VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON AVUSTUSHAKEMUS RAY:LLE EPÄONNISTUI (18.1.2014)


Vapaa-ajattelijain liitto ry:n viime vuosien huono menestys avustusten saannissa opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) käänsi järjestön kielen muualle. Raha-automaattiyhdistykselle (RAY) 31.5.2013 jätetyssä hakemuksessa avustusta haettiin peräti 360.000 euroa, yhteensä kolmelle vuodelle (2014-2016, 120.000 euroa/vuosi). 

Avustusta haettiin projektille Uskonnottomana OK - UOK. Sen tarkoitus projektiselosteen mukaan oli 

"uskonnottomien perheiden varhaisnuorten, nuorten ja lapsiperheiden perusoikeuspohjainen sosiaalinen vahvistaminen sekä henkistä hyvinvointia edistävä oman katsomuksellisen identitettityön tukeminen kehittämällä uskonnnottomien vapaehtoistyöpohjaista tukineuvontaa ja -informaatiota sekä vertaistukea" (kirjoitusvirheitä ei ole tässä korjattu). 

Kohderyhmä liiton ulkopuolelta 

Kohderyhmä valittiin käytännössä liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa mukana olevien henkilöiden ulkopuolelta. 

Strategia 

Projekti ajateltiin valtakunnalliseksi. Strategiaksi valittiin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Aiottiin kehittää "vapaaehtoistoimintapohjaista tukineuvontaa ja -informaatiota sekä vertaistukea". 

Osa- ja vaihetavoitteet 

Osa- ja vaihetavoitteiksi kerrottiin uskonnottomien omaehtoinen, vapaaehtoistoimintaan nojautuva "tukineuvonta" ja vertaistuki. Tätä olisi toimeenpannut liiton jäsenyhdistysten ja liiton "kumppanien" muodostama "verkosto". Verkosto olisi rekrytoinut, kouluttanut ja ohjannut neuvonta- ja vertaistukihenkilöitä valituilla paikkakunnilla. Olisi aloitettu Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä sekä valmisteltu toiminnan laajentamista Kemiin, Ouluun, Turkuun, Lappeenrantaan, Kotkaan ja Kouvolaan. 

Yhdenvertaista kohtelua ei ole 

Hakija valitti yhdenvertaisen kohtelun puutetta valtion ja kuntien laitoksissa (päiväkoti, peruskoulu, lukio, armeija). Näiden toiminta toteutetaan enemmistön ehdoilla. Vaihtoehtoista, uskonnotonta ohjelmaa ei ole, vaikka yhdenvertaisuuden turvaamisvelvoitteen pitää ohittaa perinnesyyt. On olemassa tarve uskonnottomien "sosiaaliseen vahvistamiseen", oman katsomuksellisen identiteetin rakentamiseen ja henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. 

Aihepiiriin liittyvät toiminnot 

Aihepiirin muista vastaavista toiminnoista kerrottiin, että liitto olisi keskittynyt uskonnottomien ihmisoikeustyöhön ja kulttuuristen palvelujen tuottamiseen. 

Ateistien syrjinnästä liitossa ei kerrottu, ei myöskään liiton ja sen jäsenyhdistysten palvelujen (toimistopalvelut, kirjallisuuden kustantaminen, myynti ja levitys, juhlapuhujatoiminta, sosiaalinen avustustoiminta, hautausmaatoiminta jne.) alasajosta. 

Liitolla ei ollut hakemuksen mukaan tähän palkattua henkilöstöä. 

Ei kerrottu, että liitto irtisanoi kaikki omin varoin palkatut työntekijänsä. 

Uudet palkkalaiset eivät johtaisi ja toteuttaisi projektia 

Projektiavustuksella toteutuva toiminta olisi "nivoutunut" toimintaan, mutta toiminta olisi toteutettu ja sitä olisi johdettu edelleen vapaaehtoistyönä. 

En ymmärtänyt tätä. Miksi tarvittaisiin kaksikin uutta palkkalaista, jos he eivät olisi tehneet muuta kuin "nivoutuneet"? 

Hakija viittaa myös liiton sääntöihin, joissa onkin erinomaisia kohtia uskonnottomien etujen ja oikeusturvan puolustamisesta. Nämä säännöt laadittiin kuitenkin kauan sitten. Liiton nykyhallinto on osin luopunut liiton etujärjestöroolista ja -työstä yleisemmän ihmisoikeuspuheen ja julkisuuden tavoittelun hyväksi. - On siirrytty teoista puheisiin. 

Henkinen hyvinvointi 

Liitto ajatteli voivansa edistää sosiaalista ja henkistä hyvinvointia, vaikka on itse tuottanut vapaa-ajattelun uhreja - kuten kirkot ja uskonlahkot ovat tuottaneet uskontojen uhreja. Osa näistä uhreista osallistuu nyt Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n (UUT) toimintaan. Sillä on kokemusta uhrien auttamisesta eri keinoin. 

Vapaa-ajattelijain liiton työtä ei oikeasti voi verrata esim. UUT:n tekemään työhön. UUT teki hakemusrintamalla läpimurron. Se sai RAY:n avustusta 220.000 euroa vuosille 2012-2014 (ks. tarkemmin Uskontojen uhrien tuki jatkaa nousukiidossa).

Vapaa-ajattelijain liitto ei pysty kehittämään ja johtamaan tällaisia hankkeita. Sitä paitsi liitto on myöhässä. Ne lokerot (ihmisoikeustyö, uskonnottoman identiteetin rakentaminen, uskontojen uhrien auttaminen), jotka voidaan nähdä osin liiton työkenttänä tai ainakin lähellä sitä, ovat jo täyttyneet liittoa osaavammilla järjestöillä. Liiton hakemuksessa on liian paljon propagandan levittämishakemuksen piirteitä. 

Jos liitto olisi kesäkuussa 2005, "kukkoslovakian" päästyä lopullisesti ja muodollisestikin valtaan, alkanut tehdä jotakin hyödyllistä, se olisi viidessä vuodessa voinut kehittää perustan, jolta ponnistaen laadukas ja menestyksekäs hakemus RAY:lle olisi voitu tehdä. Muitakin toimintalinjoja olisi ollut avoinna. Mutta mehän tunnemme "kukkoslovakit" ja heidän toimintansa sisällön. Kaikenlainen repiminen, rähinöinti ja rettelöinti vei liiton mielenkiinnon ja ajan. 

Uskonnottomien asema on heikko 

Uskonnottomien asema on heikko. Liitto on sinänsä hyvällä asialla. Sen vain pitäisi löytää uudelleen "omansa". Viime vuosikymmenenä on nähty vieroksuntaa, syrjintää, erottamisia, halveksuntaa, ylimielisyyttä, välinpitämättömyyttä ja näiden perään vielä nauruakin. 

Lisäongelmana avustusten hakemisessa RAY:lta on, että uskonnottomat voitaisiin myös ymmärtää (väärin) jonkinlaiseksi aatteelliseksi tai ideologiseksi ryhmäksi sinänsä. Tällainen vähentäisi todennäköisyyttä saada avustusta. 

Rahasta ei ole pulaa. Hyville projekteille sitä riittää niin RAY:lta kuin muualta. Monet apajat ovat liitonkin ulottuvilla. 

Liitto kertoi uudesta suuntautumisestaan ihmisoikeustyöhön. Epäilemättä ihmisoikeudet ovat tärkeitä. Näen, että työ voitaisiin tehdä paremmin jo olemassa olevissa, kokemusta hankkineissa, arvostusta ansainneissa ja etabloituneissa ihmisoikeusjärjestöissä. Liitosta ei ihmisoikeuksien alalla koskaan tule näiden asiain asiantuntijajärjestöä. Sen tulisi pysyä uskollisena omalle kohderyhmälleen, uskonnottomille ja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille, perehtyen yhä konkreettisemmin näiden ongelmiin. Se on liiton oikea "lokero". 

Kulttuuripalvelut ja palkattu henkilöstö 

Hakemuksessaan liitto kertoi tuottavansa kulttuuripalveluja, mutta vaikeni palvelutuotantonsa alasajosta. Palkatun henkilöstön puutetta valitettiin, vaikka liitto itse irtisanoi kaikki omin varoin palkkaamansa työntekijät. Eihän tämä vaikuta ollenkaan johdonmukaiselta. 

Vaikka tämä tapahtui ennen heinäkuuta 2011, jolloin nykyhallinto valittiin, näin aktiivinen unohtaminen ei onnistu. Se vaikuttaa liiton työssä pitkään eikä nykyhallintokaan ole halunnut muuttaa entisiä linjauksia. 

Suvaitsevuus on junttaamista 

Suvaitsevaisuus on sana, jonka hakija oli kaivanut pölyttyneistä säännöistään. Vuosikausia harjoitettu järjestön hajottaminen, junttaus ja ns. imagofasismi ovat ristiriidassa suvaitsevaisuuden ja harkitun järjestötyön kanssa. Jäsendemokratiasta on tullut asia, jota liitossa selväsanaisesti pilkataan. Otetaan esimerkki. Vahva liiton vaikuttaja, entinen pääsihteeri Jori Mäntysalo viittasi 7.1.2014 kesäkuun tulevaan liittokokoukseen ja kirjoitti liiton ylläpitämällä keskustelulista Kinatorilla jäsendemokratiasta näin: 

"Avasin keskustelun tulevasta liiton johdosta. Toivon nimenomaan, että liittokokouksessa ei aidosti päätetä keitä hallitukseen ja valtuustoon valitaan! Valmis lista on voitu keskustella valmiiksi jo aiemmin. Avoin junttalista siis!" 

Jos voit syödä maukasta ruokaa ja nukkua makeasti kotonasi, älä siis vaivaudu mukaan vapaa-ajattelijain toimintaan ja liittokokoukseen Hotelli Rosendahliin Tampereelle. Kokouksia ei imagofasistien mielestä tarvita. Henkilövalintoja varten on juntta. Se hoitaa valinnat keskustelemalla. Keskustelu on tärkeämpää kuin oppiminen, tärkeämpää kuin suunnittelu tai johtaminen, se on tärkeämpää kuin - vapaa ajattelu. Emmehän voi vain vapaasti ajattelemalla päästä selville, mitä juntta ajattelee. Siihen tarvitaan keskustelua ja avoimuutta. Junttalista on avoimuutta. Se esitetään julkisesti kaikille liittokokousedustajille, viimeistään kokouspaikalla. Ymmärtäkää tämä. 

Ei ihme, ettei jäsenmäärää saada kasvuun, vaikka yli 50 000 henkilöä erosi kirkosta taas viime vuonnakin. 

Projektin käytännön toteuttaminen 

Projektin käytännön toteuttamisen oli ajateltu sujuvan näin: 

(1) Rekrytoidaan, koulutetaan ja ohjataan neuvonta- ja vertaistukihenkilöitä valituilla paikkakunnilla "vapaaehtoistoimintapohjaisen" tukineuvonnan sekä vertaistuen kehittämiseksi valtakunnallisen verkoston avulla. 

Eikö tällainen verkosto ole jo olemassa? Se muodostuu jäsenyhdistysten omista verkostoista. Sieltä saa tukea ja neuvontaa, jos pyytää. Jos asia ylittää jäsenyhdistyksen resurssit, voidaan olla yhteydessä liittoon. 

(2) Paikallisten neuvonta- ja vertaistukihenkilöiden avulla aloitetaan kouluvierailutoiminta. Tällaista toimintaahan on ollut vuosikymmeniä. Ehkei liitto tiedä siitä? Vapaa-ajattelijat kelpaavat minusta ihan hyvin tällaisiksi neuvojiksi. 

(3) Aloitetaan nuoria ja aikuisia auttava paikallinen ja valtakunnallinen puhelintukineuvonta. 

Tällaistakin toimintaa on ollut vaikka kuinka kauan. Miksei sitä ole organisoitu paremmin? Taas pitäisi jostain polkaista joku uusi "verkosto"? Onko sellainen tarpeen ja mahdollista? Vanhaakin voitaisiin hyvin parantaa ja vahvistaa. 

(4) Tiedotetaan UOK - Uskonnottomana OK -hankkeesta valtakunnallisesti ja paikallisesti Sinä olet OK -ajatuksella. 

Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneina ei mainittu liiton jäsenyhdistyksiä, vaan muita järjestöjä ja yksi osakeyhtiö: Suomen Humanistiliitto ry (SHL), Pro-Seremoniat Oy (PROKU), Prometheus-leirin tuki ry (PROTU) ja Vakamusten tasa-arvo VATA ry (VATA). 

Näistä piskuinen SHL on aikaisemmin tehnyt jonkinlaista yhteistyötä vapaa-ajattelijoiden kanssa. Se on nyt vaikeuksissa, kun OKM hylkäsi sen yleisavustuksen kokonaan vuonna 2013 . Vuonna 2012 SHL sai vielä yleisavustusta 10.800 euroa. Toiseksi SHL:n puheenjohtaja, opetusneuvos Pekka Elo, kuoli 14.12.2013. Se heikentää pientä järjestöä. Kolmanneksi SHL yleisavustushakemus vuodelle 2014 hylättiin OKM:ssä 13.1.2014. Nämä avustuspäätökset ovat kovia SHL:lle, koska se on ollut rahallisesti valtion elätti yli 80 prosenttisesti. 

PROKU oli liiton ja Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) myötävaikutuksella tuhoamassa vapaa-ajattelijayhdistysten omaehtoista juhlapuhujatoimintaa. Näin raivattiin tilaa yhtiön liiketoiminnalle. HVA heitti ulos kaikki omat juhlapuhujansa, lopetti omaehtoisen toiminnan ja ohjasi palveluja haluavat ihmiset PROKU:n maksaviksi asiakkaiksi. PROKU:lla menee hyvin. Se on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan jatkuvasti. 

PROTU on kumppaneista ylivoimaisesti tärkein, isoksi kasvanut järjestö. Sillä oli aluksi 1990-luvulla paljonkin yhteistoimintaa liiton ja sen jäsenyhdistysten kanssa. Liitto myös tuki sitä rahallisesti. Sitten "kukkoslovakit" tulivat kentälle: alkoi ateistivaino, erottaminen ja käräjöinti, tapahtui itsemurhakin, luopuminen itsenäisyydestä ja kallistuminen aatteellisesti ja järjestöllisesti humanismin suuntaan. Monet ateistit jättivät PROTU:n. Myöhemmin järjestön kasvu taittui. 

VATA on yhdistys, johon tamperelaiset vapaa-ajattelijat ulkoistivat alunperin Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n (TAVA) perustaman ja hallinnoiman kirkostaeroamispalvelun, eivät tosin yksimielisesti. Palvelu on ollut menestys. Palvelun toinen perustaja Petri Karisma kertoi 2010, ettei palvelu ole vapaa-ajattelijatoimintaa. Minusta tämä linjaus on sinänsä hyvä. Palveluhan on tarkoitettu valtiokirkkojen jäsenille helpottamaan heidän eroamistaan kirkosta. Ei se tarvitse peitokseen mitään vapaa-ajatteluburkaa. 

Kuinka paljon kumppanit olisivat olleet valmiit avittamaan Vapaa-ajattelijain liiton johtamaa toimintaa jäi nyt näkemättä. Liiton johtamiskykyyn ei ole luotettu ja myös tämän projektin osalta se olisi ollut hankkeen heikko kohta. 

Viestintä 

Projektin viestintä oli ajateltu Internetiin nettisivuksi. Lisäksi viestiä olisi levitetty sosiaalisessa mediassa. Myös esitteitä olisi julkaistu ja levitetty. Vapaaehtoisia olisi motivoitu, koulutettu, ohjattu, jopa "fasilitoitu". Kouluvierailumahdollisuudesta olisi tiedotettu kouluille. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista olisi järjestetty seminaari. 

Projektin riskit 

Projektiin oli ajateltu palkattavan kaksi henkilöä, projektipäällikkö ja projektikoordinaattori. Näiden olisi tullut pystyä nousemaan tietokoneidensa äärestä ja omata valmius jopa "liikkua eri puolilla maata". Hakijakin myöntää, että tässä oli riski. 

Tällaiset "liikkuvat" henkilöt on aikaa sitten häädetty Vapaa-ajattelijain liitosta. Viimeinen heistä taisi olla liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä 15.11.2010 kello 15.

Tavoitellut tulokset 

Tuloksina hakemus näki kohderyhmään kuuluvien tietoisuuden kasvun näiden omista katsomuksellisista perusoikeuksista sekä tapakulttuuripalveluista. 

Pro-Seremoniat Oy (Prometheus-seremoniat Oy) olisi voinut saada projektin avulla, vapaaehtoistyön ja julkisen rahan siivittämänä, lisää maksavia asiakkaita sekä yksityis- että julkiselta sektorilta. 

Toiseksi odotettiin kohderyhmään kuuluvien sosiaalista, itseluottamuksen ja oman identiteetin vahvistumista. Kolmanneksi tavoiteltiin vapaaehtoistoimijoiden verkoston luomista, joka pystyisi jatkamaan toimintaa kolmivuotisen projektin jälkeen (2017-) "vähäisemmällä valtakunnallisella tuella" sekä ottamaan mukaan uusia toimijoita. 

Lopuksi luvattiin laatia toimintamalli toiminnan laajentamiseksi maan muihin osiin. 

Pitkäaikaisvaikutukset 

Pitkäaikaisvaikutuksista projektihakemuksessa ajateltiin näin: 

(1) Koehenkilöt voimaantuvat. Oman identiteetin rakennustyö paranee. 
(2) Ihmisten yhdenvertainen kohtelu paranee. Tämä tiedostetaan paremmin hankepaikkakunnilla sekä hankkeen piirissä olleiden laitosten toiminnassa. 
(3) Uskonnottomien perheiden lasten uskonnon ja omantunnon vapauden huomioon ottaminen paranee julkisissa palveluissa. 
(4) Projektin kokemuksia voidaan soveltaa muissa maissa ja "suomesa" muihin syrjintäperusteisiin. 

Kohta nähtiin tukena ihmisoikeustyölle. 

Projektin jälkeinen selvitys 

RAY edellyttää vielä selvitystä siitä kuinka projektin tuloksia voidaan hyödyntää projektin päättymisen jälkeen. Liitto näki lopputulokseksi "toimintamallin", jota sitten olisi levitetty uusille paikkakunnille. Hankepaikkakunnilla toiminta jatkuisi. Liitto "pyrkii järjestämään" taloudellisia resursseja toiminnan tukemiseen hankepaikkakunnilla ja uusillakin alueilla. Projektin päätyttyä siitä tiedotetaan erilaisille laitoksille. 

Liitto ei lupautunut itse jatkamaan projektia. Jatko olisi riippunut siitä, saadaanko uusia vapaaehtoisia tekemään työt ja jatkamaan niitä projektin rahoituksen päätyttyä. Rahoituksen järjestämisestä tämän jälkeen ei kerrottu tarkemmin, mainittiin vain pyrkimys järjestellä sitä. 

Ohjausryhmä 

Projektin toimintaa seuraamaan ja arvioimaan olisi perustettu ohjausryhmä, johon olisi tullut edustajia Vapaa-ajattelijain liitosta, kumppanijärjestöistä ja lisäksi kasvatus- ja koulutusinstituutioista. Olisi tehty väliarviointi ja loppuarviointi. 

Tässä näkyy projektin heikkous. Johtajia, palkkalaisia, seuraajia, ohjaajia ja arvioijia oli yllin kyllin, mutta varsinaisten tekijöiden ja toteuttajien saaminen projektiin oli aivan epävarmaa

Talous 

Projektiin oli tarkoitus palkata projektipäällikkö ja projektityöntekijä, molemmat kolmeksi vuodeksi. Henkilöstökulut olisivat olleet 87.448 euroa/vuosi, 72,9 prosenttia vuosittaisesta rahoituksesta. Toimitilavuokriin budjetoitiin 4.200 euroa, taloushallintopalveluihin samoin 4.200 euroa ja markkinointiin 8.000 euroa. Nämä erät yhdessä (103.848 euroa) muodostivat 86,5 prosenttia vuotuisista menoista. 

Muita tuottoja RAY:n avustuksen lisäksi ei ollut budjetoitu. 

Minusta kaikkeen muuhun toimintaan jäänyt 13,5 prosentin osuus oli vähäinen. Liitto ei itsekään luottanut lujasti projektiin, koska se - varakkaana järjestönä - ei ollut budjetoinut siihen lainkaan omia varojaan. 

Muina resursseina mainitaan toimitilat Helsingissä, jossa olisi ollut toimistotyötilaa projektihenkilöstölle. On kyse liiton entisestä toimistosta. Se jäi myymättä ja tyhjäksi, kun työntekijät irtisanottiin ja palvelut lopetettiin. 

Kilpailuvaikutukset 

RAY pyytää arvioimaan toiminnan kilpailuvaikutuksia. Hakija kertoo, ettei projektille ole "valitettavasti" tiedossa kilpailua. 

Tässä tarkoitetaan esimerkiksi kilpailua jonkun yksityisen kaupallisen toimijan kanssa, joka ei saa julkista avustusta toimintaansa. Tiedossani ei ole tällaisia. Uskonnottomat kohderyhmänä ei ole (Suomessa) kiinnostanut talous- ja elinkeinoelämää. Heitä palvelevia uusia yrityksiä ei ole syntynyt vielä (poikkeuksena Pro-Seremoniat Oy). 

Projektin kanssa samansuuntaista vapaaehtoistoimintaa ei pidetä kilpailuna. Tällaisia toimijoita tietysti on olemassa. Esimerkiksi UUT:n kautta voi saada paljon uskonnottomallekin henkilölle hyödyllisiä tietoja uskontojen uhrien kokemuksista. Vaikka nämä kokemukset ovat pääosin peräisin yksityissektorilta, niissä sivutaan myös julkisten laitosten toimintaa. (Julkisissa laitoksissa ei syrjitä kristittyjä vaan he nauttivat etuoikeuksia eikä uhrikokemuksia synny. Poikkeuksen muodostavat jotkut vähemmistösuuntaukset kuten Jehovan todistajat ja adventistit, joiden piiristä uhreja ja oikeustapauksiakin on olemassa.) Vaikka pääosa uhreista on uskontojen uhreja, kokemuksia voidaan hyvin verrata vapaa-ajattelun uhrien vastaaviin kokemuksiin. Monet tilanteet, sosiaaliset mekanismit, henkilöistä johtuvat ongelmat jne. ovat yllättävänkin samanlaisia olipa kyse uskonnollisesta tai vapaa-ajattelijain uhritehtaasta. UUT:n piirissä toimivat entiset vapaa-ajattelijat voivat tietysti kertoa omista kokemuksistaan. 

Projektisuunnitelma 

Hakemuksen liitteenä on noin kolmesivuinen projektisuunnitelma. Siinä on vähän vielä erittelemätöntä. Mainitsen kuitenkin, että projektin toissijaiseksi kohderyhmäksi oli nimetty peruskoulun, päivähoidon, II asteen oppilaitosten ja puolustusvoimien henkilökunta sekä uskonnottomat aikuiset yleensä. 

Miksi isojen projektien toteuttaminen liitossa on mahdotonta 

Liiton jäsenyhdistysten resurssien käytössä liiton johtamiin projekteihin on suuria vaikeuksia. Ne johtuvat liitosta. Lahden liittokokouksessa 2011 liiton hallintoelinten vaalit toimitettiin tavanomaisesta poiketen junttalistavaaleina. Näin peräti 10 jäsenyhdistystä 27:stä päästiin sulkemaan kokonaan pois liiton hallinnosta (ks. tarkemmin Lahden liittokokous siirsi Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtajuuden Tampereelle).

Liiton junttapolitiikka johti myös Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n eroon liitosta huhtikuussa 2013. Liiton jäsenyhdistysten yhteisestä jäsenmäärästä katosi hetkessä noin 14 prosenttia.

Liitto on hajotettu järjestö. Sen johto on suoraan vaikuttanut kolmeen yhdistysryhmään (erotetut, eronneiksi katsotut ja eronneet) sekä epäsuorasti kahteen ryhmään (olemassa olevien, heikompien yhdistysten auttamisen sabotointi ja uusien yhdistysten perustamisen sabotointi). Epäluottamus on melko laajaa ja molemminpuolista. Tämä on yksi syy, miksi nyt kuvatun projektin kaltaisten hankkeiden toteuttaminen kaikkien jäsenyhdistysten tuella on mahdotonta. 

Kun Vapaa-ajattelijain liitto hallinnoijana aloitti 1996 EU-elintarviketukitoiminnan, siihen lähti heti mukaan toistakymmentä liiton jäsenyhdistystä. Vielä vuonna 2005 mukana oli viisi jäsenyhdistystä. Helmikuussa 2006 liitto päätti ensi kertaa lopettaa tukitoiminnan hallinnoinnin. Liiton alamäki jyrkkeni, "kukkoslovakit" aloittivat toimivien yhdistysten erottamisen. Elintarvikejakelussa mukana olevat jäsenyhdistykset hakeutuivat yhteistoimintaan liiton ulkopuolisten tahojen kanssa jo vuonna 2006. Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) ryhtyi hallinnoimaan projektia. Toisin kuin liitto, PAT itse toimi myös ruohonjuuritasolla avustuselintarvikkeiden jakelijana. Näin tämä projekti pelastui tälle vuosikymmenelle. 

Yli kymmenen jäsenyhdistyksen pitkäkestoisesta yhteisprojektista on siis näyttö ja kokemus. Vaikka "kukkoslovakit" menettivät yhden liittokokouskauden (2005-2008) aikana vuoden 2002 lopussa tai vuoden 2003 alussa hankkimansa vallan, kovat riidat jatkuivat liitossa vielä seuraavankin liittokokouskauden (2008-2011) ajan. "Kukkoslovakian" perintö vaikuttaa yhä. Jokainen uusi hetki liittyy menneeseen. Ei ole olemassa taikasanoja "Katse eteenpäin", jotka pyyhkisivät historian pois kuten liitossa on kuviteltu. 

Projektisuunnitelman lopussa kerrottiin arviointisuunnitelmasta. Liitto kertoo, että se voi itse arvioida projektin vaikutusta "osin neutraalisti" kun tapaukset kirjataan kolmeen laariin onnistumisena, epäonnistumisena tai keskeneräisenä. 

Loppuarvio 

Kokonaisuutena hakemus on liian diffuusi ja yleisluonteinen. Hakija ei itsekään luottanut hankkeeseen eikä ollut valmis uhraamaan siihen omia varojaan. 

Liitossa tai muutoin sen käytettävissä ei ole olemassa kulttuurista infrastruktuuria, johon projekti luontevasti olisi voitu kiinnittää ja joka olisi kasvattanut projektin onnistumismahdollisuutta. Kaikki olisi pitänyt aloittaa likipitäen nollasta. Liitolla ei ole edellytyksiä johtaa tällaista projektia menestyksellisesti. RAY:n hakukriteerien täyttymisen lisäksi hakijalla tulee olla näyttöä hallinnollisesti osaamisesta. Sellaista liitolla ei nyt ole, liitto on enemmän propagandatoimisto. 

Projektin palkkalaiset olisi jouduttu valitsemaan liiton ulkopuolelta, jos olisi haluttu todella päteviä henkilöitä. Budjetoitu palkkakaan ((72.000:2):12=3.000 euroa/kk) ei päätä huimaa. Pätevien henkilöiden kiinnittäminen projektiin olisi voinut epäonnistua, jos nämä olisivat tienneet etukäteen jotakin Vapaa-ajattelijain liiton viime vuosien ilmapiiristä ja alamäestä. 

RAY:n esitys ja päätös 

RAY ehdottaa projektille myönnettäväksi nolla euroa. Lopullisesti hakemus ratkaistaan sosiaali- ja terveysministeriössä tammi-helmikuun vaihteessa.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?