JÄRJESTIMME MIELENOSOITUKSEN ”VARSIN ERIKOISTA!” VIRKAVALASTA LUOPUMISEKSI (18.2.2018)

Täydennetty 25.2.2018
Korjattu 11.9.2018

Yhdistyksemme järjesti maanantaina 12.2.2018 klo 12.45-13.30 Senaatintorilla mielenosoituksen ”Varsin erikoista!” uskonnollisesta virkavalasta luopumiseksi.

    Jouni Luukkainen kädessään kyltti, jonka laatimisella mielenosoituksen järjestely alkoi. Lumikasakin tahtoi osallistua mielenosoitukseen.

Taustaa

Helsingin Sanomissa oli edellisenä päivänä 11.2.2018 sivun mittainen kansanedustaja Anne-Mari Virolaisen (kok) haastattelu, josta lainaus: ”Maanantaina presidentti nimittää Virolaisen, 52, uudeksi ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi. Sen jälkeen ministeri vannoo virkavalan ja antaa tuomarinvakuutuksen [sana korjattu 11.9.2018; oli ”virkavakuutuksen”].” Toimittaja Olli Pohjanpalo ei selittänyt eikä ihmetellyt absurdia uskonnollisen valan ja sekulaarin vakuutuksen yhdistelmää. Kahden valan yhdistelmä ei kuitenkaan enää ollut millään temppuilulla mahdollinen, toisin kuin se mielestään oli neljällä uudella ministerillä vuonna 2017, sillä 1.1.2018 oli tullut voimaan virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (eli vala-asetuksen) muuttamisesta annettu valtioneuvoston asetus (1026/19.12.2017), joka poisti myös mainitusta asetuksesta tuomarinvalan sen tultua poistetuksi laeista jo 1.1.2017. Joka tapauksessa lukija saattoi tuon pelkän uutisen tähden päätyä ajattelemaan, että lainsäädäntö on ilmeisestikin keskeneräisessä tilassa, kun se moisen absurdin epäsymmetrisyyden sallii, ja että ilmeisestikin sen vuoksi olisi pikimmiten luovuttava virkavalastakin yksinomaisen tuomarinvakuutuksen hyväksi.

Mielenosoituksemme osutimme tasavallan presidentin esittelyn ja valtioneuvoston yleisistunnon ajaksi juuri Virolaisen ministerintehtävään astumisen tähden. Teemamme ”Varsin erikoista!” oli valtioneuvoston kanslian noiden neljän ministerin puolusteluksi esittämä luonnehdinta tuosta absurdista yhdistelmästä, jonka valinnan eteen ministeri Virolainen oli kuitenkin edelleen jätetty. Pyrimme siihen, että tuon valinnan eteen ei kukaan enää joudu ja että virkavala poistetaan kokonaan lainsäädännöstä.

Mielenosoituksemme lähtökohta oli siis menneisyydessä. Mielenosoituksemme kaltaiseen julkiseen paheksumiseen viittasin jo ministerien oikeudettomista tuomarinvaloista oikeuskanslerille tekemissäni kahdessa kantelussa, vaikka samalla arvelinkin, että suurta yleisöä emme saisi mukaan. Mielenosoituksemme olikin osaltaan demonstraatio siitä, että asiasta ylipäätään voidaan demonstroida! Kuitenkin käytännössä jouduin järjestämään mielenosoituksemme pikaisella aikataululla. Ks. tiedote (10.2.2018) [HTML] ja siihen linkitetty tiedotelappu [PDF] yhdistyksemme sivulla.

Kuten kerroin uutisessani 15.12.2017 [HTML], valtioneuvoston kansliassa valmistellaan valtioneuvostolain muuttamista. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelmassa 1.2.2018 eduskunnan kevätistuntokaudelle hallituksen esitys annettaisiin arviolta viikolla 15 (eli silloin to 12.4.). Jos ei haluta sisällöllisiä muutoksia vala-asetukseen verrattuna, niin silloin pitäisi vain siirtää valtioneuvoston jäseniä koskevat vala-asetuksen säännökset lakiin, jolloin perustuslain säännöstasovaatimus toteutuisi. Mutta samasta syystä olisi ainakin virkavalan ja tuomarinvakuutuksen kaavat siirrettävä vala-asetuksesta valtion virkamieslakiin, ja kaiketi paljon muitakin vala-asetuksen säännöksiä eri lakeihin. Se olisi luonteva yhteys poistaa virkavala.

Yllä mainitun 1.1.2018 voimaan tulleen asetuksen mukaan joka tapauksessa keskusviraston pääjohtaja ja maaherra antavat tuomarinvakuutuksen omassa yksikössään, eivät (enää) valtioneuvoston yleisistunnossa, jossa he vannovat virkavalan tai antavat tuomarinvakuutuksen. Mutta onko tämä muutos osa sellaista pyrkimystä, jossa valtioneuvoston jäsenille luotaisiin nykyisten valojen ja vakuutusten tilalle uusi uskonnollinen vala ja sille vaihtoinen vakuutus ja jossa virkavala muuten säilytettäisiin? Silloin kenenkään valittavaksi ei jäisi sitä, että samassa tilaisuudessa ensin vannoisi virkavalan ja sitten antaisi tuomarinvakuutuksen. Vastustaisimme sellaista pyrkimystä, mutta tällaista mielenosoitustamme emme voisi toistaa.

Tämän asetuksen huomasin vasta mielenosoituksemme jälkeen valtioneuvoston yleiskokousta 12.2.2018 koskeneesta tiedotteesta. Asetukseen liittyy oikeusministeriön 11.12.2017 päivätty muistio (OM 14/31/2017). Siinä ei sanota mitään keskusviraston pääjohtajaa ja maaherraa koskevista muutoksista, vaikka olisi voinut odottaa, että niille olisi jopa ollut esitettävä perustelu.

Yksi huomio vielä. Ministerinvaihdoksista 29.12.2016 ja 10.7.2017 oli, mutta ministerinvaihdoksista 5.5.2017 ja 12.2.2017 ei ollut etukäteistietoa tasavallan presidentin esittelyn ja valtioneuvoston yleisistunnon asialistoina valtioneuvoston verkkosivuilla. Kansalaisia haittaavan asialistan puuttumisen syyksi voi epäillä sitä, että on haluttu antaa aikaa uuden ministerin valoja ja vakuutuksia koskeville valinnoille. Tästä mahdollisesta syystä päästäisiin, kun siirryttäisiin yksinomaisiin vakuutuksiin. Täydennys 25.2.2018: Lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro (VNK) vastasi 20.2.2018 tähän epäilyyni, että syynä ovat muut ministerienvaihdoksiin liittyvät seikat.

    Saman kyltin toinen puoli. Valtioneuvoston linna taustalla.

Tapahtuma

Meitä mielenosoittajia oli kaksi, nimittäin lisäkseni valokuvat ottanut Kimmo Sundström. Muutama erikseen kutsumani ei päässyt mukaan. Mutta väen vähäisyys oli odotettavissakin. Absurdi vain kahden hengen mielenosoitus itse asiassa korosti viereisen valtioneuvoston linnan tapahtuman absurdiutta.

Sää oli pilvinen ja tuulinen. Pakkasta oli pari astetta. Poliisiautosta käytiin varmistamassa, että meitä ei mikään uhannut. Onneksi yöllä oli torille aurattu sopivaan paikkaan lumikasa, jolle saatoin asettaa kylttejämme. Niitä oli kuusi, kaikki kaksipuolisia ja seuraavin tekstein (suluissa koko):

”Varsin erikoista”, ministeri Anne-Mari Virolainen! / Virkavala vaikka tuomarinvakuutus: Miksi? (A3)

Absurdia! / Anne-Mari (A3)

Vala vaikka vakuutus / Miksi, Anne-M? (A4)

Erikoista! / Ministeri Virolainen (A4)

”Varsin erikoista!” / ”Varsin erikoista!” (A4)

Pois virkavala / Pois uskonnollinen virkavala (A4)

Yksi tiedotelappu meni. Kaksi ulkomaista turistia kävi juttelemassa ja otattamassa itselleen kuvan heistä yhdessä minun kanssani kylttejä käsissämme.

Etukäteinen uutisvinkki kolmelle eri lehdelle ei tuottanut tulosta.

Tiedotelapun lähetin etukäteen valtioneuvoston kanslialle ja kansanedustaja Virolaiselle kertomaan, mitä torilla virkavalan aikaan tapahtuu.

Jatko?

Lähetin tiedotelapun myös valtioneuvostolain muutoksen esittelijälle tavoitteenani, että absurdia tilannetta ei yritettäisi valtioneuvostolaissa säätää pysyvästi voimaan jääväksi. Muutoin jätettäisiin aihe samanlaisille mielenosoituksille vastaisuudessa. Niissä taas voisi pyrkiä laajemmankin porukan kaikenlaiseen absurdiseen ja karnevalistiseen toimintaan kertomaan siten jokaisen absurdiksi ymmärtämästä lain säännöksestä. Uusi ministeri itselleen juhlallisessa tilanteessa valtioneuvoston linnassa ja samaan aikaa täysi hulluttelu viereisellä Senaatintorilla (ja miksei muuallakin maassa saman päivän aikana!) saattaisi olla ainakin ajan mittaan kestämätön tilanne lainsäätäjille.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Valokuvat: Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?