YHTEISÖVEROTILITYKSET SEURAKUNNILLE SUPISTUIVAT YLI NELJÄNNEKSEN (12.1.2013)

Valtiokirkoille tilitettyjen yhteisöverojen määrä kääntyi voimakkaaseen laskuun vuonna 2012. Vuonna 2010 kasvua oli 18,1 prosentti, vuonna 2011 18,2 prosenttia, mutta vuonna 2012 tilitykset supistuivat 26,2 prosenttia.

Valtiokirkkojen yhteinen jako-osuus yhteisöveron tuotosta oli vuonna 2012 2,30 prosenttia. Evankelis-luterilainen kirkko saa veron tuotosta 99,92 prosenttia ja Suomen ortodoksinen kirkko loput eli 0,08 prosenttia.

Vuonna 2012 seurakunnille tilitettiin 98.064.440 euroa yhteisöveroa, josta evankelis-luterilainen kirkko sai 97.985.989 euroa ja ortodoksinen kirkko 78.451 euroa.

Vuosi Jako-osuus (%) Ev.lut. kirkolle Ortod. kirkolle
2000 1,63 125.864.870 100.773
2001 1,63 106.887.170 85.578
2002 1,70 98.254.974 78.667
2003 1,70 86.414.215 69.187
2004 1,80 96.060.962 76.910
2005 1,94 102.379.099 81.969
2006 1,94 109.408.144 87.597
2007 1,75 118.277.989 94.698
2008 1,75 121.161.210 97.006
2009 2,55 95.191.112 76.213
2010 2,55 112.421.075 90.009
2011
2,55
132.837.670
106.355
2012
2,30
97.985.989
78.451
Seurakuntien jako-osuus yhteisöverosta (%) ja evankelis-luterilaisille seurakunnille sekä Suomen ortodoksiselle kirkolle tilitetyt yhteisöverot vuosina 2000-2012 (euroa) (Luvut: Verohallinto)

Vuosina 2000-2012 evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien saamat yhteisöveron tilitykset olivat siis keskimäärin 107.934.190 euroa vuodessa ja Suomen ortodoksisen kirkon saamat yhteisöverotilitykset keskimäärin 86.416 euroa vuodessa.

Lopullinen yhteisöveron verotuotto poikkeaa jonkin verran tilitetyistä yhteisveroista ja selviää vasta marraskuussa 2013.

Seurakuntien jako-osuus vuonna 2013 on 2,35 prosenttia.  

Kimmo Sundström


Lue myös

Valtio haukkasi palan seurakuntien yhteisövero-osuudesta (17.2.2007)

Yhteisöveron jako-osuudet säilyivät ennallaan (22.1.2008)

Yhteisöveron jako-osuudet edelleen ennallaan (8.1.2009)
Seurakuntien saamat yhteisöverotilitykset laskivat (5.1.2010)
Yhteisöverotilitykset seurakunnille kasvoivat reippaasti (24.2.2011)
Yhteisöverotilitykset seurakunnille kasvoivat jälleen rajusti (11.1.2012)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?