Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Valtionavustuksia jaettiin uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80.000 euroa (26.6.2023)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi 24.4.2023 tämän vuoden valtionavustukset uskontojen keskinäisen vuoropuhelun edistämiseen. Näiden avustusten jakaminen alkoi vuonna 2016. Määräraha on ollut 80.000 euroa kunakin vuotena.

Vastuuministerinä oli tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Avustusten hakuaika oli 23.1.2023–2.3.2023. Avustusten tavoitteena on edistää hyviä suhteita eri uskonnollisten ryhmien välillä tukemalla näiden välistä vuoropuhelua. Avustukset ovat harkinnanvaraisia. OKM:n avustus voi olla pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. OKM pyrkii vaikuttamaan asioihin oman strategiansa mukaisesti.

Avustusta kolmelle hakijalle

Vuonna 2023 avustuksen saajat ja avustussummatkin ovat samat kuin vuosina 2020, 2021 ja 2022:

(1) Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry (207.981), 55.000 euroa;
(2) Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry (47.612), 18.000 euroa; ja
(3) Ad Astra i Helsingfors rf (202.193), 7.000 euroa.

Avustushakemuksia tuli vain kolme, kaikki saivat avustusta.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtionavustukset uskovien keskinäiseen vuoropuheluun jaettiin (14.12.2016)
Valtionavustukset uskontojen vuoropuhelun edistämiseen jaettiin (29.6.2017)
Valtionavustusta 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (25.6.2018)
Valtionavustusta 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen vuonna 2019 ja toinen hakukierros (15.2.2019)
Ei avustusta Vapaa-ajattelijain liitolle uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (21.5.2019)
Valtionavustusta jaettiin 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (7.4.2020)
Valtionavustusta jaettiin taas 80.000 euroa uskontojen vuoropuhelun edistämiseen (16.4.2021)
Valtionavustusta jaettiin uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80.000 euroa (1.12.2022)