LAUSUIMME LUKIOLAKIESITYKSESTÄ SIVISTYSVALIOKUNNALLE (19.4.2018)

Täydennetty 6.5.2018

Valtioneuvosto antoi to 12.4. hallituksen esityksen (HE 41/2018 vp) eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunta kävi ke 18.4. klo 18:03-19:43 esityksestä lähetekeskustelun, jota olin seuraamassa, ja lähetti asian asiantuntijakuulemisen jo ennakkoon ti 17.4. aloittaneeseen sivistysvaliokuntaan mietinnön laatimista varten.

Lähetin tänään to 19.4. sivistysvaliokuntaan yhdistyksemme oma-aloitteisen lausunnon [PDF] hallituksen esityksestä. [Valitettavasti lausunnossa kohdan b2) ensimmäiseen kappaleeseen oli lukioasetuksen 15 §:n kumotun 2 momentin teksti kopioitunut kahteen peräkkäiseen kertaan. Huomattu 21.4.2018.]

Uutisiini Lausuimme lukiolakiluonnoksesta (25.1.2018) [HTML] ja Selvensimme lukiolakilausuntoamme kahdella liitteellä (22.3.2018) [HTML] liittyvissä asiakirjoissamme ehdotetuista korjauksista oli toteutettu vain kaksi "ja"-sanan lisäämistä. Nyt lausuntomme on perusteellisempi tuloksien toivossa, erityisesti 1.1.2018 syntyneestä epäselvyydestä kysymyksessä 18 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden oikeudesta valita uskonnon ja elämänkatsomustiedon väliltä; kysymyksessä eduskunnan olisi todellakin tehtävä jotain ja valittava yksi kolmesta ratkaisuvaihtoehdosta.

Lähetekeskustelussa sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd) ja varapuheenjohtaja Sari Multala (kok) puhuivat elämänkatsomustiedon avaamisesta kaikille lukion opiskelijoille. Se on eri kysymys. Mutta saattaa toivoa, että heitä erityisesti kiinnostaisi yhdistyksemme lausunto, joka on yllätyksellinen, sillä yhdessäkään muussa kaikiaan 226 lausunnosta hallituksen esityksen luonnoksesta ei ollut huomattu tuota 18 vuotta täyttäneitä opiskelijoita koskevaa epäselvyyttä.

Täydennys 6.5.2018

Sivistysvaliokunta merkitsi kokouksensa ke 2.5.2018 pöytäkirjaan yhdistyksemme lausunnon valiokuntaan saapuneiksi kirjallisiksi lausunnoiksi ja otti sen liitteeksi.

Aiemmin lähetin valiokunnalle, uutisessani mainitsemilleni kahdelle kansanedustajalle ja eräälle muulle valiokunnan jäsenelle viestit, että minut kannattaisi kutsua asiantuntijaksi kysymyksessä 1.1.2018 syntyneestä epäselvyydestä 18 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden osittaisesta oikeudesta valita uskonnon ja elämänkatsomustiedon väliltä. Ilmoitin samalla, että olin laatinut lausunnostamme lyhyen version mahdollista kuulemistani varten. Mutta ainakin ensi viikon ajan valiokunta kuulee muita asiantuntijoita.

Olen joka tapauksessa valmistautunut aiheeseen paremmin sikäli, että olen nyt etsinyt käsiini voimassaolevan lukioasetuksen esittelymuistion, jollaiseen epävarmasti viittasin lausuntomme sivulla 5. Ks. uutistani Perusopetus- ja lukioasetusten synnystä 1998 (6.5.2018) [HTML].

Lausunnossamme ajamme 18 vuotta täyttäneille valtionkirkkoihin kuuluville lukiokoulutuksen opiskelijoille oikeutta valita vapaasti elämänkatsomustieto uskonnon sijaan. Heidän kirkon jäsenyytensä on vapaaehtoista, eikä ole selvää, että yhdistyksemme kannattaa välttämättä edistää tätä asiaa, joka saattaa heikentää elämänkatsomustietoa ensisijaisesti uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille opiskelijoille tarkoitettuna oppiaineena ja jopa uhata koko oppiaineen olemassaoloa. Mutta siksi tarjoammekin kahta muutakin ratkaisuvaihtoehtoa. Tosin niitä on sitten pakko arvostella heikosti perusteltavina jo noiden opiskelijoiden itsensä kannalta ja ylipäätään lainsäädännön laadun kannalta. Sitä paitsi vapaa valinta on yhdistyksemme lausunnon mukaan jo lainsäädännön tosiasiallinen tilanne. Kannattaa myös miettiä, jääkö nuorisolukiossa kirkkoon halusta kuuluville opiskelijoille ylipäätään pakollisia uskonnon opintoja suoritettaviksi 18 ikävuoden täyttymisen jälkeen.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?