VÄESTÖREKISTERIKESKUS EI LUOVUTA OSOITTEITA TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJOILLE (1.11.2006)

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry ylläpitää kirkosta eroamista propagoivaa Internet-sivua (www.eroakirkosta.fi).  Yhdistyksen tarkoituksena oli mainostaa sivua marraskuussa 18 vuotta täyttäville nuorille.  Tarkoitusta varten yhdistys anoi 12.9.2006 väestötietoja Väestörekisterikeskukselta (VRK).

VRK hylkäsi anomuksen 17.10.2006 antamallaan päätöksellä (1919/410/06).  Sen mukaan "uskontokuntatietoa" ei ole mahdollista käyttää poimintaehtona suoramarkkinointipostitusta varten, koska tuo tieto on henkilötietolain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu arkaluonteinen tieto.  Tämän perusteella myös Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta on evätty oikeus lähettää informaatiota muille kuin kyseiseen yhdyskuntaan kuuluville henkilöille.  VRK:n mukaan ei ole mahdollista jättää poiminnasta pois uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia henkilöitä, koska tämä rajaus olisi uskontokuntatiedon käyttämistä poimintaperusteena käänteisessä mielessä mikä on vastoin väestötietolain sallimia poimintaperusteita (Väestötietolain 27 §:n 2 momentti).

VRK katsoo olevansa kansalaisten vakaumuksiin neutraalisti suhtautuva valtion viranomainen.  Se ei katso voivansa edesauttaa Tampereen Vapaa-ajattelijain anomuksessa esiteltyä toimintaa.  Informaation levittäminen kirkosta eroamiseksi kyllä kuuluu VRK:n mielestä vapaaseen kansalaistoimintaan.  Sen mielestä anojan tarkoitus onkin vaikuttaa henkilön uskonnolliseen vakaumukseen.

Päätöksen ovat allekirjoittaneet ylijohtaja Hannu Luntiala ja tietopalvelupäällikkö Esa Komi.


Kommentti

Suomessa valtion sallitaan keräävän kansalaisista tietoja, jotka kertovat näiden kuulumisesta tai kuulumattomuudesta erilaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin.  Tämä johtuu siitä, ettei kansalaisten kohtelu ole yhdenvertaista, vaan vaihtelee siitä riippuen kuuluuko henkilö johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan vai ei.  Tällaista vaihtelua ja eriarvoistakin kohtelua on mm. armeijassa, koulussa ja verotuksessa.  Valtio myös laatii tilastoja uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmääristä.  Asiantila on mahdollista sen vuoksi, että kansalaisten enemmistö kuuluu uskonnollisiin yhdyskuntiin. Eriarvoisessa kohtelussa on lähes aina kyse siitä, että uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle kansalaiselle on myönnetty jokin etu- tai erioikeus.  Samoin lähes aina nämä etu- ja erioikeudet on myönnetty vain valtiokirkkojen jäsenille, mutta myös Jehovan todistajille on myönnetty etuja.  Jehovan todistajat onkin jäsenmäärältään suurin uskonnollinen yhdyskunta valtiokirkkojen jälkeen (18 230 jäsentä 31.12.2005).

Ateistien tavoitteena on sekulaari, maallinen valtio, jossa valtio ei kerää, talleta eikä tarvitse tietoja kansalaisten uskonnollisista tai muista katsomuksellisista jäsenyyksistä.  Tällöin valtion toimesta harjoitettu kansalaisiin ja heidän muodostamiinsa uskonnollisiin ja muihin katsomuksellisiin yhteisöihin kohdistuva suosinta ja syrjintä ainakin vähenevät merkittävästi.  VRK:n päätöstä voidaan pitää vallitsevassa tilanteessa kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun tukemisena.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?