VAPAA AJATTELIJA -LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA ESA YLIKOSKEN KIRJE LUAT:N JÄSENILLE (14.5.2018)


Esa Ylikoski (EY) lähetti 25.4.2018 Länsi-Uudenmaan ateistit ry:n (LUAT; 125867) jäsenille ”tiedotteen” Vapaa Ajattelija -lehden puolesta. EY on lehden päätoimittaja ja lehden julkaisijajärjestön eli Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri. 

Ylikoski kertoo, että Vapaa Ajattelijan tulo jäsenelle on päättymässä riippumatta LUAT:n liitolle tekemistä liittomaksutilityksistä vuodelta 2017 ja jäsenen LUAT:lle maksamista jäsenmaksuista. Liiton liittovaltuusto (LV) oli ”perustellusta syystä” erottanut LUAT:n liitosta. Syynä on ”yhdistyksen johdon harjoittamat yksityisten ihmisten järjestäytymisvapautta ja yksityisyyden suojaa rikkovat sekä Vapaa-ajattelijain liittoa vahingoittavat menettelytavat.” 

Vielä kerrotaan, että LUAT:n jäsen voi tilata lehden 30 eurolla. 

Summa on koko vuosikerran tilaushinta vuonna 2018, mutta LUAT:n jäsenet saivat jo maaliskuussa numeron 1/2018. Heidän tulisi siis maksaa kahdesti. 

Jäsen voi EY:n mukaan liittyä liiton jäsenyhdistyksen jäseneksi. Hän pitää LV:ssa tehtyä erottamispäätöstä pätevänä toisin kuin LUAT (tai Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM; 145882)), joka pitää erottamispäätöksiä mitättöminä. 

Uudellamaalla toimivista yhdistyksistä mainitaan Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA; 45349; yhdistys, johon EY itse kuuluu) ja Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA; 110706). 

EY suosittelee liittymistä ”normaalisti ja aktiivisesti” toimivan yhdistyksen jäseneksi. 

Liiton perustelut LUAT:n erottamiselle liitosta 

”Tiedotteen” kääntöpuolella on perustelut LUAT:n erottamiselle. Niiden mukaan 

(1) Kim Sjöström [LUAT:n hallituksen jäsen ja jäsenasiainhoitaja] on ”luvattomasti siirtänyt Prometheukseen jäseneksi hakeneita henkilöitä Länsi-Uudenmaan ateistien jäsenlistoille ja jäsenmaksujen perinnän kohteeksi”. 

Yhtään tällaista henkilöä ei nimetä tai yksilöidä. Väite onkin väärä. Jäsenhakijoita ei voida ”siirtää” minkään yhdistyksen jäseniksi, vaikka liitto itse on tätä aikaisemmin tehnyt. Jäsenmaksujakaan ei peritä muilta kuin jäseniltä. 

(2) Väitetään, että HYPROM ”ei ole käsitellyt ja hyväksynyt sille tulleita jäsenhakemuksia”. 

Väite ei pitäne paikkaansa. Joka tapauksessa yhdistyksen hallitus voi päättää keitä henkilöitä hyväksytään yhdistyksen jäseniksi. Jäsenhakemus voidaan hylätä. 

(3) Väitetään, että HYPROM:ssa olisi vain kolme ”ikijäsentä”. Väite ei pidä paikkaansa. 

(4) Väitetään, että kolmen ”ikijäsenen” toiminta olisi ”estänyt yhdistyksen kehityksen vapaa-ajattelijoita vahingoittavalla tavalla”. Väitettä ei perustella mitenkään. 

(5) Väitetään, että Kim Sjöström olisi liiton liittokokouksessa kesäkuussa 2017 ”hallinnut” LUAT:n ja HYPROM:n toimintaa. 

Kuitenkin näillä yhdistyksillä oli yhteensä kolme liittokokousedustajaa, kaikki samoin valtuuksin. 

Tehdään myös asiaton vertaus kunnallisvaaleihin ja Helsingin kaupungin pormestarinvaaliin. 

EY:n mielestä LUAT:n toinen liittokokousedustaja ”oli hankittu kyseenalaisin keinoin”. 

Liittohallitus (LH) oli kuitenkin hyväksynyt molemmat edustajat ennen liittokokousta. Myös liittokokous hyväksyi heidät. EY olisi voinut moittia liittokokouksen päätöstä 11.9.2017 asti, muttei enää sen jälkeen. 

(6) Väitetään, että Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan tekemiä jäsenhakemuksia olisi ”siirretty” pois. Taaskaan yhtään tapausta ei nimetä tai yksilöidä. 

(7) Väitetään, että LUAT:ssa ja HYPROM:ssa häärisi ”pieni kopla”, joka olisi muka liiton ”oppositio”. 

Yhdistykset ovat osa liiton oppositiota ja ne esiintyivät oppositiona mm. vuoden 2017 liittokokouksessa. 

(8) Väitetään, että oppositio olisi aiheuttanut vahinkoa vapaa-ajattelulle. 

Väite on väärä. Yhdistyslaki lähtee demokratiasta ja demokratiaan kuuluu oppositio. Oppositio voi esimerkiksi asettaa liiton toimielimiin ehdokkaita, jotka eivät ole liiton junttamiesten laatimilla junttalistoilla. Samoin oppositio voi tehdä muita omia esityksiään liittokokouksessa. Näin oppositio on tehnytkin. 

(9) Väitetään, että ensimmäisen Prometheus-yhdistyksen perustaja oli 110 vuotta sitten eli 1908 ”Edward Westermark”. 

Väite on väärä. Yhdistys perustettiin 1905 ja sitä oli perustamassa Edvard Westermarck. 

(10) Väitetään, että HYPROM:n tilanne on häpeällinen vapaa-ajattelijoille. 

Väite on väärä. Se on mustamaalausta tarkoituksena HYPROM:n vahingoittaminen. 

(11) Väitetään, että LUAT olisi rikkonut yhdistyslakia merkitsemällä (jäsen)luetteloon muita kuin jäseniä. 

Taaskaan ainoatakaan ei-jäsentä ei nimetä tai yksilöidä. Ehkei EY saisi levittää kaiken kansan nähtäville minkään yhdistyksen jäsentietoja, mutta henkilö, joka ei ole yhdistyksen jäsen, voidaan mainita. 

(12) Väitetään, että LUAT on ilmoittanut liitolle ”virheelliset jäsentiedot”. Taaskaan yhtään virhetietoa ei mainita. 

(13) Väitetään, että kaikki tämä on ”aiheuttanut vahinkoa liitolle ja vakavasti vaikeuttanut liiton toimintaa”. Väitettä ei perustella mitenkään. Väite on väärä. 

(14) Väitetään, ettei LUAT ole vastannut liiton tammikuussa 2018 lähettämään ”selvityskehotukseen”. 

LUAT:n saama kirje oli ”SELVITYSVAATIMUS”. On totta, ettei LUAT vastannut siihen. 

Myöhemmin LH teki liiton sääntöjen vastaisen LUAT:n erottamisesityksen LV:lle. LV:lla ei ole toimivaltaa erottaa jäsenyhdistyksiä. LUAT ei vastannut tällaiseen esitykseen, sehän oli asiaton. 

(15) Väitetään, että tällainen LUAT:n toiminta ”on saanut jatkua liiankin kauan”. 

Väitettä ei taaskaan perustella millään tavoin. Vuonna 2017 LUAT:n liittomaksutilitykset ja jäsenselvityksen hyväksyivät sekä LH että liittokokous. 

(16) Väitetään, että muiden jäsenyhdistysten kanssa ei ole ollut samanlaisia ongelmia. 

Väite on väärä. LH riisti oikeudetta aiemmassa liittokokouksessa yhden edustajan lähettämisoikeuden Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:ltä (KOVA; 49901). Liittomaksutilitykset ja jäsenselvitys oikeuttivat yhden edustajan suurempaan edustukseen kuin mikä tapahtui. LH ei noudata liiton sääntöjä vaan toimii usein mielivaltaisesti. 

(17) Väitetään, että olisi tullut ilmi ”lakien vastainen ja vapaa-ajattelua vahingoittava toiminta”. 

Minkään lain vastaista toimintaa ei taaskaan yksilöidä. Kuinka tämä olisi vahingoittanut vapaa-ajattelua? Perustelut puuttuvat. 

Liitto oli muussa yhteydessä väittänyt, että erään jäsenhakijan joidenkin henkilötietojen luovuttaminen toiselle liiton jäsenyhdistykselle olisi henkilötietolain 48 §:n vastaista. Väite on väärä. Henkilötietolaki ei koske tällaisia tietojen luovutuksia. 

Jäsenhakija, joka nyt tunnetaan nimeltä (Linnea Kiukka), ei ollut minkään jäsenyhdistyksen jäsen, ei ollut rekisteröity henkilö eivätkä häntä koskevat tiedot muodostaneet osaakaan mistään henkilörekisteristä. Jäsenhakijalla, joka lähettää jonkin viestin (esim. kirje, sähköposti) yhdistykselle, ei myöskään ole oikeutta määrätä millä tavalla viestin saaja voi viestiä käyttää. Ks. tarkemmin Linnea Kiukan rikosilmoitukseen poliisin päätös: ei rikosta (2.5.2018).

Liitolla ja EY:llä on käytössään vähintään 58 LUAT:n jäsenen jäsentiedot vuoden 2016 jäsenselvityksessä. Nämä tiedot ovat liiton siinä henkilörekisterissä, jota ylläpidetään Vapaa Ajattelija -lehden postittamista ja maksutietojen valvontaa varten. Kun LUAT 21.4.2018 erotettiin liitosta, liiton olisi tullut poistaa nämä tiedot liiton henkilörekisteristä. EY:n ei olisi pitänyt käyttää näitä tietoja ilman rekisteröityjen henkilöiden suostumusta vahingoittaakseen LUAT:ia ja hyödyntääkseen tietoja jonkun kolmannen hyväksi. 

EY:n ”tiedote” on LUAT:n mustamaalausta ja moitittavaa toimintaa. 

Uudesta liiton jäsenyhdistysten erottamisprosessista ilmestyy myöhemmin eri uutinen.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?