MINNE VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON RAHAT KATOAVAT? (5.1.2006)

Liittomaksua haluttiin nostaa 14 euroon

Liittovaltuuston (LV) tuoreimmassa pöytäkirjassa (27.11.2005) on kummallisia kohtia. Mutta huolestuttavin on laillisuus- ja itsenäisyyssiivestä vuoden 2003 alussa pois loikanneen Tauno Lehtosen (Turun Vapaa-ajattelijat ry) esitys nostaa liittomaksua 12 eurosta 14 euroon. Hän haluaa, että liiton jäsenyhdistykset, joista lähes kaikki ovat varattomia, rahoittaisivat yhä suuremman osan liiton menoista. Martti Härkösen (Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry) esitys liittomaksun suuruudeksi oli 12 euroa. Olavi Korhonen (Lappeenrannan ja -ympäristön Vapaa-ajattelijat ry) kannatti sitä, 12 euroa tuli päätökseksi.

Liittohallitus kuluttaa varoja kokousbyrokratiaan

Vuonna 2005 hallitus kulutti liiton varoja entistä enemmän kokousbyrokratiaan. Vanha hallitus piti viisi hallituksen kokousta (16.1.2005, 27.2.2005, 3.4.2005, 24.4.2005 ja 29.5.2005) ja lisäksi kolme hallituksen työvaliokunnan kokousta (20.3.2005, 17.4.2005 ja 21.5.2005). Kesäkuussa 2005 valittu uusi liittohallitus jatkoi samaa tahtia pitäen 12.6.2005 järjestäytymiskokouksen (ei mainittavia lisäkuluja), 7.7.2005 puhelinkokouksen sekä 27.8.2005, 1.10.2005, 6.11.2005 ja 17.12.2005 tavanomaiset kokoukset.

Ennen vuotta 2003 hallituksen puhelinkokouksia ei pidetty. Järjestäytymiskokouksia lukuun ottamatta kaksi hallituksen kokousta "lukukaudessa" riitti, enintään kokouksia oli viisi vuodessa. Aiemmin hallituksen puheenjohtaja kutsui kokoukset koolle, kun tarve vaati. Nykyisin hallitus on itse etukäteen ryhtynyt päättämään tulevista kokouspäivistään ilman tarkempaa tietoa käsiteltäviksi tulevista asioista. Tällä on taipumusta lisätä kokousten määrää ja kuluja.

Hallituksen kokoukset aiheuttavat paljon ylimääräistä työtä sekä ainakin posti-, matka- ja tilavuokrakuluja.

Sisäpiirin seminaareista isot kulut

Seminaarit ovat sitten oma lukunsa. Kaksipäiväinen laivaseminaari ja Tallinnan matka 13.-14.3.2004 on liiton kaikkien aikojen kallein seminaari. Seminaari oli alunperin tarkoitettu laillisuus- ja itsenäisyyssiiven liittoneuvosten käännyttämiseksi kukkosmielisen menon kannalle. Kun seminaaria tulikin johtamaan työelämän ilmapiirikysymyksiin perehtynyt työpsykologi, seminaari muutti hieman muotoaan. Tuloksia ei juuri tullut. Vapaa Ajattelija -lehtikään ei kirjoittanut seminaarista mitään.

Seminaari oli suunnattu vain liiton luottamushenkilöille ja työntekijöille. Siihen osallistui noin 30 henkilöä. Kukkosmieliseksi jo aiemmin kääntynyt kunniapuheenjohtaja Timo I. Vasama oli myös kutsuttu seminaariin. Liiton vuoden 2004 tilinpäätöksen mukaan "opintotoiminnan" nettokulut olivat yhteensä 8.144,86 euroa, missä on mukana vähäiset Paimion kesäpäivien kulut. Liitto ei ole julkistanut erikseen laivaseminaarin kuluja. Kesäkuussa 2005 liittokokousedustajat kysyivät erikseen asiaa, mutta hallitus tai taloudenhoitaja Paula Vasama eivät suostuneet antamaan tarkkoja vastauksia edustajille. Arvioin tässä, että laivaseminaarin nettokulut olivat noin 7.500 euroa.

Seuraavaksi järjestettiin tyhjän- ja kaksipäiväinen Kiljuvan seminaari 5.11.-6.11.2005. Sen arvioidut menot olivat 3.000-3.500 euroa. Toteutuneita menoja liitto ei ole kertonut. Seminaariin osallistui liittovaltuusto ja -hallitus varajäsenineen, kunniapuheenjohtaja Timo I. Vasama, tilintarkastaja Erkki Hohenthal, luottamustoimiin valitsematta jäänyt Juha Kukkonen sekä liiton työntekijät Paula Vasama ja Janne Vainio, yhteensä 27 henkilöä. Muiden tavanomaisten kulujen lisäksi syntyi majoitus- ja ruokailukuluja.

Aiemminkin järjestettiin seminaareja vastaavia kursseja. Ne olivat aina yksipäiväisiä hyötykursseja ja avoimia kaikille, joita aihe kiinnosti. Usein niitä varten saatiin rahallista kurssiavustusta joltakin isolta opintojärjestöltä, esim. Kansan Sivistyön Liitolta. Kaljottelua ei esiintynyt. Kursseilla mm. koulutettiin jäsenyhdistysten ihmisiä yhdistystensä juhlapuhujatehtäviin.

Liittovaltuusto kokoontuu liittokokousvuonnakin

Aiemmin kokouskuluja ei syntynyt liittoneuvoston kokouksista liittokokousvuonna (siis joka kolmas vuosi), koska neuvostoa ei tarvinnut kutsua koolle. Nyt valtuustokin on kutsuttu koolle liittokokousvuonna. Tämä aiheuttaa taas lisäkuluja. Ennen neuvoston kokousmatkakulut korvattiin ainoastaan neuvoston varsinaiselle jäsenelle ja hänen ollessa estynyt, varajäsenelle. Hallituksen jäsenille kokousmatkakuluja ei korvattu. Matkakulut olisi korvattu hallituksen puheenjohtajalle ja pääsihteerille. Kun he asuivat kokouspaikkakunnalla, Helsingissä, kuluja ei syntynyt. Nyt liitto on alkanut korvata hallituksenkin jäsenten matkakulut. Taas aiheutuu lisäkuluja. Tällaisia hallituksen jäseniä oli 27.11.2005 Helsingissä pidetyssä liittovaltuuston kokouksessa kolme: Eino Huotari, Jorma Snellman ja Petri Karisma.

Kysymys siitä kenelle matkakulut korvataan ja kuka asiasta päättää on osoittautunut vapaa-ajattelijoille perin vaikeaksi. Tuntuisi luontevalta, että LV itse päättäisi asiasta. 27.11.2005 pidetyssä kokouksessa asiassa leivottiin koukeroinen päätös. LV:n varsinaisten jäsenten ja näiden estyneenä ollessa varajäsenen lisäksi matkakulujen korvauksesta päätettiin, "että matkakulut korvataan liiton nimenkirjoittajien ja liiton toimihenkilöiden osalta sekä muiden sellaisten henkilöiden osalta, jotka liittovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhteisellä päätöksellä halutaan kutsua kokoukseen kuultavaksi." (!)

Hallitus ei järjestänyt tuoreinta liittovaltuuston kokousta em. seminaarin yhteydessä Kiljavalla, mikä olisi ollut taloudellista.

Lisäksi on huomattava sekin, että aiemmin liittoneuvostoon kuului 10 jäsentä (ja 10 henkilökohtaista varajäsentä). Uuden valtuuston koko on paisutettu 11 jäseneen (ja 11 henkilökohtaiseen varajäseneen). Taas aiheutuu lisäkuluja. Tuoreimmassa valtuuston kokouksessa oli läsnä 10 valtuutettua tai varavaltuutettua. Vapaa-ajattelijain liiton kokousten ja seminaarien määrät 1998-2005 LK=liittokokous
LN=liittoneuvosto / liittovaltuusto
LH=liittohallitus
LHTV=liittohallituksen työvaliokunta
SEM=seminaari
p=puhelinkokous
.. ei selvitetty

Kimmo Sundström
Vapaa-ajattelijain liiton toimiston- ja taloudenhoitaja 1988-2003
liittohallituksen jäsen tai varajäsen 1978-2002


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?