LAUSUIMME MINISTERIN VALASTA JA VAKUUTUKSESTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE (6.9.2018)


a) Yhdistyksemme antoi 6.9.2018 eduskunnan perustuslakivaliokunnalle oma-aloitteisen lausunnon [PDF] ministerin juhlallista valaa ja vakuutusta koskevasta hallituksen esityksestä (HE 84/2018 vp), josta valiokunta laatii mietinnön (eikä vain punnitsisi lausunnossa esityksen perustuslainmukaisuutta), kuten kerroin uutisessani 17.8.2018 [HTML]. Valiokuntaneuvoksen esittämän arvion mukaan mietintö valmistuisi lokakuussa. 

Moitimme valan kaavaa ja valan toteutusmahdollisuuksia sekä esitimme yksinomaista vakuutusta ja sille seuraavaa kelvollista kaavaa vailla varsinaista omaperäisyyttä: 

Minä N.N. vakuutan, että minä ministerinä noudatan perustuslakia ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti isänmaan ja yhteiskunnan jäsenten parhaaksi turvaten tehtävässäni ihmisarvon loukkaamattomuuden sekä yksilön vapauden ja oikeudet.

b) Oikeuskansleri ehätti sopivasti 31.8.2018 antamaan vastauksen (saapui 5.9.) hallituksen esityksen edellisen version (HE 70/2018 vp) virheestä heti 31.5.2018 tekemääni kanteluun, mutta toki vailla aihetta toimenpiteisiin. Ks. Kantelut-osaston [HTML] kohta 23. Kohdissa 20-22 ovat aiemmat aiheesta oikeuskanslerille tekemäni kanteluni.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?