LINNEA KIUKAN RIKOSILMOITUKSEEN POLIISIN PÄÄTÖS: EI RIKOSTA (2.5.2018)

Päivitetty 4.5.2018
Päivitetty 7.5.2018

Linnea Kiukka (s. 1988) teki 12.1.2018 rikosilmoituksen (5500/R/2899/18) Pasilan poliisille Helsingissä. Kiukan mielestään hänet oli yritetty erehdyttää maksamaan ”Ateistit ry:n” jäsenmaksu (22 euroa).

Täsmälleen Ateistit ry -nimistä yhdistystä ei ole olemassa. Maksun suuruuden perusteella voidaan päätellä, että Kiukka tarkoittaa Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:tä (HYPROM; 145882, perustettu 16.1.1986).

Asianimikkeenä tapauksessa oli petoksen yritys.

Tapauksen selostus

Kiukka oli täyttänyt Vapaa-ajattelijain liitto ry:n (38101, perustettu 21.11.1937) Internet-sivulla lomakkeen hakien Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n jäsenyyttä. Päivä tai muutama päivä tämän jälkeen hän sai sähköpostin Kim Sjöströmiltä, jossa pyydettiin maksamaan ”Ateistit ry:n jäsenmaksu” (22 euroa). Sjöström on yhdistyksen puheenjohtaja ja on hoitanut myös jäsenasioita.

Kiukka sai selville, ettei Ateistit ry -nimistä yhdistystä ole olemassa. Jotkut hänen kaverinsa kertoivat, että Sjöström on ”tehnyt tällaista jo useita vuosia”. Kiukan mielestä pyydetty maksu ei ole millään tavalla tekemisissä sen yhdistyksen kanssa, johon Kiukka ”yritti liittyä ja sen jälkeen liittyikin onnistuneesti myöhemmin (Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry).”

Selostuksessa on sotkua, koska Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA; 45349, perustettu 2.3.1936) on yhdistys, johon Kiukan ei ensin sanottu lähettäneen jäsenhakemustaan. Yhtä kaikki hän kertoo päässeensä sen jäseneksi.

Kiukka vaati asiassa rangaistusta Sjöströmille.

Tapauspäätös

Rikoskomisario Ville Kiviniemi teki asiassa päätöksen 19.1.2018 ”ei rikosta” eikä esitutkintaa toimitettu.

Esitutkinta on toimitettava, kun epäillään, että on tehty rikos. Rikosväitteen tueksi on oltava olemassa jokin objektiivisesti havaittavissa tai perusteltavissa oleva seikka tai seikkoja. Pelkkä asianomistajan subjektiiviseen käsitykseen perustuva väite rikoksesta ei riitä esitutkinnan aloittamiseen.

Kiukka ei ollut maksanut pyydettyä summaa.

Päätöksen perustelu

Tavoitellun hyödyn, aiheutetun vahingon määrän, muiden rikokseen liittyvien seikkojen ja kokonaisarvioinnin perusteella tapaukseen sovellettava rikostunnusmerkistö olisi rikoslain (39/1889) 36 luvun 3 §:n (769/1990) mukainen lievä petos.

Teko on jäänyt yritysasteelle eikä rikoslaissa lievän petoksen yritystä ole säädetty rangaistavaksi. Kyseessä ei ole rikos.

On eri asia, oliko teko lievän petoksen yritys. Tapahtumain kulku ei kerro sitä. Kun poliisissa ollaan, poliisi kuitenkin suhtautui Kiukan rikosilmoitukseen ammattimaisesti.

Vapaa-ajattelijain liitto käyttää tapausta yhdistyksen erottamisperusteena

Vapaa-ajattelijain liitto sai rikosilmoituksesta vettä myllyynsä, mutta salasi ilmoituksen tekijän. Kaikki moitteet ja syytökset, joita liitto on kohdistanut HYPROM:een ja Länsi-Uudenmaan ateistit ry:hyn (LUAT; 125867, perustettu 14.12.1976) tehtiin vasta sen jälkeen, kun poliisin ”ei rikosta”-päätös oli annettu.

Liittohallitus kokoontui 20.1.2018 ja käynnisti yhdistysten erottamistoimet liitosta. Ensimmäinen liiton kirje (”SELVITYSVAATIMUS”) mainituille jäsenyhdistyksille oli päivätty 20.1.2018.

Uudesta liiton jäsenyhdistysten erottamisprosessista ilmestyy myöhemmin eri uutinen.

Kimmo Sundström


JK. Selitys sille, ettei Kiukka voinut maksaa hänelle tarjottua laskua HYPROM:n pankkitilille, on yksinkertainen: yhdistyksellä ei ole omaa pankkitiliä.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?