Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

VALTIONAVUSTUSTA JAETTIIN TAAS 80.000 EUROA USKONTOJEN VUOROPUHELUN EDISTÄMISEEN (16.4.2021)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi 17.3.2021 tämän vuoden valtionavustukset uskontojen keskinäisen vuoropuhelun edistämiseen. Näiden avustusten jakaminen alkoi vuonna 2016. Määräraha on ollut 80.000 euroa kunakin vuotena.

Vastuuministerinä on nyt tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Tänä vuonna Vapaa-ajattelijain liitto ry ei hakenut tätä avustusta kuten vuonna 2019. Vuonna 2019 liiton avustushakemus hyljättiin (Ei avustusta Vapaa-ajattelijain liitolle uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (21.5.2019)).

Avustusten hakuaika oli 10.12.2020–1.2.2021. Avustusten tavoitteena on edistää hyviä suhteita eri uskonnollisten ryhmien välillä tukemalla näiden välistä vuoropuhelua. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. OKM:n avustus voi olla pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. OKM pyrkii vaikuttamaan asioihin oman strategiansa mukaisesti.

Avustusta kolmelle hakijalle

Vuonna 2021 avustuksen saajat ja avustussummatkin ovat samat kuin vuonna 2020:

(1) Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry (207.981), 55.000 euroa;

(2) Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry (47.612), 18.000 euroa; ja

(3) Ad Astra i Helsingfors rf (202.193), 7.000 euroa.

Esittelijänä toimi hallitusneuvos Hanna Kiiskinen.

Avustushakemuksia tuli kolme, kaikki saivat avustusta.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtionavustukset uskovien keskinäiseen vuoropuheluun jaettiin (14.12.2016)
Valtionavustukset uskontojen vuoropuhelun edistämiseen jaettiin (29.6.2017)
Valtionavustusta 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (25.6.2018)
Valtionavustusta 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen vuonna 2019 ja toinen hakukierros (15.2.2019)
Ei avustusta Vapaa-ajattelijain liitolle uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (21.5.2019)
Valtionavustusta jaettiin 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (7.4.2020)