LAUSUIMME HE-LUONNOKSESTA: MINISTERIN JUHLALLINEN VALA JA VAKUUTUS (4.4.2018)


Valtioneuvoston kanslia esitti 19.3.2018 lausuntopyynnön (VNK/10/05/2018) laatimastaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta - ministerin juhlallinen vala ja vakuutus.

Kyse on VNK:n hankkeesta, josta oli uutiseni Kantelijan arvio: Ministerinvala säilyy (15.12.2017) [HTML]. Mutta VNK ehdottaakin nyt ministerille uutta valaa ja vakuutusta voimassaolevien tilalle.

Yhdistyksemme antoi 4.4.2018 asiassa oma-aloitteisen lausunnon [PDF], jossa vastustamme ehdotettua uutta uskonnollista valaa ja vaadimme vakuutuksen kaavan yksinkertaistettavaksi.

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi Iltalehden haastattelussa 29.3.2018 pitävänsä perusteltuna ottaa mallia tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen vakuutuksien muotoilusta. Siis valasta luovuttaisiin.

Laaja lausuntomme antaa tukea Häkkäsen arvovaltaiselle kannalle.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?