Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Vantaalaisista 51,0 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2021 (30.3.2022)

Vantaalaisista 51,0 prosenttia (2020: 52,6 %; 2019: 54,3 %; 2018: 55,9 %) kuului kirkkoon vuoden 2021 lopussa. Alenema oli vuoden aikana 1,6 prosenttiyksikköä, kun se vuonna vuotta aikaisemmin oli 1,7 prosenttiyksikköä. Neljän viime vuoden alenema on yhteensä 6,6 prosenttiyksikköä.

Helsingissä kirkkoväkeä oli vuoden 2021 lopussa 48,9 prosenttia. Vantaan jäsenprosentti painuu toisena maamme kaupunkina tänä vuonna alle 50 prosentin. Helsingissä alenema oli viime vuonna 1,1 prosenttiyksikköä, Vantaalla siis selvästi nopeampaa.

Seurakuntalaisia Vantaalla oli yhteensä 121 938 (2020: 124 706; 2019: 126 847; 2018: 127 563; 2017: 128 446). Vähennystä edellisvuodesta 2 768. Tämä on selvästi enemmän kuin vuonna 2020 (2 141) ja yli kolminkertaisesti verrattuna vuoden 2019 vähennykseen (716).

Vantaalla on paljon muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä asukkaita. Tämä painaa kirkkoon kuulumisprosenttia alaspäin. Vain 2,7 prosenttia muun kuin suomen- ja ruotsinkielisistä kuuluu kirkkoon.

Kirkosta eronneet ja siihen liittyneet

Kirkosta eronneita oli 2 136 (2020: 2 132) ja siihen liittyneitä 751 (880). Tässä liittyneistä on vähennetty kaikki 0-vuotiaat (253), jotka liitettiin seurakuntaan sen jälkeen, kun heidät oli rekisteröity väestörekisteriin. Näin vuosien 2020 ja 2021 luvut ovat vertailukelpoisia. Nettoeroaminen oli siis 1 385 (1 373).

Koronapandemia lykkäsi lasten kastejuhlia, jonka takia tavallista suurempi määrä vauvoja rekisteröitiin väestärekisteriin ennen heidän kastejuhliaan. Väestötietojärjestelmään lapsen nimi on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa syntymästä.

Kuolleiden määrä väheni

Kuolleita oli 1 097 (1 148).

Seurakuntia Vantaalla on seitsemän, joista yksi on koko Vantaan käsittävä ruotsinkielinen seurakunta. Suurin on Tikkurilan seurakunta, 37 849 jäsentä, pienin Vanda svenska församling, 4 152 jäsentä. Alhaisin jäsenprosentti on Hakunilan seurakunnassa (43,8) ja korkein Hämeenkylän seurakunnassa (55,6).

Seurakuntien nimet ovat: Tikkurila, Vantaankoski, Korso, Hakunila, Rekola, Hämeenkylä ja Vanda svenska.

Kimmo Sundström

Lue myös
Vantaalaisista 57,6 prosenttia kuuluu kirkkoon (22.2.2018)
Vantaalaisista 55,9 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2018 (27.2.2019)
Vantaalaisista 54,3 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2019 (25.2.2020)
Vantaalaisista 52,6 prosenttia kuuluu kirkkoon 31.12.2020 (22.3.2021)