VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOVALTUUSTO KOKOONTUI HELSINGISSÄ 22.4.2006 (25.4.2006)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n liittovaltuusto (LV) kokoontui ylimääräiseen kokoukseen Helsingissä, ravintola Eatzissa 22.4.2006 kello 12-17. Tilaisuus kesti ruokailuineen viitisen tuntia. Päätöksiä hallituksen kokoukseen tuomista asioista ei tehty.

Paikalla olivat kaikki muut valtuutetut tai heidän varajäsenensä paitsi Pohjois-Savon vapaa-ajattelijain Anssi Kontkanen ja hänen varajäsenensä Taisto Kaukonen (Varkauden Vapaa-ajattelijat ry) sekä Karkkilan Vapaa-ajattelijain Martti Härkönen ja hänen varajäsenensä Ulla Kindstedt samasta yhdistyksestä. Hallituksen jäsenistä läsnä oli puheenjohtaja Robert Brotherus. Hallituksen toimintakertomusesityksen pohjapaperin kirjoittanut pääsihteeri Jori Mäntysalo ei ollut läsnä. Läsnä oli myös liiton toiminnanjohtaja Paula Vasama.

Kokouskutsun lähettäminen viivästyi

Liiton sääntöjen 10 §:n kolmannen momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse vähintään 14 päivää ennen kokousta. Nyt valtuuston kutsu oli päivätty 9.4.2006; määräaika ei täyttynyt. Laillisuussiiven valtuutetut kiinnittivät asiaan huomiota. Sen jälkeen jopa Tauno Lehtonen (Turun Vapaa-ajattelijat ry) ja Arto Tiukkanen (Helsingin Vapaa-ajattelijat ry) myönsivät asian olevan näin. Hallituksen suunnalta vedottiin toimistohenkilöiden sairauslomiin jne.

Tämän kirjoittajan tehtävänä oli lähettää kutsut 1.1.1988-23.11.2003. Sinä aikana ei oltu sairauslomalla yhtään päivää. Nykyään sairauslomia on aika usein.

Hallitus hätiköi tilinpäätösasioissa

Jo ennen kokousta arvuuteltiin, miksi hallitus oli tuonut valtuuston ylimääräiseen kokoukseen uunituoreen vuoden 2005 tilinpäätöksen käsittelemisen, tilintarkastajien lausunnon ja tili- ja vastuuvapaudesta päättämisen. Tilinpäätöksen liitetietoja tai tilintarkastuskertomusta valtuutetut eivät saaneet etukäteen kutsun mukana. Ne jaettiin vasta kokouspaikalla. Kokouspaikalla jaettiin myös uudet versiot tuloslaskelmasta ja taseesta; niihin oli tehty korjauksia.

Liiton sääntöjen 10 §:n ensimmäisen momentin mukaan yllä mainittujen asiain käsittely kuuluu LV:n varsinaiselle kokoukselle, joka tulee pitää syys-marraskuun aikana. Jälleen valtuutetut jokseenkin yksituumaisesti totesivat, että nyt on kevät ja on liian aikaista käsitellä näitä asioita.

LV tarjoaa nyt jäsenyhdistyksille ja järjestöväelle sääntöjen mukaisen tilaisuuden lähettää hallituksen ehdotuksista palautetta sekä hallitukselle että liittovaltuutetuille. Esitykset aiheuttivatkin paljon huomautuksia ja kysymyksiä. Hallituksen puheenjohtaja Robert Brotherusta harmitti kovasti hallituksen esitysten kohtalo, mutta hän lupasi, että niitä korjataan syksyn kokousta varten.

Tämän kirjoittaja osallistui liittoneuvoston (LV:n entinen nimi) kokouksiin vuosina 1979-2003, eikä hallitus milloinkaan tänä aikana töpeksinyt niin pahoin kuin nyt. Laillisuusoppositioon kuulumattomat hallitusjäsenet ovat pitäneet LV:a lammaslaumana, tehneet päätökset oman mielensä mukaan ja asettaneet LV:n lopulta jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen. LV:n osa on usein ollut siunata päätökset jälkikäteen. Tästä poiketen LV tahtoi nyt käyttää sääntömääräistä valtaansa ja olla isäntä talossa. Useat valtuutetut kertoivat, että henki valtuustossa oli melko hyvä ja yhtenäinen.

Hallituksen heikko valmistelutyö nähtiin kokemuksen puutteena, ja valtuutetut kaipasivat hallitukseen kokeneempia voimia.

Liittohallituksen vapautunut paikka täytetään syksyllä

Hiljan liittohallituksesta (LH) eronneen Kotkan Vapaa-ajattelijain Raimo Väisäsen paikka täytetään syksyllä. Väisänen oli jo alkusyksystä 2005 suhtautunut hallitustyöhön penseästi huonon ilmapiirin takia. Hän sanoi, että oli vaikea nähdä mihin hallitus oikein pyrki. Väisänen arvosteli sitä, että LH käytti liikaa aikaa erilaisten kannanottojen laatimiseen ja muihin toisarvoisiin asioihin, kun pääasian tulisi olla kirkon erottaminen valtiosta. Hän myös moitti hallitusta seminaarien järjestämisestä syömävelkaa ottamalla ja kieltäytyi osallistumasta niihin. Edelleen hän moitti liiallista toimintojen siirtämistä nettiin ja yletöntä sähköpostitulvaa vaatien hallitukselta enemmän konkreettista kenttätyötä.

Tällaisen kenttätyön tekijät, jotka ennen kiersivät maata ja perustivat uusia vapaa-ajattelija- ja ateistiyhdistyksiä, on melkein kaikki karkotettu liitosta. Hallituksen puheenjohtaja Brotherus totesikin, ettei hän jaksa tehdä sellaista työtä muiden töidensä lisäksi. Mutta kukaan muukaan ei ilmoittautunut tehtävään; hallituksen jäsenillä oli valtuuston kokouspäivänä jotakin tärkeämpää tekemistä.

Raimo Väisäsen varajäsen on Matti Räsänen Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistyksestä. Hän osallistui ensimmäistä kertaa viime kesäkuussa liiton liittokokoukseen. Sen ilmapiiri ja järjestelyt olivat hänelle pettymys, kauhistuskin. Räsänen sanoo, ettei hänellä ole pienintäkään mielenkiintoa osallistua LH:n työskentelyyn.

Osa valtuutetuista oli sitä mieltä, että LH:n paikkaa tavoittelee todennäköisesti useampi ehdokas ja asiassa suoritetaan vaali. Toisten mielestä uudesta, pätevästä hallitusjäsenestä voidaan sopia yksissä tuumin. Kun liiton entinen pääsihteeri ja entinen puheenjohtaja Juha Kukkonen ei tullut edellisessä liittokokouksessa valituksi mihinkään liiton luottamustoimeen, valtuutetuilta kysyttiin, voisiko hän päästä syksyllä LH:een kyökin kautta muutamien vanhojen apuriensa äänillä. Vastaukseksi saatiin, että LV "on todellisuudentajuinen" ja että "tuntuu oudolta, että joku esittäisi Kukkosta liittohallituksen jäseneksi". Nämä kohteliaat kommentit antavat liitolle hieman toivoa ottaen huomioon kuinka pieneksi laillisuusoppositio vuoden 2005 liittokokouksessa supistui ja kuinka liittoa on määrätietoisesti hajotettu vuodesta 1994 lukien.

Tieto ei kulje

Valtuutettujen yleinen käsitys oli, ettei tieto liitossa kulje edes hallituksesta valtuustolle. Liiton tiedottajana on tamperelainen Petri Karisma. Hänen tulisi valtuutettujen mielestä tiedottaa enemmin. LV:lle ei ollut kerrottu hallituksen 11.2.2006 käyttöön ottamasta kuonokoppapolitiikasta. Se tarkoittaa, että hallituksen asioista eivät voi tiedottaa muut kuin pääsihteeri Jori Mäntysalo.

Ennen liitto lähetti aina hallituksen pöytäkirjat LV:n jäsenille kirjeitse, nyt LV:n jäsenet valittivat, etteivät he enää ole aikoihin sellaisia saaneet.

Istuvan hallituksen uutena, hyvänä ideana oli kirjoittaa pieni selonteko LH:n päätöksistä aina kunkin LH:n kokouksen jälkeen. Liiton kotisivulla on kohta Hallituksen kokoukset, josta voitiin 7.7.2005 alkaen lukea silloisen toimisto- ja järjestösihteeri Janne Vainion selontekoja hallituksen kokouksista. Viimeinen selonteko on kirjoitettu 6.11.2005 pidetystä kokouksesta. Sen jälkeen hallitus jätti palstan kesannolle. Vainiokin sai potkut liitosta. Hallituksen 17.12.2005, 11.2.2006 ja 1.4.2006 pitämistä kokouksista ei enää tiedotettu mitään. Hallitus selitti aiemmin kannattavansa avoimuutta. Kestikö tämä glasnost vain viisi kuukautta?

Toimintakertomusta täydennetään

Valtuutetut kertoivat, että hallitus täydentää toimintakertomusesitystään mm. mainitsemalla hautausmaita ylläpitävät liiton jäsenyhdistykset. Liiton ulkomaan toiminnastakin tullaan kertomaan jotakin, samoin toimiston toiminnasta enemmän kuin nyt nähty puoli riviä, sekin osittain virheellistä. Kuuden jäsenyhdistyksen EU-elintarvikejakelutoiminnasta hallitus kirjoitti runsaan rivin. Valtuutetuille viestitettiin, että olisi kohteliasta edes mainita tällaista kenttätyötä tehneet yhdistykset nimeltä ja ne paikkakunnat, joilla elintarvikejakelu toimeenpantiin. Jakelutoiminnan yhteydessä saatiin tuhansia kontakteja ihmisiin, joita ei muuten tavoiteta. Opetusministeriö myönsi yli 30.000 euroa valtionavustuksia liitolle. Eikö olisi kohteliasta mainita tämä ministeriökin?

Rahat eivät riitä

Liiton rahat eivät kuulemma edelleenkään riitä; hallitus ei ole riittävästi onnistunut kulujen karsinnassa. Tilinpäätökset ovat edelleen alijäämäisiä. Vuonna 2006 palkkamenot pienenevät jonkin verran, kun toimisto- ja järjestösihteerin työsuhde päätettiin 5.1.2006. Vapaa Ajattelija -lehteä on lähetetty myös jäsenille, jotka ovat laiminlyöneet maksaa jäsenmaksunsa; tästä aiheutuu turhia kuluja. Liiton omistamien sijoitusasuntojen myynnistä ei sentään nyt ollut puhetta. Liitto omistaa kymmenen sijoitusasuntoa, joista kolme on kaksioita ja seitsemän yksiöitä. Aiemmin oli nostettu esille ajatus myydä kaksioita ja ostaa tilalle halvempia yksiöitä. Ajatus on järjetön. Liiton omistamat kaksiot ovat kooltaan pieniä ja ainakin Itä-Vantaalla tällaisten kaksioiden ja yksiöiden hintaero on hyvin pieni. Vaihtokaupasta ei olisi sanottavaa hyötyä. Aina syntyy myös transaktiokuluja ja kaupat voivat aiheuttaa taukoja vuokratulojen kertymisessä.

LV joutui toteamaan, että lahjoituksia saatiin vuonna 2005, mutta vain 0,04 euroa (vuonna 2004 24,79 euroa). Olikohan tukijoita yksi vai useampia? Testamentteja ei myöskään saatu. Liiton vaurastumisen ajat ovat takana päin.

Valtuutettujen vastuualueet

Valtuutettujen mukaan keskustelussa sivuttiin kysymystä heidän vastuualueistaan. Todettiin, että puhelimella oli jonkin verran soiteltu, mutta varsinainen tulos oli jokseenkin plus miinus nolla.

Huomautuksia toimintakertomusesityksestä

Hallitus kirjoittaa esityksessään paljon www.eroakirkosta.fi sivustosta. Sivusto on uusi ja mainio innovaatio! Mutta se ei ole liiton toimintaa. Sivustoa ylläpitää Tampereen Vapaa-ajattelijat ry ja tämä pitäisi selvästi todeta.

Liiton taloudesta hallitus kirjoittaa noin viisi riviä. Miksi hallitus ei esitä mitään lukuja esimerkiksi suurimpien tulo- ja menoerien suhteesta liiton kaikkiin tuloihin ja menoihin? Tällaisten avulla hahmottuisi nopeasti yleiskuva asiasta, joka palvelisi lukijaa.

Tämän kirjoittaja teki viimeksi liiton tilinpäätöksen vuodelta 2002. Kun verrataan joitakin lukuja vuosilta 2002 ja 2005, nähdään esimerkiksi seuraavaa:

  1. Liiton kaikki tulot: 90.571,97 (2002) / 114.050,52 (2005);
  2. Liiton kaikki menot: 100.217,79 / 118.448,69;
  3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: 25.667,63 (25,6 % kaikista menoista) / 43.197,40 (36,5 % kaikista menoista);
  4. Vapaa Ajattelija -lehden tappio: 11.466,17 / 5.587,59;
  5. Oma pääoma: 498.896,94 / 481.657,37.

Liittohallituksella on jonkinlainen työnjako, mutta miksei hallitus kerro siitä juuri mitään? Mitä hallituksen jäsenet saivat aikaan?

Huomautuksia tuloslaskelmasta ja taseesta

Saadusta uudesta tiedotustuesta (2.500 euroa) ei kerrota tarkemmin mitään. Muut tiedotustoiminnan kulut kasvoivat 276,33 eurosta (2004) 5.693,85 euroon. Tästäkin olisi mielenkiintoista saada lisätietoja.

Palvelutoiminnan kulupuolella on positiivinen erä 1.281,54 euroa. Mikä erä tämä on ja miksi se on kulupuolella?

Myyntitoiminnassa kirja- ja adressimyynti tuottivat tappiota. Miksi vähäistäkään katetta ei syntynyt?

Miksi Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:ltä perittävää vuokraa (100 euroa/kk) toimisto- ja varastotilasta, liiton toimistotekniikan käytöstä ja liiton palveluista ei ole ainakaan kymmeneen vuoteen korotettu, vaan vuokra on noin puolet käyvästä tasosta? Tämä on yhden - vieläpä rikkaan - jäsenyhdistyksen suosimista huomattavalla summalla. Pitäisikö vaihtaa liiton vuokralaiseksi sellainen jäsenyhdistys, joka maksaisi liitolle käyvän vuokran, 200 euroa/kk?

Miksi postikulut kasvoivat 76 prosenttia, puhelinkulut 31 prosenttia ja toimiston palkkakulut 23 prosenttia vuodessa? Entä miksi liittomaksujen tuotto aleni 19 prosenttia vuodessa?

Taisto, Voitto ja Väinö Koiviston rahasto (31.12.2005: 127.182,84 euroa) kasvoi vuonna 2004 8.711,05 eurolla. Laskettuna yhdeksän prosentin tuoton mukaan, rahasto tuotti vuonna 2005 11.265,65 euroa, mutta rahastoa kasvatettiin vain 2.008,95 eurolla. Erotuksella, 9.256,70 euroa, olisi pitänyt testamenttimääräyksen mukaan "kustantaa puhujia vapaa-ajattelijoiden haudoille sekä vapaa-ajattelijoiden hautojen hoitoa niin laajasti kun on mahdollista". Tuloslaskelma on epähavainnollinen, koska siirtoja rahastoihin tai purkuja niistä ei ole merkitty siihen. Muualta käy ilmi, että Koivistojen rahastosta purettiin juhlapuhujakorvauksia varten 2.998,00 euroa. Muita eriä rahastosta ei purettukaan eli hautausmaa-avustuksia ei tämän mukaan myönnetty ollenkaan. Hallitus siis rikkoi testamenttimääräystä ja käytti 11.265,65 - 2.998,00 - 2008,95 = 6.258,70 euroa sellaisiin kuluihin, joihin niitä ei olisi tullut käyttää. Tällä vippaskonstilla hallitus kaunisteli syntynyttä alijäämää saman verran pienemmäksi. Käytettäessä testamenttimääräyksen mukaisia laskentaperusteita, vuoden alijäämä olisi -10.656,87 euroa (2004: -10.380,13 euroa), siis kasvua 2,7 prosenttia. Kuitenkin valtuutetuille oli kerrottu, että alijäämä on pienentynyt.

Rahastointiasteen muutos perustuu toiminnanjohtaja ja taloudenhoitaja Paula Vasaman esityksestä 27.8.2005 liittohallituksessa tehtyyn päätökseen, jonka mukaan tämän sidotun rahaston rahastointiastetta alennettiin yhdeksästä prosentista neljään prosenttiin. Asiasta on uutisoitu aiemmin (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti67.html).

Jäsenyhdistykset saivat toiminta-avustuksia yhteensä vaivaiset 200,00 euroa.

Johtopäätös: Hallitus epäonnistui talouden tasapainottamisessa ja liitto köyhtyi. Hallituksen esitykset osoittavat, että liiton hallinnollinen, toiminnallinen ja taloudellinen alamäki jatkuu. Käännettä parempaan ei ole näkyvissä.

Tämä oli liittokokouksessa 11.-12.6.2005 valitun liittovaltuuston toinen kokous. Ensimmäinen kokous pidettiin 27.11.2005. Hallituksen siihen tuomista esityksistä uutisoitiin Suomen Ateistiyhdistys ry:n sivustolla (http://www.dlc.fi/~etkirja/Valtuusto.htm).

Kimmo Sundström
Vapaa-ajattelijain liiton toimiston- ja taloudenhoitaja 1.1.1988-23.11.2003


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?