VANTAALAISISTA 57,6 PROSENTTIA KUULUU KIRKKOON (22.2.2018)

Päivitetty 9.3.2018

Vantaa on maallistumiskehityksessä 3-4 vuotta Helsinkiä jäljessä. 31.12.2017 vantaalaisista 57,6 prosenttia kuului kirkkoon, helsinkiläisistä kirkkoväkeä oli 53,1 prosenttia.

Kirkosta erosi 2.041 seurakuntalaista (2016: 2.016) ja kirkkoon liittyi 761 (777) henkeä. Kirkkoväkeä oli Vantaalla 128 446 henkeä (129 154).

Kaupungin väkiluku ja myös kirkkoväen määrä kasvaa, mutta kirkkoväen suhteellinen osuus laskee. Tähän vaikuttaa kirkosta eroaminen ja se, että kaupunkiin muuttavista suurin osa on maahanmuuttavia ei-kristittyjä.

Vantaalla on yhteensä seitsemän seurakuntaa, joista Vanda svenska församling on ruotsinkielinen kattaen koko kaupungin. Tikkurilan seurakunta on suurin, 40.659 jäsentä (39.910).

Vuonna 2017 korkein jäsenprosentti suomenkielisissä seurakunnissa oli Tikkurilan seurakunnassa (63,44) ja alhaisin Hakunilan seurakunnassa (51,06).  Vanda svenska församlingissa jäsenprosentti oli 76,96.

Vuonna 2017 vauvoja kastettiin kirkon jäseniksi 1.200 (1.293).

Kuolleita oli 957 (982).

Seurakuntien jäsenet solmivat 764 avioliittoa, joista kirkollisia vihkimisiä oli 454 (59,4 %).

Eniten kirkosta erottiin 20-29-vuotiaiden ryhmässä. Miesten osuus oli paljon naisten osuutta suurempi.

Maallistumisen etenemisvauhti on hyvin lähellä Helsingin vauhtia, noin 1,2 prosenttiyksikköä vuodessa. Asukkaista yli puolet ei osallistu seurakuntien tilaisuuksiin edes yhtä kertaa vuodessa. Enemmistö kirkon jäsenistä ei tiedosta seurakunnan yhteisöllistä olemusta sanan ja sakramenttien ääreen kokoontuvana yhteisönä. Näin seurakuntayhtymä itse kertoo.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?