TAMPEREEN LIITTOKOKOUS VALITSI IMAGOFASISTIT JATKOON VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOSSA (16.7.2014)

Päivitetty 24.6.2017

Vapaa-ajattelijain liiton XXVI liittokokous (LK) Tampereella 14.-15.6.2014 valitsi imagofasistit jatkoon liiton johdossa. Liiton puheenjohtajuus pysyy Tampereella. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan äänestyksen jälkeen Petri Karisma vahvalla kannatuksella. Ifoja edeltäneen valtaryhmän, ”kukkoslovakkien”, edustajia ja kannattajia siivottiin pois liiton hallinnosta. 

Opposition tavoite liittohallituksen (LH) sääntömuutosesityksen (SME) kaatamisesta toteutui. 

Kouvolan, Nokian, Porvoon seudun ja Varkauden Vapaa-ajattelijat eivät olleet lähettäneet edustajaansa liittokokoukseen. Liiton hallinnossa vaille mitään luottamuspaikkaa jäivät Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry, Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry, Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry, Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry, Länsi-Uudenmaan ateistit ry, Nokian Vapaa-ajattelijat ry, Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare ry ja Varkauden Vapaa-ajattelijat ry. Yhtään jäsenyhdistystä ei ole LK:n jälkeen eronnut liitosta

Lahden LK (2011) jäi tähän mennessä suurimmaksi kokoukseksi, kun äänivaltaisia edustajia oli oikeus lähettää 54 ja 52 heistä saapui kokoukseen. He edustivat 25 jäsenyhdistystä. 

Tampereella 14.-15.6.2014 pidettyyn LK:een 24 jäsenyhdistyksellä oli oikeus lähettää yhteensä 43 äänivaltaista edustajaa. Näistä 40 saapui kokoukseen. He edustivat yhteensä 21 jäsenyhdistystä. Kokous on toiseksi suurin LK liiton historiassa edustajamäärällä mitattuna. Liittokokouksia on aikaisemmin pidetty Tampereella näin: II LK (1941), VIII LK (1960), XVI LK (1984). Nyt kokouspaikkana oli Scandic Rosendahl hotelli. 

       Hotelli kuvattuna julkisivun puolelta. 

Liittokokousaineistot 

LK-aineistosta osa oli lähetetty jäsenyhdistyksille huhtikuun alkupuolella kirjattuna kirjeenä. Lähetys tuli noutaa 25.4.2013 mennessä. Osalle jäsenyhdistyksistä kokouskutsu oli annettu tiedoksi vain yhdistyksen nimellä ilman henkilönimeä. Posti ei luovuttanut lähetystä yhdistyksen edustajalle ilman saapumisilmoituksen kääntöpuolella olevaa valtakirjaa ja yhdistysrekisteriotetta. Näin kokouskutsun saamisen ehdoksi asetettiin maksullisen yhdistysrekisteriotteen hankkiminen, kuitenkin vain osalle jäsenyhdistyksiä. LH kohteli jäsenyhdistyksiä eriarvoisesti siitä huolimatta, että sillä oli ennen kokouskutsun lähettämisen määräajan täyttymistä tieto siitä, kuka vastaanottaa jäsenyhdistykselle osoitettuja tiedoksiantoja. 

Junttalistat 

Imagofasistit ovat Lahden LK:sta (2011) alkaen halunneet estää LH:een ja liittovaltuustoon (LV) ehdolla olevien henkilöiden henkilökohtaisen kannatuksen mittaamisen vaaleilla. Vaalit on käyty suljettuina listavaaleina. Koska Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistyksissä on siinä määrin vähän liiton luottamustoimiin ehdolle asettuvia henkilöitä, edes kahden tai kolmen vaihtoehtoisen listan kokoaminen on hyvin vaikeaa. Käytännössä ifat haluavat ja ovat onnistuneet estämään vapaat vaalit. 

Oppositio vastustaa listavaalia. Se ei ole myöskään itse halunnut koota omaa vaalilistaansa. Suljettu listavaali mahdollistaa suurtakin kannatusta nauttivan vähemmistön sulkemisen kokonaan pois liiton hallinnosta. Lahden LK:ssa (2011) liiton silloisesta 27 jäsenyhdistyksestä kymmenen suljettiin kokonaan hallinnon ulkopuolelle. LK-kauden aikana ulos suljettujen jäsenyhdistysten määrä kasvoi yhteentoista. 

Oppositioedustaja Sjöström (LUAT) teki suhteellista vaalitapaa koskevan LK-esityksen Piikkiön LK:lle (2008). Se ei kuitenkaan tullut hyväksytyksi. 

Tällä kertaa ifojen junttalistat julkistettiin 11.6.2014. Petri Karisman (TAVA), jonka ajateltiin tulevan valituksi liiton puheenjohtajaksi, lista LH:n jäseniksi: 

Varsinainen jäsen Yleisvarajäsenet
Esa Ylikoski (HVA) Tomi Pinomäki (LYVA)
Marko Lakkala (OSVA) Marjo Kulmala (SEVA)
Heidi Friman (KSVA) Maarit Fredlund (HVA)
Kimmo Laine (HVA)
Timo Mykrä (VLVY)
Johanna Sauna-aho (TAVA)
Ulla-Maija Eerola (KOVA)
Pertti Periniva (KEVA)

Junttalistassa yleisvarajäseniä oli kolme, koska ifat olettivat SME:n tulevan hyväksytyksi kokouksessa muuttamattomana ja myös välittömästi noudatettavaksi liiton sisäisessä toiminnassa. SME oli yhdistysrekisterin ennakkotarkastama. 

Paikkoja on kasattu liikaa HVA:lle. Myös TAVA:n kaksi varsinaisen jäsenen paikkaa on liikaa. Paikkoja olisi ollut luvassa yhdeksälle jäsenyhdistykselle 25:stä. 

Aivan uusia, varsinaisiksi jäseniksi ehdotettuja henkilöitä olivat Eerola sekä varajäseniksi ehdotetuista Kulmala ja Fredlund. 

LH:n SME oli ifojen laatima. Sen mukaan LH:n jäsenille ei enää valittaisi henkilökohtaisia varajäseniä. Valittaisiin vain kolme yleisvarajäsentä. 

LV:n puheenjohtajaksi ajateltiin valittavan Olavi Korhonen (LYVA). Hänen junttalistansa LV:n jäseniksi oli: 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tapio Pilli (LAVA) Jari Peltonen (LAVA)
Kerttu Loukola (HVA) Sarita Vihersalo-Karén (HVA)
Arvid Saarinen (SAVA) Tauno Perkiö (SAVA)
Aki Räisänen (KAIVA) Kari Pasanen (KSVA)
Juha Toivonen (FVA) Timo Karjalainen (OSVA)
Jani Hinkka (TAVA) Jori Mäntysalo (TAVA)
Risto Nikula (KOVA) Marianne Ikävalko (ROVA)
Reijo Raappana (LLVA) Martti Vaattovaara (LLVA)

Tässäkin junttaesityksessä paikkoja kasattiin harvoille jäsenyhdistyksille. Niitä saisi 12 jäsenyhdistystä 25:stä. 

Kumpikaan junttaesitys ei olisi antanut paikkoja näille kymmenelle jäsenyhdistykselle: HYPROM, JSVA, KOUVA, KUVA, LUAT, NOVA, PSVA, RVA, TUVA ja VARVA. 

Liittokokousväki 

LK:een osallistui LK-edustajien lisäksi muita henkilöitä, joita kutsutaan seuraajiksi. Liitto oli lähettänyt kutsun lähettää seuraajia LK:een liitosta eronneelle KAVA:lle. KAVA lähettikin seuraajiksi Ulla Kindstedtin ja Martti Härkösen. Minäkin olin kokouksen seuraaja, vaikka Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) ei sentään saanut liitolta kutsua lähettää seuraajia kokoukseen. Muita reporttereita ei nyt ollut saapunut paikalle. Vapaa Ajattelija –lehden toimitussihteerikään ei ollut paikalla. Ulkomaisia kokousvieraita ei ollut ensinkään. 

Monet liiton hajottajat ovat syystä tai toisesta lopettaneet toimintansa liitossa. Hajotustyönsä tehtyään heillä ei enää ole innostusta osallistua järjestön tärkeimpään kokoukseen: 

1. Kukkosviisikosta (Juha Kukkonen (HVA), Eino Huotari (KAVA), Marko Koivuniemi (KSVA, myöhemmin SEVA), Tauno Lehtonen (TUVA) ja Jorma Snellman (KAVA)) kukaan ei osallistunut kokoukseen; 

2. LH:ssa hajottamisen puolesta toimineista yhdestätoista henkilöstä kokoukseen eivät osallistuneet Robert Brotherus (HVA), Eino Huotari (KAVA), Jorma Snellman (KAVA), Heljä Pekkalin (KOUVA) ja Erja Sallinen (TUVA) (5). 

Sen sijaan Anneli Laakkonen (KOVA), Jori Mäntysalo (TAVA), Kari Pasanen (KSVA), Marko Lakkala (OSVA), Petri Karisma (TAVA) ja Esa Ylikoski (HVA) (6) osallistuivat kokoukseen; 

3. LV:ssa liiton hajottamista kannattaneiden henkilöiden (6) joukossa kato oli suuri. Teuvo Kantolaa (TAVA, sittemmin HVA; kuollut 2011), Anssi Kontkasta (Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry, POSVA), Tauno Lehtosta (TUVA), Reijo Taipaletta (LAVA) ja Arto Tiukkasta (HVA) ei kokouksessa näkynyt. Ainoa tämän toimielimen hajottajajäsen oli Martti Härkönen (KAVA), jonka oma yhdistys myöhemmin omalla tavallaan, itse liitosta eroamalla, myötävaikutti liiton hajoamiseen; 

4. Muista tärkeistä liiton hajottajista Paula Vasama-Everest-Phillips (KAVA, sittemmin myös HVA, nyt vain KAVA) oli jäänyt pois kokouksesta. 

Kehitys on ilahduttavaa. Tulevaisuuskin näyttää välttävältä. Ryhmistä 1, 3 ja 4 ei valittu ketään liiton luottamustoimiin alkavalle LK-kaudelle. Ryhmä 2 on tärkein. Sille kävi näin: 

* Robert Brotherus puuttui junttalistoilta, mutta jostakin kumman syystä hänet kuitenkin valittiin LV:n varsinaiseksi jäseneksi; 

* Anneli Laakkosen paikka LV:ssa heikkeni varsinaisesta varajäsenpaikaksi. Hallitusryhmän vaihdoksen johdosta KOVA:ssa Laakkonen joutui yhdistyksensä oppositioon, joten mahdollisuudet vaikuttaa kielteisesti ovat sitäkin kautta kaventuneet; 

* Jori Mäntysalo pitää luottamuspaikka-asiassa matalaa profiilia. Hänet valittiin nyt LV:n varapaikalle. Edellisen LK-kauden hän oli tyystin vailla luottamuspaikkaa. Hän on kuitenkin yhteistyöhenkilö evankelis-luterilaisen kirkon suuntaan ja kirkon palvelija; 

* Kari Pasanen oli kertonut kypsymisestään. Hän siirtyi nyt LH:n varsinaisen jäsenen paikalta LV:n varajäseneksi. Siirtyminen tapahtui vapaaehtoisesti, josta hän saa kiitokset. Pasanen oli sääntösotkujen kärkihahmo, ja LH:n tämänkertainen sotkuesitys kaatui LK:ssa. Alkavalla LK-kaudella joku muu jatkaa tätä epätoivoista tuhertelua. 

Sääntöjen uudistaminen on yksi niistä vaativammista tehtävistä (mm. uuden Kulttuuriohjelman lisäksi), johon liitossa ei ole osaamista. Työ pitäisi ostaa joltakin konsultilta. Jatkettaessa liiton omin voimin tuloksena on vain hörhöilyä; 

* Marko Lakkala, Petri Karisma ja Esa Ylikoski uusivat LH:n varsinaisen jäsenen paikkansa. Lisäksi Karisma uusi puheenjohtajan paikkansa, ja Ylikosken LH valitsi myöhemmin jatkamaan pääsihteerinä. 

Varsinaisten liiton hajottajien lisäksi mukana on vielä jonkin verran ”kukkoslovakian” ja liiton hajottamisen siipiporukkaa. Nämä eivät itse olleet liiton luottamuselimissä tekemässä hajotuspäätöksiä. Tämäkin joukko on kovasti harventunut, osa on päätynyt erilaisiin hoitolaitoksiin. Heidän käyttäytymisensä oli jehovantodistajien käytöksen kaltaista, jotka karttavat lahkostaan eronneita luopioita. 

”Kukkoslovakian” kultakausi ei kestänyt kahtatoista vuotta, vaan vain kolme vuotta (2005-2008), jonka jälkeen seurasi kolmen vuoden murroskausi 2008-2011. Sen päätyttyä ”kukkoslovakit” olivat jo liian uupuneita edes säilyttämään vähitellen heikentyneitä asemiaan: imagofasistit työnsivät heidät syrjään. Imagofasistit olivat kyllästyneitä ”kukkoslovakian” generoimiin, toisiaan seuraaviin oikeudenkäynteihin, vaikka olivat itsekin olleet niitä luomassa. Toisaalta ”kukkoslovakit” saivat mitä tahtoivat: liitto painui alamäkeen, jäi pieneksi jäsenmäärältään, valtionavustukset jäädytettiin ja liiton vaurastuminen pysähtyi, maine katosi. Jokerina on vielä yhteistyö kirkon kanssa. Se on kortti, jolla koko vapaa-ajattelijaliike voidaan hävittää Suomesta, vaikka hörhölauma nimeltä Vapaa-ajattelijain liitto ry jäisikin olemaan. Jokerikorttia on vilautettu ET-opetuksessa ja Suvivirsi-asiassa, mutta muu sen käyttö lienee näkemättä. 

Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n lähetti kokouksen seuraajia 

Kun keväällä kuultiin liiton lähettäneen KAVA:lle kutsun tulla seuraamaan LK:sta, kysyttiin hölmistyneinä: miksi ihmeessä? 

KAVA osoitti sisäsiisteyttä, kun se ei lähettänyt seuraajiksi Eino Huotaria ja Jorma Snellmania, jotka ovat liiton hajottajia ja myös KAVA:n asemien tuhoajia liitossa. Seuraajiksi saapuivat Ulla Kindstedt ja Martti Härkönen. 

Ensimmäinen kokouspäivä 

Todettakoon heti aluksi, että koko LK oli vähemmän mielenkiintoinen kuin edellinen LK. Se sujui kohtuullisesti, ilman enempää dramatiikkaa, aika lailla odotusteni mukaisesti. 

TAVA oli järjestänyt edustajanvaltakirjojen tarkastuksen (Jouni Vilkka (TAVA) ja Jani Hinkka (TAVA)). Ed. Sjöström (LUAT) arvosteli järjestelyä siitä, että tarkastajina oli vain TAVA:n jäseniä. Hyvään kokouskäytäntöön kuuluu, että tarkastajat valitaan vähintään kahden jäsenyhdistyksen jäsenistä. Nyt TAVA:n jäsenet tarkastivat TAVA:n omienkin edustajien valtakirjat. Tämä ei ole asiallista. 

Ruokailut, tauot, yöpyminen yms. sujuivat joustavasti. Järjestysasioista kertoi aika ajoin Laura Mäntysalo (TAVA). 

    Laura Mäntysalo kuulutti järjestelyasioista. Hän muistutti hotellissa yöpyjiä, että kaikki omat tavarat on kerättävä huolellisesti pois huoneista ja tarkastettava vielä, ettei sängyn alle unohdu sukkaa tms.

Koko kokousaineistoon ei saanut tutustua hyvissä ajoin ennen kokousta 

LK-aineisto oli mapitettu valmiiksi edustajille ja nämä saivat sen jonkin verran ennen kokouksen alkua. LH epäonnistui aineistojen lähettämisessä edustajille hyvissä ajoin ennen kokousta. Esimerkiksi vuoden 2013 tuloslaskelma, tase 31.12.2013, tilinpäätöksen liitetiedot, tilinpäätöksen allekirjoitus, tase-erittelyt vuodelta 2013 sekä 7.5.2014 päivätyt tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2013 olivat tärkeitä asiakirjoja, joihin edustajille ei annettu mahdollisuutta kunnolla tutustua ennen kokousta. 

Siihen aikaan, kun itse huolehdin aineistojen lähettämisestä edustajille, ne lähetettiin näille aina viimeistään 14 päivää ennen LK:sta. Aineisto lähetettiin edustajille, mutta jäsenyhdistyksen laiminlyötyä ilmoittaa edustajan nimi, aineistot lähetettiin jäsenyhdistyksen kirjeenvaihtajan nimellä ja osoitteella. 

LH:n puheenjohtaja Petri Karisma kertoi, että aineistot oli ollut tarkoitus lähettää edustajille kaksi viikkoa ennen kokousta, mutta se epäonnistui. Oli paljon työtä, aineisto oli laaja, yli sata sivua. 

Aineistokansiossa on 101 sivua. Olen aikaisemmin valmistellut yksin useampaa LK:sta varten vastaavan kokousaineiston. Esimerkiksi Hämeenlinnan LK:n (1999) aineiston laajuus oli 93 sivua. Tuo aineisto saattoi näyttää suppeammalta, koska se oli monistettu kaksipuolisina sivuina ja nidottu käteväksi liimasidokseksi. Lahden LK:n (2011) aineiston laajuus oli vain 61 sivua, mutta aineisto supistui siksi, että LH pimitti osan LK-esityksistä eikä tuonut niitä lainkaan LK:een. Pimitettyä aineistoa oli toistakymmentä sivua. 

LK on liiton tärkein kokous eivätkä asetetut määräajat ole nyt sen kummempia noudattaviksi kuin ennenkään. LH:n selitykset tyyliin ”otamme opiksi” tai ”koetetaan tehdä asia paremmin” eivät kelpaa. Selitykset tuovat mieleen paavin, joka pyytelee anteeksi papiston hyväksikäyttämiltä uhreilta ilman, että tapahtuu käyttäytymisen muutos. 

Kaikki aineisto ei myöskään synny LK:n alla. Esimerkiksi vuosien 2011 ja 2012 aineistot olivat valmistuneet jo kauan sitten. Niiden kopiontikin voidaan tehdä etukäteen. Tästä oppositioedustaja Sjöström (LUAT) huomauttikin kokouksessa. 

Tampereen kaupungin tervehdys 

Kokous avattiin kello 13.05 ja ensin sai puheenvuoron Olli-Poika Parviainen. Hän on yksi Tampereen kaupungin pormestareista ja toi kokoukselle kaupungin tervehdyksen. Parviainen kertoi, että kaupungin tukirahoja ohjataan moniarvoiseen toimintaan, myös sellaiseen, jossa esimerkiksi rukoillaan. Uskontopolitiikasta ei vallitse mitään konsensusta. Parviainen itse on kaupungin yhdyshenkilö seurakuntiin päin. Hän myös seuraa päiväkotien arkea ja sanoi, että on hyvä, että ongelmakysymyksiäkin on nostettu esille. 

    Olli-Poika Parviainen esittää Tampereen kaupungin tervehdyksen liittokokoukselle. 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Tässä kirjoituksessa edustajien nimien perässä on sen jäsenyhdistyksen lyhenne, jota edustaja edusti ja hänet mainitaan edustajaksi. (PAT ei ole kuitenkaan liiton jäsenyhdistys.) Myös joidenkin muiden henkilöiden perässä on heidän jäsenyhdistystään/jäsenyhdistyksiään kuvaava lyhenne. Edustajaluettelo on kirjoituksen lopussa. 

Ed. Sjöström (LUAT) katsoi, ettei kokousta ollut kutsuttu laillisesti koolle, kun kaikille liiton jäsenyhdistyksille ei ollut lähetetty kokouskutsua yhdistyslain mukaisesti eikä kutsu ollut tavoittanut näitä. 

Ed. Ahonen (TUVA) kertoi, ettei TUVA ollut saanut LK-kutsua. 

Ed. Sjöström tarkensi, että sekä LUAT että HYPROM eivät olleet saaneet kokouskutsua ajoissa eivätkä kirjeitse. 

Ed. Pasanen (KSVA) kysyi, eivätkö ne henkilöt voisi poistua kokouksesta, jotka katsovat sen laittomasti koolle kutsutuksi ja muut jäisivät jatkamaan kokousta. 

Karisma sanoi, että Sjöströmin puheenvuoro on kokouksen häirintää ja ikävää. 

Ed. Sjöström (LUAT) sanoi, ettei kokouksen enemmistö voi päättää, että joku laiton toimi on laillinen. 

Ed. Vaattovaara (LLVA) sanoi, että todettakoon kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Toista mieltä olevat voivat valittaa asiasta. 

Ed. Koivisto (KAIVA) totesi, että ainakin kahden yhdistyksen osalta on ollut häikkää koolle kutsumisessa. Voidaanko edustajat todeta laillisiksi? 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Edustajat Sjöström (LUAT) ja Andersson (HYPROM) jättivät asiassa eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan. Ed. Sjöström jätti myöhemmin myös kirjallisen vastalauseen pöytäkirjaan. 

Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin ed. Värrin (TAVA) esityksestä Yrjö Räikkälä (SAVA), Kari Pasanen (KSVA) ja Aki Räisänen (KAIVA), sihteereiksi Jori Mäntysalo (TAVA, kokoava sihteeri), Timo Karjalainen (OSVA) ja Esa Ylikoski (HVA), pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Laine (HVA), Tapio Pilli (LAVA), Pertti Periniva (KEVA) ja Arvid Saarinen (SAVA) sekä äänten laskijoiksi Anneli Laakkonen (KOVA), Timo Mykrä (VLVY), Kari Hännikäinen (TAVA) ja Marko Lakkala (OSVA). 

Ed. Vaattovaara (LLVA) kysyi kokouksen menettelytapaohjeistosta. Ed. Sjöström (LUAT) sanoi, että kaikkien puheenvuorojen pyytäminen kirjallisesti on liian raskas menettely ja että lyhyitä puheenvuoroja sekä kannatuspuheenvuoroja pitää saada puheenjohtajalta viittaamalla. Lyhyiden puheenvuorojen pituus olisi enintään minuutti. 

Ed. Sjöström (LUAT) esitti, että kokouksen menettelytapaohjeisto hylätään kokonaan, sillä siinä on aivan liikaa yksityiskohtaisia ohjeita. Esitys ei saanut kannatusta. Sjöström ilmoitti eriävän mielipiteensä kokouksen pöytäkirjaan. 

Liittohallituksen sääntömuutosesitys 

Tämän SME:n edustajat saivat hyvissä ajoin ennen kokousta. Sitä eriteltiin jo aikaisemmin.

LH oli halunnut pitää SME:n vakan alla. Siitä ei hiiskuttu jäsenyhdistyksillekään esiteltäessä niille LK:ssa esille tulevia asioita ennen kuin SME 7.4.2014 lähetettiin jäsenyhdistyksille. SME:n esitteli ed. Pasanen (KSVA). 

Ed. Sjöström (LUAT) esitti, että SME hylätään kokonaan. 

Ed. Loukola (HVA) sanoi, ettei kannata SME:tä. Jäsenyhdistyksissä on voitava keskustella sääntöjen tarkoituspykälän muuttamisesta. 

Ed. Ahonen (TUVA) sanoi olevansa huolissaan liiton omaisuuden myyntiä koskevasta pykälästä, vaikkakin sen kääntöpuolena olisi byrokratian keventäminen. Hän esitti SME:n hylkäämistä. 

Ed. Sjöströmin (LUAT) mukaan käsite ”varsinainen jäsen” on ongelmallinen ja se olisi muutettava. Hän sanoi kannattavansa sääntöjen nykyistä tarkoituspykälää, jota edellä ehdotettiinkin. 

Ed. Vaattovaara (LLVA) ehdotti, että SME jätetään pöydälle ja että jäsenyhdistykset saavat lausua siitä ennen uutta, mahdollista käsittelyä. Hän tarkensi tämän tarkoittavan SME:n hylkäämistä nyt. 

Kimmo Sundström (PAT) sanoi, että SME koskee kaikkia jäsenyhdistyksiäkin, LK on edustajakokous ja läsnä ovat jäsenyhdistysten edustajat. Miksi SME:tä ei ollut lähetetty lausuttavaksi jäsenyhdistyksille? 

Ed. Pasanen (KSVA) vastasi, ettei hän vastaa miksi-kysymyksiin. 

Olavi Korhonen (LYVA) arvosteli SME:tä. Hän sanoi, että LH kahmii siinä valtaa ja demokratiaa kavennetaan. SME ei ollut käynyt järjestökäsittelyssä. LH:n varajäseniä ei ole siinä asetettu mihinkään järjestykseen. Sääntömuutosta pitää harkita vielä kolme vuotta. 

Petri Karisma (TAVA) myönsi, että SME:ssä on virheitä. Hän sanoi, ettei tiedä, onko hänellä asiassa mitään valtuuksia (hän ei ollut LK-edustaja), mutta ehdotti, että SME otetaan uudestaan LH:n valmisteluun. Nykysääntöjenkin kanssa voidaan elää. 

Jori Mäntysalo (TAVA) sanoi, ettei LH:n varajäsenten vähentäminen ole vähentänyt näiden sitoutumista liiton toimintaan ja esitti, että SME hyväksytään. 

Ed. Räisänen (KAIVA) sanoi, että Karisman esitys on hyvä. Ei jatketa enää keskustelua SME:stä. Palautetaan se valmisteluun ja tuodaan uusi esitys LK:een vuonna 2017. 

Ed. Pasanen (KSVA) sanoi, että LH:n SME on tehty ja olemassa eikä sitä voi vetää pois. Hänkin myönsi siihen sisältyvän erinäisiä virheitä. Hän kertoi vielä, että liittohallitukseltakin oli unohtunut joitakin seikkoja, kun SME oli lähetetty ennakkotarkastettavaksi yhdistysrekisteriin. Kaikesta tästä huolimatta hän esitti, että SME hyväksyttäisiin virheineenkin sellaisenaan. 

Viimeistään tämä esitys meni kukkostelun puolelle. Se ei pelastanut SME:tä. Tietysti myös ennakkotarkastukseen uhratut 450 euroa valuivat hukkaan. 

Ed. Lakkala (OSVA) esitti, että SME vedetään pois. 

Ed. Arvid Saarinen (SAVA) kannatti Lakkalan esitystä. 

SME jäi hyväksymättä. Opposition asettama tavoite kaataa SME toteutui ilman äänestystä. 

Kokous keskeytettiin kello 14.45 tunniksi, jonka aikana tuli hoitaa majoittuminen ja viettää kahvitauko. Tauon jälkeen kokous jatkui Räikkälän puheenjohdolla. 

    Kokoussali oli melko täynnä. Eturivissä vasemmalta Kerttu Loukola (HVA), Jouko Koivistoinen (KOVA), Hannu Väisänen (KOVA), Aulis Kilpeläinen (KOVA), toisessa rivissä Jari Peltonen (LAVA; vihreä paita), Timo Andersson (HYPROM; ruskea takki) ja Kim Sjöström (LUAT; musta paita).

Vuoden 2013 toimintakertomus 

Vuoden 2013 toimintakertomuksen esitteli pääsihteeri Ylikoski (HVA). Hänkin oli sitä mieltä, että nykysäännöillä voidaan jatkaa. Ylikosken mielestä liiton toimielimet olivat toimineet asiallisesti. LH pestasi projektikoordinaattoriksi Jouni Vilkan, mikä helpotti pääsihteerin työtä. Liitto keskittyi yhteiskuntavaikuttamiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen. Liiton graafinen ilme uusittiin, ja Vapaa Ajattelija –lehti uudistettiin visuaalisesti. Liiton toimitilaa kunnostettiin. Yksi asunto-osake perittiin ja yksi huonokuntoinen myytiin. Kaikkia myynnistä saatuja rahoja ei kulutettu. Nyt sijoitusasunnot tuottavat, ennen tuottojen kanssa oli ongelmia. Liitto on toiminut entistä selvemmin ihmisoikeusperusteisesti ja antanut lausuntoja. Ylikoski oli itse käynyt edeltävänä päivänä 13.6.2014 puolustusministeriössä, ja tilanne uskonnonharjoituksen osalta puolustusvoimissa on muutoksessa. On otettu kantaa varhaiskasvatukseen, koulujen iltapäivätoimintaan sekä peruskoulun uskonnonopetukseen ja on saatu tukeakin oikeuskanslerinvirastosta. 

Kirkon eri yhteiskunnalliset tehtävät on eriteltävä. Hiljan nähty esitys, että kirkon nuoriso- ja lapsityö olisi kirkon yhteiskunnallisia tehtäviä, on saatu rajattua pois näistä tehtävistä. Erilaiset työryhmät ovat työskennelleet (Pakkouskonto.fi, Reilu päiväkoti, Eroakirkosta.fi). Näihin verkostoihin ja työryhmiin voi tulla mukaan. Kansalaisaloitteen Yhdenvertainen Suomi tulokset eivät ole vastanneet odotuksia. Liiton on vielä kiteytettävä ja selkeytettävä sanomaansa. Aikaisemmin on päätetty, että liiton 80-vuotishistoriikki tehdään. Prometheus-seremoniat Oy on tuottanut juhlapalvelua. Liitto on Prometheus-leirin tuki ry:n jäsen, mutta Protun toiminnassa ei ole ollut enää 2-3 vuoteen kasvua. 

Ed. Vaattovaara (LLVA) kysyi Huoneistoturva Oy:n palveluiden kustannuksista liitolle. 

Karisma vastasi, että yritysten tukeen turvauduttiin, kun noin 19.000 euroa vuokratuloja oli jäänyt perimättä. Yritysten palkkio on noin kuusi prosenttia vuokratuotoista, noin 5.000 euroa vuodessa. 

Liiton toimintaryhmillä ei ole budjettia, mutta jos rahaa kuluu, sitä anotaan ja annetaan. Huonokuntoinen asunto-osake myytiin kesällä 2012. Asunto oli puoli vuotta tyhjillään. Myyntipäätökseen vaikutti se, että liitto peri toisen asunto-osakkeen. 

Ed. Vaattovaara (LLVA) kysyi kuinka ongelmat vuokratuottojen saamisessa on ratkaistu. Ei olisi pitänyt käydä sillä tavalla kuin kävi. 

Karisma vastasi, että Hallinnointiturva Oy:n kanssa on sovittu, että asukkaan vaihtuessa asunnon kunto arvioidaan ja mikäli remontointia tarvitaan, remonttifirma kutsutaan se toteuttamaan. Asuntoja remontoi Ari Kähärä, joka remontoi aiemmin liiton toimitilan etuhuoneenkin. Asunto-osakkeen (Vellamonkatu 14 A 15, Helsinki) korkeista myyntikuluista, tarpeettomasta myymisestä, vaihtoehtoisesta remontointikulusta ja sen takaisinmaksuajasta olen kirjoittanut jo aikaisemmin.

Ed. Sjöström (LUAT) otti esille Suvivirren. Hän peräsi liiton johdolta linjakkuutta tällaisissa asioissa. Suvivirttä ei saisi hyväksyä. (Pj Karisma ja pääsihteeri Ylikoski olivat aikaisemmin julkisuudessa sanoneet, ettei heillä ole mitään Suvivirren kahden ensimmäisen säkeistön veisaamista vastaan.) 

Ed. Vaattovaara (LLVA) arvosteli sitä, että liiton tilikertomukset ja niistä annettu lausunto saatiin luettavaksi vasta vähän ennen kokousta. Ne olisi pitänyt saada tutustuttavaksi hyvissä ajoin ennen kokousta. 

Karisma vastasi, että ne oli tarkoitus antaa kaksi viikkoa ennen liittokokousta. Kokousaineisto on ensi kertaa yli 100-sivuinen. Hän jopa kehui LH:n suoritusta. 

Tähän ed. Sjöström (LUAT) huomautti, että vuosien 2011 ja 2012 aineistot olivat jo valmiina. 

Karisma vastasi, että hän HALUAA ESILLE MEDIAAN. 

Ed. Karri Isomeri (HVA) esitti, että ne LK-edustajat, jotka haluavat LK-aineiston paperisena, ilmoittaisivat siitä erikseen liitolle. 

Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus. 

    Edustajia kokoussalin oikealla puolella. Edessä vasemmalla Maarit Fredlund (HVA), Karri Isomeri (HVA, musta paita), Kimmo Laine (HVA), heidän takanaan vasemmalta Aki Räisänen (KAIVA), Tauno Perkiö (SAVA), Kari Pasanen (KSVA, raidallinen paita) ja Heidi Friman (KSVA). Näiden takana Pertti Periniva (KEVA), Sauli Kankaanpää (KEVA) ja Niko Saarinen (RVA, ruudullinen paita).

Käsiteltäessä vuoden 2013 tuloslaskelmaa Karisma kertoi, että Meltwater mediaseurantapalvelu on aika kallis palvelu, sitä pitää tarkastella jatkossa uudestaan. Täsmällisemmin hän ei sen kustannusta kertonut. Vapaa Ajattelija –lehdestä hän sanoi, että se on ”erittäin kallis”. Liitto oli myös tukenut Suomen Humanistiliittoa (SHL) sen menetettyä valtion yleisavustuksensa. Syytä tähän ei kerrottu. Ei myöskään kerrottu, loppuiko tukeminen vuoteen 2013. 

Karisma maalasi päättynyttä LK-kautta edeltäneen ajan mustalla. Vuosi 2011 oli vuosi nolla, sitä ennen meno oli ollut onnetonta. LK:ssa 2011 valittu hallitus ei saanut mitään toiminnallista perintöä. 

Ed. Sjöström (LUAT) arvosteli hallitusta siitä, että se oli salannut tietoja LK-edustajilta. Hän sanoi muiden saavan tiedot ensiksi ja kirjoittavan niistä mitä haluavat. Kun tuloslaskelmaan ei pystytty tutustumaan etukäteen, hän esitti, ettei sitä vahvisteta. 

Tilinpäätöksen oli allekirjoittanut vain viisi hallituksen jäsentä (Karisma, Saarinen, Pasanen, Ylikoski ja Lakkala). 

Esitystä kannatettiin ja esitettiin toimeenpantavaksi lippuäänestys. Esitettiin myös koeäänestystä käsiä nostamalla, mutta ed. Vaattovaara (LLVA) sanoi, että lippuäänestys on tässä parempi vaihtoehto. 

Suljetun lippuäänestyksen tulos oli vahvistamisen puolesta 35 ääntä, vahvistamatta jättämisen puolesta 3 ääntä ja yksi tyhjä ääni. Tuloslaskelma vahvistettiin. Sjöström jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä johon ed. Andersson (HYPROM) yhtyi. Sjöström sanoi toimittavansa myöhemmin lisäksi kirjallisen vastalauseensa pöytäkirjaan liitettäväksi. 

    Lippuäänestys. Ensi kertaa liittokokoukseen osallistunut Miika Heino (TUVA) pudottaa äänestyslipun.

Ed. Sjöström (LUAT) ed. Anderssonin (HYPROM) kannattamana esitti, ettei hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnetä vastuuvapautta. Ed. Pilli (LAVA) esitti ed. Värrin (TAVA) kannattamana, että vastuuvapaus myönnettäisiin. Asiassa järjestettiin lippuäänestys. Kokouspuheenjohtaja Pasanen huomautti, että LH:n jäseninä olevat edustajat eivät saa äänestää tässä äänestyksessä. 

Tilinpäätös vahvistettiin äänin 30 puolesta, 2 vastaan ja 2 tyhjää ääntä. 

Ed. Andersson (HYPROM) jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä, johon ed. Sjöström (LUAT) yhtyi. Sjöström jätti pöytäkirjaan myös kirjallisen vastalauseensa. 

Liiton tavoitteet ja strategia liittokokouskaudeksi 2015-2017 

LH:n mukaan ”projektit” ovat ne, joissa tehdään asioita. Sen mielestä liitolla ei ole ehkä koskaan ollut strategiaa ja toimintatapa on ollut hallituskeskeinen. Liitto on tehnyt RAY:lle avustushakemuksia. Sen mukaan Sexpo (Sexpo-säätiö) olisi saanut avustuksia, koska ”se on onnistunut kirjoittamaan ne oikein”. 

Olen aikaisemmin eritellyt liiton hakemuksen RAY:lle. Avustuksen hylkäyksen syy ei ole kirjoitustapa. Hakemus kaiken kaikkiaan oli kehno. 

Lisäksi kerrottiin erilaisista suunnitelmista tai toiveista. Jonkinlainen seminaari pitäisi järjestää syksyisin. Stipendirahastoa on suunniteltu ja sille toivottiin rahaa liiton ulkopuoleltakin. 

Puhe liiton Kulttuuriohjelman uudistamisesta on nyt muuttunut tavoiteohjelmaluonnokseksi, sanoi ed. Periniva (KEVA). 

Karisma puhui ”tunnustuksettomuudesta” ja kysyi miten huomioidaan se, että asiat ovat muutoksessa. Kuinka tehdään paperi, joka ei ole kuuden kuukauden kuluttua vanhentunut. Liiton tiedottaminen on puolentoista vuoden ajan perustunut tunnustuksettomuuteen. 

Ed. Vaattovaara (LLVA) kertoi pohjoisten jäsenyhdistysten konkreettisesta projektista. Kesätapahtuma järjestetään 1.-3.8.2014 Lappean Lomassa, Kolarissa. Strategiaan pitäisi liittää se, että liitto edelleen tukee matkakuluavustuksin konkreettista toimintaa. Ennen matkakuluavustusta saatiin liitosta 0,30 euroa/kilometri. Tällaiseen tapahtumaan voitaisiin Vaattovaaran mielestä liittää myös yhdistys- ja kokouskäytännön kurssi. 

Ed. Ahonen kysyi, mikä on konkreettisen toiminnan tavoite. Liiton ehdotuksissa käytetään aivan liikaa passiivia (”tehostetaan” jne.). 

Karisma vastasi: Skarpataan toimintaa ja käydään eri toiminnot läpi. 

Ed. Väisäsen (KOVA) mielestä olot eri puolilla maata ovat kovin erilaisia. Pitäisi luoda etappitavoitteita. Raskaita ohjelmia ei tule laatia, niillä ei ole merkitystä. 

Ed. Sjöströmin (LUAT) mielestä LH:n esitys on puuhasteluluettelo, ei strategia. Linjakkuus ja edunvalvonta sekä sitä koskevat tavoitteet puuttuvat. 

Ed. Ylikosken (HVA) mielestä sääntömuutostyö pitäisi tehdä LK-kauden ensimmäisen vuoden aikana. Strategiatyö liittyy sääntöihin. Uusi asia näissä on yksityisyyden suoja. 

Ed. Vaattovaaran (LLVA) esitys matkakuluavustuksista hyväksyttiin. Asia merkitään pöytäkirjaan. 

Jäsenyhdistysten tekemät liittokokousesitykset 

Tämä LK sai vain neljä esitystä, kolme KUVA:lta, yhden TUVA:lta eikä ainoatakaan yksityishenkilön tekemää esitystä. LK-esityksistä ja LH:n niistä antamista lausunnoista kirjoitin jo aikaisemmin.

Liitto on ajanut jo hyvin kauan keskitettyä jäsenmaksuperintää, jossa liitto perisi kaikkien jäsenyhdistysten jäsenmaksut. Koko keskustelu oli melko sekavaa kosketellen samoja asioita kuin aina ennenkin. Mainittiin järjestö, joka kerää keskitetysti jäsenmaksut. Mainittiin myös tietotekniikkasuunnitelmasta, jossa jokainen jäsenyhdistys saisi oman liittymänsä. Panin kuitenkin merkille, ettei LH kertonut ajavansa pakkokeinoin keskitettyä jäsenrekisteriä ja jäsenmaksuperintää kaikille jäsenyhdistyksille. Piikkiön LK:ssa (2008) kaikille vakuutettiin, ettei liitto käytä tässä mitään pakkokeinoja. Monet jäsenyhdistykset haluavatkin kerätä jäsenmaksut itse. Tällöin ne eivät kärsi liiton sähläämisestä. Liittoon ei luoteta. 

Jos suunnitelma joskus etenee, pitää myös taata, että ne jäsenyhdistykset, jotka antavat jäsenmaksujensa perinnän liitolle, voivat myös ottaa sen takaisin itselleen sitten, kun liiton heikko osaaminen, välinpitämättömyys, palveluhaluttomuus, hitaus ja kaikki haitat tulevat konkreettisemmin esille. 

Tiedotuksen osalta sanottiin, että sähköpostilistat ovat huonossa kunnossa. Lasse Pylkki oli tehnyt liitossa jäsenkirjeitä jäsenyhdistyksille. Tiedottaminen suoraan henkilöjäsenille olisi hyvin kallista. Karisma totesi jäsentiedotuksen olevan ”iso haaste”. Liiton julkisuuskuva on hänen mielestään parantunut eikä liitto enää ole hylkiö. Se on enemmän ihmisoikeusjärjestö, jossa uskonto on kärjessä. Eutanasiaan LH ei halunnut ottaa kantaa. 

Ed. Niskasen (KUVA) mielestä jäsenyhdistykset saavat vähän tiedotusta liitosta. Tähän pitäisi saada ryhtiä. Hän kertoi KUVA:n kannattavan keskitettyä jäsenmaksuperintää. 

Ed. Ahonen (TUVA) kertoi, että yhdistys oli järjestänyt yleisötilaisuuden eutanasiasta omien jäsentensä pyynnöstä. Tästä sai alkunsa myös asiaa koskeva TUVA:n LK-esitys. 

Tämä puheenvuoro oli hämmästyttävä siinä mielessä, että se poikkesi kaikesta muusta kuullusta: ajateltiin jäsenistöä. Yleensä luottamushenkilöt vain kertovat siitä, mitä he itse haluavat tehdä, eivät siitä mitä jäsenet haluavat tai mitä päätöksiä LK tai LV:n kokous ovat tehneet ja kuinka ne pannaan täytäntöön. 

Ed. Pillin (LAVA) mielestä liiton tiedotus jäsenyhdistyksille ei ollut ollut riittävän hyvää. 

Ansiomerkkien saajat 

Ensimmäisen kokouspäivän iltana jaettiin liiton ansiomerkkejä, joita LH oli myöntänyt näin: 

Kultainen ansiomerkki, Lasse Pylkki 
(Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry) 

Hopeinen ansiomerkki, Tauno Perkiö 
(Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry) 
Hopeinen ansiomerkki, Seija Halonen 
(Kainuun Vapaa-ajattelijat ry) 
Hopeinen ansiomerkki, Aki Räisänen 
(Kainuun Vapaa-ajattelijat ry) 
Hopeinen ansiomerkki, Veikko Ruotsalainen 
(Kainuun Vapaa-ajattelijat ry) 
Hopeinen ansiomerkki, Mauri Hakala
(Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry) 

    Aki Räisänen (KAIVA) sai liiton hopeisen ansiomerkin.

Toinen kokouspäivä 

Sunnuntaiaamuna kokous jatkui kello 9 kokouspuheenjohtaja, edustaja ed. Aki Räisäsen (KAIVA) johdolla. Samalla kuulutettiin, että kello 11-13 pidetään tauko ja hotellihuoneiden avaimet on luovutettava hotellille kello 12 mennessä. 

Ed. Sjöströmin (LUAT) mukaan kokouksen menettelytapajärjestyksen mukaan eriävät mielipiteet liitetään kokouspöytäkirjaan. 

Ed. Pasanen (KSVA) kiisti tämän. Hänen mukaansa vain kokouksessa käytetyt puheenvuorot liitetään pöytäkirjaan, ei muita. 

Tätä mieltä oli myös ed. Räisänen (KAIVA). Samalla hän kysyi onko kokouspaikalla nyt uusia edustajia eli sellaisia, jotka eivät olleet läsnä lauantaina. 

Ed. Ristimäki (HVA) kysyi: Mitkä olivat ed. Sjöströmin (LUAT) tavoitteet? 

Puheenjohtaja Räisänen kuitenkin sanoi, ettei käydä tällaista keskustelua. 

Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valitseminen 

Tilintarkastajat valittiin voimassa olevien sääntöjen mukaan. Ed. Värri (TAVA) esitti valittavaksi yhden tilintarkastajan ja varalle tilintarkastusyhteisön sekä toiminnantarkastajaksi Eeva Hartikainen ja varalle Jyrki Karjalainen. 

Tilintarkastajaksi valittiin Timo Vilén ja tilintarkastusyhteisöksi Suomen Tilintarkastajaverkko Oy. 

Ed. Andersson (HYPROM) esitti valittaviksi toiminnantarkastajaksi Kim Sjöström ja varalle Janne Vainio. 

Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa ed. Värrin esitys sai 36 ääntä, ed. Anderssonin esitys 2 ääntä ja lisäksi annettiin 1 tyhjä ääni. Toiminnantarkastajaksi valittiin Hartikainen ja varalle Jyrki Karjalainen. 

Puheenjohtajan valitseminen 

Puheenjohtajaehdokkaiksi olivat ilmoittautuneet Petri Karisma Tampereen vapaa-ajattelijat ry:stä ja Kim Sjöström Länsi-Uudenmaan ateistit ry:stä. Näille annettiin viiden minuutin esittelypuheenvuorot. 

Sjöström kertoi, että ensiksi häntä esitti puheenjohtajaehdokkaaksi Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry. Ateistien oikeussuojasta hän oli sitä mieltä, että EIT (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin) tarjoaa parasta suojaa, kotimainen suoja ei ole yhtä hyvää. Koululaitos on laittomassa tilassa, koska oppilaiden uskonto/vakaumus joudutaan näyttämään. Uskonnonharjoitus kouluissa on sitten asia erikseen. Opetushallitus on ilman toimivaltaa antanut kouluille ohjeita uskontoa/vakaumusta koskevien rekistereiden ylläpidosta. EIT haluaa kieltää ”kerettiläisinkvisitiot”. 

Tunnustuksettomuus on vaarassa Opetushallituksessa. Taantuminen uhkaa. Sjöström vaati vapaa-ajattelijoita siirtymään kehityksen eturintamaan vaatimuksella: Kaikki katsomusaineet pois koulusta. 

Karisma kertoi, että tunnustuksettomuus on otettu linjaksi ja uskonto kuuluu yksityisasiaksi. Keskustelua ylläpidetään medioissa, ollaan yhteydessä eduskuntaan, virkamiehistöön ja jäsenistöön. On asetettava välitavoitteita, esimerkiksi rinnakkaistilaisuus uskonnollisille tilaisuuksille. Näin voidaan saavuttaa jotakin. 

Puheenjohtaja valittiin lippuvaalilla, jossa Karisma sai 34 ääntä, Sjöström 2 ääntä ja tyhjiä ääniä annettiin 3. Poissa oli ed. Loukola (HVA). 

    Petri Karisman toinen puheenjohtajakausi alkoi. 

Liittohallituksen muiden jäsenten valitseminen 

Kirjalliset esitykset ehdokkaiksi oli pitänyt tehdä lauantaina kello 18 mennessä. Ed. Värrin (TAVA) esitys oli (suluissa yhdistys, johon ehdokas kuuluu): 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Esa Ylikoski (HVA) Miika Heino (TUVA)
2. Marko Lakkala (OSVA) Timo Karjalainen (OSVA)
3. Heidi Friman (KSVA) Marjo Kulmala (SEVA)
4. Kimmo Laine (HVA) Maarit Fredlund (HVA)
5. Timo Mykrä (VLVY) Tomi Pinomäki (LYVA)
6. Johanna Sauna-aho (TAVA) Kirsi Koskenkorva (TAVA)
7. Ulla-Maija Eerola (KOVA) Hannu Väisänen (KOVA)
8. Pertti Periniva (KEVA) Niko Saarinen (RVA ja LLVA)

Ed. Sjöström ja ed. Andersson eivät esittäneet omaa listaa valittavaksi, vain seuraavat ehdokkaat: 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Janne Vainio (HYPROM ja LUAT) Timo Andersson (HYPROM ja LUAT)
2. Tomi Pinomäki (LYVA) Hannu Raitanen (TUVA)
3. Kim Sjöström (HYPROM ja LUAT) Tapio Tukiainen (HYPROM ja LUAT)

Pinomäki ilmoitti, ettei halua ehdolle varsinaiseksi jäseneksi, jolloin siirrettiin Raitanen varsinaiseksi jäsenehdokkaaksi. 

Vaalissa ed. Värrin esittämä lista sai 36 ääntä ja tuli valituksi. Tämän listan ulkopuolella annettiin seuraavat äänet: 

Hannu Raitanen (TUVA) 3 ääntä
Laura P. Pohjalainen (HYPROM) 2 ääntä
Kim Sjöström (HYPROM ja LUAT) 2 ääntä
Tapio Tukiainen (HYPROM ja LUAT) 2 ääntä
Martti Vaattovaara (LLVA) 2 ääntä
Timo Andersson (HYPROM ja LUAT) 2 ääntä
Janne Vainio (HYPROM ja LUAT) 2 ääntä
Ritva Ahonen (TUVA) 1 ääni
Hannu Eklund (KOVA) 1 ääni
Miika Heino (TUVA) 1 ääni
Marianne Ikävalko (ROVA) 1 ääni
Heljä Pekkalin (KOUVA) 1 ääni
Tapio Pilli (LAVA) 1 ääni
Hannu Väisänen (KOVA) 1 ääni

    Uuden LH:n jäseniä ryhmäkuvassa: Timo Karjalainen (vasemmalla), Kimmo Laine, Miika Heino, Pertti Periniva, Niko Saarinen, Marjo Kulmala, Petri Karisma, Tomi Pinomäki (Karisman ja Ylikosken takana), Esa Ylikoski, Kirsi Koskenkorva, Marko Lakkala (Koskenkorvan takana), Maarit Fredlund, Timo Mykrä, Heidi Friman ja Johanna Sauna-aho. 

Liittovaltuuston puheenjohtajan valitseminen 

Puheenjohtajaehdokkaita oli vain yksi, Olavi Korhonen (LYVA). Hänet valittiin vaalitta. Korhonen kertoi, että kokous oli hänen 11. liittokokouksensa. Hän on nyt 69+1 vuoden ikäinen ja mietti pitkään, kun häntä kysyttiin puheenjohtajaehdokkaaksi. Hän sanoi suostuneensa viimeisen kerran. 

Korhonen on ollut LV:n puheenjohtajana aikaisemmin kolme LK-kautta peräkkäin vuosina 2002-2011. 

Liittovaltuuston muiden jäsenten valitseminen 

Vain yksi esitys tehtiin: 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Tapio Pilli (LAVA) Jari Peltonen (LAVA)
2. Kerttu Loukola (HVA) Sarita Vihersalo-Karén (HVA)
3. Arvid Saarinen (SAVA) Tauno Perkiö (SAVA)
4. Aki Räisänen (KAIVA) Kari Pasanen (KSVA)
5. Jani Hinkka (TAVA) Jori Mäntysalo (TAVA)
6. Juha Toivonen (FVA) Sirpa Pöyhönen (OSVA)
7. Risto Nikula (KOVA) Anneli Laakkonen (KOVA)
8. Reijo Raappana (LLVA) Martti Vaattovaara (LLVA)
9. Marianne Ikävalko (ROVA) Antti Värri (TAVA)
10. Robert Brotherus (HVA) Anneli Aurejärvi-Karjalainen (HVA)

Ed. Vaattovaara (LLVA) ilmoitti kieltäytyvänsä ehdokkuudesta ja esitti sijalleen Tuula Raappana (LLVA). Hyväksyttiin muutos, lista tuli valituksi yksimielisesti. 

    Uuden LV:n jäseniä ryhmäkuvassa: Sirpa Pöyhönen (vasemmalla), Aki Räisänen (Ikävalkon takana), Marianne Ikävalko, Kerttu Loukola, Juha Toivonen, Olavi Korhonen, Jori Mäntysalo (Korhosen takana), Tapio Pilli, Jari Peltonen (osin Pillin takana), Kari Pasanen, Anneli Laakkonen, Arvid Saarinen, Tauno Perkiö, Anneli Aurejärvi-Karjalainen ja Antti Värri. 

LV:n vaali osoitti LH:n vaaliakin selvemmin, ettei listavaali sovellu Vapaa-ajattelijain liiton luottamushenkilöiden valitsemiseen. Joissakin asioissa vapaa-ajattelijat ovat nopeaoppisia, jo kolmessa vuodessa he havaitsevat, että ollaan väärällä uralla. Nopeaoppisuus on harvinaisempaa. Tavallisemmin kuluu helposti kymmenen vuotta ennen kuin epäkohdan korjaamiseksi saadaan mitään aikaan. 

Listavaalikysymys on tällainen. Epäkohdat ja etupuolet tulivat näkyviin jo ifojen ensimmäisen LK-kauden aikana. Tarvitaan vielä lisää toiminnan surkastumista, tappioita, sotkua ja epäonnistumisia ennen kuin listavaalista luovutaan. Pitkällä aikavälillä listavaali näivettää liiton. Jonakin päivänä imagofasisteja seuraavan valtaryhmän pitää asettaa itselleen se kysymys, työntävätkö he ifat pois liiton johdosta listavaalilla vai keksitäänkö jotakin muuta ja parempaa. 

Liittokokouskannanotto 

Ed. Ylikoski (HVA) esitteli ehdotusta LK:n kannanotoksi. Se kosketteli uskonnonvapautta koulussa ja armeijassa. Mainittiin, että lukion tuntijakoesitys oli vielä avoinna. 

Kannanoton alkuun esitettiin liitettäväksi ryhdikäs lisäys, jonka mukaan uskontoa ei tarvita koulun oppiaineena. Ylikoskikin kannatti lisäystä. Kokous hyväksyi kannanoton. 

LK päättyi kello 10.25. Sen jälkeen liittokokousväki ja luottamustoimiin valitut henkilöt poistuivat hotellin pihalle valokuvaamista varten. 

Hotellin pihalla Karisma alkoi kaupitella LH:n varapuheenjohtajan paikkaa. Ensin kysyttiin Lakkalalta (OSVA) ryhtyisikö tämä jatkamaan varapuheenjohtajana. Lakkala oli tähän suostuvainen. Sitten syntyi idea, että varapuheenjohtajaksi valittaisiin nainen. Karisma kysyi ryhtyisikö Friman (KSVA) varapuheenjohtajaksi. Tämä oli vasta edellisellä LK-kaudella valittu kesken kauden LH:n varajäsenpaikalle ja empi asiassa. Karisma taivutteli häntä sanomalla, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat sopia työnjaosta ja varapuheenjohtajan rooli voidaan muotoilla sellaiseksi kuin Friman haluaa. Myöhemmin LH valitsikin Frimanin LH:n varapuheenjohtajaksi. 

Keskustelu strategiasta vuosille 2015-2017 

Kokouksen jälkeen käytiin kokoussalissa enemmän vapaamuotoinen keskustelu tulevaisuuden toiveista. 

Ed. Koivistoinen (KOVA): Objektiivinen todellisuus on mielenkiintoinen käsite, josta ei olla yksimielisiä. Mihin vapaa-ajattelijat luottavat? Pohjanamme on materialismi. Vapaa-ajattelijain liitolla on arvokkaat perinteet. Onko strategia liian yksipuolinen? Kirkosta eroamisesta on saatu hyviä tuloksia. Pitäisikö julkisuuteen pyrkiä myös positiivisten mielikuvien avulla? Ihmiset kaipaavat jotakin suurta tunnetta ilman mystiikkaa. Kaikki todellisuus on olemassa sellaisenaan, siinä on jopa ”pyhää”, se on huikeaa. 

Karisma: Miten tunnustuksettomuus otetaan liitossa haltuun? Nyt tähän on käytety 1,5-2 vuotta. Onko joku lukenut liiton Kulttuuriohjelmaa? 

Ed. Arvid Saarinen (SAVA): Onko lapsilla ihmisoikeudet? Voidaanko ihmisoikeuksia lähestyä lasten oikeuksien kautta? 

Ed. Ylikoski (HVA): Kulttuuriohjelman voisi unohtaa, se tuo mieleen taideohjelman. Haluan profiloida liittoa myös ihmisoikeusjärjestönä. Pitäisi neuvotella puolueiden kanssa ja saada tavoitteita hallitusohjelmaan. 

Ed. Loukola (HVA): Kulttuuriohjelma, painettu kirja, ehkä sen aika on ohi. Nyt kysytään asioita Wikipediasta, enää ei ole tietosanakirjoja. 

Ed. Koivistoinen (KOVA): Mediaan tulee saada viesti, että muutetaan tämä maa. Sille on jo sosiaalinen tilaus olemassa. Näyttelijöillä ja toimittajilla on tähän enemmän valmiuksia, poliitikot ovat jälkijunassa. 

Ed. Periniva (KEVA): Kulttuuriohjelma on hyvä. Tavoiteohjelmaluonnoskin on tarpeellinen. Päiväkodit, koulut, armeija, kaikissa on nuorista kysymys. Pro-Seremoniat on myös ollut hyvänä apuna. Vapaa-ajattelijoiden kuva on nyt myönteinen, aiemmin se on ollut kielteinen. 

Karisma: Kulttuuriohjelma on manuaali, käsikirja. Sitä voidaan laajentaakin siihen suuntaan, jos tarvitaan. 

Ed. Ristimäki (HVA): On kehitettävä vaihtoehtoinen, uskonnoton ohjelma, jossa on vetäviä vaihtoehtoja. 

Karisma: Animalia (Eläinsuojeluliitto Animalia) on jatkuvan kampanjan tilassa. Toiset kampanjat onnistuvat, toiset eivät. 

Ed. Koivistoinen (KOVA): Kulttuuriväki on saatava mukaan toimintaan. Tulevaisuudessa tarvitaan ”liturgioita”, jotka eivät ole uskonnollisia. 

Karisma: Animalia pääsi istumaan hallitusneuvotteluihin. ”Projekti” voi olla pitkä. Pitäisi keskittyä lyhyempiin kampanjoihin, esimerkiksi ”Kirkko irti koulusta”. Voidaan tehdä videoita, jotka ovat kova sana mediassa. 

Martti Härkönen: Uskonnot vaikuttavat murhiin. Nuoret eivät tiedä omista oikeuksistaan. 

Karisma: On oltava omat logot, omat sloganit, omat nettisivut. Määrämittaista on helppo markkinoida. 

Ed. Ylikoski (HVA): Armeijassa uskonnonvapautta koskeva uudistus tulee varsinaisesti voimaan tammikuussa 2015, mutta jo nyt uskonnonharjoittamisen vapaaehtoisuus ilmoitetaan kaikille. Kouluihin pitäisi kerätä kulttuuriväkeä. Monilla muilla järjestöillä on oppituntiaineistoja. Ikkuna auki muuallekin kuin kirkonmäelle päin. Strategian valmistelu mennee lokakuulle? 

Ed. Väisänen (KOVA): Kampanjoista paras on eroakirkosta.fi. Tunnustukseton valtio ei ole paras muotoilu. 

Karisma: Kansalaisaloite Yhdenvertainen Suomi ei ole Vapaa-ajattelijain liiton kampanja vaan joidenkin yksityishenkilöiden kampanja. 

Ed. Arvid Saarinen (SAVA): Voidaan maksaa pieni palkka nuorille ihmisille, jotka jakavat vapaa-ajattelijoiden esitteitä. 

Ed. Niskanen (KUVA): Liitolla ei ole sopivaa aineistoa, vaikka feissaamista kannattaa tutkia. 

Ed. Ylikoski (HVA): Ottakaa Uskomaton-lehteä mukaanne. Helsingin yliopistossa on ollut kahdesti tunnustukseton tilaisuus promootiossa, sitä voidaan vielä kehittää. 

Karisma: Pitäisi olla oma mediakäsikirja. 

Paavonsalo: Jäsenyhdistyksille pitäisi suunnata koulutusta, jossa kyseenalaistetaan uskonnollisuus. Yhdistyksissä pitäisi olla koulutusvastaava, jota koulutettaisiin. 

Ed. Loukola (HVA): Helsingin yliopiston ja eduskunnan avajaiset ovat sivuseikka. 

Ed. Sjöström (LUAT): Vapaa-ajattelijain edustajien ei pidä hyväksyä mitään uskonnollista. 

Karisma: Liitosta pitäisi lähteä tiedote kerran viikossa! Joku pässinpää tekee ensin pohjan ja sitten joku toinen (pässinpää?) stilisoi sen. 

Hakemus kouluvierailutoiminnan käynnistämiseksi on tehty, sille on haettu projektirahoitusta. Asiaa kannattaa edistää myös omalla rahoituksella. Kouluvierailutoiminnan eettiset periaatteet ovat olemassa. 

On voitava kasvattaa jäsenistöä. Vuonna 2013 saatiin noin 116-117 jäsenhakemusta, joista kaikki eivät realisoidu. Jäseniä on mahdollista saada julkisuuden kautta. Facebookissa, jossa näkyvyys on hyvä, voidaan tehdä markkinointia. Vuonna 2015 jäsenhakemusten määrä voitaisiin kasvattaa esimerkiksi kolmeen sataan. Porin Jazzissa vapaa-ajattelijoiden ständi oli vuokratulla alueella, paikka maksoi 70-80 euroa. Maailma kylässä –tapahtumassa saatiin 3-4 jäsenhakemusta. 

Ed. Väisänen (KOVA): Jäsenhankintaan pitää liittää jotakin muutakin. Opiskelijat ovat kiinnostuneita asioista. Uskonnoton vaihtoehto on esitelty sairaanhoito-oppilaitoksille Kotkassa. 

Karisma: Liitolle saadaan ehkä jo syksyllä uusi jäsenrekisteri. Noin 70 prosenttia ihmisistä tuntee eroakirkosta.fi-sivuston. On tutkittava mitä vapaa-ajattelijoista ajatellaan. Pitäisi saada porukkaa mukaan. Vapaa-ajattelijat haukuttiin kaksi kertaa eduskunnassa kevään aikana! 

    Ryhmäkuva kokousväestä. Oikeassa etukulmassa Aulis Kilpeläinen (oranssi paita), Vesa Koivisto (raitapaita), Martti Vaattovaara (musta liivi) ja Tarmo Niskanen (valkoinen paita).

Vaihtuvuus liittohallituksessa 

LH:n varsinaisista jäsenistä poistui hallituksen rivistä peräti viisi henkilöä: Tapio Kortesaari (KUVA), Mikko Mäkinen (TUVA), Kari Pasanen (KSVA), Heljä Pekkalin (KOUVA) ja Aimo Törmänen (PSVA). 

LH:n varajäsenistä olivat paikkansa jättäneet jo 2012 Niko Saarinen (RVA) ja Kristian Virtanen (SEVA). 

Niko Saarisen paikalle kesken kautta valittu Erja Sallinen (TUVA) poistui nyt liiton luottamustoimista kokonaan. 

Muista LH:n henkilökohtaisista varajäsenistä poistui jopa viisi henkilöä: Lasse Pylkki (KUVA), Antti Ellonen (TUVA), Markku Pääkkönen (HVA), Roope Kangas (PSVA) ja Henrik Sawela (HVA). 

Hallituksen riveistä poistuneista Pasanen (KSVA) valittiin nyt LV:n varajäseneksi. Virtasen paikalle kesken kauden valittu Heidi Friman (KSVA) valittiin nyt LH:n varsinaiseksi jäseneksi. Niko Saarinen (RVA) uusi nyt LH:n varajäsenpaikkansa. 

Näin suuri vaihtuvuus herättää epäilyksiä, mutta LH:han oli vuoden 2011 LK:n suljetun listavaalin tulos. Suuri vaihtuvuus on seuraus tästä. Valituksi tuli paljon henkilöitä, joiden omistautuminen liiton toiminnalle oli pinnallista ja heidän henkilökohtainen kannatuksensa LK-edustajien joukossa jäi arvoitukseksi. 

Vaihtuvuus liittovaltuustossa 

LV:sta ja samalla kaikista liiton luottamustoimista poistuivat nyt varsinaisten jäsenten puolelta ”kukkoslovakit” Juha Kukkonen (JSVA) ja Marko Koivuniemi (SEVA). Muita poistujia ovat Timo Karjalainen (OSVA), jonka paikka vaihtui LH:n varajäsenpaikaksi, Timo Mykrä (VLVY), joka valittiin nyt LH:n varsinaiseksi jäseneksi sekä Markku Perkiö (SAVA) ja Ilkka Vuorikuru (HVA), jotka poistuivat luottamushenkilöistä kokonaan. 

LV:n varajäsenistä oli jo kesken kauden poistunut Anita Törn (KSVA). Nyt liiton luottamustoimista poistuivat kokonaan Pasi Hiltunen (SAVA) ja Marja Vinni (HVA). Jaakko Wallenius (HVA) kuoli kesken LK-kauden, 11.6.2013. 

LV:n varajäsenistä Johanna Sauna-aho (TAVA) ja Kimmo Laine (HVA) valittiin LH:n varsinaisiksi jäseniksi. 

Vaihtuvuutta oli paljon liittovaltuustossakin. Jopa kolme henkilöä valittiin nyt LH:n varsinaisiksi jäseniksi, mutta enemmän oli niitä, jotka poistuivat luottamushenkilöiden piiristä kokonaan. Kukkosen osalta hajotettava loppui, kun liiton kustannusyhtiönkin varat saatiin päättyneellä LK-kaudella hävitettyä kokonaan, jopa enemmänkin. Monista liiton apureista kerrottiin jotakin, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:stä ei sanaakaan. 

Äijämenolle jarrua 

Neljästäkymmenestä LK-edustajasta kymmenen eli neljännes oli naisia. 

LH:n varsinaisiksi jäseniksi valittiin nyt kolme naista, samoin varajäseniksi kolme. Tämä lienee naisvallan ennätys Vapaa-ajattelijain liiton historiassa ja ainakin sinä aikana kun LH:n varsinaisten jäsenten määrä on ollut pienempi kuin 12. 

LV:n varsinaisista jäsenistä kaksi on naisia. Tämä on lähempänä naisvallan tavanomaista osuutta. 

Ikärakenne 

Ylikoski (HVA) (s. 1951) oli Lahden LK:ssa 2011 vanhin LH:een valittu varsinainen jäsen. Nyt hän joutui tekemään tilaa Pertti Perinivalle (KEVA) (s. 1942). 

Alueellinen edustavuus 

Tämän kirjoittaja on alueellisen edustavuuden kannattaja LV:n osalta. Imagofasisteja alueellinen tasapuolisuus ei kiinnosta. Nettihän on kaikkialla samanaikaisesti. Liiton nykysääntöjen mukaan sekä LH:n (8 §, 6. kohta) että LV:n (8 §, 7. kohta) kaikkia jäseniä koskee pyrkimys valita nämä ”tasapuolisesti eri puolilta maata”. 

Lahden LK:ssa (2011) sääntömääräystä rikottiin karkeasti. Nyt tuli parannus Kainuun ja Lapin osalta, kun Räisänen (KAIVA) sai varsinaisen jäsenen paikan, Raappanat (LLVA) sekä varsinaisen että varapaikan ja uusimpana Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry, jossa Ikävalko (ROVA) sai yhdistyksen ensimmäisen liittotason luottamuspaikan. Uudellamaalla ollut alueellisen edustavuuden puute lieveni sitä kautta, että Karkkilan Vapaa-ajattelijat (KAVA) erosi liitosta eikä ole enää syrjinnän kohde. Epäkohta ei kokonaan poistunut, koska LUAT, KUVA ja PSVA jäivät tyystin ilman paikkoja. Kaakkoisen Suomen paino väheni, mutta Korhosen (LYVA) puheenjohtajan paikka riittää sille kulmalle. 

HVA ja TAVA ovat LV:n paikkojen kahmijoita. HVA:n neljä paikkaa ja TAVA:n kolme paikkaa ovat molemmat yliedustusta. Toisaalta Varsinais-Suomi on aliedustettu. 

LH:n kokoonpanossa voi nähdä alueellista edustavuutta tukevia asianhaaroja, kun Heino (TUVA) ja Niko Saarinen (RVA) valittiin varajäseneksi. Kun Niko Saarinen nykyisin asuu Muoniossa ja on myös LLVA:n jäsen, hänen edustuksensa on asiallisemmin luettavissa kuitenkin LLVA:n piikkiin. 

Perinivan (KEVA) varsinaisen jäsenen paikka korjasi Lapin asemat LH:ssa. 

HVA ja TAVA (molemmat 3 paikkaa) kahmivat itselleen myös liikaa hallituspaikkoja. TAVA:lle olisi riittänyt puheenjohtajan paikka. Ylikoski oli aika selvä pääsihteerivalinta, joten HVA:lle olisi sillekin riittänyt yksi paikka. 

Oppositio 

Oppositio oli pieni, mutta tärkeä, varsinkin, kun demokratiavaje on olemassa ja LH vastustaa avoimuutta. Opposition lisäksi äänestyksissä nähtiin säännöllisesti toinen pieni ryhmä, jossa äänestettiin tyhjää. Liitto on tiedottanut toiminnastaan heikosti jäsenyhdistyksille. Jos liiton toimintaa ei tunneta, on ymmärrettävää, ettei se enemmälti kiinnosta eikä sen hallintoon edes pyritä. Luottamuspulan seurauksena alueellinenkin edustavuus kärsii. 

Ulkomaiset vieraat 

Ulkomaisia vieraita ei kokouksessa ollut lainkaan. Verkkolehti Jumalaton ei myöskään ollut lähettänyt reportteriaan tähän LK:een. 

Järjestelyt 

Järjestelyt sujuivat minusta hyvin. Usein kokoussalissa on ollut etuosassa Suomen lippu ja Vapaa-ajattelijain liiton kantolippu. Nyt ne oli jätetty pois, minusta huono ratkaisu. Imagofasistit halusivat tällä korostaa omaa toimintaansa liiton ilmeen muuttamisessa. Liekkimaljasta on malja amputoitu pois ja perinteinen, vapaa-ajattelijaliikkeen kansainvälinen, sinipunavalkoinen värimaailma on muunnettu vihreäoranssiksi. Linkuttamiselta tämä tuntuu. 

Kun SME kaatui, liittoa voidaan kuitenkin edelleen kutsua vapaa-ajattelijajärjestöksi. 

Yleensä kokoussalissa on myös nähty enemmän tai vähemmän kukkasia tunnelmaa kohottamassa. Joskus on nähty jopa räväköitä banderolleja, mielenosoitusten työvälineitä. Nyt niitä ei ollut, olo oli ankeampaa. Kun lippuäänestyksiä on tiedossa, LH:n olisi myös syytä huolehtia paikalle asiallinen äänestysuurna. Nyt sen virkaa toimitti jo parhaat päivänsä nähnyt, punamustavalkea pahvilaatikko.

Kimmo Sundström


Lyhenteitä


ifa imagofasisti
LH liittohallitus
LK  liittokokous
LV liittovaltuusto
SME liittohallituksen sääntömuutosesitys

Lue myös

Vapaa-ajattelijain liiton liittokokous pidetty (12.7.2008)
Lahden liittokokous siirsi Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajuuden Tampereelle (25.7.2011)

Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistykset (25) ja niiden äänivaltaiset edustajat (40) Tampereen liittokokouksessa 14.-15.6.2014

1. Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA)
Juha Toivonen (1).

2. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (HVA)
Anneli Aurejärvi-Karjalainen, Maarit Fredlund, Karri Isomeri, Kimmo Laine, Kerttu Loukola, Ilkka Ristimäki ja Esa Ylikoski (7).

3. Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus r.y. (HYPROM)
Timo Andersson (1).

4. Joensuun seudun vapaa-ajattelijat r.y. (JSVA)
Ari Sulopuisto (1).

5. Kainuun Vapaa-ajattelijat r.y. (KAIVA)
Vesa Koivisto ja Aki Räisänen (2).

6. Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA)
Sauli Kankaanpää ja Pertti Periniva (2).

7. Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry (KSVA)
Heidi Friman ja Kari Pasanen (2).

8. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat (KUVA)
Tarmo Niskanen (1).

9. Kotkan Vapaa-ajattelijat r.y. (KOVA)
Aulis Kilpeläinen, Jouko Koivistoinen, Anneli Laakkonen ja Hannu Väisänen (4).

10. Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA)
Ei edustajaa paikalla (0).

11. Lahden Vapaa-ajattelijat r.y. (LAVA)
Jari Peltonen ja Tapio Pilli (2).

12. Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat r.y. (LYVA)
Tomi Pinomäki (1).

13. Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry (LLVA)
Martti Vaattovaara (1).

14. Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT)
Kim Sjöström (1).

15. Nokian Vapaa-ajattelijat r.y. (NOVA)
Ei edustajaa (Simo Järvinen) paikalla (0).

16. Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA)
Marko Lakkala (1).

17. Porvoon Seudun Vapaa-ajattelijat – Borgånejdens Fritänkare r.y. (PSVA)
Ei edustajaa paikalla (0).

18. Raision Vapaa-ajattelijat r.y. (RVA)
Niko Saarinen (1).

19. Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA)
Marianne Ikävalko (1).

20. Satakunnan vapaa-ajattelijat ry (SAVA)
Tauno Perkiö ja Arvid Saarinen (2).

21. Seinäjoen Vapaa-ajattelijat r.y. (SEVA)
Marjo Kulmala (1).

22. Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA)
Kari Hännikäinen, Tuula Kuoppala, Johanna Sauna-aho, Kaj Torrkulla ja Antti Värri (5).

23. Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA)
Ritva Ahonen ja Miika Heino (2).

24. Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys r.y. (VLVY)
Timo Mykrä (1).

25. Varkauden Vapaa-ajattelijat r.y. (VARVA)
Ei edustajan lähettämisoikeutta (0).


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?