YHTEISÖVERON JAKO-OSUUDET EDELLEEN ENNALLAAN (8.1.2009)

Yhteisöveroa saavien veronsaajaryhmien jako-osuudet pysyvät vuonna 2009 samoina kuin vuosina 2007 ja 2008. Valtion jako-osuus on 76,22 prosenttia, kuntien 22,03 prosenttia ja seurakuntien 1,75 prosenttia yhteisöverosta. Evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta. 

Päivitetty taulukko jako-osuuksista ja tilitetyistä yhteisöveroista: http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti200.pdf

Kimmo Sundström

Huomio!  Hallitus teki 24.3.2009 veropäätöksen, jolla yhteisöveron saajien osuuksia muutettiin väliaikaisesti vuosiksi 2009-2011 näin: valtion osuus 65,42 prosenttia, kuntien osuus 32,03 prosenttia ja seurakuntien osuus 2,55 prosenttia.  Seurakuntien saamien yhteisöverojen arvioidaan tämän johdosta kasvavan 30 Meur vuosina 2009 ja 2010 sekä 34 Meur vuonna 2011.    


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?