VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOHALLITUKSEN LAUSUNNOT LIITTOKOKOUSESITYKSISTÄ (6.5.2014)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n sääntömääräinen liittokokous (LK) pidetään kolmen vuoden välein. Liiton sääntöjen 7 §:n mukaan liittokokousesityksiä (LK-esitys) voivat tehdä liiton jäsenyhdistys, sellaisen yksityinen jäsen ja liittohallitus (LH). Esitykset on toimitettava LH:lle viimeistään 60 päivää ennen liittokokousta. Tänä vuonna määräaika kului umpeen 15.4.2014. 

LH:n tulee antaa lausuntonsa esityksistä. Lausunto ja alkuperäiset esitykset on lähetettävä jäsenyhdistyksille viimeistään 30 päivää ennen LK:sta. Tänä vuonna liitto lähetti lausuntonsa ja esitykset sähköpostitse 6.5.2014. Ne luvattiin lähettää jäsenyhdistyksille myös kirjeitse. 

Vain kaksi jäsenyhdistystä teki liittokokousesityksiä 

LK-esitysten määrä kuvastaa jäsenyhdistysten aktiivisuutta ja niiden liittoon asettamia toiveita. Hämeenlinnan LK:lle (1999) tehtiin 14 esitystä, Kotkan LK:lle (2002) 6 esitystä, Järvenpään LK:lle (2005) 4 esitystä ja Piikkiön LK:lle (2008) 20 esitystä. Lahden LK (2011) oli siitä merkillinen, että vain 5 LK-esitystä oli sellaisia, joista LH antoi ennen LK:sta sääntömääräisen lausuntonsa. Näiden lisäksi LK:ssa jaetusta kansiosta löytyi ensimmäisen kokouspäivän aamuna 4 sääntömuutosesitystä. Nämä LH oli sääntöjen vastaisesti kokouksen alkuun saakka pimittänyt liittokokousedustajilta, ks. tarkemmin Vanhan liittohallituksen pimittämät sääntömuutosesitykset (15.7.2011).

Näiden lisäksi käsiteltiin LH:n oma sääntömuutosesitys. Kaiken huipuksi Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry:n sääntömuutosesitystä ei annettu edustajille edes LK:ssa eikä sitä käsitelty lainkaan. Näin esitysten kokonaismäärä ilman LH:n esitystä oli 5+4+1=10. 

Liitossa on 25 jäsenyhdistystä. Nyt ollaan taas pohjalla; LK-esityksiä tehtiin vain neljä. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA) teki kolme esitystä ja Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA) yhden esityksen. Näiden lisäksi käsittelyyn tulee ainakin LH:n sääntömuutosesitys, ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen sääntömuutosesitys: vapaa-ajattelusta luovutaan (3.5.2014). Yhtään yksityisen jäsenen tekemää esitystä ei ole (ainakaan vielä) julkistettu. 

LH:een kohdistuu paljon epäluottamusta mikä ei voi olla vaikuttamatta kielteisesti haluun tehdä LK-esityksiä. Tätä satoa nyt korjataan. 

Tehdyt muut kuin liittohallituksen esitykset 

1. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n hallitus 30.3.2014/Jäsenmaksujen keräys keskitetysti

2. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n hallitus 30.3.2014/Jäsentiedotuksen parantaminen

3. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n hallitus 30.3.2014/Liiton julkisen kuvan parantaminen

4. Turun Vapaa-ajattelijat ry:n yhdistyksen kokous 7.4.2014/Liiton kanta eutanasiaan

Esitykset ovat yllä siinä järjestyksessä, jossa LH on niistä lausuntonsa antanut ja esittää ne käsiteltäviksi. 

LH:n esityksistä antamat lausunnot ovat tässä.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?