Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Vantaalaisista 46,8 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2023 (26.2.2024)

Vantaalaisista 46,8 prosenttia (2022: 48,9 %; 2021: 51,0 %; 2020: 52,6 %; 2019: 54,3 %; 2018: 55,9 %) kuului kirkkoon vuoden 2023 lopussa. Alenema oli vuoden aikana 2,1 prosenttiyksikköä kuten vuonna 2022. Neljän viime vuoden alenema on yhteensä 7,5 prosenttiyksikköä.

Helsingissä kirkkoväkeä oli vuoden 2023 lopussa 46,0 prosenttia. Siellä jäsenprosentti painui alle 50:n alkuvuonna 2021.

Vantaa on järjestyksessä toinen Suomen kaupunki, jossa jäsenprosentti painui alle 50 prosentin. Tämä tapahtui vuoden 2022 keskivaiheilla.

Helsingissä alenema oli viime vuonna 1,4 prosenttiyksikköä, Vantaalla selvästi nopeampaa. On mahdollista, että muutaman vuoden kuluttua jäsenprosentti on Vantaalla alhaisempi kuin Helsingissä.

Seurakuntalaisia Vantaalla oli yhteensä 115 871 (2022: 118 718; 2021: 121 938; 2020: 124 706; 2019: 126 847; 2018: 127 563; 2017: 128 446). Vähennystä edellisvuodesta oli 2 847. Tämä on vähemmän kuin vuonna 2022 (3 220), mutta melkein nelinkertaisesti verrattuna vuoteen 2019 (716).

Vantaalla on paljon muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä asukkaita. Tämä painaa kirkkoon kuulumisprosenttia alaspäin. Vain 2,2 prosenttia muun kuin suomen- ja ruotsinkielisistä kuuluu kirkkoon.

Muuttotappio

Vantaan kaupunki keräsi muuttovoittoa 3 701 asukasta, mutta seurakunnat kärsivät muuttotappiota. Enemmin seurakuntalaisia muuttaa pois Vantaalta kuin seurakuntaan kuuluvia muuttaa kaupunkiin. Vuonna 2023 muuttotappio oli 1 191 (1 210).

Kirkosta eronneet ja siihen liittyneet

Kirkosta eronneita oli 2 130 (2 521), 15,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kirkkoon liittyi 931 (908) henkeä, joten nettoeroaminen oli 1 199 (1 613). Se on 25,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.

Kuolleiden määrässä ei muutosta

Kuolleiden määrä pysyi miltei samansuuruisena kuin vuonna 2022 ja oli 1 225 (1 245). Kastettuja ja 0-vuotiaita vauvoja liitettiin kirkkoon 1 017 (1 056).

Seitsemän seurakuntaa

Vantaalla on seitsemän seurakuntaa, joista yksi on koko Vantaan käsittävä ruotsinkielinen seurakunta. Suurin on Tikkurilan seurakunta, 36 442 jäsentä, pienin Vanda svenska församling, 3 921 jäsentä. Jälkimmäisen jäsenmäärä tippui ensi kertaa alle neljän tuhannen.

Muiden seurakuntien jäsenmäärät ovat: Vantaankosken seurakunta (27 112), Korson seurakunta (15 540), Hakunilan seurakunta (12 761), Rekolan seurakunta (11 630) ja Hämeenkylän seurakunta (10 371).

Alhaisin jäsenprosentti (40,3) on Hakunilan seurakunnassa, korkein Hämeenkylän seurakunnassa (52,5). Vuonna 2024 nähdään Hakunilassa ensimmäinen Vantaan seurakunnan jäsenprosentin painuminen alle 40 prosentin.

Kimmo Sundström

Lue myös
Vantaalaisista 57,6 prosenttia kuuluu kirkkoon (22.2.2018)
Vantaalaisista 55,9 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2018 (27.2.2019)
Vantaalaisista 54,3 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2019 (25.2.2020)
Vantaalaisista 52,6 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2020 (22.3.2021)
Vantaalaisista 51,0 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2021 (30.3.2022)
Vantaalaisista 48,9 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2022 (30.3.2022)