Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Vantaalaisista 48,9 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2022 (25.2.2024)

Vantaalaisista 48,9 prosenttia (2021: 51,0 %; 2020: 52,6 %; 2019: 54,3 %; 2018: 55,9 %) kuului kirkkoon vuoden 2022 lopussa. Alenema oli vuoden aikana 2,1 prosenttiyksikköä, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,6 prosenttiyksikköä. Neljän viime vuoden alenema on yhteensä 7,0 prosenttiyksikköä.

Helsingissä kirkkoväkeä oli vuoden 2022 lopussa 47,4 prosenttia. Vantaan jäsenprosentti painui maamme toisena kaupunkina alle 50 prosentin. Helsingissä alenema oli vuonna 2022 1,5 prosenttiyksikköä, Vantaalla selvästi nopeampaa.

Seurakuntalaisia Vantaalla oli yhteensä 118 718 (2021: 121 938; 2020: 124 706; 2019: 126 847; 2018: 127 563; 2017: 128 446). Vähennystä edellisvuodesta oli 3 220. Tämä on 16,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 (2 768) ja 4,5-kertaisesti vuoden 2019 vähennys (716).

Vantaalla on paljon muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä asukkaita. Tämä painaa kirkkoon kuulumisprosenttia alaspäin. Vain 2,4 prosenttia muun kuin suomen- ja ruotsinkielisistä kuuluu kirkkoon.

Ikäryhmä 10–19-vuotiaat on suurin (16 388) kirkkoon kuuluvista.

Muuttoliike

Vantaan kaupungin väestö kasvoi 3 701 asukkaalla, mutta seurakuntalaisten määrä ei kasva. Muuttotappio oli 1 210 jäsentä. Enemmän seurakuntalaisia muuttaa pois kaupungista kuin kaupunkiin.

Kirkosta eronneet ja siihen liittyneet

Kirkosta eronneita oli 2 521 (2 136) ja siihen liittyneitä 908 (751), joten nettoeroaminen oli 1 613 (1 385).

Kuolleiden määrä kasvoi

Kuolleita oli 1 245 (1 097), 70,3 prosenttia kaupungin kaikista kuolleista (1 772). Kastettuja ja 0-vuotiaita vauvoja liitettiin kirkkoon 1 056.

Seitsemän seurakuntaa

Vantaalla on seitsemän seurakuntaa, joista yksi on koko Vantaan käsittävä ruotsinkielinen seurakunta. Suurin on Tikkurilan seurakunta, 37 267 jäsentä, pienin Vanda svenska församling, 4 037 jäsentä.

Muiden seurakuntien jäsenmäärät ovat: Vantaankosken seurakunta (27 112), Korson seurakunta (15 540), Hakunilan seurakunta (12 761), Rekolan seurakunta (11 630) ja Hämeenkylän seurakunta (10 371).

Alhaisin jäsenprosentti on Hakunilan seurakunnassa (42,1) ja korkein Hämeenkylän seurakunnassa (54,5).

Kimmo Sundström

Lue myös
Vantaalaisista 57,6 prosenttia kuuluu kirkkoon (22.2.2018)
Vantaalaisista 55,9 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2018 (27.2.2019)
Vantaalaisista 54,3 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2019 (25.2.2020)
Vantaalaisista 52,6 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2020 (22.3.2021)
Vantaalaisista 51,0 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2021 (30.3.2022)