VALTIONAVUSTUKSET USKOVIEN KESKINÄISEEN VUOROPUHELUUN JAETTIIN (14.12.2016)


Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kautta jaetaan uskonnollisten yhdyskuntien yleisavustukset ja uskonnollisten yhdyskuntien korjausavustukset. Tänä vuonna korjausavustuksiin ei ollut määrärahaa. Kolmas uskoville suunnattu, tämän ministeriön avustusmuoto on uskovien keskinäiseen vuoropuheluun osoitettu avustus. Sitä jaetaan tänä vuonna ensi kertaa. Määrärahan suuruus on 80.000 euroa. Avustusta voivat saada muutkin kuin uskonnolliset yhdyskunnat. Avustuspäätökset on tarkoitus allekirjoittaa tänään. 

20 hakijaa, kuudelle avustusta 

Kaikki 20 hakemusta saapuivat määräajassa. Avustuksen ehtona oli, että muutakin rahoitusta tulee hankkeeseen kuin tämä haettu avustus. Muutama hakemus hylättiin, kun muuta rahoitusta ei ollut. Alla hakemukset saapumisjärjestyksessä, hankkeet ja myönnetyt avustussummat: 

1. Tampereen Islamin yhdyskunta. Hanke: Uskontojen vuoropuhelun edistäminen. 

2. Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry. Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon viettoa Suomessa tukeva ja laajentava toiminta (7.000 euroa). 

3. Suomen Lähetysseura ry/Finska Missionssällskapet rf. Vuoropuhelu ja vaikuttaminen yli uskonnollisten rajojen (16.000 euroa). 

4. Turun kristillisen opiston säätiö. UFO – uskontodialogifoorumi- ja materiaalihanke. 

5. Suomen Buddhalainen Unioni ry. Uskontojen välinen vuoropuhelu. 

6. ICAHD Finland ry. Uskontojen rooli Israel/Palestiina -konfliktissa -tapahtuma. 

7. Suomen etnomusikologinen seura ry. Suomen etnisten vähemmistöjen musiikit. 

8. Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä. Katsomuskahvilat. 

9. Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry. USKOT-foorumin toiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen (20.000 euroa). 

10. Turun kaupunki, Turun filharmoninen orkesteri. You must be the change you wish to see in the world (CHANGE). 

11. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry/Finlands Kristliga Studentförbund ry. Uskontojen kahvila -työpajat Helsingissä, Joensuussa ja Turussa. 

12. Familia ry. Yksi perhe, monta uskontoa -selvitys uskontorajat ylittävistä liitoista liittyviin kysymyksiin eri uskontokunnissa. 

13. Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Uskonnollisesti motivoidun ekstremismin kohtaaminen uskontodialogissa (16.000 euroa). 

14. Suomen Setlementtiliitto ry. Dialogi Hub: Moniuskontoiset vaikuttamispajat (5.000 euroa). 

15. Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö. Jumalalla on monta nimeä. 

16. Resalat Islamilainen Yhdyskunta. Tullaan tutuksi. 

17. Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry. A bridge for the world. 

18. Vihreä Sivistys– ja Opintokeskus Visio – Gröna Bildnings och Studiecentret. Arjen dialogeja sukupolvesta ja uskonnosta. 

19. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Yhdessä eteenpäin! (16.000 euroa). 

20. Filoksenia r.y. Parhaat dialogikäytännöt – kuuntelevaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnassa. 

Avustusta myönnettäessä painotettiin valtakunnallista merkittävyyttä ja laaja-alaisuutta. 

Suunnitelma on, että tästä avustusmuodosta tulisi jatkuva, jos eduskunta vuosittain hyväksyy määrärahan. Ensi vuodeksi ehdotetaan määrärahan suuruudeksi 80.000 euroa. 

Uskontojen välinen vuoropuhelu lisää ymmärrystä ja hälventää ennakkoluuloja, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. OKM tahtoo estää vihapuhetta ja rasismia sekä edistää osallisuutta.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?