SEURAKUNTIEN SAAMAT YHTEISÖVEROTILITYKSET LASKIVAT (5.1.2010)

Päivitetty 12.1.2013

Verontilityslain (10.7.1998/532) 3 lukuun lailla 352/2009 lisätty 12 a § on voimassa väliaikaisesti 4.6.2009-31.12.2011. Sen mukaan veronsaajaryhmien jako-osuudet prosentteina yhteisöveron tuotosta ovat: valtio 65,42, kunnat 32,03 ja seurakunnat 2,55. Vuosina 2007-2008 seurakuntien jako-osuus oli 1,75 prosenttia. 

Seurakuntien saama yhteisöverojen määrä vuodelta 2009 lasketaan kuitenkin koko vuodelta 2,55 prosentin jako-osuuden mukaan. 

Kirkoista vain valtiokirkot eli Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko saavat yhteisöveroja. Muut uskonnolliset yhdyskunnat eivät niitä saa. 

Evankelis-luterilaisten seurakuntien osuus seurakuntien yhteisöverosta on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien osuus 0,08 prosenttia. 

Hallitus teki veropäätöksen 24.3.2009. Tällöin arvioitiin, että seurakuntien saamien yhteisöverojen määrä kasvaa jako-osuuden korotuksen johdosta 30 Meur vuosina 2009 ja 2010 sekä 34 Meur vuonna 2011, kaikki yhteensä siis 94 Meur. Arkkipiispa Jukka Paarma oli koveran kouransa kanssa pyytelemässä lisää yhteisöveroja kirkoille. 

Seurakuntien saamat yhteisöverotilitykset laskussa 

Suhdanteesta johtuen kaikkien yhteisöveroja saavien tahojen saamat verotilitykset laskivat. Jako-osuuksien muutoksista johtuen valtion saamat yhteisöverotilitykset laskivat rankasti, n. 55 prosenttia, edellisvuoteen verrattuna, kun taas kuntien saamat yhteisöverotilitykset laskivat n. 22 prosenttia ja seurakuntien saamat yhteisöverotilitykset n. 21,4 prosenttia. Keskimäärin yhteisöverotilitykset laskivat n. 47 prosenttia.

Vuosi Jako-osuus (%) Ev.lut. kirkolle Ortod. kirkolle
20001,63125.864.870100.773
20011,63106.887.17085.578
20021,7098.254.97478.667
20031,7086.414.21569.187
20041,8096.060.96276.910
20051,94102.379.09981.969
2006 1,94 109.408.144 87.597
2007 1,75 118.277.989 94.698
2008 1,75 121.161.210 97.006
2009 2,55 95.191.112 76.213

Seurakuntien jako-osuus yhteisöverosta (%) ja evankelis-luterilaisille seurakunnille sekä Suomen ortodoksiselle kirkolle tilitetyt yhteisöverot vuosina 2000-2009 (euroa) (Luvut: Verohallinto)

Vuonna 2008 seurakunnille tilitettiin yhteisöveroja yhteensä 121.258.093 euroa. Näistä siis 0,08 prosenttia, 97.006 euroa, meni ortodoksisille seurakunnille, tarkemmin kirkon kirkollishallitukselle, koska tämä kirkko ei jaa yhteisöveroja seurakunnilleen, vaan käyttää ne itse. 

Vuonna 2009 kaikille seurakunnille tilitettiin yhteisöveroja yhteensä 95.267.325 euroa. Näin yhteisöveroista evankelis-luterilaisille meni 95.191.112 euroa ja ortodokseille 76.213 euroa. 

Talvella 2009 tehty arvio seurakuntien osuuden kasvusta 30 miljoonalla eurolla jako-osuuden korotuksen takia osui oikeaan.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?