VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOVALTUUSTO KOKOONTUU HELSINGISSÄ 21.4.2007 (17.4.2007)

Vapaa-ajattelijain liiton liittovaltuusto (LV) on jälleen kutsuttu 3.4.2007 koolle lauantaiksi 21.4.2007 "ylimääräiseen varsinaiseen liittovaltuuston kokoukseen".  Tämä on nk. "uutta retoriikkaa".  Varsinaiset kokoukset ovat sääntömääräisiä kokouksia, eikä nyt ole kyseessä sellainen kokous vaan pelkästään ylimääräinen kokous.

Kokouspaikka on vaihtunut ravintola Eatzista ravintola Vltavaan (Elielin aukio 2), sillä jotkut liittovaltuutetut olivat valittaneet useammasta syystä edellistä kokouspaikkaa huonoksi.

Kutsujina ovat hallituksen puheenjohtaja Robert Brotherus ja toiminnanjohtaja Paula Vasama (ei hallituksen jäsen), eikä kutsusta käy selvästi ilmi, että liittohallitus (LH) olisi koollekutsujana.  Arvaan, että LH kuitenkin olisi koollekutsuja.  Käsiteltäviksi asioiksi LH esittää liiton tilinpäätöksen vuodelta 2006, tilintarkastajain lausunnon vuodelta 2006 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisen itselleen vuodelta 2006.  Nämä asiat eivät sääntöjen mukaan kuulu tässä kokouksessa päätettäviin asioihin.  Lisäksi käsitellään jäsenyhdistysten "odotuksia ja toiveita" liiton juhlavuonna ja aikataulua.  Odotuksien ja toiveiden tulisi varmaankin olla jo olemassa, jos jotakin niistä aiotaan täyttää.  Lisäksi on keskustelu Vapaa Ajattelija -lehdestä sekä toiminnan kehittämisestä ja parannusehdotuksista.  LV:n pj Olavi Korhonen on laatinut kahdeksankohtaisen ehdotuslistansa.  Päätöskohdaksi on myös otettu "Muut kiireelliset asiat".  Se voi olla minkälainen Pandoran lipas hyvänsä.

Toimintakertomusluonnos 2006

Luonnoksessa mainitaan liiton jäsenyhdistysten jäsenmääräksi 1400, mutta salataan jäsenmäärän väheneminen 250 jäsenellä vuodessa.  Liitto saneerasi ulos kolmanneksen palkallisesta työvoimastaan.  Saneeratunkin työvoiman tehtäviä on sen jälkeen teetetty Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n palkkaamalla tukityöllistetyllä.  Ei kuitenkaan järjestösihteerin kenttätyötä, joka olisi hyödyllistä jäsenyhdistysten toiminnan kohentamiseksi ja uusien jäsenyhdistysten perustamiseksi.  Jäseneksi liittyi 1.1.2006 Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry (perustettu 30.10.1996) ja liitosta erotettiin 9.12.2006 Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT). PAT:n erottaminen ei tullut voimaan kuluneen vuoden aikana. Rovaniemen Vapaa-ajattelijat perustettiin 16.11.2006, mutta se ei ehtinyt rekisteriin eikä liiton jäseneksi vuoden 2006 aikana.  

Lohjan seudun vapaa-ajattelijat ry muutti nimensä Länsi-Uudenmaan ateisteiksi.  Syynä oli mm. vapaa-ajattelijoiden heikoksi muuttunut maine.

Liiton 27 jäsenyhdistyksestä enää kolmen jäsenmäärä ylittää sata jäsentä: Helsingin, Karkkilan ja Tampereen Vapaa-ajattelijat. Alle 20 jäsenen jäsenyhdistyksiä oli kymmenen.  Yhden yhdistyksen jäsenmäärästä ilmoitetaan "tieto puuttuu".  Ehkei liittomaksuja tilitetty vuonna 2006 lainkaan.  Pääsihteeri Jori Mäntysalo saa kiitokseni siitä, että jäsenmäärät on pitkästä aikaa julkistettu jäsenyhdistyksittäin. 

LH:n huonon ilmapiirin tai muun syyn takia vuoden aikana luottamustoimistaan erosivat LH:n varsinainen jäsen Raimo Väisänen (Kotkan Vapaa-ajattelijat ry) ja LH:n varajäsen Marko Koivuniemi (Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry).  Matti Räsänen (Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry) ei ottanut vapautunutta LH:n jäsenen paikkaa lainkaan vastaan.  Hän osallistui liittokokoukseen vuonna 2005 ja se riitti hänelle.

LH käytti paljon energiaa ja liiton varoja kokouksissa istumiseen.  Olen aiemminkin (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti78.html) arvostellut tällaista.  Asiaa pahentaa se, että hallitus kutsui taitamattomuuttaan koolle myös vailla päätösvaltaa olevia kokouksia.  Vapaa-ajattelijain liitto on vanhakantainen ja jäykkä yhdistys.  Ei ole helppoa muuttaa sen käytäntöjä, etenkin jos on tullut valituksi hallitukseen perässähiihtäjänä.  LV:n pj Korhosen parannuspaperissa ehdotetaan LH:n ja LV:n "jämäköitymistä" ja "uutta tekemisen meininkiä".  Valitettavasti en osaa nähdä mitään tällaista.

Koska liitto ei kykene kasvattamaan tulojaan, sen ainoa keino tasapainottaa talous, oli karsia menoja.  Tässä onnistuttiin.  Parannusta tuli 15.674,58 euroa ja ylijäämää 11.276,41 euroa.  Mutta hinta oli erittäin kova: kolmannes työvoimasta saneerattiin ulos ja toimintaa ajettiin alas.  Tämä jatkunee vuonna 2007.  Tulos näkyy kentällä, toiminnan tehokkuudessa peruutettiin kauas 1990-luvulle.  Rahaa ajatellaan käytettävän löysäkätisemmin vuosina 2007 ja 2008.  Siihen ei ole varaa.

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:n ylläpitämä sivusto www.eroakirkosta.fi jatkoi menestyksellistä toimintaansa.  27 672 kirkosta eronnutta on hyvä saavutus sekin.  Palvelu on yksi niistä harvoista toiminnallisista seikoista, jotka enää tuottavat tuloksia liitossa tai sen jäsenyhdistyksissä.  Syksylle 2006 oli aiemmin luvattu isompaakin kampanjaa uusien jäsenten hankkimiseksi ja kirkosta eroamiseksi.  Myöhemmin selvisi, että kyse oli sivuston mainostamisesta 18 vuotta täyttäneille henkilöille.  Kun Väestörekisterikeskus ei luovuttanut tarvittavia osoitetietoja tähän tarkoitukseen (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti112.html), kampanja lässähti siihen. Jäsenhankintakampanjaan oli budjetoitu 10.000 euroa; ainakin suurelta osin rahat säästyivät.

Vuonna 2005 liitto oli ilmaissut oikeusministeriölle, että sen ensisijainen vaatimus on siviilivihkimisen säätäminen ainoaksi lailliseksi vihkimismuodoksi.  Vuonna 2006 liitto halusi vihkimisoikeuden myös uskonnottomille katsomuksille.  Ollaan tyytymässä toissijaiseen tavoitteeseen.  Vuoden 2007 kannasta en ole kuullut mitään.

Liitto omaksui uskovaisten menettelytapoja rikosilmoitusten pykäämisessä.  Kun liittoa vastaan oli tehty rikosilmoitus sen kotisivulla olleista pilakuvista, joiden väitettiin rikkovan uskonrauhaa ja kiihottavan yleisöä kristittyjä vastaan, liitto teki vastaiskun: rikosilmoitus, jossa väitettiin Raamatun sisältävän kiihotusta kansanryhmää, ateisteja, vastaan.  Rikosilmoitus oli aiheeton; poliisi palautti sen jo muutaman päivän sisällä.  Tällä en kuitenkaan halua puolustella Raamattua. 

Juhlapuhujapalveluja liitto ei voinut tuottaa Prometheus-seremoniat Oy:n (Pro-Seremoniat Oy) kanssa vuonna 1999 tekemänsä sopimuksen perusteella.  Liiton virallista yhteistyökumppania puhuja-asioissa, Uskonnottomat juhlapuhujat ry:tä, ei mainita luonnoksessa.

Liiton Internet-sivuista sanotaan, että ne "toimivat aiempien vuosien tapaan" ja että "[m]erkittäviä lisäyksiä ei tehty".  "Erityisen ongelmallista oli VA-lehden WWW-version aikaansaaminen."  Tämä on totta.

Sensurointi sähköpostilistalla jatkui ja uusia kriitikkojen karkotuksia toimeenpantiin.  Uskontojen uhrien tuki UUT ry antaa tukea myös vapaa-ajattelun uhreille.  

EU-elintarvikejakelusta ja siihen osallistuneista liiton jäsenyhdistyksistä ei kerrota mitään.  Sama unohdus sisältyi vuoden 2005 toimintakertomusluonnokseen. 
  
Tuloslaskelma 2006

Arvioin aiemmin (http://www.dlc.fi/~etkirja/Valtuusto.htm) vuoden 2006 talousarvion olevan optimistista huuhaata.  Eritellään nyt sitä mitä todellisuudessa tapahtui.

Opintotoiminnan avustuksiksi oli budjetoitu 4.000 euroa, tulot olivat 0 euroa.  Menoja oli budjetoitu 12.750 euroa ja nekin olivat 0 euroa.  Taas säästyi rahaa.

Pidin 6.000 euron kulttuurilehtitukiarviota optimistisena, mutta se jopa ylittyi 500 eurolla.  Hienoa!  Vuonna 2005 saatua tiedotustukea (2.500 euroa) ei enää saatu, ja tiedotustoiminnan tuotot laskivat 12,2 prosentti 9.277 euroon.  Lehden painatus ja postitus kallistuivat 22,8 prosenttia -9.331,50 euroon.  Toimitussihteerin työkorvaukset kallistuivat vielä enemmän, -5.080 eurosta -7.500 euroon.  Internet- ja Eunet-kulut oli arvioitu -800 euroksi; kulut olivat -1.430,66 euroa.  Muut tiedotustoiminnan kulut kuitenkin alenivat yli 5.000 euroa, joten koko tiedotustoiminnan kulut pysyivät lähes samoina kuin vuonna 2005.  Tässä hallitus onnistui hyvin.

Palvelutoiminnassa kulukorvaukset muusikoille, laulajille ja laulukuoroille alenivat -385 euroon (vuonna 2005:
-523,64).  Toiminta-avustukset jäsenyhdistyksille kasvoivat -3.620 euroon (-200).  Avustuksia myönnettiin vain kolmelle yhdistykselle; Pääkaupunkiseudun ateistit ry ei kuulunut näiden joukkoon.  

Myyntitoiminnan tulos parani 468,70 euroon (107,29). 

Kansainvälisen toiminnan alijäämä pieneni -870,88 euroon (-1.146,69).

Toimiston tuotot kertovat, että Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) suosiminen alihintaisella toimistotilan ja -palvelun vuokraamisella (vain 100 euroa/kk) jatkui.  Tämäkin on tavallaan noin 1.200 euron avustus yhdelle liiton rikkaimmista jäsenyhdistyksistä.  Takavuosina HVA:n pj Juha Kukkonen esitti painokkaasti, ettei HVA tule hakemaan mitään avustuksia liitolta.  Mutta tällaista tulonsiirtoa ei tarvitsekaan erikseen hakea, ei myöskään tehdä selvitystä sen käytöstä.

Puhelin- ja telekopiokuluihin oli budjetoitu -1.000 euroa; kulut olivat -1.951,61 euroa.  Arvonalentumisia kirjattiin Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakkeista -7.007,38 euroa.  Syytä tähän ei kerrota.  Osakkeiden kirjanpitoarvoksi jäi vain 100 euroa, vaikka todellisuudessa niiden arvo on moninkertainen.  Alaskirjaus vei Toimisto-luokan alijäämän -14.545,03 euroon (-7.343,17).

Hallinto-luokassa muut hallinnon tuotot alenivat vuoden 2005 7.201,56 eurosta 261,80 euroon.  Menopuolella työvoiman vähentäminen johti palkkakulujen alenemiseen -43.197,40 eurosta -25.090,79 euroon (41,9 prosenttia).  Leikkaus on ankara ja näkyy toiminnan supistumisena.  Vakuutus- ja sosiaaliturvamaksuissa kulut vähenivät vielä -4.306,29 euroa.  Liittokokouskuluja ei ollut (vuonna 2005: -4.636,77).  Näin hallinnossa saavutettiin merkittävimmät säästöt, 23.345,39 euroa.  Tuloslaskelma kääntyi ylijäämäiseksi.

Varainhankinnassa liittomaksutuloja oli budjetoitu 20.000 euroa.  Tulo kasvoi 14.736 eurosta 16.816 euroon (ks. erillisartikkeli
http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti139.html). Lahjoitukset kasvoivat 0,04 eurosta 38 euroon.  Luottamuspula lahjoittajien ja liiton välillä jatkuu.

Sijoitustoiminta on liiton suurin tulolähde.  Lähes kaikki sijoitustuotot ovat vuokria kymmenestä vuokralle annetusta asunto-osakkeesta.  Asunnoista seitsemän on yksiöitä ja kolme kaksioita.  Niistä kolme sijaitsee Helsingissä ja seitsemän Vantaalla.  Asunnon Siltasaarenkatu 15 D 104 vuokratulo oli vain 1.602,69 euroa (1.477,25), kun asunnon vuokra-arvo on noin 7.000 euroa.  Miksi vuokraa saatiin näin vähän kantakaupungissa sijaitsevasta asunnosta?  Muita kuluja asunto-osakkeista kirjattiin 4.079,34 euroa (387,75).  Näistä johtuen sijoitustoiminnan kulut pienenivät hitusen ja olivat 37.355,50 euroa (37.674,65). 

Tuloslaskelmaerittelyn ulkopuolella voidaan sanoa, että liiton pitäisi varautua huoneistojen korjauksiin.  Vuokralaisten vaatimustaso kasvaa.  Jos asunto on huonossa kunnossa, siihen ei saa kunnollista vuokralaista ja vuokrataso alenee.  Näistä voi taas seurata lisäongelmia.

Valtionavustusta oli budjetoitu saatavaksi 30.000 euroa, jota kutsuin itsepetokseksi.  Avustus polki paikallaan 25.000 eurossa (ks. erillisartikkeli
http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti133.pdf).

Noin vuosi sitten tein samantapaisessa kirjoituksessani (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti90.html) vertailuja muutamien tilinpäätöslukujen kesken vuosilta 2002 ja 2005.  Tehdään nyt sama vertailu vuosien 2002 ja 2006 osalta:

1. Liiton kaikki tulot: 90.571,97 (2002) / 110.852,45 (2006);
2. Liiton kaikki menot: 100.217,79 / 99.576,04;

3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: 25.667,63 (25,6 % kaikista menoista) / 25.090,79 (25,2 % kaikista menoista);
4. Vapaa Ajattelija -lehden tappio: 11.466,17 / 8.924,80;
5. Oma pääoma: 498.896,94 / 494.082,59.

Vuoden 2006 talousarvio päätyi alijäämään -43 euroa, mutta tulos on 11.276,41 euroa ylijäämäinen.  Moitin talousarviota optimistiseksi huuhaaksi.  Olin väärässä.  Liitto kykeni karsimaan menonsa vastaamaan tulojaan ja sopeutuminen tapahtui alemmalla toiminnan tasolla.

Tase 31.12.2006    

Tilinpäätös on edelleen epähavainnollinen, koska siirtoja rahastoihin tai purkuja niistä ei ole merkitty tuloslaskelmaan.  Kun itse hoidin aiemmin liiton kirjanpitoa, liiton pitkäaikainen tilintarkastaja Timo Vilén (HTM) aina opasti ja valvoi, että nämä siirrot ja purut merkittiin tuloslaskelmaan.  Jostain syystä Paula Vasama saa tässäkin asiassa tehdä huolimatonta työtä.

Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahasto (31.12.2005: 127.128,84 euroa) tuotti vuonna 2006 yhdeksän prosentin mukaan laskien 11.446,46 euroa.  Hallitus alensi 27.8.2005, vastoin testamenttimääräystä, rahaston rahastointiastetta Paula Vasaman esityksestä neljään prosenttiin.  Tämän mukaan laskien rahasto tuotti vuonna 2006 5.087,31 euroa.  Rahaston varoilla tulee testamenttimääräyksen mukaan "kustantaa puhujia vapaa-ajattelijoiden haudoille sekä vapaa-ajattelijoiden hautojen hoitoa niin laajasti kun on mahdollista".  Toimiessani liiton taloudenhoitajana tätä testamenttimääräystä pidettiin ylimpänä ohjeena olipa taloustilanne mikä hyvänsä.  Nykyinen hallitus on asettanut omat päätöksensä testamenttaajan tahdon edelle. 

Kun toimintakertomusluonnoksessa mainitut, neljälle jäsenyhdistykselle osoitetut hautausmaa-avustukset, yhteensä 2.325 euroa, ja juhlapuhujille maksetut kulukorvaukset, yhteensä 1.174 euroa, vähennetään rahaston (neljän prosentin mukaan lasketusta) tuotosta, on erotus 1.588,31 euroa.  Normaalisti rahastoa olisi kasvatettu tällä summalla.  Rahastoa kasvatettiin kuitenkin vain 1.148,81 eurolla (31.12.2006: 128.331,65 euroa).

Olavi Korhosen parannusehdotuksia

Vielä sananen LV:n pj Olavi Korhosen parannusehdotuspaperista.  Siinä (kohta 3) perätään työrauhaa niin toiminnanjohtaja Paula Vasamalle kuin luottamushenkilöillekin.  Työpaikkaongelmat jatkuivat liitossa koko vuoden 2006 ja siirtyivät vuodelle 2007 (ks. myös http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti99.html). Paula Vasamalle on ennustettu potkuja viimeistään keväällä 2007, mutta tämä ennustus näyttää minusta väärältä.  Luottamushenkilöitä taas on vaikeampi potkia syrjään, mutta he voivat jättäytyä vapaaehtoisesti syrjään tai ainakin omaksua jonkinlaiset väistämissäännöt.  Seurakunnissa on sovellettu väistämissääntöjä pappien liikennöinnissä, miksei sitten vapaa-ajattelijoissa.

Kimmo Sundström
Vapaa-ajattelijain liiton toimiston- ja taloudenhoitaja 1.1.1988-23.11.2003
Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?