VALTIONAVUSTUSTA JAETTIIN 80.000 EUROA USKONTOJEN VUOROPUHELUN EDISTÄMISEEN (7.4.2020)


Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi vuoden 2020 valtionavustukset uskontojen keskinäisen vuoropuhelun edistämiseen. Näiden avustusten jakaminen alkoi vuonna 2016. Määräraha on ollut 80.000 euroa kunakin vuotena. 

Vastuuministerinä on nyt Hanna Kosonen. 

Tänä vuonna Vapaa-ajattelijain liitto ry ei hakenut tätä avustusta kuten vuonna 2019. Viime vuonna liiton avustushakemus hyljättiin (ks. Ei avustusta Vapaa-ajattelijain liitolle uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (21.5.2019))

Avusten hakuaika oli 13.1.2020-14.2.2020. Avustusten tavoitteena on edistää hyviä suhteita eri uskonnollisten ryhmien välillä tukemalla näiden välistä vuoropuhelua. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. OKM:n avustus voi olla pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. OKM pyrkii vaikuttamaan asioihin oman strategiansa mukaisesti. 

Avustusta kolmelle hakijalle 

Tänä vuonna avustuksen saivat 

(1) Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT -foorumi ry (207.981), 55.000 euroa; 
(2) Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry (47.612), 18.000 euroa; ja 
(3) Ad Astra i Helsingfors rf (202.193), 7.000 euroa. 

Esittelijänä toimi hallitussihteeri Elina Anttila. 

Yhteensä hakemuksia tuli neljä. Yksi hylättiin ottaen huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä oleva määräraha. Myöntöpäätökset tehtiin 4.3.2020. 

Valtion avustaa uskonnollisia yhdyskuntia ja uskontojen kanssa työtä tekeviä yhdistyksiä monin tavoin. Vuoropuheluavustuksen lisäksi OKM jakaa esimerkiksi rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille (145 kpl 31.12.2019) yleisavustusta. Se jaetaan yhdyskuntien jäsenmäärän perusteella, mutta kaikki yhdyskunnat eivät hae tätä avustusta. Suurin näistä omavastuisista yhdyskunnista on Jehovan todistajat (900.096). Vuoden 2020 yleisavustukset ratkaistaan myöhemmin tässä kuussa. 

Näiden avustusten lisäksi Helsingin juutalainen seurakunta (900.065) on tänä vuonna saanut 300.000 euron avustuksen Helsingin juutalaisen synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Myös viime vuonna seurakunta sai 300.000 euron avustuksen samaan tarkoitukseen (ks. Helsingin juutalaiselle seurakunnalle 300.000 euroa valtionavustusta (22.5.2019)). Myös vuonna 2015 sama seurakunta sai 100.000 euron avustuksen synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuusinfrastruktuurin parantamiseen (ks. Valtion korjausavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2015 (20.7.2015))

Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2019 oli 989 eli avustuksen määrä oli 303,34 euroa/jäsen. 

Uskonnottomien yhdistyksistä Vapaa-ajattelijain liitto ry sai täksi vuodeksi valtion yleisavustusta 30.000 euroa. Liitto ei ole vielä julkistanut jäsenmääräänsä vuoden 2019 lopussa, joten avustuksen määrää per jäsen ei voida laskea. Ateistiyhdistykset eivät saa valtionavustuksia. Niiden toiminta on omavastuista. 

Kimmo Sundström


Lue myös

Valtionavustukset uskovien keskinäiseen vuoropuheluun jaettiin (14.12.2016)
Valtionavustukset uskontojen vuoropuhelun edistämiseen jaettiin (29.6.2017)
Valtionavustusta 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (25.6.2018)

Valtionavustusta 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen vuonna 2019 ja toinen hakukierros (15.2.2019)
Ei avustusta Vapaa-ajattelijain liitolle uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (21.5.2019)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?