Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Valtionavustuksia uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80.000 euroa (25.6.2024)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi 3.6.2024 vuoden 2024 valtionavustukset uskontojen keskinäisen vuoropuhelun edistämiseen. Näiden avustusten jakaminen alkoi vuonna 2016. Määräraha on ollut 80.000 euroa kunakin vuotena.

Myöntöperusteita tarkennettiin tänä vuonna

Toiminnan tarkoitus. Tarkoituksena on uskontojen vuoropuhelun edistäminen uskonnollisten yhteisöjen välisen yhteistyön kautta tai tarjoamalla ihmisille uskontojen rauhanomaista rinnakkaiseloa edistäviä tietoja ja taitoja. Toiminnalla vahvistetaan eri uskontoihin kuuluvien henkilöiden keskinäistä kunnioitusta.

Toiminnan laatu. Toiminta on vakiintunutta, suunnitelmallista ja sitä kehitetään pitkäjänteisesti. Toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tulosten laatua seurataan ja arvioidaan.

Toiminnan laajuus. Toiminta on monipuolista ja se tavoittaa laajasti ihmisiä.

Osallisuuden edistäminen. Järjestön toimintakulttuuri on avointa ja osallisuutta edistävää. Toiminnalla saadaan aikaan kokemuksia uskontojen merkityksellisyydestä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Toiminta on merkityksellistä yhteiskunnallisen ilmapiirin ja hyvien väestösuhteiden näkökulmasta. Toiminta tukee yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa annetussa valtioneuvoston tiedonannossa (31.8.2023) todettuja hallituksen linjauksia ja toimenpiteitä.

Hakijan rahoitusasema ja taloudellinen tilanne. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan taloudellinen kokonaistilanne. Järjestön talouden tulee olla tasapainoinen. Avustuksella ei ole tarkoitus tukea sellaisia vakavaraisia toimijoita, joiden osalta valtionavustuksen myöntämistä ei ole valtionavustuslain mukaisesti pidettävä tarpeellisena toimijan taloudellinen tilanne huomioon ottaen.

Vastuuministerinä oli opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Avustusten hakuaika oli 22.3.2024–18.4.2024. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. OKM:n avustus voi olla pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. OKM pyrkii vaikuttamaan asioihin oman strategiansa mukaisesti.

Avustusta kolmelle hakijalle

Vuonna 2024 avustuksen saajat olivat samat kolme kuin vuosina 2020–2023, mutta nyt jokaisen saaman avustuksen määrä muuttui:

(1) Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry (207.981), 40.000 euroa;
(2) Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry (47.612), 25.000 euroa; ja
(3) Ad Astra i Helsingfors rf (202.193), 15.000 euroa.

Näistä ensimmäisen avustusmäärää leikattiin viime vuodesta 15.000 eurolla. Sille oli jo tänä vuonna myönnetty 50.000 euroa yleisavusta, kun eduskunta lisäsi avustuksen valtion vuoden 2024 talousarvioon. Tämä otettiin huomioon.

Yksi hakemus hylättiin

Kaikkiaan hakemuksia tuli neljä, mutta AurinkoLab ry:n hakemus hylättiin. Hakemus ei täyttänyt hakuilmoituksen mukaisia edellytyksiä, koska sen ei katsottu edistävän merkittävästi uskontojen välistä vuoropuhelua.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtionavustukset uskovien keskinäiseen vuoropuheluun jaettiin (14.12.2016)
Valtionavustukset uskontojen vuoropuhelun edistämiseen jaettiin (29.6.2017)
Valtionavustusta 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (25.6.2018)
Valtionavustusta 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen vuonna 2019 ja toinen hakukierros (15.2.2019)
Ei avustusta Vapaa-ajattelijain liitolle uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (21.5.2019)
Valtionavustusta jaettiin 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (7.4.2020)
Valtionavustusta jaettiin taas 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (16.4.2021)
Valtionavustusta jaettiin uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80.000 euroa (1.12.2022)
Valtionavustusta jaettiin uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80.000 euroa (26.6.2023)