VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 (16.6.2019)


Vuonna 2018 Vapaa-ajattelijain liitto ylsi toiseen perättäiseen ylijäämäiseen tilinpäätökseen. Tulos oli 4.610,98 euroa (2017: 431,45 eur). Vallassa olevat imagofasistit tehtailivat vuosina 2013–2016 kumulatiivista tappiota 79.838,44 euroa. Vuosien 2017–2018 ylijäämätahdilla tappio tulisi kurotuksi umpeen 31 vuodessa. 

Toimintakertomus vuodelta 2018 

Liitto pyrkii ajamaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien oppilaiden etuja siten, että nämäkin pääsisivät opiskelemaan elämänkatsomustietoa (ET). Pyrkimys on jatkunut syyskuusta 2010 lukien, aluksi jopa vastoin Piikkiön liittokokouksen (2008) päätöksiä. Toistaiseksi ET on kuitenkin säilynyt uskonnottomien omana oppiaineena, vaikka sitä opiskelee myös jonkin verran uskonnollisiin vähemmistöyhdyskuntiin kuuluvia oppilaita. 

Surkastunut toiminta 

Liiton toiminta on surkastunut lausuntojen, kannanottojen ja tiedotteiden antamiseksi. Liitto ei ole enää erityisesti uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö vaan tavoittelee ihmisten yhdenvertaisuutta sekä uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämistä. Näin se ei erotu muiden kansalaisjärjestöjen joukosta yhtä selvästi kuin aiemmin. Liiton ”hallinto” on asetettu jäsenyhdistysten edelle. 

Liittohallitus ja liittovaltuusto toimivat vastoin liiton sääntöjä 

Liittovaltuuston (LV) toiminnasta kertovassa kohdassa ei mainita jäsenyhdistysten Länsi-Uudenmaan ateistit ry ja Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n erottamista yhdistyslain ja liiton sääntöjen vastaisesti LV:n kokouksessa 21.4.2018. Myöhemmin erottamistoimet mainitaan ja syyksi sanotaan sääntöjen vastaiset menettelytavat. (Ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liitto jatkaa järjestösotaa omia jäsenyhdistyksiään vastaan – kaksi jäsenyhdistystä erotettiin vastoin sääntöjä (15.5.2018).)  LV:n syyskokous pidettiin 24.11.2018. 

Liittohallitus (LH) kokoontui viisi kertaa, kokouspäiviä ei kerrota. Kerron, että niitä olivat muun muassa 20.1.2018 ja 17.3.2018. 

Toimihenkilöt 

Vapaaehtoispohjalta toimivista toimihenkilöistä mainitaan varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja taloudenhoitaja. Puheenjohtaja Kaj Torrkullaa ei mainita. Eikö hän siis toimikaan vai eikö vain toimi vapaaehtoispohjalla? Olen nimennyt hänet nukkepuheenjohtajaksi. Pitkään aikaan en ole nähnyt hänen toimistaan muuta jälkeä kuin pari allekirjoitusta erinäisissä pääsihteeri Esa Ylikosken laatimissa, tyhjiin valuneissa valtionapuhakemuksissa. Odotan puheenjohtajalta enemmän. 

Vapaa Ajattelija -lehden toimitussihteerille maksettiin numerokohtainen palkkio. Lehden taitto ja liiton kirjanpito hoidettiin ostopalveluina. Jos kirjanpito tehtäisiin liiton omana työnä, kuluja voitaisiin karsia. 

    Vapaa-ajattelijain liiton entinen toimisto. Näyteikkunatyöryhmä ei ole saanut ikkunoita pestyä. Talon julkisivun kunto on kohentunut julkisivuremontin valmistuttua.

Työryhmät 

Toimintakertomus mainitsee useita, muttei kaikkia työryhmiä. Niiden kerrotaan jatkaneen toimintaansa, mutta raportointi tuloksista on erittäin niukkaa. Toimintakertomuksen pitäisi kertoa juuri toiminnasta. 

Taloustyöryhmän jäsenet mainitaan, muttei sanaakaan sen toimista. Vapaa Ajattelijan toimituskunta (toimitusneuvosto) mainitaan ja että lehden taittaa porilainen Dorian Films Ky. Nettityöryhmän sanotaan hoitaneen liiton sähköpostiryhmiä, nettisivuja ja facebook-sivuja. Torrkullakin mainitaan tämän ryhmän jäsenenä. 

Hautausmaatyöryhmän sanotaan auttaneen ”hautaustoimilain edellyttämän vallintarajoituksen päivittämisessä” Lepomäen (Siikaisissa) hautausmaan kohdalla. Olisin halunnut kuulla, onko hautausmaan aita uusittu. Se luvattiin tehdä kesällä 2013. Ainakaan alkukesästä 2017 sitä ei vielä ollut tehty. Usein vapaa-ajattelijain työt valmistuvat seitsemän vuoden kuluttua päätöksestä, elleivät vaivu kokonaan unhoon. Ensi kesänä tulee kuluneeksi seitsemän vuotta siitä, kun aidan piti olla uusittu. 

Asuntotyöryhmän osalta kerrotaan toteutetun saneeraus kahdessa liiton omistamassa asunnossa. Tämä on ollut toimintaa, siitä olisi ollut kiva kuulla enemmän. Koulujen materiaali- ja vierailutoiminnan työryhmän tuli tuottaa, jakaa ja kehittää esitysmateriaaleja. Työ sanotaan aloitetun, tuloksista ei raportoida. Sääntömuutostyöryhmä on valmistellut esitystään. Viisi sen jäsentä mainitaan. Kotkalaisesta Liisa Taskisesta on tullut Taskila. On vähän huolestuttavaa, jos edes työryhmien jäsenten nimet eivät ole hallussa. Ehkei toimintakertomuksen kirjoittaja pidä heitä kovin tärkeinä henkilöinä? No, ei virhe ole suuren suuri. 

Tämän kirjoittaja on useasti moittinut liiton entisen toimiston näyteikkunoiden ankeutta ja likaisuutta. Keskiverron hautaustoimiston näyteikkuna on liiton toimitilan ikkunoihin verrattuna elegantti, siisti ja houkutteleva. LH nimesikin 20.1.2018 näyteikkunatyöryhmän (Ritva Ahonen, Jape Lovén ja Esa Ylikoski), jonka tehtävänä on näyteikkunan ”hyödyntäminen viestinnässä”. Vuoden ja viiden kuukauden aikana työryhmä ei vielä ole saanut mitään aikaan. Ei edes kerrota, onko suunnittelukokouksia pidetty. 

Minulla oli toimistonhoitajana tapana jakaa tehtäviä useille ihmisille ja valvoa, että tehtävät suoritettiin. Aina ei käynyt näin. Silloin oli tehtävä työ itse. Nyt haluaisin nähdä Vapaa Ajattelijassa kuvajutun, jonka otsikoksi ehdotan ”Liiton näyteikkunat säihkyvät jälleen. – Näyteikkunatyöryhmä sai työnsä päätökseen.” Valokuvassa pitäisi olla ainakin ryhmän jäsenet, pesuainepullo sekä ämpäri, rätti ja A-tikkaat. Tiedote lähetettäisiin Kallio-lehteen. 

En pidä minkään työryhmän pelkkää jäsenyyttä toimintana. Jos toimintaa ei ole, jäseniä ei voida kutsua aktiiveiksi. Viittaan tällä siihen, että esimerkiksi liiton apuhakemuksissa puhutaan kymmenistä aktiiveista. Näiden toiminnasta pitäisi osata kertoa enemmän, jos toimintaa on. 

Jäsenyhdistykset 

Jäsenyhdistyksiä oli vuoden lopussa 20. Yhteensä liitolle tilitettiin liittomaksu 1.341 jäsenestä. Jäsenmääräluku 1.341 ilmoitettiin jo julkistettaessa ”alustava jäsentilasto” 15.2.2019. Luku ei muuttunut sen jälkeen. Tämäkin puoltaa sitä, että vajaa-ajattelijoiden pitäisi toimia tässäkin asiassa ripeämmin eikä pantata jäsentilastoa loppukevääseen. Jostain syystä jäsentilasto on Vapaa-ajattelijain liiton kriitikoiden ja vastustajien suuren mielenkiinnon kohteena. Vastustajat ovat saaneetkin riemuita monta vuotta peräkkäin sillä jäsenmäärä on laskenut joka vuosi vuodesta 2012 lukien. Tätä vastustajat ovat pitäneet merkkinä oikeassa olemisestaan. Liitto oikeastaan pitäisi lopettaa, niin mätä se on, he sanovat. 

Liitto tuki jäsenyhdistyksiään näiden hautausmaiden ylläpitämisessä. Tukea sai neljä jäsenyhdistystä. Tukea ei myönnetty liittoon kuulumattomien vapaa-ajattelijayhdistysten tai muiden uskonnottomien ylläpitämien hautausmaiden ylläpitoon. Liiton aikanaan saama testamentti asettaa tällaiset hautausmaat yhdenvertaiseen asemaan jäsenyhdistysten hautausmaiden kanssa. Kenties tällaisilta ei tullut kertomusvuonna tukihakemuksiakaan? 

Myös paikallistoimintaan liitto antoi tukea. Suurin tuki meni taas Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n (HSVA) julkaisemalle Uskomaton-lehdelle (ks. tarkemmin Uskomaton laihtui nelisivuiseksi (11.11.2018)). HSVA on varakas yhdistys, joka saa paljon pääomatulojakin, eikä sillä ei ole tarvetta saada rahallista tukea. Tukisumma salataan. 

Yhteydenpito jäsenyhdistyksiin 

Yhteydenpitokanavina toimivat yhdistykset-sähköpostilista, liiton tiedotuslista ja keskustelulista Kinatori. Pääsihteeri vieraili Forssan, Raision ja Rovaniemen yhdistyksissä. Jonkin verran oli muutakin jäsenyhdistysyhteistyötä. 

Lainakirjasto 

Liiton toimitilassa (Neljäs linja 1) on kirjasto, josta kirjoja voi lainata sopimuksen mukaan. Haluaisin kuulla jotakin lainaustoiminnasta, jos sellaista on. 

Vertailuna kerron, että ihan lähellä liiton entistä toimistoa on Elonpyörä ry:n lainakirjasto ja kirjamyynti (Vilhovuorenkuja 20). Paikka on pienempi kuin liiton toimitila, mutta kirjasto on paljon suurempi kuin liiton lainakirjasto. Toiminta on järjestetty paljon paremmin. Paikka on auki torstaisin kello 16–18 ja lauantaisin kello 11–14. Olen käynyt siellä useasti ja olen nähnyt myös kirjojen ostajia ja lainaajia toisin kuin liiton entisessä toimistossa. 

Talous 

Vuoden 2018 ylijäämään vaikuttivat palkkakulujen ja palveluostojen väheneminen. Liittomaksutulo oli 16.352,00 euroa. Vuonna 2012 tämä tulo oli vielä 18.180,00 euroa. Tuorein kuuden vuoden alamäki vei liittomaksutulostakin kymmenesosan. 

Valtion yleinen toiminta-avustus oli 20.000 euroa ja Taiken (Taiteen edistämiskeskus) jakama kulttuurilehtituki Vapaa Ajattelijalle 2.000 euroa. Muita rahoitushakemuksia ei tehty. 

Liitto on Prometheus-seremoniat Oy:n osakas. Liiton toimintakertomuksen mukaan yhtiön toiminta kasvoi vuonna 2018 hieman ”edellisvuoden tapaan”. 

Tosiasiassa vuonna 2017 yhtiön toiminta supistui vuoteen 2016 verrattuna. Liikevaihto aleni 9,7 prosenttia (ks. tarkemmin Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2017 (12.11.2018))

Liitto on kansainvälisen International Humanists -järjestön jäsen. Järjestön nimi oli aiemmin International Humanist and Ethical Union (IHEU). 

Liitto käyttää edelleen Vuokraturva Oy:n ja Hallinnointiturva Oy:n kaupallisia ja hintavia palveluja. Ehdotin aiemmin, että nämä tehtävät siirrettäisiin asuntotyöryhmälle, mikä lisäisi omavastuisuutta. ”Huomattavia peruskorjauksia” teetettiin kahdessa asunnossa, muttei kerrota tarkemmin missä asunnoissa. Muualla on kerrottu, että nämä olisivat isoja asuntoja eli kaksioita. Liiton vuokra-asunnoista kolme on kaksioita: Angervotie 4 F 59 (Helsinki), Paimenenkatu 16 A 5 (Vantaa) ja Rasinrinne 3–5 D 65 (Vantaa). Korjaukset ovat varmasti tarpeen. Tässä liitto on toiminut järkevästi. 

Liitto tukee hakemuksesta enintään 100 eurolla jäsenyhdistysten jäseniä, jos seremoniapalveluita ostetaan Prometheus-seremoniat Oy:stä. ”Hakemuksia tuli vähän”, mutta asiasta ei kerrota enempää. Liitto tuki myös jäsenyhdistystensä juhlapuhujatoimintaa. 

Jäsenhakemuksista jäsenyhdistyksiin valtaosa on sähköisiä. Eniten jäsenhakemuksia sai HSVA. Niiden määrää ei kerrota. HSVA:n jäsenistö kasvoi vuoden aikana 32 jäsenellä (8,5 %). 

Liiton tilin- ja toiminnantarkastuksen lisäksi on tositetarkastus. Sitä suorittivat ”liiton toimihenkilöt”, mutta henkilöiden nimiä ei kerrota. 

Tiedottaminen 

Liitto laati 15 erilaista kannanottoa ja lausuntoa sekä pyydettäessä että oma-alotteisesti. Mediaseurantaa liitto harrastaa omatoimisesti, kun hintavasta Meltwater-palvelusta luovuttiin 1.8.2017 alkaen osana säästötoimia. Liittoa edustivat nukkepuheenjohtaja Kaj Torrkulla ja pääsihteeri Esa Ylikoski. 

Vapaa Ajattelija ilmestyi neljästi, painos oli 2.300 kappaletta. Maksavien lehdentilaajien määrä ei noussut ja on edelleen ”alle 100”. Lehden ilmaisjakelu on yli 130 kappaletta. Lehti on luettavissa myös netissä näköislehtenä. 

Painosmäärä tuntuu aika isolta. Mihin päätyy 2.300–1.341–100–130=noin 700 lehden kappaletta? Roskiinko? 

Laajapohjaiset toimintaryhmät ja muu yhteistyö 

Liitto ylläpiti uskonnonvapaus.fi-sivustoa, josta vastasi Jori Mäntysalo. Toimikauden lopulla avattiin vaalikone kevään 2019 eduskuntavaaleja varten. En ole tutustunut vaalikoneeseen, vaalikiihotusta arvostelin. Sitä oli jo Vapaa Ajattelijan numerossa 4/2018 ja kiihotus jatkui tämän vuoden numerossa 1/2019 (ks. Vapaa Ajattelija 4/2018 päätti julkaisuvuoden (19.12.2018) ja Vapaa Ajattelija 1/2019 jatkaa vaalikiihotusta (20.3.2019))

Kantelupukki.fi-sivusto (perustettu 2015) jatkoi toimintaansa. Sen takana ovat HSVA, Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA) ja Uskonnottomat Suomessa ry. 

Yhdessä Suomen Humanistiliitto ry:n kanssa järjestettiin Musiikkitalossa eduskunnan väelle toisen kerran tunnustukseton juhlatilaisuus 6.2.2018 valtiopäivien avajaisten yhteydessä. Tilaisuuteen osallistui neljä kansanedustajaa. Juhlapuhujina olivat uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho ja tietokirjailija, professori emeritus Anto Leikola. Juontajina olivat Irma Peiponen humanisteista ja Binar Mustafa vapaa-ajattelijoista. Musiikkiesityksistä vastasi Claes Andersson. 

Kansainvälinen toiminta 

Liitto on edelleen Humanists International -järjestön jäsen. Järjestön entinen nimi on International Humanist and Ethical Union (IHEU). 

Pohjoismaisten liittojen yhteistyötapaaminen järjestettiin Reykjavikissa Islannissa toukokuussa. Liittoa edusti Emma Andersson, joka on HSVA:n jäsen. Esa Ylikoski edusti liittoa European Humanist Federation -järjestön (EHF) vuosikokouksessa Nürnbergissä, Saksassa, kesäkuussa. Syyskuussa pidettiin Rationalist International -järjestön laivakonferenssi. Esityksen suomalaisista vapaa-ajattelijoista pitivät Robert Brotherus ja Eero Suorsa. Ylikosken esitelmän aihe oli Sexual Rights and Secularism (Seksuaalioikeudet ja rationalismi). 

Tuloslaskelma 1.1.2018–31.12.2018 

Parasta tuloslaskelmassa tietysti on, että ylijäämää kertyi 4.610,98 euroa (2017: 431,45 eur). Näin talouden tasapainotuksessa päästiin alkuun. Tarkastellaan lukuja taas toiminnanaloittain. 

Paikallistoiminnassa liiton avustukset jäsenyhdistyksille kasvoivat reilusti ja olivat 8.921,13 euroa (5.129,92 eur). 

”Toimiston” osalta tuotot pysyivät samana kuin vuonna 2017: 2.004,00 euroa. Varakas HSVA on liiton vuokralaisena, ja liitto ohjaa sille piilotukea alihintaisen vuokran muodossa. Vuokran pitäisi olla vähintään 200 euroa/kk. Tähän ei ole saatu parannusta. Kaiken kaikkiaan ”toimiston” kulut kasvoivat 1.076,21 euroa (12,4 prosenttia) ja tulos oli –9.749,43 euroa. Kuluerittely puuttuu. 

Tiedotus- ja julkaisutoimintaan ei kuulu Vapaa Ajattelija -lehti. Toiminnanalan tuottoja ei ollut. Menot supistuivat paljon:
–12.912,75–>–5.654,79 euroa. 

Vapaa Ajattelijan tuotot kasvoivat 2.390,16 eurosta 3.832,28 euroon eli 60,3 prosenttia. Kasvua selittää kulttuurilehtituen nousu nollasta 2.000 euroon. Toisaalta myös henkilöstökulut ja muut kulut kasvoivat niin, että tulos oli –18.750,60 euroa (–15.366,99 eur) ja heikentyi siis 22,0 prosenttia. Tässäkin eritellympi tuloslaskelma olisi antanut lisävalaistusta siitä, mistä huomattava kulujen nousu johtui. 

Hallinto toiminnanala kertoo, että viimein liitto sai leikattua kuluja kunnolla (–28.182,70–>–7.166,55 eur). Henkilöstökulut on merkitty tuloslaskelmaan omituisesti plusmerkkisiksi +2.263,78 euroa. Hallintokulut alenivat 74,6 prosenttia! Tästä on hyvä jatkaa vuonna 2019. 

Varsinaisen toiminnan kulujäämäksi tuli –53.229,05 euroa
(–85.066,27 eur). 

Muu varainhankinta tuotti 16.473,20 euroa (17.256,75 eur), josta 16.352,00 euroa oli liittomaksutuloa. Mitä tuloa erotus (121,20 eur) oli, ei selviä. Se saattoi olla lahjoituksiakin. Vaikka vuonna 2017 liiton saamat lahjoitukset olivat nolla euroa, näin ei ole joka vuosi. Vuonna 2016 lahjoituksia kertyi 110 euroa ja vuonna 2015 135 euroa. 

Lahjoituksetkin kertovat omavastuisuuden tasosta ja luottamuksen määrästä liittoa kohtaan. Hyvin johdetuissa järjestöissä lahjoituksia voi tulla paljonkin. Kirjoitin aiemmin Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n saamista lahjoituksista. Niitä UUT sai viime vuonna 25.015,00 euroa (Uskontojen uhrien tuki valitsi uuden hallituksen vaalilla (26.3.2019)). Kun liiton saamat lahjoitukset ovat pitkään olleet lähellä nollaa, koko liiton pitäisi uhrata hetki sen miettimiseen, miksi näin on. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta sujui selvästi edellisvuotta heikommin. Tuotot laskivat 8,9 prosenttia ja olivat 79.658,35 euroa. Mahdollisesti remontoitavia huoneistoja jouduttiin pitämään remontin ajan tyhjillään eikä vuokratuloja ei saatu. Vastaavasti kasvaneet kulut heikensivät toiminnanalan tulosta. Kulut olivat
–58.291,52 euroa (–41.179,00 eur). Toimintakertomus puhuu asuntojen saneerauksesta. Näyttää siltä, että remonttikulut on kirjattu tulosvaikutteisesti heti kuluiksi (liitetiedoissa ei mainita tästä mitään). Siksi toiminnanalan tulos romahti 46.240,97 eurosta 21.366,83 euroon. Remontit olivat kuitenkin suositusteni mukaisia. Kahdeksan remontoimattoman huoneiston joukossa voi vielä hyvin olla sellaisia, jotka kaipaavat jonkinlaista remonttia. Jos asuntotyöryhmä pystyisi myös itse remontoimaan asuntoja, se olisi hieno juttu ja alentaisia kuluja. Mutta tästä toiminkertomus ei puhu mitään. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeen tuloslaskelma osoittaa edelleen pienempää alijäämää (–15.389,02 eur) kuin vuonna 2017
(–21.568,55 eur). Valtion yleisavustuksesta liitto menetti 2.000 euroa, pohjalukemiksi kirjattiin 20.000 euroa. Näin tilikauden ylijäämäksi muodostui 4.610,98 euroa. 

”Tästä on hyvä jatkaa” 

Entisen puheenjohtaja Petri Karisman tapaan voidaan sanoa, että tästä on hyvä jatkaa. Vaikka liitto menetti valtionapunsa tänä vuonna kokonaan, omatoimisuutta ja -vastuisuutta lisäämällä liitolla on mahdollisuus kuroa vanhoja alijäämiä umpeen, jos kykyä on. Luottamustesti LH:n ja LV:n toimintaa kohtaan on liittomaksujen korottaminen. 20.000 euron valtionavun menetys edellyttäisi liittomaksun korottamista vähintään kaksinkertaiseksi eli 24,00 euroon (20.000: 1.341=14,91 eur). Jos jäsenyhdistykset suostuvat maksamaan tämän, silloin minäkin tunnustan, että liiton hallinnolla on jäsenistön luottamus.

Tase 31.12.2018 

Taseen pysyvissä vastaavissa aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset pienenivät muutamilla sadoilla euroilla ja pysyvät vastaavat ovat yhteensä 618.603,25 euroa. Vaihtuvissa vastaavissa siirtosaamiset ovat sieventyneet 8.546,25 eurosta 4.653,82 euroon. Rahoitusasema on hyvä. Rahaa ja pankkisaamisia oli 62.803,25 euroa. Taseen loppusumma on 688.525,80 euroa. 

Vastattavan puolella sidotuissa rahastoissa on varoja 701.594,61 euroa kuten edellisenä vuonna. Liitto ei ole julkistanut tase-erittelyitä. Oppositio on pelännyt, että imagofasistien tappiotehtailu johtaa liiton asunto-osakkeiden realisoimiseen ja liitosta tulee yhtä köyhä kuin se oli vuonna 1988, jolloin aloitin toimiston- ja taloudenhoitajana. Oma pääoma on yhteensä 669.487,30 euroa. Nämä ovat kirja-arvoja, tosiasiassa liitto on huomattavasti varakkaampi. 

Lyhytaikaisia velkoja oli yhteensä 19.038,50 euroa (7.634,32 eur). Määrä on kuitenkin ihan kohtuullinen. Liitetietojen mukaan henkilöstön lukumäärä oli nolla, myös vuonna 2017. Viimeinen liiton palkkalainen, Maarit Fredlund, oli sairauslomalla 1.4.2017 lukien kunnes hänenkin työsuhteensa irtisanottiin päättyväksi 31.3.2018. 

Halllituksen jäsenistä Marko Lakkala ja Mikko Muilu eivät ole allekirjoittaneet tilinpäätöstä ja Terttu Rautiaisen osalta sen on allekirjoittanut hänen varajäsenensä, samoin kemiläinen Pertti Periniva. 

Vertailu vuoteen 2002 

Tehdään taas vertailu vuosien 2002 ja tuoreimman tilinpäätöksen välillä muutaman tilinpäätösluvun osalta. Kirjoittajan tekemä viimeisin tilinpäätös on vuodelta 2002. Edistys on ollut kuluneen 16 vuoden aikana vaatimatonta. 

 1. Liiton kaikki tuotot: 90.571,97 (2002) / 124.331,61 (2018);
 2. Liiton kaikki kulut: –100.217,79 / –119.720,63;
 3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot:
  –25.667,63 (25,6 prosenttia kaikista kuluista) /
  –0,00 (0,0 prosenttia kaikista kuluista; työntekijät irtisanottu); 
 4. Vapaa Ajattelija -lehden tappio: –11.466,17 /
  –18.750,60;
 5. Oma pääoma: 498.896,94 / 669.487,30.

Kimmo Sundström

Lue myös
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätökset [HTML]

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?