KAKSI JÄSENYHDISTYSTÄ KATSOTTIIN ERONNEIKSI VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOSTA (24.2.2017)


Jäsenyhdistysten määrä jatkaa laskuaan Vapaa-ajattelijain liitossa. Vuoden 2016 lopussa jäsenyhdistyksiä oli 25. Liittohallitus päätti 21.1.2017 katsoa eronneiksi liitosta Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare r.y:n (132279) ja Varkauden Vapaa-ajattelijat ry:n (64212). Päätös tehtiin liiton sääntöjen 5 §:n nojalla. Sen mukaan jäsenyhdistys voidaan katsoa eronneeksi liitosta, jos se ei ole maksanut liitolle liittomaksuja kolmena peräkkäisenä vuotena. 

Molempien yhdistysten toiminta oli lakannut. Porvoon yhdistys oli perustettu 21.10.1979 ja rekisteröity 18.5.1981. Sen perustajajäseniä ja ensimmäinen puheenjohtaja oli Erkki Tapio Tukiainen. Hän oli viimeksi Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n hallituksen jäsen ja kuoli 10.8.2016 (ks. tarkemmin Jätimme jäähyväiset Tapio Tukiaiselle (18.11.2016).

Varkauden yhdistys oli perustettu 25.10.1953 ja rekisteröity 3.12.1953. 

Eriarvoista kohtelua 

Porvoon yhdistys tilitti viimeksi 20 liittomaksua vuodelta 2013. Se voitiin katsoa eronneeksi 1.1.2017 lukien. Varkauden yhdistys tilitti viimeksi kuusi liittomaksua vuodelta 2012. Se voitiin katsoa eronneeksi 1.1.2016. 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäseniä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Vapaa-ajattelijain liiton hallitus ei välitä tästäkään määräyksestä. Kun Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (56419) oli jättänyt liittomaksut tilittämättä vuosilta 2011-2013, se katsottiin eronneeksi liitosta liittohallituksen kokouksessa 25.1.2014. Nyt tehdyistä päätöksistä Porvoon yhdistyksen katsominen eronneeksi tehtiin siis asianmukaisesti, mutta Varkauden yhdistystä koskeva päätös vuoden myöhässä. Jos Varkauden yhdistys olisi tahtonut pysyä liiton jäsenyhdistyksenä, se olisi kenties voinut välttää eronneeksi katsomisen, jos se olisi tilittänyt liittomaksuja vuodelta 2016.

Yhdistysten aikaisemmalla toiminnalla ”kukkoslovakian” rakentelun puolesta tai sen torjumiseksi ei ollut enää merkitystä. Varkauden yhdistys ei koskaan kannattanut ”kukkoslovakiaa”. Sen sijaan Porvoon yhdistyksessä Juha Kukkonen kävi itsekin propagoimassa sitä ”kukkoslovakian” kannattajaksi menestyksellä. Silti Porvoon yhdistys katsottiin nyt eronneeksi nopeasti sen jälkeen, kun se oli tullut siihen kelpoiseksi. Kun yhdistysten toiminta oli lakannut, niistä ei ollut enää hyötyä liiton nykyjohdolle. 

Tulevaisuuden näkymät 

Vapaa-ajattelijain liiton nykyhallitus ei ole lukenut liiton sääntöjä vaan määritellyt tehtävänsä oman mielensä mukaan. Erityisesti järjestötyö, yhteistoiminta kaikkien jäsenyhdistysten kanssa ja eritoten heikkojen yhdistysten tukeminen ei kuulu liiton toimintaan. 

Lue myös -kohdassa mainitussa jälkimmäisessä kirjoituksessani pidin mahdollisena, että lisää jäsenyhdistyksiä poistuu liitosta. Kun liiton johtoelimissä ei ole tapahtunut oleellista muutosta parempaan, pysytän vanhan arvioni voimassa.

Kimmo Sundström


Lue myös

Vaasan Vapaa-ajattelijat katsottiin eronneeksi Vapaa-ajattelijain liitosta (27.3.2014)
Vapaa-ajattelijain  liittoon liittyneet ja siitä poistuneet jäsenyhdistykset vuodesta 2000 lukien (18.5.2014)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?