Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

VANTAALAISISTA 52,6 PROSENTTIA KUULUU KIRKKOON 31.12.2020 (22.3.2021)

Vantaalaisista 52,6 prosenttia (2019: 54,3 %; 2018: 55,9 %) kuului kirkkoon vuoden 2020 lopussa. Alenema edellisvuodesta oli 1,7 prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 alenema oli edellisvuoteen verrattuna 1,6 prosenttiyksikköä ja vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna 1,7 prosenttiyksikköä. Kolmen vuoden aikana yhteensä siis 5,0 prosenttiyksikköä.

Helsingissä kirkkoväkeä oli vuoden 2020 lopussa 50,0 prosenttia ja Espoossa 55,6 prosenttia. Sekä Vantaalla että Espoossa vuotuiset alenemat ovat suurempia kuin Helsingissä.

Seurakuntalaisia oli yhteensä 124 706 (2019: 126 847; 2018: 127 563; 2017: 128 446). Vähennystä oli 2 141 henkilöä. Tämä on paljon enemmän kuin vuonna 2019 (716 henkilöä) tai vuonna 2018 (883 henkilöä).

Kirkolliset tilastot ovat rekisteröineet sen, että muun kuin suomen- tai ruotsinkieliset painavat jäsenprosenttia alaspäin. Vantaalla tämä näkyy voimakkaasti, koska kaupungissa asuu paljon ei-kristittyjä maahanmuuttajia ja sellaisia kristittyjä maahanmuuttajia, jotka eivät halua kuulua evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kaupungin suomenkielisistä asukkaista 65,9 prosenttia kuului kirkkoon ja ruotsinkielisistä 72,7 prosenttia. Ruotsinkielinen vähemmistö on aika pieni. Ehkä se vaikuttaa siihen, että ruotsinkielisten kuuluminen kirkkoon on kautta linjan suomenkielisiä selvästi korkeampaa? Näin on myös Helsingissä.

Kirkosta eroaminen vilkkaampaa kuin siihen liittyminen

Kirkosta erosi 2 132 henkilöä ja siihen liittyi 880 henkilöä, nettoeroaminen oli siis 1 252 henkilöä.

Vuonna 2019 eronneita oli 2 151 ja liittyneitä 778, joten nettoeroaminen oli 1 373.

Yhtymässä seitsemän seurakuntaa

Yhtymän seurakunnat ovat: Hakunila, Hämeenkylä, Korso, Rekola, Tikkurila, Vantaankoski sekä Vanda svenska församling. Suomenkielisistä seurakunnista suurin on Tikkurila (38 258 jäsentä) ja pienin Hämeenkylä (10 886 jäsentä). Vanda svenska församling -seurakunnan jäsenmäärä on 4 232.

Kimmo Sundström

Lue myös
Vantaalaisista 57,6 prosenttia kuuluu kirkkoon (22.2.2018)
Vantaalaisista 55,9 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2018 (27.2.2019)
Vantaalaisista 54,3 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2019 (25.2.2020)