu, myyntitoiminta ei enää suju. Nyt LH oli pakannut vihreisiin Valintatalon muovikasseihin kirjoja, joita yhdistysten edustajat saivat maksutta ottaa kassin per yhdistys. 

Hannu Eklund (KOVA) oli julkaissut KOVA:n kustannuksella uuden kirjan: Kotkan Don Quijote. Hannu Eklundin kirjoituksia kirkosta ja uskonnosta (2011). Tämä kovakantinen, 120-sivuinen kirja oli ostettavissa 15 euron hintaan ja samalla saattoi saada tekijän omistuksella varustetun kappaleen. 

HVA myi hopeisia pinssejä (40 euroa) ja kaulakoruja (50 euroa). Vielä myytiin Jussi K. Niemelän ja Tapani Hietaniemen ideoimia T-paitoja, joiden rinnassa oli teksti Gott ist tot (Jumala on kuollut). Niiden hinta oli 10 euroa. 

Koko LK:n ajan paikallisella LAVA:lla oli yhdistyksen jäsenten valmistamien puukäsitöiden myyntipiste kokoussalin takakulmassa. 

    LAVA:n käsityömyyntiä hoiteli Irja Laitinen.

Liiton kiertopalkinto Aivot luovutettiin tällä kertaa KOVA:lle, jonka sanottiin nostaneen merkittävästi jäsenmääräänsä. 

    Pahkateoksen Aivot vastaanottivat KOVA:n edustajat. Kuvassa Aulis Kilpeläinen (vas.), Esa Honkanen ja Anneli Laakkonen.

Kolmivuotissuunnitelma liittokokouskaudelle 2011-2014 

Suunnitelma (asiakirjakansion liite nro 9) sanottiin kootun liiton sääntöjen tarkoituspykälän ympärillä olevien ajatusten varaan. Ylikoski käytti puheenvuoron, jossa esitti joitakin konkretisoivia lisäyksiä perustellen niitä positiivisella omantunnon ja vakaumuksen vapaudella. Perustuslain 11 § "Uskonnon ja omantunnon vapaus" sisältää hänen mielestään uskonnonvapauden lisäksi positiivisen omantunnon ja vakaumuksen vapauden, vaikka tätä ilmaisua ei vielä ole omaksuttu oikeuskirjallisuuteen eikä yleiseen keskusteluunkaan. Kyse on kansainvälisissä sopimuksissa vahvistetusta "ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaudesta", johon nimenomaan sisältyy uskonnottomien katsomuksien vapaus. Ateisminvapaudesta hän ei puhunut mitään. 

Suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti joidenkin Ylikosken esittämien lisäysten kera. 

Liittohallituksen ja tilintarkastajain palkkoiden määrääminen 

LH esitti, ettei sen jäsenille makseta palkkiota ja että matkakuluja korvataan ”kohtuullisesti”. Tilintarkastajille esitettiin maksettavaksi palkkio ”kohtuullisen laskun mukaan”. Esitys hyväksyttiin. 

Liittokokoukselle tehdyt esitykset 

LK:lle tehdyistä muista kuin sääntömuutosesityksistä kirjoitin jo aiemmin

Esitykset olivat asiakirjakansion liitteenä nro 10. 

KEVA:n esitykseen Kulttuuriohjelman uudistamiseksi LH oli antanut imagofasistisen ”vastauksen” (pitäisi olla lausunnon): ”Liittohallituksen käsityksen mukaan erilaisten periaate-, puolue- ym. ohjelmien merkitys on vähentymään päin. Järjestön linjaa tulkitsevat sekä media että suuri yleisö enemmänkin sen www-sivujen, lehtien, aloitteiden, tempausten ja muun sellaisen kuin virallisluontoisten dokumenttien perusteella.” 

KEVA:n esitys hyväksyttiin. 

KUVA:n esityksen osalta toimittaja Räisänen (KAIVA) sanoi, ettei ota kantaa liiton lehden ilmestymistiheyteen, mutta suurempi sivukoko mahdollistaisi elävämmän taiton. 

Lehden kirjainkokoa arvosteltiin liian pieneksi. Heikki Karjalainen yhtyi tähän moitteeseen. 

Toimitussihteeri Marketta Ollikainen kertoi olevansa valmis jatkamaan lehdentekoa, mutta haluaa taustatukea ja rahaa lehden tekoon. 

Toimituskunnan perustamisesityksen osalta päätettiin hyväksyä LH:n kanta: toimituskunnan mahdollinen perustaminen jää uuden LH:n tehtäväksi. 

KUVA oli esittänyt elämänkatsomustiedon (ET) ja uskonnon avaamista vaihtoehtoisiksi toisilleen lukiossa. 

Sjöström sanoi, että liiton yleiskannanotto asiaan pysyy voimassa. Jos kirkko sekaantuu opetukseen, tulee sutta. Opetuksen tila on nyt parempi kuin se olisi tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvässä sekaopetuksessa. Hän vastusti kaikkea sekaopetusta. 

Ylikoski sanoi, että alle 20 prosenttia ET:oon oikeutetuista oppilaista opiskelee ainetta. Kaikista oppilaista sitä opiskelee kolme prosenttia. Uskonnoton identiteetti on oppilailla vielä usein kehitysvaiheessa. 

Vainiolle esitys ei kelvannut. Lakeja ei noudateta käytännössä ja hän pelkää, että ET on ”pakolaisleiri” kirkkoon kuulumattomille. 

Lakkala (OSVA) vaati sen konkretisoimista mikä on uskonnotonta. Uskonnonopettajat pitäisi häätää pois ET:a opettamasta. Tämä olisi vaihtoehto B, kun vaihtoehto A on uskonnonopetuksen poistaminen koulusta kokonaan. 

Opettaja Huotari kertoi Opetushallituksen kieltäneen mainitsemasta opetussuunnitelmatyössä sanoja naturalismi, ateismi ja sekulaarihumanismi. Käytännön opetustyössä ei ole kivaa, jos ryhmässä on uskovia oppilaita. Päätavoite on, että 16-vuotiaat voisivat itse erota kirkosta. Hän torjui ajatuksen vapauttaa opetusryhmiä uskovien suuntaan. 

Mäntysalon mielestä pitää keksiä lisää ”koukkuja”, joilla ihmisiä irrotetaan uskonnosta. 

Anderssonin mielestä esitys sisältää riskejä. Jo nyt kirkolla on suuri vaikutusvalta. Riskit ovat liian suuria. Hän vastusti esitystä. 

Kukkonen (JSVA) kannatti KUVA:n esitystä ja myös LH:n antamaa lausuntoa. Propagandapuoli on asiassa tärkeää! Antakaamme kirkon ”vastustaa”, ei olla kirkon kanssa samalla kannalla. Kannattakaamme ”vapautta”, Kukkonen sanoi. 

Kukkosen imagofasistinen puheenvuoro oli minulle puolittain yllätys. Kukkonen on jo vähintään vuodesta 2005 lukien esiintynyt asiassa horjuvasti. Yhtäältä hän on sanonut, ettei kannata mitään kaikille yhteistä katsomusainetta. Toisaalta hän on myöntänyt – kun on oltu huolissaan uskontoa koskevasta tietämyksestä yleensä -, että kaikille yhteinen katsomusaineopetus voisi olla hyvä vaihtoehto ja ainakin parempi vaihtoehto kuin katsomusopetuksen nykytila. Näin Kukkonen on puhunut yksille yhtä, toisille toista. Nyt asialle annettu imagofasistinen sävy oli kuitenkin uutta. 

Vasama kertoi, että hänen 11-vuotiaan lapsensa ET-opetus on huonoa, oppikirjoja ei käytetä, tunnilla kerrotaan, että ”taivaassa on ihanaa” jne. Hän vastusti esitystä. 

Karisma sanoi, että Kukkosen asenne on yksi ”vääntömomentti” lisää asiassa. Ongelmia on olemassa, mutta meidän tulee herättää ”keskustelua” ja on ”toimittava julkisuuden kautta”. 

Mäntysalonkin mielestä annettu ET-opetus on huonoa. 

Brotheruksen mielestä lapset on vapautettava aivopesusta. 

Jenna Rauvala (KEVA) sanoi, ettei vielä ole monta vuotta, kun hän oli koulussa. Hän oli eronnut kirkosta, mutta ET:a haluavia oppilaita oli sittenkin liian vähän. Hän olisi halunnut opiskella ET:a, mutta teki kuitenkin eron peruskoulun ja lukion välillä. Lukio on enemmän yleissivistävä koulu, eikä yhdyskuntajäsenyys saisi lukiossa estää valitsemasta ET:a. 

Ylikoski sanoi, ettei liitossa kuitenkaan kannateta Ruotsin mallia katsomusopetuksessa. 

Asiasta äänestettiin. Esitys hyväksyttiin äänin 37-12. Sjöström, Andersson ja Vainio jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä. 

Laakkonen (KOVA) esitteli KOVA:n esityksen koskien eläkkeellä olevien ajattelijoiden tapaamisia. Hyväksyttiin LH:n lausunnon mukainen kanta. 

Tilin- ja varatilintarkastajien valitseminen 

Karisma esitti varsinaisiksi tilintarkastajiksi nykyisiä tilintarkastajia Timo Vilén (HVA; ei läsnä) ja Eeva Hartikainen (ei jäsen, aiemmin HVA; ei läsnä), jotka olivat ilmoittaneet voivansa jatkaa tehtävissään. Varatilintarkastajiksi hän esitti Jyrki Karjalaista (HVA) ja Pertti Lainetta (HVA). 

Sjöström sanoi, että valitaan toiminnantarkastajina ne henkilöt, jotka eivät ole auktorisoituja (HTM tai KHT) tilintarkastajia. 

Antti Värri (TAVA) sanoi, että Sjöström on ”valitettavasti” oikeassa. Lait kävelevät liiton sääntöjen (8 §, kohta 8.) yli, joissa vielä mainitaan tilintarkastajat ja henkilökohtaiset varatilintarkastajat. 

Kun oli kerrottu, että Vilénillä on tilintarkastustoimisto, joka voitiin valita varatilintarkastajaksi, Karisma peruutti esityksensä koskien Pertti Lainetta. Valittiin Vilén tilintarkastajaksi ja tämän toimisto varatilintarkastajaksi. Eeva Hartikainen valittiin toiminnantarkastajaksi ja hänen henkilökohtaiseksi varatoiminnantarkastajakseen valittiin Jyrki Karjalainen. 

Yleiskeskustelu 

Jori Mäntysalo kertoi, ettei LH ole tehnyt eroa hautauspuhujien ja muiden juhlapuhujien välillä myöntäessään korvauksia siitä testamenttirahastosta, joka on korvausvarojen lähde (Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahasto). Siihen aikaan, kun testamentti tehtiin, ei Mäntysalon mukaan tunnettu sanaa ”nimiäiset”. Hän kysyi asiassa LK:n mielipidettä. 

Puheenjohtaja Huotari kuitenkin huomautti, ettei yleiskeskustelussa tehdä päätöksiä eikä mitään sellaista kirjata pöytäkirjaan. 

Vasama kysyi, miksi asia otettiin esille? Hänen mielestään testamenttaaja ”olisi varmasti halunnut”, että korvauksia saavat kaikki juhlapuhujat. 

Kun Sundström (LUAT; äänivallaton) oli kirjoituksissaan useasti huomauttanut asiasta, häneltä pyydettiin nyt mielipidettä. Sundström sanoi, että testamenttaajan tahto, joka hänelle on ylin ohje asiassa, on eri asia kuin mikään asiassa mahdollisesti tehtävä kokouspäätös. Ei ole estettä menetellä juuri niin kuin testamenttaaja on määrännyt, vaikka asia ei olisi taloudellisesti suuren suuri. (Aiemmin kokouksessa tosin kuultiin, että LH:n höllennettyä korvausperusteita, juhlapuhujien korvaushakemuksia oli alkanut tulla enemmän, eivätkä tarkoitukseen budjetoidut varat olleet riittäneet. Rahasto tuottaa varoja yllin kyllin, mutta LV on leikannut korvauksiin osoitettuja varoja budjetteja hyväksyessään.) 

Liittohallituksen puheenjohtajan ja liittohallituksen muiden jäsenten valitseminen 

Puhetta johti Kari Pasanen. Puheenjohtajaehdokkaita oli kolme: Karisma (TAVA), Huotari (KAVA) ja Sjöström (LUAT). 

LH:n jäsenehdokkaina oli kokonainen Karisman lista ja sen lisäksi ehdokaspari Jorma Snellman (KAVA) / Erkki Hohental (KAVA) sekä viisi muuta ehdokasta: Eino Huotari (KAVA), Aki Räisänen (KAIVA), Erja Sallinen (TUVA), Kim Sjöström (LUAT) ja Paula Vasama (KAVA). 

Mäntysalo ilmoitti, ettei enää ole LV:n varajäsenehdokas, ”koska lista saatiin täyteen hyvistä ihmisistä”. 

Vaattovaara huomautti, että Karisman listalla monille yhdistyksille ei löytynyt edustusta, mutta esimerkiksi muutaman jäsenen Porvoon seudun (PSVA) yhdistykselle kaksikin paikkaa. Järkeviä ja luotettavia henkilöitä ei näy löytyvän pohjoisesta, hän ironisoi. Vaattovaaran mielestä on käytettävä enemmistövaalia. 

Heikki Karjalainen sanoi, että LAVA:lla on ollut LV:ssa varsinaisen jäsenen paikka ”ikimuistoisista ajoista” lähtien ja, kun paikan haltija Reijo Taipale nyt siitä luopuu, he haluavat Jari Peltosen tälle paikalle! Karisman listalla Peltonen oli asetettu vain LV:n varsinaisen jäsenehdokkaan, Timo Mykrän (VLVY) henkilökohtaiseksi varajäseneksi. 

Karisma sanoi, ettei hän yksin laatinut listaa, eikä häntä pidä demonisoida. Listan olivat laatineet Karisman ohella Brotherus ja Korhonen. 

Brotherus sanoi kannattavansa listavaalia. 

Hohenthal (KAVA) arvosteli sitä, ettei Karisman listaa ollut pyrittykään kokoamaan valitsemalla ehdokkaita eri puolilta maata. 

Vasama sanoi, ettei kannata tällaisia listoja, joille on otettu vain keskenään kavereita olevia ehdokkaita. 

Sjöström sanoi, ettei ehdokkailta saatu ehdollinen suostumus riitä. Jotkut ehdokkaat olivat asettaneet sellaisia ehtoja, että henkilön x tullessa valituksi toimeen y, ehdokkaan suostumus ei ole enää voimassa. Muutenkin Sjöström sanoi, että sääntöjen vastaista ehdotusta, jollainen Karisman lista hänen mielestään on, ei tule ottaa vaaliin. 

Korhonen sanoi, että kolme vuotta sitten tehty päätös vaalivaliokunnan valitsemisesta oli hyvä. Jos siellä olisi tiedetty kaikki Jussi K. Niemelästä, tämä ei olisi tullut valituksi liiton puheenjohtajaksi. Korhosen mielestä LH:n toimintaan tulee varovaisuutta, jos sisäinen oppositio sallitaan (yhdistyslaki sallii sellaisen). Nyt halutaan antaa LH:lle uusi alku ja hän kannattaa listavaalia. 

Vesa Koivisto (KAIVA) kertoi, että ehdokaslistat eli junttalistat ovat tuttuja AY-liikkeestä. Alueellista tasapuolisuutta ne kyllä loukkaavat. 

Sundström piti puheenvuoron listoista ja vaalitavasta. Hän jätti puheenjohtaja Pasasen harkintaan, hyväksyykö tämä Karisman listan vaaliin eli katsooko tämä listan liiton sääntöjen mukaiseksi esitykseksi. Liiton työtä kohdannut arvostelu on lähes kokonaan kohdistettu LH:een, hyvin vähän muualle. On tärkeää millaisen hallituksen LK valitsee. Oppositio ei ole itsetarkoitus, mutta, jos LK valitsee huonon hallituksen, tervetuloa ateistioppositioon, Sundström sanoi. 

Vasama moitti LH:sta siitä, että liiton toimisto oli suljettu, lainakirjastoa ei ole perustettu jne. Hän pelkäsi, että liiton varat hävitetään. 

Ensin äänestettiin LH:n puheenjohtajasta, jolloin Karisma sai 35 ääntä, Huotari 14 ääntä, Sjöström 3 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Karisma tuli valituksi suoraan ensimmäisessä vaalissa uudeksi liiton puheenjohtajaksi hivenen yli 2/3:n kannatuksella. 

    Petri Karisma (edessä) valiittiin uudeksi liiton puheenjohtajaksi vahvalla, 2/3:n kannatuksella.

Kokous keskeytettiin kello 11.40 lounastauon ajaksi ja sitä jatkettiin kello 12.55. 

Uusi liittohallitus 

Uuteen LH:een valittiin nyt puheenjohtaja, 8 muuta varsinaista jäsentä ja näille 8 henkilökohtaista varajäsentä. Voimassa olevien sääntöjen (8 §, kohta 6.) mukaan varsinaisessa LK:ssa valitaan ”liiton puheenjohtaja, pääsihteeri sekä liittohallituksen seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti ei puolilta maata.” (Alueellinen tasapuolisuusvaatimus tuli voimaan vasta Susisääntöjen tultua voimaan 18.1.2006, aiemmin sitä ei ollut.) Koska sääntömuutos, jonka mukaan pääsihteerin valitsee vastaisuudessa LH, tuli hyväksytyksi, pääsihteeriä ei enää valittu. Valituiksi tulivat (siis puheenjohtaja Petri Karisman (TAVA) lisäksi): 

Tapio Kortesaari (KUVA) / Lasse Pylkki (KUVA) 
Marko Lakkala (OSVA) / Niko Saarinen (RVA) 
Mikko Mäkinen (TUVA) / Antti Ellonen (TUVA) 
Kari Pasanen (KSVA) / Kristian Virtanen (SEVA) 
Heljä Pekkalin (KOUVA) / Tomi Pinomäki (LYVA) 
Arvid Saarinen (SAVA) / Markku Pääkkönen (HVA) 
Aimo Törmänen (PSVA) / Roope Kangas (PSVA) 
Esa Ylikoski (HVA) / Henrik Sawela (HVA) 

Vaalissa annettiin yksi tyhjä äänestyslippu ja yksi lippu hylättiin. 

Karisman lista sai 32 ääntä, siis yli puolet annetuista äänistä. Muita ääniä annettiin lisäksi näin: 

1. Aki Räisänen (KAIVA) 18 ääntä
2. Eino Huotari (KAVA) 13 ääntä
3. Paula Vasama (KAVA) 13 ääntä
4. Heljä Pekkalin (KOUVA) 11 ääntä
5. Jorma Snellman (KAVA) 9 ääntä
6. Erja Sallinen (TUVA) 7 ääntä
7. Esa Ylikoski (HVA) 7 ääntä
8. Kim Sjöström (LUAT) 6 ääntä
9. Tapio Kortesaari (KUVA) 5 ääntä
10. Marko Lakkala (OSVA) 5 ääntä
11. Mikko Mäkinen (TUVA) 5 ääntä
12. Arvid Saarinen (SAVA) 3 ääntä
13. Aimo Törmänen (PSVA) 3 ääntä
14. Kari Pasanen (KSVA) 2 ääntä
15. Pertti Periniva (KEVA) 2 ääntä
16. Martti Vaattovaara (LLVA) 2 ääntä
17. Erkki Hohenthal (KAVA) 1 ääni
18. Ulla Kindstedt (KAVA) 1 ääni
19. Lasse Pylkki (KUVA) 1 ääni
20. Jenna Rauvala (KEVA) 1 ääni

Vaalikampanjassa Ylikoski kampanjoi sen puolesta, että hänet valittaisiin pääsihteeriksi, jos Karisma valitaan puheenjohtajaksi. Ylikoski valittaneen pääsihteeriksi. Yksi liiton toimintaa rankimmin arvostelleista henkilöistä päättyneellä kaudella on Heikki Orsila (TAVA; ei läsnä). Hänet valittiin TAVA:n äänivaltaiseksi LK-edustajaksi, mutta hän jäi pois kokouksesta. Olisin toivonut, että hän olisi nyt asettunut ehdokkaaksi liiton hallintoon. Orsilalla olisi ollut hyvät läpimenomahdollisuudet esimerkiksi Brotheruksen listalta. Hänellä ei vielä ole ”rintamapalvelusta” lainkaan liiton luottamustoimissa. Orsila työskentelee Eroakirkosta.fi:n tiimissä. Ymmärrän hyvin senkin ratkaisun, ettei tämä toiminta enää ole vapaa-ajattelijatoimintaan, vaan siirrettiin TAVA:sta toisen yhdistyksen, Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n, suojiin kesäkuussa 2010. 

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että varsinaisia jäseniä ei valittu enempää kuin korkeintaan yksi mistään yhdistyksestä. Toisaalta alueellisuudessa on suuri aukko Lapin kohdalla, sillä yhtään henkilöä Lapin yhdistyksistä ei valittu LH:n varajäseniksikään. 

Toinen alueellinen aukko on Länsi-Uudellamaalla, sillä Karkkilan tai Länsi-Uudenmaan yhdistyksistä ei valittu yhtään henkilöä hallitustehtäviin. Karkkilan yhdistyksen ehdokkaiden torjunta oli voimakasta, sillä yhdistys on liiton toiseksi suurin jäsenyhdistys mitattuna maksavien jäsenten lukumäärällä. KAVA:lle ei ole milloinkaan käynyt näin heikosti luottamuspaikkoja jaettaessa! Tapahtunut on tietysti eritoten Eino Huotarin ja Jorma Snellmanin toimintatavan syytä. Entinen liiton työntekijä Paula Vasama on myös syypää KAVA:n kovaan kohtaloon. Lisäksi Juha Kukkonen on syyllinen. Hänen esityksiensä perusteella KAVA lipesi vanhalta, maltilliselta linjaltaan liitossa alkaen öykkäröidä ja hajottaa liittoa (HVA-KAVA-akseli ym.). Snellman on KAVA:n puheenjohtaja, Huotari hallituksen varsinainen jäsen ja Vasama hallituksen varajäsen. He saattoivat yhdistyksensä tähän alennustilaan, ja KAVA:n pitäisi vaihtaa heidät pois yhdistyksen johtotehtävistä. He ovat kuitenkin KAVA:n klikin ydintä, joten toivoa tästä ei taida olla. 

Varajäsenten osalta valinnat eivät näytä yhtä tasapainoisilta. Kun HVA:n jäsen Ylikoski saanee pääsihteerin paikan, HVA:lle ei olisi kuulunut mitään muuta hallituspaikkaa. TAVA:kin tyytyi vain puheenjohtajan paikkaan. Nyt HVA saa kaksi varajäsenen paikkaa, ehdottomasti liikaa. 

KUVA:n, PSVA:n ja TUVA:n varajäsenpaikat eivät myöskään ole perusteltuja sääntöjen näkökulmasta. 

LH uudistui voimakkaammin kuin edellisessä LK:ssa. Ensimmäistä kertaa LH:n jäseninä aloittavat nyt varsinaisista jäsenistä Kortesaari, Mäkinen ja Arvid Saarinen sekä varajäsenistä Ellonen, Kangas, Pinomäki, Pääkkönen, Niko Saarinen, Sawela ja Virtanen. 

Äijälinja jatkuu, LH:een tuli valituksi vain yksi nainen, Pekkalin, joka lopulta kohensi varajäsenpaikkansa varsinaisen jäsenen paikaksi. Tuleeko hänestä myös taloudenhoitaja, siitä päättää LH. 

LH myös nuortui. Vanhimmista varsinaisista jäsenistä Lehtonen (s. 1942), Räisänen (s. 1954) ja Huotari (s. 1954) menettivät paikkansa. Toisaalta Pekkalin (s. 1953) jatkaa LH:ssa, nyt varsinaisena jäsenenä. Uutena LH:een valittiin Ylikoski (s. 1951), joka on LH:n vanhin varsinainen jäsen. Muut eivät ihan vielä hätyyttele 60 ikävuoden rajaa. 

Nuoria (alle 30-vuotiaita) on ollut erittäin vaikea saada mukaan liiton hallintoon. Nyt nuorimpana LH:n varsinaisena jäsenenä aloittaa Tapio Kortesaari (KUVA; s. 1986). 

Vanhan LH:n kahdeksalle jäljelle jääneelle varsinaiselle jäsenelle kävi näin: 

1. Äänestettiin ulos kuntasarjaan: pääsihteeri Eino Huotari (ks. urasta), Tauno Lehtonen (ks. urasta täältä ja täältä) sekä Aki Räisänen. 

Räisänen valittiin ensi kertaa LV:n varsinaiseksi jäseneksi Hämeenlinnan LK:ssa 20.6.1999, jossa jatkoi yhden kauden. Kotkan LK:ssa 9.6.2002 hänet valittiin LH:n varsinaiseksi jäseneksi, jossa hän palveli kolme kautta. Räisäsen uran erikoisuuksiin kuuluu, että hän sai kaksi kertaa potkut varapuheenjohtajan paikalta, kun hänen toimintansa ei miellyttänyt LH:n enemmistöä. Räisänen ei ollut kukkosmielinen eikä kuulunut liiton hajottajiin (ks. tarkemmin liiton hajottajista). 

2. äänestettiin suosiolla LV:oon: varapuheenjohtaja Robert Brotherus (ks. urasta) ja Marko Koivuniemi. 

Koivuniemi tuli mukaan liiton hallintoon Hämeenlinnan LK:ssa, kun hänet 20.6.1999 valittiin LH:n varsinaiseksi jäseneksi valistus- ja itsenäisyyslinjan ehdokkaana. Kotkan LK:ssa 9.6.2002 hän uusi paikkansa. Jossain vaiheessa kukkosmeno alkoi kuitenkin kiehtoa Koivuniemeä ja hän liittyi kukkosmielisiin päästen heidän sisäpiiriinsä. Järvenpään LK:ssa 12.6.2005 Koivuniemi menetti varsinaisen jäsenen paikkansa, mutta tuli valituksi Petri Karisman (TAVA) henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Kukkosmielisten valta oli suurimmillaan tällä LK-kaudella, mutta riidat rasittivat työskentelyä. Koivuniemi erosi varapaikaltaan 11.10.2006. Piikkiön LK:ssa Karisma ei tavoitellut mitään paikkaa itselleen, ja Koivuniemi sai taas LH:n varsinaisen paikan. Nyt hän siirtyi LV:n puolelle ja aloittaa siellä ensimmäisen kautensa varsinaisena jäsenenä. 

3. uusivat paikkansa: Marko Lakkala (ks. urasta) ja Kari Pasanen. 

Pasanen tuli mukaan liiton hallintoon 25.11.2006, kun LV valitsi hänet Marko Koivuniemeltä vapautuneelle varapaikalle tämän erottua; 

4. jättäytyi suosiolla hallinnon ulkopuolelle (mutta näyttää jatkavan sensorina): Jori Mäntysalo (ks. urasta). 

”Puhdistus” 

Ennen LK:sta Pasanen pauhasi ”puhdistuksesta” ja oli oikeassa. Lähinnä puhdistuksen kohteeksi joutuivat laitavasemmistolainen kohdan 1. joukko. LV:a kohtasi myös ”puhdistus”. Laitavasemmistosta (ainakin Kari Hanka (RVA), Esa Honkanen (KOVA), Pertti Periniva (KEVA), Jorma Snellman (KAVA), Arto Tiukkanen (HVA), Martti Vaattovaara (LLVA), Kari Mänttäri (KOVA), Ulla Kindstedt (KAVA), Erkki Pekkinen (KEVA)) kaikki menettivät paikkansa. 

Brotherus, Koivuniemi ja Mäntysalo ovat kukin eri tavoin paussin tai hallitustehtävästä luopumisen tarpeessa. Olen aiemmin pahoitellut, ettei vielä Piikkiön LK:ssa pohjasakkaa päästy enemmälti hämmentämään. Nyt se tapahtui. 

    Uuden liittohallituksen jäseniä: Marko Lakkala (vas.), Esa Ylikoski, Antti Ellonen, Heljä Pekkalin, Kristian Virtanen, Mikko Mäkinen, Petri Karisma ja Aimo Törmänen.

Uusi liittovaltuusto 

LH:n puheenjohtajavaali paljasti Huotarin kannatuksen riittämättömyyden ja tämä vetäytyi LV:n puheenjohtajaehdokkuudesta. 

Vaalissa olivat nyt mukana Robert Brotherus ja Aki Räisänen. Vaalissa Brotherus sai 36 ääntä ja Räisänen 16 ääntä. Näin Brotherus valittiin LV:n uudeksi puheenjohtajaksi. Hän ei ole aiemmin ollut LV:n jäsen. 

Tähän vaaliin Vaattovaara jätti vastalauseen. Vaalisalaisuutta oli rikottu, koska hän ei saanut korvaavaa äänestyslippua epäkelvon tilalle. 

LV:n muiden jäsenten vaalissa Brotheruksen lista sai 31 ääntä ja tuli valituksi. Lisäksi annettiin yksi tyhjä lippu ja yksi lippu hylättiin. 

Brotheruksen lisäksi lista on tällainen: 

Jani Hinkka (TAVA) / Johanna Sauna-aho (TAVA) 
Timo Karjalainen (OSVA) / Sirpa Pöyhönen (OSVA) 
Marko Koivuniemi (SEVA) / Anita Törn (KSVA) 
Olavi Korhonen (LYVA) / Antti Värri (TAVA) 
Juha Kukkonen (JSVA) / Kimmo Laine (HVA) 
Anneli Laakkonen (KOVA) / Pasi Hiltunen (SAVA) 
Timo Mykrä (VLVY) / Jari Peltonen (LAVA) 
Markku Perkiö (SAVA) / Tauno Perkiö (SAVA) 
Juha Toivonen (FVA) / Marja Vinni (HVA) 
Ilkka Vuorikuru (HVA) / Jaakko Wallenius (HVA) 

Listan saamien äänien lisäksi ehdokkaat saivat muita ääniä näin:

1. Pertti Periniva (KEVA) 17 ääntä
2. Martti Vaattovaara (LLVA) 16 ääntä
3. Ulla Kindstedt (KAVA) 16 ääntä
4. Janne Vainio (VARVA) 14 ääntä
5. Anneli Laakkonen (KOVA) 10 ääntä
6. Jari Peltonen (LAVA) 9 ääntä
7. Juha Toivonen (FVA) 5 ääntä
8. Olavi Korhonen (LYVA) 4 ääntä
9. Aki Räisänen (KAIVA) 4 ääntä
10. Jani Hinkka (TAVA) 3 ääntä
11. Erkki Hohenthal (KAVA) 3 ääntä
12. Timo Karjalainen (OSVA) 3 ääntä
13. Marko Koivuniemi (SEVA) 3 ääntä
14. Juha Kukkonen (JSVA) 3 ääntä
15. Paula Vasama (KAVA) 3 ääntä
16. Eino Huotari (KAVA) 2 ääntä
17. Timo Mykrä (VLVY) 2 ääntä
18. Markku Perkiö (SAVA) 2 ääntä
19. Lasse Pylkki (KUVA) 2 ääntä
20. Jenna Rauvala (KEVA) 2 ääntä
21. Jorma Snellman (KAVA) 2 ääntä
22. Ilkka Vuorikuru (HVA) 2 ääntä
23. Timo Andersson (HYPROM) 2 ääntä
24. Erkki Haapaniemi (HVA) 1 ääni
25. Sirpa Pöyhönen (OSVA) 1 ääni
26. Jaakko Wallenius (HVA) 1 ääni
27. Antti Värri (TAVA) 1 ääni

Sääntöjen (8 §, kohta 7.) mukaan LK:n tulee valita ”liittovaltuuston puheenjohtaja ja liittovaltuuston kymmenen (10) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet lähimaakunnista läsnä olevien jäsenyhdistysten tai niiden edustajien esittämistä ehdokkaista. Liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri puolilta maata.” 

Juuri LV:ssa (aiemmin liittoneuvosto, LN) alueellinen edustavuus on perinteisesti tullut ottaa huomioon. Susisääntöjä (2005; voimaan 18.1.2006) edeltävissä säännöissä (17 §, 1. momentti) asia ilmaistiin ykskantaan näin: ”Liittoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa liittokokouksessa eri puolilta maata.” LN:n jäsenten ”velvollisuutena” oli huolehtia järjestötyöstä oman yhdistyksensä ja sen lähialueilla. 

Liiton tempoilevasta toimintatavasta todistaa se, että juuri tätä elintä koskeva, alueellista edustavuutta tähdentävä sääntömääräys kirjoitettiin Susisäännöissä (8 §, kohta 7) orwellilaisittain muotoon: ”Liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri puolilta maata.” 

Kokouksessa mainittiin, että kokouspuheenjohtaja Pasasesta riippuu ottaako hän Brotheruksen listaesityksen käsiteltäväksi. Hän otti. Vaihtoehtona olisi ollut torjua esitys sääntöjen vastaisena. 

Varsinaisten jäsenten puolella ei voida perustella HVA:n saamaa kahta paikkaa. Lapin osalta on alueellinen puute, ei yhtään edustajaa. Toisaalta Kaakkois-Suomeen paikkoja tuli runsaasti: VLVY:n, LYVA:n ja KOVA:n paikat eli kolme varsinaisen jäsenen paikkaa. Toinen alueellinen aukko käsittää Länsi-, Keski- ja Itä-Uusimaan eli koko Uusimaan: KAVA, LUAT, KUVA ja PSVA eivät saaneet ainuttakaan paikkaa, eivät varapaikkojakaan. 

Varajäsenten puolella on lisää arvosteltavaa. TAVA:n molemmat paikat, OSVA:n paikka, HVA:n kolme (!) paikkaa ja SAVA:n kaksi paikkaa eivät ole perusteltuja. Nyt Lounais-Suomessakin on aukko, kun TUVA ja RVA eivät saaneet minkäänlaista paikkaa LV:ssa. 

Helsinki ei ole Joensuun lähimaakunta eli Laineen paikka on sääntöjen vastainen myös tästä syystä. Satakuntakaan ei ole Kotkan lähimaakunta. 

Olisiko ollut mahdollista koota esitys muulla tavoin? Kyllä olisi. Lapista ehdokkaina olivat Pertti Perinivi (KEVA), Martti Vaattovaara (LLVA) ja Jenna Rauvala (KEVA). Periniva ja Vaattovaara keräsivätkin korkeimmat, Brotheruksen listalle kuulumattomien ehdokkaiden äänimäärät. Kainuusta ehdokkaana oli Aki Räisänen (KAIVA). Länsi-Uudenmaan aukkoa olisi voitu täyttää sellaisilla ehdokkailla kuin Ulla Kindstedt (KAVA), Erkki Hohenthal (KAVA), Paula Vasama (KAVA), Eino Huotari (KAVA) ja Timo Andersson (HYPROM). Näistä Kindstedt, Hohenthal ja Andersson eivät ole edes liiton hajottajia. 

Varsinaisia tilintarkastajia liitolla on kaksi ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tässäkin eniten paikkoja kahmi HVA. Timo Vilén (HVA) valittiin tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi valittiin hänen tilintarkastustoimistonsa. Toiminnantarkastajaksi valittiin Eeva Hartikainen (ei enää jäsen; aiemmin HVA) ja varatoiminnantarkastajaksi Jyrki Karjalainen (HVA). 

Kaikkiaan luottamuspaikkoja on liiton hallinnossa 1 + 8 + 8 (LH) + 11 + 10 (LV) + 2 + 2 (tilin- ja toiminnantarkastajat) = 42 paikkaa. Tästä riittäisi yksi paikka kaikille niille jäsenyhdistyksille, joilla on jotenkin tolkullinen ehdokas. Nyt vaille edustusta liiton hallinnossa jäi kymmenen jäsenyhdistystä: 

Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM) 
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA) 
Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA) 
Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA) 
Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry (LLVA) 
Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT) 
Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA) 
Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA) 
Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (VVA) 
Varkauden Vapaa-ajattelijat ry (VARVA) 

LV:n jäseniä ei siis edes pyritty valitsemaan tasapuolisesti eri puolilta maata. Brotheruksen listaesitys oli sääntöjen vastainen esitys.

Kaikkiin luottamushenkilövaaleihin jättivät vastalauseensa niin kokouksen toimenpiteiden kuin tuloksienkin osalta edustajat Andersson, Hohenthal, Kindstedt, Sjöström ja Vaattovaara. 

    Uuden liittovaltuuston jäseniä: Juha Kukkonen (vas.), Antti Värri, Jari Peltonen, Timo Mykrä, Jani Hinkka, Anneli Laakkonen, Olavi Korhonen, Robert Brotherus, Timo Karjalainen ja Sirpa Pöyhönen.

Kukkosviisikko kärsi tappioita 

Pahamaineinen kukkosviisikko kärsi kovia tappioita LK:ssa. Pääsihteeri Eino Huotari (KAVA) ja LV:n varapuheenjohtaja Jorma Snellman (KAVA) passitettiin takaisin Karkkilaan. Toivottavasti viihdytte sen yhdistyksen hautausmaalla. 

LH:n varsinainen jäsen Tauno Lehtonen (TUVA) lähetettiin takaisin Paimioon. Ravintola Paimion Putkassa voi jatkaa siitä mihin liitossa jäätiin, eikä kynnys ole korkea. 

LH:n varsinainen jäsen Marko Koivuniemi (SEVA; aiemmin KSVA) siirtyi vapaaehtoisesti LV:n varsinaiseksi jäseneksi. 

Juha Kukkonen (JSVA; myös HVA, jossa hallituksen jäsen) oli kuusi vuotta jäähyllä ja valittiin nyt ensi kertaa LV:n varsinaiseksi jäseneksi Brotheruksen listalta. Liitossa on hänelle vielä jotakin tuhottavaa. 

Kukkonen on kauan aikaa kumarrellut Karisman suuntaan. Mutta onko hän saanut vastakaikua? Kun Kukkonen Piikkiön LK:n alla mollasi puskasta puheenjohtajaehdokas Jussi K. Niemelää (ks. tarkemmin), Karismakin päästeli jokusen ärräpään Kukkosesta. Kun Kukkonen nyt kelpuutettiin Karisman kannattajien listalle, voitaneen sanoa, että Kukkosta ainakin siedetään. 

Lehdistö 

Liittokokousta seuraamaan oli tullut Vapaa Ajattelija –lehden toimitussihteeri Marketta Ollikainen, Jumalaton-verkkolehden toimittaja Erkki Haapaniemi, El Epicúreo -verkkolehden toimittaja Sven Fernández ja tämän kirjoittaja, Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n uutis- ja artikkelitoimittaja (www.ateistit.fi). Minut oli kuitenkin luokiteltu seuraajaksi, koska olin LUAT:n äänivaltaisen edustajan varaedustaja.

    Marketta Ollikainen ottaa kuvia Vapaa Ajattelija –lehteen


Jumalaton-verkkolehden reportteri Erkki Haapaniemi.

Ulkomaiset kutsuvieraat 

Liiton ulkomaansuhteet ovat nykyisin olemattomat. Viimeisimmissä liittokokouksissa ei ole näkynyt ulkomaisia vieraita. Tässä LK:ssa ainoa ulkomainen kutsuvieras oli minun kutsumani Fernández. 

    Sven Fernández esitteli itsensä. Hän kertoi isänsä José Fernández Santanan perustaneen Ruotsissa Human-Etiska Förbundin 1970-luvun loppupuolella (ks. tarkemmin). José Fernández vieraili Kotkan liittokokouksessa 1981.

Ansiomerkkejä ei luovutettu 

Lähes aina LK on tilaisuus, jossa luovutetaan liiton hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä kauan liiton jäsenyhdisten jäseninä olleille jäsenille, joilla usein on ansioitakin. Nyt ansiomerkkejä ei luovutettu. LH voi itse tehdä esityksiä ja myöntää ansiomerkkejä, muttei se nähnyt ansioituneita jäseniä. Tämäkin on jonkinlainen apatiamittari. Oliko LH:lle tullut muiden tekemiä esityksiä ansiomerkkien saajista, sitä LH ei ole kertonut. 

Esimerkiksi liiton hajottajalle, Juha Kukkoselle, olisi jo voitu ansiomerkkiohjesäännön mukaan myöntää liiton kultainen ansiomerkki. Kukkonen liittyi HVA:n jäseneksi 27.1.1987. Kultaiseen ansiomerkkiin vaadittava määräaikakriteeri (20 vuotta) täyttyy selvästi. Tosin siitä, kun Kukkoselle myönnettiin hopeinen ansiomerkki (11.2.2006), on kulunut vasta vähän yli viisi vuotta. Sen merkin Kukkonen sai hajottajakavereiltaan, ja merkki luovutettiin HVA:n 70-vuotisjuhlassa 25.3.2006. Ehkäpä arkkipiispa myöntää Kukkoselle kirkollisen kunniamerkin, vaikkapa Mikael Agricolan ristin, kirkon tarkoitusperiä edistävästä toiminnasta, ennen kuin LH myöntää hänelle kultaisen ansiomerkin. 

Kiitokset 

Teuvo Kantola. Kukkosmielinen liiton hajottaja Kantola oli valittu HVA:n varsinaiseksi LK-edustajaksi, mutta hän kuoli LK:n alla. Hautajaiset pidettiin 6.7.2011. 

Kukkosmielinen liiton hajottaja Marko Koivuniemi. Koivuniemi ei ollut läsnä LK:ssa, mikä ilahdutti monia. 

Jori Mäntysalo. Mäntysalo on liiton hajottaja ja luopui nyt vapaaehtoisesti LH:n varsinaisen jäsenen paikastaan. Vielä hän luopui vapaaehtoisesti tavoittelemasta LV:n varajäsenen paikkaa, jota vielä keväällä tavoitteli, varmaankin oikein hyvin mahdollisuuksin. Tämä on epätavallista liitossa. Yleensä odotetaan, että LK heittää komeassa kaaressa takaisin paikallisyhdistykseen tai sitten kuollaan saappaat jalassa. 

Kukkosmieliset liiton hajottajat Eino Huotari ja Tauno Lehtonen. Teidän pitkäaikainen ja hyvin vahingollinen uranne liitossa päättyi lopullisesti. Eräs ryhmäänne kuuluva henkilö sanoi minulle, että kerjäsitte tätä ja, että hän tuntee nyt hieman vahingoniloa. On syytä aitoon iloon. Uudet voimat pitävät teidät pois sabotoimasta ja hajottamasta järjestöä, joka kuitenkin vielä on tarpeellinen. 

Kimmo Sundström


Jäsenyhdistysten äänivaltaiset edustajat Lahden liittokokouksessa 9.-10.7.2011
Juha Toivonen Robert Brotherus Markku Pääkkönen

Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA)

 1. Juha Toivonen

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (HVA)

 1. Anneli Aurejärvi-Karjalainen

 2. Robert Brotherus

 3. Jyrki Karjalainen

 4. Markku Pääkkönen

 5. Henrik Sawela

 6. Ilkka Vuorikuru

 7. Esa Ylikoski

Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM)

 1. Timo Andersson    Timo Andersson (vas.) ja Kim Sjöström Jyrki Karjalainen ja Anneli Aurejärvi-Karjalainen


Henrik Sawela Ilkka Vuorikuru Esa Ylikoski

Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry (JSVA)

 1. Juha Kukkonen

Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA)

 1. Vesa Koivisto

 2. Aki Räisänen
Juha Kukkonen Erkki Hohenthal ja Ulla Kindstedt


Jorma Snellman Vesa Koivisto Aki Räisänen

Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA)

 1. Erkki Hohenthal

 2. Eino Huotari

 3. Ulla Kindstedt

 4. Oiva Niskanen

 5. Jorma Snellman

 6. Paula Vasama

Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA)

 1. Erkki Pekkinen

 2. Pertti Periniva

 3. Jenna Rauvala
Paula Vasama Pertti Periniva Kari Pasanen

Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry (KSVA)

 1. Kari Pasanen

 2. Anita Törn

Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA)

 1. Tarmo Niskanen

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA)

 1. Hannu Eklund

 2. Esa Honkanen

 3. Pauli Hömppi

 4. Aulis Kilpeläinen

 5. Anneli Laakkonen

Aulis Kilpeläinen Hannu Eklund Pauli Hömppi

Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA)

 1. Heljä Pekkalin

Lahden Vapaa-ajattelijat ry (LAVA)

 1. Heikki Karjalainen

 2. Jari Peltonen

Lappeenrannan ja ympäristön vapaa-ajattelijat ry (LYVA)

 1. Olavi Korhonen

Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry (LLVA)

 1. Martti Vaattovaara

Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT)

 1. Kim Sjöström


Kim Sjöström Olavi Korhonen (vas.), Robert Brotherus ja Brotheruksen takana Erkki Pekkinen Tarmo NiskanenKirsi Koskenkorva ja Timo Rantala Martti Vaattovaara

Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA)

 1. Sirkka Salonen

Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA)

 1. Marko Lakkala

Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare ry (PSVA)

 1. Aimo Törmänen

Raision Vapaa-ajattelijat ry (RVA)

 1. Niko Saarinen
Arvid Saarinen Aimo Törmänen Niko Saarinen
Timo Mykrä Marko Lakkala

Heljä Pekkalin

Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA)

 1. Ei lähettänyt edustajaa

Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (SAVA)

 1. Pasi Hiltunen

 2. Arvid Saarinen

Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry (SEVA)

 1. Kristian Virtanen

Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA)

 1. Petri Karisma

 2. Kirsi Koskenkorva

 3. Timo Rantala

 4. Kaj Torrkulla

 5. Antti Värri

Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA)

 1. Antti Ellonen

 2. Mikko Mäkinen

 3. Vesa Niemi

Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (VVA)

 1. Ei lähettänyt edustajaa

Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry (VLVY)

 1. Timo Mykrä

Varkauden Vapaa-ajattelijat ry (VARVA)

 1. Janne Vainio


Kaj Torrkulla Janne Vainio Kristian VirtanenAntti Ellonen Mikko Mäkinen Vesa Niemi

Jäsenyhdistyksillä (27) oli oikeus lähettää yhteensä 54 äänivaltaista edustajaa, mutta ne lähettivät yhteensä vain 52 äänivaltaista edustajaa.Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?