HUIPULLA TUULEE: JUSSI K. NIEMELÄ JÄTTI VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON PUHEENJOHTAJUUDEN (15.11.2010)

Päivitetty 18.11.2010

Piikkiön liittokokouksessa 15.6.2008 uutena tulokkaana Vapaa-ajattelijain liitto ry:n puheenjohtajaksi valittu Jussi K. Niemelä jätti puheenjohtajan tehtävät 15.11.2010 kello 15. Niemelä oli ilmoittanut asiasta jo ennen kuin Helsingin käräjäoikeus, samoin kello 15, antoi tuomionsa työsuhdejutussa koskien liiton entisen toiminnanjohtaja Paula Vasama-Everest-Phillipsin työsuhteen irtisanomista. Tuomiosta kirjoitetaan myöhemmin tällä palstalla. 

Eroamisensa syyksi Niemelä kertoo kyllästymisen liiton hörhöilyyn. Niemelän kypsyminen liiton toimintakulttuuriin oli jo havaittavissa hänen 26.10.2010 liittovaltuuston (LV) ylimääräiselle kokoukselle antamastaan selvityksestä. Siinä hän kertoo, ettei enää aio osallistua LV:n kokouksiin: 

”Katson, että liittovaltuustoa käytetään toverituomioistuimena eri tarkoitusperien ajamiseen eikä näillä tarkoitusperillä ole mitään tekemistä liiton edun kanssa. Sanoudun tällaisesta toiminnasta jyrkästi irti. Valtuuston tehtävät määritellään liiton säännöissä ja niitä pitäisi myös noudattaa. Valtuuston tehtäviin ei kuulu toimia kenenkään asettamana toverituomioistuimena.” 

Puheenjohtajan tehtäviä ryhtyy nyt hoitamaan varapuheenjohtaja Robert Brotherus. LV:n tehtävänä on täyttää liittohallituksessa vapautunut puheenjohtajan paikka. 

LV:n sääntömääräisen syyskokouksen kokouskutsu on jo lähtenyt. Kokous pidetään Helsingissä 20.11.2010 ja siitäkin kirjoitetaan tällä palstalla ennen kokousta. 20.11.2010 jälkeen sääntömääräisiä kokouksia ei enää ole ennen ensi kesäkuussa pidettävää liittokokousta, joka valitsee uuden valtuuston. Nykyinen valtuusto joutuu siis täyttämään puheenjohtajan paikan ylimääräisessä kokouksessaan. 

Kimmo Sundström


JK. Liiton susisäännöt valmisteli sääntötyöryhmä, johon kuuluivat Olavi Korhonen (pj), Eino Huotari, Tauno Lehtonen, Heljä Pekkalin ja Janne Vainio (sihteeri). 

Susisäännöt hyväksyttiin Järvenpään liittokokouksessa, kesäkuussa 2005. Näiden sääntöjen 8 §:n 6. kohdan mukaan varsinainen liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan. Myös ylimääräinen liittokokous voi valita liiton puheenjohtajan, jos sen kokouskutsussa on kirjallisesti ilmoitettu tällaisen asian käsittely (säännöt 7 §, 3. mom.). Ylimääräistä liittokokousta ei liiton historian aikana ole koskaan pidetty.

Liittovaltuuston (LV) oikeudesta täyttää liittohallituksen (LH) vapautuvia paikkoja, sääntöjen 9 §:n 7. momentti määrää näin: ”Liittovaltuusto on oikeutettu täyttämään liittokokousten välillä mahdollisesti avautuneen liittohallituksen jäsenen [paikan?], jos tämän varajäsenenkin paikka on avautunut, tai varajäsenen paikan valitsemallaan henkilöllä ottaen huomioon, mitä sääntöjen 8 §:ssä on sanottu.” 

Tämä voi johtaa ajatuksen siihen, ettei LV voi lainkaan täyttää vapautunutta puheenjohtajan tai pääsihteerin paikkaa, koska näillä ei ole varajäsentä. 

Toisaalta liiton sääntöjen 11 §:n (Liittohallitus) 4. momentin mukaan ”Jos liittohallituksen jäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta liittohallituksen toimintaan tai eroaa kesken toimikauden, liittovaltuustolla on oikeus valita uusi jäsen eronneen tai pysyvästi estyneen tilalle.” 

Havaitaan, että 9 §:n 7. momentin täyttöoikeutta rajaava vaatimus myös varajäsenen paikan jäämisestä avoimeksi puuttuu. Toiseksi pysyvä estyneisyys on eri asia kuin paikan vapautuminen. Susisääntöjä vaivaa eri sääntömääräysten ristiriitaisuus, josta seuraa ongelmia, esimerkiksi johdonmukaisuuden puutetta. 

Onko ajateltavissa, että puheenjohtajan ja pääsihteerin paikat olisivat sellaisia, että ne voisivat olla täyttämättä pitkiäkin aikoja, esimerkiksi kaksi ja puoli vuotta? Minusta näin ei ole. Kyllä nekin paikat on tarkoitettu täytettäviksi. LH ei voi täydentää itseään, täydentäminen kuuluu LV:lle. 

Erikoisen lisänsä tarkasteluun antaa LH:n kyky ennustaa LV:n valintoja. Esimerkiksi jo 18.11.2010 liiton kotisivulla kerrottiin, että luottamushenkilöluettelo oli päivitetty 21.11.2010 pidetyn LV:n kokouksen päätösten perusteella. Ensinnä LV:a ei ollut kutsuttu koolle tuoksi päiväksi vaan lauantaiksi 20.11.2010. Ja mitä kertoo se, että päätökset olivat LH:n tiedossa jo pari päivää ennen kokousta? Onko kovin kalliita LV:n kokouksia tarkoituksenmukaista pitää, jos päätökset tiedetään ennalta? 

Tämän tarkastelun mukaan v.t. puheenjohtaja Robert Brotherus hoitaa puheenjohtajan tehtäviä siihen saakka, kun LV täyttää puheenjohtajan paikan. Uusi puheenjohtaja (Brotherus tai joku muu) hoitaa tehtäviä Seinäjoen liittokokoukseen 12.6.2011, jolloin liitolle valitaan taas uusi puheenjohtaja. Ylimääräinen LV:n kokous on siis tarpeellinen vapautuneiden paikkojen täyttämiseksi eikä sen pitämistä sovi viivytellä.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?