YHTEISÖVEROTILITYKSET SEURAKUNNILLE KASVOIVAT REIPPAASTI (24.2.2011)

Päivitetty 12.1.2013

Valtiokirkkojen jako-osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2010 oli 2,55 prosenttia ja saadut yhteisöverotilitykset 112.511.084 euroa. Evankelis-luterilaiset seurakunnat saivat tästä 99,92 prosenttia ja Suomen ortodoksinen kirkko 0,08 prosenttia.

Näin evankelis-luterilaisille seurakunnille tilitettiin 112.421.075 euroa ja ortodoksiselle kirkolle 90.009 euroa. Seurakuntien saama yhteisöverotilitysten määrä kasvoi 18,1 prosenttia edellisestä vuodesta.

Lopullinen yhteisöverotuotto poikkeaa jonkin verran tilitetyistä yhteisöveroista ja selviää vasta marraskuussa 2011.

Vuosi Jako-osuus (%) Ev.lut. kirkolle Ortod. kirkolle
2000 1,63 125.864.870 100.773
2001 1,63 106.887.170 85.578
2002 1,70 98.254.974 78.667
2003 1,70 86.414.215 69.187
2004 1,80 96.060.962 76.910
2005 1,94 102.379.099 81.969
2006 1,94 109.408.144 87.597
2007 1,75 118.277.989 94.698
2008 1,75 121.161.210 97.006
2009 2,55 95.191.112 76.213
2010 2,55 112.421.075 90.009

Seurakuntien jako-osuus yhteisöverosta (%) ja evankelis-luterilaisille seurakunnille sekä Suomen ortodoksiselle kirkolle tilitetyt yhteisöverot vuosina 2000-2010 (euroa) (Luvut: Verohallinto)

Yhteisöveron jako-osuudet prosentteina ovat tämän vuoden loppuun saakka: valtio 65,42, kunnat 32,03 ja seurakunnat 2,55. Uuden eduskunnan päätettäväksi jää muutetaanko verontilityslakia tältä osin ensi vuodeksi. Ellei muuteta, seurakuntien jako-osuus putoaa takaisin vuoden 2008 tasolle eli 1,75 prosenttiin. 

Seurakuntien jako-osuutta nostettiin väliaikaisesti taloussuhdanteiden käännyttyä laskuun. Muutos tehtiin turhaan liian pitkäksi ajaksi, 1-2 vuoden mittainen muutos olisi riittänyt. Nyt taloussuhdanteet ovat jo pitkään parantuneet ja yhteisöverotuotot kasvaneet. Syy seurakuntien jako-osuuden nostolle poistui.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?