VANTAALAISISTA 55,9 PROSENTTIA KUULUU KIRKKOON 31.12.2018 (27.2.2019)


Vantaalaisista 55,9 prosenttia kuului kirkkoon vuoden 2018 lopussa. Alenema vuodesta 2017 oli 1,7 prosenttiyksikköä. Helsinkiläisistä kirkkoväkeä oli 52,0 prosenttia. 

Seurakuntien jäseniä oli yhteensä 127 563 (2017: 128 446). Vähennystä oli 883 henkilöä (0,69 %). Tästä näkyy hyvin, että vantaalaisten suhteellinen kirkkoon kuuluvuus alenee paljon kirkostaeroliikettä nopeammin, koska asiaan vaikuttaa runsas maahanmuuttajien määrä. Nämä eivät ole kuuluneet kirkkoon eivätkä eronneet siitä. 

Seitsemän seurakuntaa 

Vantaalla on yhteensä seitsemän seurakuntaa, joista Vanda svenska församling on ruotsinkielinen kattaen koko kaupungin. Hämeenkylän seurakunnan alueella kirkkoon kuuluvuus oli suurinta, 60,1 prosenttia, Hakunilan seurakunnan alueella pienintä, 48,9 prosenttia. Hakunilan seurakunnassa, ensimmäistä kertaa Vantaalla, seurakunnan jäsenprosentti alitti 50. Kirkkoväki on vähemmistö Hakunilassa. 

Vantaan seurakuntayhtymän suomenkieliset
seurakunnat ja jäsenprosentti 31.12.2018

Hakunila 48,90
Rekola 51,40
Vantaankoski 56,00
Tikkurila 56,85
Korso    58,29
Hämeenkylä    60,13

Ruotsinkielisiä jäseniä oli 4 221. Ruotsinkielisten asukkaiden kuuluvuus kirkkoon oli 75,17 prosenttia eli paljon korkeampi kuin suomenkielisten asukkaiden. Näin on myös Helsingissä ja Espoossa. 

Rekolan seurakunnan jäsenprosentti voi alittaa 50 prosentin rajan jo vuonna 2019 tai viimeistään vuonna 2020. Yhtymätasolla tähän menee vielä useampi vuosi. 

Maahanmuuttajista kolme prosenttia kirkon jäseniä 

Vantaan kaupungin väestö kasvoi 5 118 asukkaalla vuonna 2018, mutta seurakuntien jäsenmäärä alenee tästä huolimatta. Suuri osa maahanmuuttajista ei ole kristittyjä. Maahanmuuttajista vain kolme prosenttia oli seurakuntien jäseniä. 

Eroaminen kirkosta ja liittyminen siihen kasvoivat 

Kirkosta erosi 2.196 henkilöä (2 041). Eroajien keski-ikä oli 33 vuotta. Kirkkoon liittyi 772 (761) henkilöä. Liittyneiden keski-ikä oli alhaisempi (29 vuotta) kuin kirkosta eronneiden. 

Alle puolet Vantaalla syntyneistä kastettiin 

Kastettujen määrä jatkoi laskuaan ja oli 1.115 (1.200). Kymmenessä vuodessa kastettujen määrä on alentunut 44,4 prosenttia. Kastettujen suhteellinen osuus Vantaalla syntyneistä alitti 50 prosenttia ensimmäistä kertaa vuonna 2017 ja oli 47,9 prosenttia. Vuonna 2018 Vantaalla syntyneiden määrä ei ole vielä tiedossa. Kastettujen suhteellinen osuus kuitenkin jatkaa laskuaan. 

Kuolleiden määrä on kasvanut kolmanneksen vuodesta 2008 

Kuolleita oli 969 (1 056). Kymmenessä vuodessa kuolleiden määrä on kasvanut 33,3 prosenttia. 

Muuttovoittoa kirkko keräsi 537 jäsentä. 

Kirkon jäsenten avioliittoon vihkimisistä enemmistö on vielä kirkollisia 

Seurakuntien jäsenet solmivat 744 avioliittoa, joista kirkollisia vihkimisiä oli 425 (57,1 %). Kymmenessä vuodessa kirkollisten vihkimisten määrä on alentunut 36,4 prosenttia. 

Kuten muuallakin, kirkon jäsenistä Vantaalla enemmistö (54 %) on naisia. Miehiä jäsenistä on 46 prosenttia.

Kimmo Sundström


Lue myös

Vantaalaisista 57,6 prosenttia kuuluu kirkkoon (22.2.2018)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?