PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 (12.11.2018)

Päivitetty 27.11.2019

Yhtiön tilikausi 1.1.2017-31.12.2017 oli sen yhdeksästoista. Jo vuotta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa arvioitiin oltavan lähellä liikevaihtohuippua. Arvio osui oikeaan. Vuonna 2017 liikevaihto supistui edellisvuodesta 9,7 prosenttia ja oli 71.636,11 euroa. Kun yhtiön liikevaihto vuosina 2010-2016 oli välillä 71.359,04-79.292,83 euroa ja juuri vuonna 2016 79.292,83 euroa, muutos on kohtalaisen suuri. Liikevaihdossa palattiin vuoden 2010 tasolle. Vuonna 2010 liikevaihto oli loikannut edellisen vuoden 54.013,34 eurosta 32,1 prosenttia ylöspäin 71.359,04 euroon. Kun alle 70.000 euron ei sentään menty, liikevaihdon supistumista ei voi pitää kovin vakavana seikkana. Se käsitys tosin vahvistuu, että yhtiön kasvutarina alkaa olla taputeltu. Jos tapakulttuurista olisi vuonna 1998 tullut osa Vapaa-ajattelijain liiton toimintaa - kuten liiton päätöksentekoelimet päättivät - liiton hajoaminen olisi kenties estynyt. Tapakulttuuritoiminta olisi voinut kasvaa suurempiin mittoihin ja levittäytyä laajemmalle. Tämä on jossittelua, liitto valitsi toisin. 

Vuosi Liikevaihto (eur) Muutos (%)
2009 54.013,34 -2,5
2010 71.359,04 +32,1
2011 72.651,80 +1,8
2012 79.244,52 +9,1
2013 76.573,54 -3,4
2014 73.502,97 -4,0
2015 78.314,33 +6,5
2016
79.292,83
+1,2
2017 71.636,11 -9,7

Petkutuksen kokoluokka

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Yhtiö on pystynyt toteuttamaan tästä 31,8 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 16 vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Edellinen liikevaihdon kasvuloikka (32,1 prosenttia) otettiin vuonna 2010. Kuitenkaan 80.000 euron rajaa ei pystytty silloin eikä sen jälkeenkään ylittämään. Nyt ollaan samalla tasolla kuin vuonna 2010. Petkutuksen kokoluokka on 68 prosenttia. 

Vapaa-ajattelijoita petkutettiin helposti ja laajalti. He eivät toimineet järkevästi ja realistisesti vaan heitä ohjasivat toiveet, tunteet ja uskomukset. Pahempaa oli, että petkutus levisi koko liikkeeseen. Liikkeen eteneminen pysähtyi ja itse järjestö, Vapaa-ajattelijain liitto ry, hajosi. Vaikeudet jatkuvat. Työntekijöiden irtisanomiset ehkä lakkaavat, koska näitä ei enää ole. Sen sijaan järjestösota liiton omia jäsenyhdistyksiä vastaan jatkuu. Niistä, jotka kaiken tämän päästivät irti, suurin osa on luikkinut kuka minnekin. He eivät vastaa mistään. Osan siivosi pois kuolema. 

Tilikauden tappio 

Liikevoitto oli 3,78 euroa (2016: -397,29 euroa). Tilikauden tappio oli -63,81 euroa (2016: 8,12 euroa). Yhtiö ei kerro, mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiö vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista toiminnastaan. 

Puheiden hinta pysynyt ennallaan 

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hintaa ei ole sen jälkeen korotettu. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Nämä hinnat ovat edelleen voimassa marraskuussa 2018. Koska yhtiö on luonteeltaan kaupallinen, odotan, että puhujataksoja pian korotetaan. 

Yhtiön taustajärjestöjen (vapaa-ajattelijat, humanistit ja protulaiset) jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat puhujapalvelusta 30 euron ja juhlakäsikirjasta (20 euroa toimituskuluineen) viiden euron alennuksen. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen voi vielä saada eri hakemuksesta puhuja- ja musiikkikuluihin avustusta liitolta. Puhujan tulee olla rekisteröitynyt ”Pro-Seremoniat ry”:n (tällaista yhdistystä ei ole olemassa) tai jonkun liittoon kuuluvan vapaa-ajattelijayhdistyksen kautta. Kulut korvataan jälkikäteen kulutositteita vastaan, ja korvaus on harkinnanvarainen. Kuluja on oltava vähintään 100 euroa ja maksimikorvaus on 200 euroa. 31.5. mennessä haetut kulut korvataan kesäkuussa ja 30.11. mennessä haetut joulukuussa. 

Ateistiyhdistykset eivät olleet perustamassa yhtiötä eivätkä käytä yhtiön palveluksia. Jäsen on voinut tarvittaessa saada palveluita yhdistyksestään ilman kaupallisuutta (vrt. Jätimme jäähyväiset Tapio Tukiaiselle (18.11.2016))

Tuloslaskelma 

Yhtiölle on tunnusomaista, että tilikauden ostot poukkoilevat paljon tilikaudesta toiseen. Nyt ostoja oli -1.233,41 euroa (2016: -10.366,05 euroa; 2015: -148,35 euroa; 2014: -10.190,69 euroa). Varastojen muutos oli -2.975,72 euroa (2016: 5.684,02 euroa). Ulkopuolisten palvelujen ostot laskivat selvästi ja olivat -4.300,00 euroa (2016: -5.208,40 euroa). 

Palkka- ja palkkiokulut jatkoivat alenemistaan ja olivat -32.978,12 euroa. Nämä kulut ovat laskeneet vuodesta 2015 jo 12.195,37 euroa eli 27,0 prosenttia. Myös eläkekulut (-7.879,98 euroa) supistuivat. Henkilöstökulujen ennätys, -55.695,72 euroa, syntyi vuonna 2015. Nyt niitä kertyi vain -41.735,43 euroa. 

Liiketoiminnan muiden kulujen erittely salattiin 

Näissä tilinpäätöskirjoituksissa yhtiötä arvosteltiin vuosia siitä, ettei se lainkaan eritellyt liiketoiminnan muita kuluja. Tilinpäätöksessä oli kulumöykky, jonka suuruus vaihteli viime vuosina 20,2-37,4 prosentin välillä liikevaihdosta. Möykkyraportointia harrastettiin vuosina 2006-2013. Vuosia 2014-2015 raportointi kohentui: 


2015 2014
Matkakulut 6.131,28 5.446,62
Markkinointikulut 418,32 2.088,00
Kone- ja kalustokulut 799,67 778,77
Muut hallintopalvelut 3.469,90 3.448,86
Muut liiketoiminnan kulut 4.727,94 2.164,64
Liiketoim. muut kulut yht. 15.547,11 13.926,89

Vuosina 2016-2017 yhtiö salasi taas muiden kulujen erittelyn. Möykyn suuruus oli -21.376,39 euroa (2016: -19.309,22 euroa), 29,8 prosenttia liikevaihdosta. Möykyllä halutaan salata tarkemman kuvan saamista yhtiön kuluista. 

Tase 

Yhtiön tavaravaraston arvo (7.033,00 euroa) pieneni (2016: 10.008,72 euroa). 

Takavuosina yhtiön myyntisaamiset paisuivat holtittomasti ja olivat vuoden 2013 lopussa 51.753,70 euroa. Vuonna 2014 nämä saamiset perattiin, jäljelle jäi 5.576,40 euroa. Vuonna 2015 myyntisaamisia oli 5.901,80 euroa. 31.12.2017 myyntisaamisia oli 2.185,00 euroa. Tase on tervehtynyt. 

Rahat ja pankkisaamiset supistuivat radikaalisti ja olivat 1.269,11 euroa. Vielä 2015 ne olivat 16.331,85 euroa ja vuonna 2016 10.818,31 euroa. 

Vastaava puolittui ja oli 14.196,57 euroa (2016: 28.665,05 euroa). Yhtiö ei kerro, miksi näin suuri muutos tapahtui. 

Henkilöstön määrä ennallaan 

Vuoden 2015 tilinpäätöksen liitetiedoissa yhtiö ilmoitti henkilöstön keskimääräiseksi lukumääräksi kaksi. Vuonna 2016 tämä luku oli muuttunut 12:ksi (vertailutieto vuodelta 2015 oli kuitenkin muutettu 13:ksi; ehkä jokin laskentaperusteiden muutos?). Vuoden 2017 lukumääräksi yhtiö kertoo samoin 12. 

Yhtiö on mikroyritys. Tilinpäätöksen liitetiedoissa se soveltaa valtioneuvoston asetusta pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015). Vaikka henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on ylittänyt kymmenen, yhtiön ei tarvitse raportoida johdon palkkoja. Yhtiö onkin salannut ne pitkään. 

Yhtiön kotisivu on kuosissa 

Tilikautta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa huomautin, ettei yhtiön kotisivua ollut päivitetty joidenkin tietojen osalta viiteen vuoteen. Osa tiedoista oli vanhentuneita. Vuonna 2014 vanhentuneet tiedot poistettiinkin. Sen jälkeen sivujen ulkoasu uudistui. Käytössä on myös verkkokauppa. 

Verkkokaupasta voi tilata mm. Vapaa-ajattelijain liiton uusimman surunvalittelu- ja onnitteluadressin. Vanhempia (ja tyylikkäämpiä) liiton adresseja ei ole kaupan. Niistä katetta tulisi enemmän, kun myyntihinta voisi olla kaksinkertainen uusiin adresseihin verrattuna. Myöskään liiton hautajaiskukkakortteja ei ole myytävänä. (Hautajaiskukkakortit voit ostaa Pääkaupunkiseudun ateistit ry:ltä Ateistien hautajaiskukkakortit (23.10.2016).) Valkoinen kortti esittää uskonnottomien käyttämän kuva-aiheen, liekkimaljan. Liekkimalja on myös Vapaa-ajattelijain liiton vaakunan kuva-aihe

Kimmo Sundström 


JK. Pro-Seremoniat Oy teki tappiota -63,81 euroa (2016: 8,12 euroa). Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin. 

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja. 

Arvioin vuonna 2008 (Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)), että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (2008: 11.107,53 euroa). 

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa. 

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa. 

Vuoden 2012 osalta korotin arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.) 

Vuoden 2013 osalta arvioni oli edelleen maltillisesti 9.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 14.462,44 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 9.646,25 euroa.) 

Vuonna 2014 toimitusjohtaja Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat tulot nousivat paljon (verotettava tulo valtionverotuksessa 24.248,17 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.145,27 euroa). Koska yhtiö ei raportoi erikseen johdon palkkoja, ei voida tietää saiko toimitusjohtaja lisätulot tästä osakeyhtiöstä vai jostain muualta. Pysytin arvioni ennallaan eli arvioin, että hänen palkkionsa toimitusjohtajan työstä oli 9.000 euroa. 

Vuonna 2015 toimitusjohtajan verotettavat tulot säilyivät vuoden 2014 tasolla. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 24.663,91 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.579,41 euroa. Arvioin vielä toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa. 

Vuonna 2016 toimitusjohtajan tulot laskivat lievästi vuoden 2015 tasolta. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 23.632,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 20.501,99 euroa. Arvioin edelleen toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa. Tämä arvio voi osua paljon alakanttiin, sillä vuosina 2014-2016 toimitusjohtajan tulot ovat pysyneet vakaina. Valtionverotuksessa tulot ovat olleet keskimäärin 24.181,56 euroa ja kunnallisverotuksessa keskimäärin 21.075,56 euroa. Jos toimitusjohtaja saa ansiotuloja muualta kuin yhtiöstä, arvio toimitusjohtajan saamasta palkasta toimitusjohtajan työstä voi osua likimain oikeaankin. Jos taas toimitusjohtaja saa kaikki ansiotulonsa yhtiöstä, arvio voi olla esimerkiksi vain puolet todellisesta ansiosta. 

Vuonna 2017 toimitusjohtajan tuloissa tapahtui radikaali väheneminen. Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa oli 3.491,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 0,00 euroa. Tämän seurauksena arvioin toimitusjohtajan saaneen palkkaa 3.000,00 euroa toimitusjohtajan työstä. 

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä seuraavasti:

Vuosi Palkka Arvio palkkiosta
2004 3.850
2005 9.500
2006 9.000
2007
9.000
2008
9.000
2009
7.000
2010
9.000
2011
7.000
2012
9.000
2013
9.000
2014
9.000
2015
9.000
2016

9.000
2017 3.000
Yht. 22.350 89.000

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004-2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2017 arviolta yhteensä 89.000 euroa, yhteensä siis 111.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle ”yhtiön kehittämiseen” 111.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari


Lue myös

Prometheus-seremoniat Oy teki tappiota. – Vapaa Ajattelija 2000:2, 29-30.
Prometheus-Seremoniat Oy:n tulos kasvoi 68 000-kertaiseksi

Prometheus-seremoniat [Pro-Seremoniat] Oy teki nollatuloksen (27.4.2001)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2002 (26.12.2004)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2003 (26.12.2004)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2004 (8.10.2005)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2005 (27.9.2006)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2006 (8.10.2007)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2008 (27.10.2009)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2009 (29.12.2010)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2010 (4.11.2011)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2011 (6.11.2012)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2012 (13.11.2013)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2013 (7.11.2014)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat (12.4.2015)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2014 (10.11.2015)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat II (3.3.2016)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat III (28.8.2016)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2015 (18.11.2016)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2016 (6.11.2017)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?