YHTEISÖVEROTILITYKSET SEURAKUNNILLE KASVOIVAT TAAS 7,7 PROSENTTIA (13.1.2016)

Valtiokirkoille tilitettyjen yhteisöverojen määrä kasvoi vuonna 2015 7,7 prosenttia. Vuonna 2013 kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,8 prosenttia ja vuonna 2014 kasvua tuli 10,3 prosenttia. 

Valtiokirkkojen yhteinen jako-osuus yhteisöveron tuotosta oli vuonna 2015 2,71 prosenttia. Evankelis-luterilainen kirkko saa veron tuotosta 99,92 prosenttia ja Suomen ortodoksinen kirkko loput eli 0,08 prosenttia. 

Vuonna 2015 seurakunnille tilitettiin 124.473.858 euroa yhteisöveroa. Tästä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat saivat 124.374.279 euroa ja Suomen ortodoksinen kirkko 99.579 euroa.

Vuosi Jako-osuus (%) Ev.lut. kirkolle Ortod. kirkolle
2000 1,63 125.864.870 100.773
2001 1,63 106.887.170 85.578
2002 1,70 98.254.974 78.667
2003 1,70 86.414.215 69.187
2004 1,80 96.060.962 76.910
2005 1,94 102.379.099 81.969
2006 1,94 109.408.144 87.597
2007 1,75 118.277.989 94.698
2008 1,75 121.161.210 97.006
2009 2,55 95.191.112 76.213
2010 2,55 112.421.075 90.009
2011
2,55
132.837.670
106.355
2012
2,30
97.985.989
78.451
2013 2,35 104.658.671 83.793
2014 2,81 115.438.513 92.425
20152,71124.374.27999.579
Seurakuntien jako-osuus yhteisöverosta (%) ja evankelis-luterilaisille seurakunnille sekä Suomen ortodoksiselle kirkolle tilitetyt yhteisöverot vuosina 2000-2015 (euroa) (Luvut: Verohallinto)

Vuosina 2000-2015 evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien saamat yhteisöveron tilitykset olivat siis keskimäärin 109.225.996 euroa ja Suomen ortodoksisen kirkon saamat yhteisöverotilitykset keskimäärin 87.451 euroa vuodessa. 

Lopullinen yhteisöveron verotuotto poikkeaa jonkin verran tilitetyistä yhteisöveroista ja selviää vasta marraskuussa 2016. 

Valtiokirkkojen asema yhteisöveron saajina lakkaa 

Vuosi 2015 oli viimeinen vuosi, jolloin valtiokirkot olivat yhteisöveron saajia. Kuitenkin vuosina 2016 ja 2017 niille tilitetään vielä vähän yhteisöveron rippeitä. Tämä johtuu ainakin yritysten rästiin jääneistä veroista. 

Lähtökohta uudistukselle oli, ettei valtion asema muutu. Valtio saakin itselleen seurakunnilta poistuneen jako-osuuden. 

Valtionavut valtiokirkoille 

Vuoden 2016 alusta Suomen evankelis-luterilainen kirkko tulee saamaan yhteisöveron jako-osuuden asemesta lakisääteistä, indeksiin sidottua valtionapua. Sen määrä vuonna 2016 on 114.000.000 euroa. Valtionapu annetaan ns. yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta, joista tärkein, ehkä noin tai ylikin 90 prosentin painolla, on yleisten hautausmaiden ylläpito. 

Suomen ortodoksinen kirkko saa 87.000 euron korvauksen yhteisöverojensa menetyksestä. 

Valtion talousarviossa Suomen ortodoksiselle kirkolle osoitettu määräraha vuonna 2013 oli 2.284.000 euroa, vuonna 2014 2.330.000 euroa (lisäys 46.000 euroa, 2,01 %), vuonna 2015 2.377.000 euroa (lisäys 47.000 euroa, 2,02 %) ja vuonna 2016 2.543.000 euroa. Vuoden 2016 korotuksesta (166.000 euroa, 6,98 %) avustuksen indeksikorotuksen osuus oli 33.000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) mukaan Suomen ortodoksinen kirkko sai kompensaationa yhteisöverojen menetyksestä 87.000 euroa lisää valtionapua, joka jaetaan OKM:n kautta. 

Erotukseksi (166.000-33.000-87.000=46.000) jää 46.000 euroa. Lisäys liittyy OKM:n mukaan joihinkin indeksikorotusten tarkistuksiin. 

Kirkon tulee hakea avustus vuosittain, ja avustus on periaatteessa harkinnanvarainen. 

Vaikka evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä laskee vuosittain noin 40000 hengellä, verotulot jatkavat kasvuaan. Kirkollisveroja tilitettiin vuonna 2015 valtiokirkoille yhteensä 921.478.764 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,1 prosenttia.  

Kimmo Sundström


Lue myös

Valtio haukkasi palan seurakuntien yhteisövero-osuudesta (17.2.2007)

Yhteisöveron jako-osuudet säilyivät ennallaan (22.1.2008)

Yhteisöveron jako-osuudet edelleen ennallaan (8.1.2009)
Seurakuntien saamat yhteisöverotilitykset laskivat (5.1.2010)
Yhteisöverotilitykset seurakunnille kasvoivat reippaasti (24.2.2011)
Yhteisöverotilitykset seurakunnille kasvoivat jälleen rajusti (11.1.2012)
Yhteisöverotilitykset seurakunnille supistuivat yli neljänneksen (12.1.2013)
Yhteisöverotilitykset seurakunnille kasvoivat 6,8 prosenttia (14.1.2014)
Yhteisöverotilitykset seurakunnille kasvoivat 10,3 prosenttia (12.1.2015)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?