HALLITUKSEN ESITYS MINISTERIN VALAKSI ONNEKSI RAUKEAA (13.3.2019)


Eduskunnan verkkosivuille oli tänään tullut perustuslakivaliokunnan kohdalle valiokuntaneuvoksen arvio, että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2018 vp) raukeaa. Valtioneuvostosta annettuun lakiin ehdotettiin lisättäväksi pykälä ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta sekä toinen pykälä ministerin juhlallisen valan ja vakuutuksen kaavasta. Eduskunnan täysistunto oli lähettänyt asian perustuslakivaliokuntaan mietinnön laatimiseksi täysistunnolle, mutta mietintö ei edes koskaan valmistunut. Raukeamista olin kyllä jo jonkin aikaa odottanutkin. Hienoa! 

Yhdistyksemme vastusti ministerin uskonnollista valaa yksinomaisen ministerin sekulaarin vakuutuksen hyväksi ja vaati vakuutuksen kaavan yksinkertaistettavaksi sen seurattua pitkää ja kömpelöä valan kaavaa. 

Yhdistyksemme antoi 4.4.2018 hallituksen esityksen luonnoksesta lausunnon valtioneuvoston kanslialle; ks. uutistani [HTML]. Lausunnossamme sanoimme ehdotuksen uudesta valasta olevan omituinen ja vanhentunut ajatus ja kyseessä olevan epätoivoinen viimeinen yritys pelastaa uskonnolliset valat. Sellaiseksi viimeiseksi yritykseksi se toivottavasti jääkin niin, ettei uusi 14.4.2019 valittava eduskunta enää saman eteen joudu. 

Lausunnollamme oli selvästikin vaikutusta hallituksen esitykseen tavalla, joka osoitti asian yhä hullummaksi. 

Annoimme perustuslakivaliokunnalle 6.9.2018 oma-aloitteisen lausunnon, jossa myös teimme ehdotelman kelvolliseksi vakuutuksen kaavaksi; ks. uutistani [HTML]. 

Teimme 12.9.2019 perustuslakivaliokunnalle suppean kompromissiesityksen, jossa emme puuttuneet valaan vaan vain halusimme vakuutukselle ehdottamamme lyhyen kaavan; ks. uutistani [HTML]. 

Viimeisimmässä uutisessani kertomani jälkeen asiassa ei tapahtunut mitään. Erityisesti, kuten tuossa uutisessani jo kerroin, valiokunta ei ottanut kumpaakaan lausuntoamme valmisteluasiakirjoiksi. 

Tuon uutiseni mukaan valiokunta siis kuuli 13.9.2018 viittä asiantuntijaa ja 27.9.2018 kolmea lisäasiantuntijaa. Jälkimmäisellä kerralla valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen ja aloitti valmistavan keskustelun, joka kuitenkin jäi kesken valiokunnan olematta enää päätösvaltainen. Ehkä lisäasiantuntijoiden kutsuminen kertoo, että asia olikin valiokunnalle oikeasti hankala ja erimielisyyksiä tuottava, eikä valmistavaa keskustelua siksi käyty koskaan loppuun, jolloin valiokunnan sihteeri olisi voinut laatia mietintöluonnoksen, josta myöhemmässä kokouksessa olisi käyty yleiskeskustelu ja toimitettu yksityiskohtainen käsittely, jolloin taas olisi voitu hyväksyä lopullinen mietintö. 

Perustuslakivaliokunta joutui toki heti hallituksen sote-esityksen kanssa kiireisiin koko talveksi, mutta se ei siis myöskään vaalikauden viime töikseen palannut hallituksen esitykseen ministerin valasta, vaikka se olisi halutessaan ehtinyt (viimeisin kokous oli ti 12.3.2019) ja vaikka täysistuntokin olisi kaiketi mietinnön ehtinyt hyväksyä I ja II käsittelyssä. 

Arvelua asian raukeamisen syistä voi esittää perustellummin vasta, kun valiokunnan saamat asiantuntijalausunnot tulevat julkisiksi. Niin käy arvatenkin ti 19.3.2019 eduskunnan viimeisen varsinaisen täysistunnon päätyttyä ja rauenneista asioista kertovan eduskunnan kirjelmän ilmestyttyä. Palaan asiaan silloin. 

Sikäli kuin asia todellakin raukeaa, seuraavan hallituksen mahdolliset uudet ministerit joutuvat harkitsemaan sitä varsin erikoista virkavalan ja tuomarinvakuutuksen kombinaatiota, jonka viime ilmentymistä 12.2.2018 vastaan yhdistyksemme osoitti mieltä; ks. uutistani [HTML].

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?